AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Tammikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 27.12.1729

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och Kommer för bem:te Månadh sitt gage här Niuta, Nämbl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Grahn
11 Staphan Lind
12 Petter Biörck
17 Eskill Hålltz
18 Hind: Hägg
19 Christer Hossell
23 Johan Parda
25 Lars Tiger
26 Pehr Kamehl
27 Anders Elephant
28 Påhl Enhörning
33 Jacob Philfrass
34 Oluf Biuur
38 Matthes Mård
39 Matthes Hermelin
41 Jöran Råbåck
42 Niells Hiortt
47 Jöran Trana
53 Hindrich Järpe
54 Adam Fick
55 Petter Giöök
58 Hans Öhrn poistunut 28.12.
59 Jonas Glaada
62 Hindrick Kaja
64 Morten Steglitza
65 Isack Jack kuuluu ruotuun 88, korpraali
73 Hindrick Kallckon
74 Anders Topp
77 Jöran Swahla
84 Sigfrid Näcktergal
85 Simon Sparff
91 Anders Wallack
94 Lars Stuut
105 Thomas Katt
106 Thomas Kanijn
108 Lars Eckorn
110 Lars Hwalfisk
113 Matthes Lax
119 Simon Gädda
123 Christer Simpa
128 Johan Gierss

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 743

Helmikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 26.1.1730

Februarii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
11 Staphan Lind
12 Petter Biörck lomalle 26.10.1729
17 Eskill Holltz
18 Hind: Hägg
19 Christer Hassell
23 Johan Parde
25 Lars Tijger
26 Per Camehl
27 Anders Elephant
28 Påhl Enhörning poistunut 10.1.
33 Jacob Philfrass
34 Oluf Biur
38 Matthes Mård
39 Matthes Hermelin
41 Jöran Råbåck
42 Nills Hiortt
47 Jöran Trana
53 Hind: Hierpe
54 Adam Fick
55 Petter Giöök
59 Jonas Glada
62 Hind: Kaja
64 Mårten Steglitza
65 Isack Jack kuuluu ruotuun 88, korpraali
73 Hind: Kallckoon
74 Anders Topp
77 Jöran Swahla
84 Sigfrid Näcktergahl
85 Simon Sparf
91 Anders Wallack
94 Lars Stuut
105 Thomas Katt
106 Thomas Kanin
108 Lars Ekorn
110 Lars Hwalfisk
113 Matthes Lax
119 Simon Giädda
123 Christer Simpa
128 Johan Giers

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 748

Maaliskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 25.2.1730

Martii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Grahn
11 Staphan Lindh
12 Petter Biörck lomalle 26.10.1729
17 Eskiell Hålltz
18 Hendrich Hägg
19 Christer Hassell
23 Johan Parde
25 Lars Tjger
26 Pher Kamel
27 Mattz Elephant
33 Jacob Filfaas
34 Ollof Biur
38 Mattz Mårdh
39 Mattz Härmeljn
41 Jöran Råbåck
42 Niells Hiorth
47 Jöran Trana
53 Hendrich Järpe
54 Adam Fick
55 Petter Giök
59 Jonas Glada
62 Hendrich Kaija
64 Mårten Steglitza
65 Isack Jack kuuluu ruotuun 88, korpraali
73 Hendrich Kallkon
74 Anders Tåpp
77 Jöran Swahla
84 Sigfred Nächtergal
85 Joseph Sparf
91 Anders Walack afgår för dess matthet
94 Lars Studt
105 Thomas Katt
106 Thomas Kanjn
108 Lars Ekorn
110 Lars Walfisk
113 Mattz Lax
119 Simon Gädda
123 Christer Simppa
128 Johan Giers poistunut 26.2.

