AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1735

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Virkatalot ja torpat 1735

Virkatalot

Öfwer och Under Officerare på deras Bostellle och löningz hemman

Palkka Nimi Talo
Capitains Bostället i Piexemäki Kiörkioby
Lieutnants Enoch Elfwengrän Bostället belägit i Läppäwirta Sochen och Sutila
Fendrichs Nils Dahlberg Bostället belägit i Piexemäki Sochen och Nikarila by
Fältwäbels Carl Johan Tavaststierna Bostället belägit i Läppäwirta sochen och Hallola by
Sergiantz Gustaf Ja: Tavaststierna Bostället
Munsterskrifwares Lorens Morth Bostellet i Pyhitty by
Förare Gustaf Falk Bostället i Piexemäki Sochen och Mawäsi by
Fourir Hindrich Joh: Schmidt Bostället i Piexemäki Sochen och Wächmais by
Rustmästare Petter Bohm Bostället i Läppäwirta Sochen och Mustinmäki by

Sotilastorpat

Såldate Tårpställes beskaffenhet

Kuvaus Lukumäärä
Valmis sisältäen pellot (Färdiga med åker) 71
Valmiit rakennukset ilman peltoja (Färdiga till Huus men ike till åker upplagd) 2
Aloittamatta (Intet påbegynt eller lägenheet) 4
Rakentamatta huolimattomuudessa (Af Nachlassighet icke upbygt) 23
Tarvitsee korjausta (Behöfwer up Repareras) 2
Rakentamatta koska ruotutalollisilla verovapauksia (Rote bönderne på frijheet och såles icke upbygdt) 2
Kesken rakentamisen (Under Bygnad) 22
126

Lähde: Pääkatselmus 1735SSHY

© Väinö Holopainen 2023