AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaTarinoita sotilaista → Paavo Kaipaiset sotilaina

Paavo Kaipaiset sotilaina

Savon jalkaväkirykmentissä 1695-1809 on palvellut sotilaina yli 30 miestä, joiden sukunimi on Kaipainen tai Kaipiainen. Lisäksi sotilasasiakirjoissa mainitaan kymmenkunta samannimistä täydennysmiestä, joista ei tiettävästi tullut vakinaisia sotilaita rykmenttiin.

Ainakin eteläisessä Savossa Kaipaisten suvussa näyttää etunimi Paavo olleen suosiossa. Sama etunimi on ollut neljän eri ruodun Kaipais-sotilaallakin (lueteltu palvelusaikojen mukaisessa järjestyksessä):

Juvan komppanian ruotu 40: Pål Kaipainen (mainittu 1712- ennen1720)
Puumalan komppanian ruotu 8: Pål Kaipainen (1724-1736)
Juvan komppanian ruotu 17: Pål Kaipainen (1736-1741)
Juvan komppanian ruotu 9: Pål Kaipainen (1773 ja uudestaan 1775-76, ruotumies)

Mainituista neljästä Paavosta varhaisin ja viimeisin ovat helposti erotettavissa kahdesta muusta. Heidät jätetään pois tästä tarinasta. Ajallisesti keskimmäisissä kiinnittyy huomio palvelusaikojen lähekkäisyyteen. Kuten jäljempänä esitetään, he ovat myös liikuskelleet samoilla seuduilla samoihin aikoihin. Tässä kirjoituksessa etsitään vastausta kysymykseen: Onko kyseessä yksi mies vai kaksi eri miestä?

Sotilasasiakirjat

PUUMALAN RUOTU 8

Paavo Kaipainen mainitaan kesäkuussa 1735 Puumalassa pidetyssä katselmuksessa. Tosin hän itse oli silloin linnoitustöissä Lappeenrannassa. Miehen iäksi on merkitty 36 vuotta, minkä perusteella syntymävuosi olisi 1699. Palvelusvuosia oli kertynyt 11. Siitä laskettuna palvelus olisi alkanut 1724. Siviilisäädyksi on merkitty naimisissa, siis vaimo oli otettuna ja elossa.

Katselmuksen 1767 yhteenvetotiedoista selviää, että kovin kauan vuoden 1735 katselmuksen jälkeen sotilasura ei sitten Puumalan komppaniassa jatkunutkaan, sillä tämä Paavo hylättiin 19.3.1736 “för befintel: felaktighet”. Tarkemmin hänen kelvottomuuttaan ei kuvata, siis mistään ruumiinvammasta tai tunnistetusta sairaudesta ei varmaankaan ollut kyse eikä vanhuuskaan vielä voinut haitata noin 37-vuotiaan jaksamista.

Linnoitustöissä Paavo Kaipainen oli ollut jo uransa alussakin elokuussa 1724 ja uudestaan ainakin 1728 heinäkuusta syyskuuhun. Hylkäystä edeltävä jakso 1735 kesti helmikuusta elokuuhun.

Ruodun 8 isäntiä vuonna 1735 olivat Pekka Solla ja Martti Montonen Ihalaisista sekä Lauri Jukarainen Hurissalosta. Näiden isäntien taloihin Puumalan henkikirjoissa ei ole merkitty sotilaanvaimoja asumaan tämän Paavo Kaipaisen palvelusaikana.

JUVAN RUOTU 17

Ainoa katselmus, missä Juvan ruodun Paavo Kaipainen mainitaan, on vuoden 1767 yhteenveto. Sen mukaan mies oli otettu Juvan ruotuun irtolaisena 1.4.1736, siis runsaan parin viikon kuluttua sen jälkeen, kun Puumalan ruodun Paavo Kaipainen oli erotettu. Sotilasnimeksi Juvan komppanian Paavolle tuli Varg ja hän kuoli Lappeenrannan taistelussa 24.8.1741. Palkkaluetteloiden tiedot ovat yhtäpitävät aikojen osalta, mutta irtolaisuudesta ei mainita mitään, vaan “ruotu asetti miehen”.

