AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppania → Sotilaiden nimet

Kuopion komppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 2 2 50.0 % 137
1710-luku 1 1 50.0 % 200
1720-luku 19 60 24.1 % 67
1730-luku 20 28 41.7 % 13
1740-luku 66 79 45.5 % 33
1750-luku 73 22 76.8 % 11
1760-luku 59 1 98.3 % 19
1770-luku 109 4 96.5 % 33
1780-luku 79 7 91.9 % 14
1790-luku 103 5 95.4 % 13
1800-luku 75 5 93.8 % 19

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2023