AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppania → Sairasluettelot ja -todistukset

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sairasluettelot ja -todistukset

Sairasluettelo

Komppanian osuus koko rykmentin listasta vuoden 1801 katselmuksen lopussa

Ruotu Nimi Selitys
15.6.1801
1 Christ: Huuk Ful slag på vänstra stor tån
16 Johan Seg Diarhee, och convalesent
32 Jacob Ryd Hufvud värk
97 Johan Bom Tand värk
110 Simon Sonett Hals fluss
113 Nils Noll Bröst värk
116 And: Lått Binicke mask
122 Mats Svart Mag .s__ och svag constitution
126 Mich: Trana Ländvärk, blaissure i läret

 
Sanastoa: Historismi.Net: Kuolinsyyt

© Väinö Holopainen 2023