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 751

Huhtikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 26.3.1730

Aprill Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Grahn
11 Staphan Lindh poistuu 28.3.1730
12 Petter Biörck lomalle 26.10.1729
17 Eskell Håltz
18 Hendrich Hägg
19 Christer Hassell
23 Johan Parde
25 Lars Tjger
26 Pehr Kamel
27 Mattz Ellephant
33 Jacob Filfras poistuu 28.3.1730
34 Ollof Biur
38 Mattz Mård
39 Mattz Härmeljn
41 Jöran Råbåck
42 Niells Hiort
47 Jöran Trana
53 Hendrich Järpe
54 Adam Fick
55 Petter Giök
59 Jonas Glada
62 Hendrich Kaja
64 Mårthen Stiglitza
65 Isack Jack kuuluu ruotuun 88, korpraali
73 Hendrich Kalkon
74 Anders Tåpp
77 Jöran Suahla
84 Sigfred Näctergal
85 Simon Sparf
94 Lars Studt
105 Thomas Katt
106 Thomas Kanjn
108 Lars Eckorn
110 Lars Walfisk
113 Mattz Lax
119 Simon Gädda
123 Christer Simppa

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 755

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell tullut 8.5.1730
9 Michell Graan
12 Petter Biörk palannut lomalta, poistunut 24.4.
13 Erick Ahl tullut 8.5.1730
17 Eskell Håltz
18 Hindrich Hägg poistunut 10.5.1730
19 Christer Hassell poistunut 10.5.1730
20 Mattz Wijdh tullut 8.5.1730
23 Johan Parde poistunut 10.5.1730
25 Lars Tiger poistunut 10.5.1730
26 Per Kamehl poistunut 10.5.1730
27 Mattz Klepsant poistunut 10.5.1730
34 Olof Biur poistunut 10.5.1730
38 Mattz Mård poistunut 10.5.1730
39 Mattz Härmelin poistunut 10.5.1730
41 Jören Råbåk poistunut 10.5.1730
42 Niels Hiort
47 Jören Trana poistunut 10.5.1730
52 Ellias Årre
53 Hindrich Järpe poistunut 10.5.1730
54 Adam Fick
55 Petter Giök poistunut 10.5.1730
59 Jonas Glada poistunut 10.5.1730
62 Hindrich Kaija
64 Mårten Steglitza poistunut 10.5.1730
73 Hindrich Kalkon poistunut 10.5.1730
74 Anders Tåpp poistunut 10.5.1730
77 Jören Swahla poistunut 10.5.1730
84 Sigfred Nächtergahl poistunut 10.5.1730
85 Simon Sparf poistunut 10.5.1730
94 Lars Studt poistunut 10.5.1730
105 Thomas Katt poistunut 10.5.1730
106 Thomas Kanin poistunut 10.5.1730
108 Lars Ekorn poistunut 10.5.1730
110 Lars Wallfisk poistunut 10.5.1730
113 Mattz Lax poistunut 10.5.1730
119 Simon Gädda poistunut 10.5.1730
123 Christer Simpa poistunut 10.5.1730

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 760

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell
9 Michell Grahn
13 Erick Ahl
20 Matthes Wijd
42 Nills Hiortt
52 Elias Orre
54 Adam Fick
62 Hendrick Kaja

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 765

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell poistunut 28.6.
9 Michell Gran
13 Erick Ahl poistunut 28.6.
20 Mattz Wijdh poistunut 28.6.
42 Niels Hiort
52 Ellias Årre poistunut 28.6.
54 Adam Fick
62 Hindrick Kaija

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 768

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Mickell Gran
42 Niels Hiort
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 771

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michkell Gran
42 Niels Hiort
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 774

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorns Compag:e Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Graan
24 Niels Jorth kuuluu ruotuun 42
25 Adam Fick kuuluu ruotuun 54
26 Hindrich Kaija kuuluu ruotuun 62

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 781

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorns Comp:e Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Graan
24 Nils Jorth kuuluu ruotuun 42
25 Adam Fick kuuluu ruotuun 54
26 Hindrich Kaija kuuluu ruotuun 62

Lähde: Nide 8786 Astia, jakso 784

© Väinö Holopainen 2024