AloitussivuSavolaisia joukko-osastojaSavonlinnan läänin kahdennusrykmentti → Komennuksella Savonlinnassa 1705

Savon kahdennusrykmentti

Komennuksella Savonlinnan varusväkenä 1705

Osa kahdennusrykmentistä oli komennuksella Savonlinnan linnoituksen varusväkenä.

Ruotu Nimi Arvo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Eriques Liciin Lieutnampt 3 3
Abraham Falck Fendrich 4 4
Hinrich Sahlast Fältwäbel 5 5
Niels Råuhianus Förare
Påfwel Lefwoin Furier
Michell Kechkoin Furier 6 6
Påhl Mutka Pijparen 0
Johan Råuhiain Trumbslagare
Olof Wallman Trumbslagare
Michell Puolack Corporal
Berttill Nickoin
Hinrich Piskuin
Dawid Person Pijk
Mattz Nickoin
Thomas Tyncköin
Anders Tapijlain
Magnus Tyncköin
Berttill Keijnoin
Lars Jumpain Rm.
Anders Heijnoin
Mårtten Hångain
Hans Jaatinen
Johan Karakain
Johan Turdinen
Petter Jaatinen
Carll Kainolain
Erich Fläsk Corporal
Erich Tåifwain
Erich Jumpain
Petter Wäkewäin
Erich Muttka
Hindrich Simbain
Oloff Järfweläin
Påhl Kipain
Michell Kiskinen Rm
Lars Wihawain
Abraham Metzo
Påhl Herttuwain
Henrich Måndoin
Berttill Asickain
Hans Turdinen
Niels Silfwendoin
Johan Mickoin Corporal
Påhl Kåfwelain
Olof Saickoin
Anders Massinen
Michell Baakarin
Hindrich Kärckäin
Mattz Wauhkoin 1 1 1 1 1 1 1
Anders Månoin
Oloff Welloin Rm
Hinrich Anttoin
Samuel Leskinen
Elias Lappal:n
Olof Råuhiain
Olof Safwolain
Niels Sairain
Erich Råssi
Hindrich Kuicka Corporal
Erich Sielain
Petter Suomal:n
Erich Wäisäin
Anders Kåickalain
Johan Löppöin
Michell Hardikain
Johan Hackulin 2 2
Mattz Karfwoin
Hindrich Seppäl:n rm
Petter Tyncköin
Mattz Punnain
Michell Sillfwendoin
Oloff Rångain
Lars Mikulain
Påhl Packunain
Lars Kaipainen
Erich Römpeh
Adam Suppoin
Erich Kämärin
Anders Biörn
Johan Hackulin
Erich Jattinen
Mårtten Sinckoin Prophoss

1 rymdt if:n Nyslått Majo 1704
2 död d: 12 Feb 1705
3 Capitein
4 Lieutnampt
5 Fendrich
6 Fältwäblen

Tietoa luetteloista

Sarake Katselmus Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
01 1.1.1705 65 755
02 1.2.1705 66 757
03 1.3.1705 66 760
04 1.4.1705 66 762
05 1.5.1705 0 764
06 1.6.1705 0 766
07 1.7.1705 0 768
08 1.8.1705 0 770
09 1.9.1705 68 772
10 1.10.1705 0 774
11 1.11.1705 72 776
12 1.12.1705 74 778

Alkuperäisissä luetteloissa ei nimetä komppanioita, ruotunumeroita eikä pitäjiä.

© Väinö Holopainen 2023