AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaHenkikirjat → 1727, ruotujärjestys

Majurin komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1727 henkikirjassa

Mikkelin pitäjä

Henkikirjan päiväys 5.11.1726. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 10 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 2 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 6.

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
mahdollisesti 22 Corporal Pär Leijons ho Laurikala 1, 2 1580B Laurikkala
lienee 107 Såldat: Matz Luntes hust Wanhamäkj 7 1588A Vanhamäki
komppania? Soldat Hind: Staffanson med ho Korpjärfwj 3 1580A Korpijärvi
komppania? Trumbsl:n Hwirfwell Liukola 6 1580B Liukkola
komppania? Sold: hust Helena Månikala 5 1581A Monikkala
komppania? Corp: Stiermans hust Nårola 17 1582A Norola
komppania? Solldatens hustru Såikala 5 1584B Soikkala
komppania? Såldate hustrun Äckräwäisenby 1 1589A Äkryntaipale

Kangasniemen pitäjä

Henkikirjan päiväys 10.11.1726. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 4 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 1 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 3.

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
lienee 87 Sold: Johan Willskains ho Harjuma 1 1589B Harjunmaa
komppania? Corporal Matz Cavalers h:o Håckanniemj 14 1590A Hokanniemi
komppania? Corp: Fribergz hust Kutemajärfwj 10 1590B Kutemajärvi
komppania? Trumbsl: Joh: Bohms ho Kutemajärfwj 13 1590B Kutemajärvi

Kylittäin
Lähde: mikrofilmi LT80
Sivunumerojen linkit ovat Digitaaliarkistossa

© Väinö Holopainen 2020