AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäkä Compag: Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
9 Påhl Biörkman
19 Michel Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Surberg
85 Died. J:b Leijonberg Corpor:
91 Johan Kahlberg
115 Lars Håfman

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämeki Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Pohl Biörckman
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Surberg
85 Died: J:b Leijonberg Corporal
91 Johan Kohlberg
115 Lars Hofman

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023