AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1731

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1731

Tammikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 29.12.1730

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Infanterie Regemente, som Hijtt till Wilmanstrandz Guarnizons förstärckning Commenderad äro och Komma för bem:te Månad här sitt underhåld at åthniuta.

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
24 Niels Jorth kuuluu ruotuun 42
25 Adam Fick kuuluu ruotuun 54
26 Hindrich Kaija kuuluu ruotuun 62

Lähde: Nide 8793 Astia, jakso 700

Maaliskuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag:e Willmanstrand 28.2.1731

Martii Månadz Rulla uppå Kong: Maij:tts Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente som äro Comenderade här i Willmanstrand, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Graan
12 Niels Jort kuuluu ruotuun 42
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8793 Astia, jakso 705

Huhtikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Maiorens Comp: Willmanstrand 28.3.1713

Aprill Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax Regemente till Fåth och dhe häärwarande Commendering

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
12 Nilss Jordt kuuluu ruotuun 42
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8793 Astia, jakso 707

Toukokuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 28.4.1731

Maij Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Footh, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Gran
12 Niels Hiort kuuluu ruotuun 42
54 Adam Fick
62 Hindrich Kaija

Lähde: Nide 8793 Astia, jakso 709

© Väinö Holopainen 2024