Juvan ruodun 17 isännät vuonna 1735 olivat Olli Tirronen Miettulasta, Olli Hyytiäinen Vuorenmaasta (talo veroautiona) ja Niilo Luukkonen Hietajärveltä. Henkikirjoissa 1736-44 näihin taloihin ei ole merkitty sotilaanvaimoja asukkaiksi.

Sotilastietojen perusteella kyseessä voisi olla joko sama mies tai kaksi eri miestä.

Kirkonkirjat

Puumalan vanhat rippikirjat ovat tuhoutuneet 1790-luvulle asti, mutta osia historiakirjoista on säilynyt 1700-luvun alkupuoliskolta alkaen vuodesta 1708. Juvan vanhin säilynyt rippikirja on vuosilta 1741-51, tiedot kastetuista ja haudatuista alkavat 1718 ja 1719, mutta vihityistä vasta 1793.

Puumalasta Hiski-hakuun Paavo Kaipaisista saadaan kaksi ajallisesti sopivaa osumaa:

13.11.1726 Hurissalossa on vihitty Paavo Paavonpoika Kaipainen Kirsti Laurintytär Penttisen kanssa.

28.4.1727 Hurissalossa Paavo Kaipainen on saanut tyttären Valpuri Sollan kanssa. Tyttö on kastettu äitinsä kaimaksi eli Valpuriksi.

Tiedot eivät oikein hyvin sovi yhden Paavon tiedoiksi, koska lasta ei ole merkitty aviottomaksi. Kumpaakaan Paavoa ei näissä tiedoissa ole merkitty sotilaaksi. Vihkitiedon Paavolle on nyt kuitenkin saatu isännimieksi myös Paavo ja hän on saattanut hyvin syntyä vuosisadan vaihteessa, jos on avioitunut tavanomaisessa iässä noin 25-vuotiaana.

Juvan historiakirjoissa Paavo Kaipaisia mainitaan runsain määrin. Kastettujen luettelossa huomio kiinnityy mieheen, joka mainitaan sotilaaksi vuosina 1737 ja 1739, ja jonka lasten äiti on Kirsti Penttinen. Lapset ovat syntyneet 1729-41 Juvan Pitkälahdessa, mistä on noin 15 km Puumalan Hurissaloon.

Christina 24.9.1729
Påhl 13.7.1733
Margar: 3.1.1737
Maria 5.9.1739
Anna 26.9.1741

Paavo Varg on mainittu myös Juvan rippikirjan 1741-51 sotilasluettelossa yhdessä vaimonsa Kirsti Penttisen ja vanhimman tyttärensä Kristiinan kanssa.

Leskeksi jäänyt vaimo ja tytär esiintyvät myös saman rippikirjan Pitkälahden tilattomien sivulla. Alareunasta nimen Chirstin Bentin alapuolelta löytyy Son And. Kaipain 1728, joka on Paavo Paavonpoka Kaipaisen ja Kirsti Penttisen esikoinen ja jonka kastetietoa ei löydy Puumalasta eikä Juvalta. Antin alapuolelle kirjatut Syst:r Christina 1729 ja Bror Påhl 1736 (!) viittaavat siihen, että kyseessä on Paavo Paavonpoika Kaipaisen perhe.

Ylläolevista tiedoista voi päätellä, että Juvan komppanian ruodussa 17 on ollut sotilaana Paavo Paavonpoika Kaipainen, joka on aikaisemmin ehkä asunut Puumalan Hurissalossa tai ainakin hakenut vaimon sieltä. Viimeistään vuodesta 1729 lähtien perhe on asunut Juvan Pitkälahdessa. Mitään todisteita ei ole siitä, että sama Paavo olisi aikaisemmin ollut sotilaana Puumalan komppaniassa. Ei voida myöskään väittää vastaan, jos ei ole tiedossa toista suunnilleen samanikäistä sotilaaksi tunnistettavaa Paavo Kaipaista.

Toinen sotilas Paavo Kaipainen Hurissalosta kuitenkin tarjoutuu, kun lakataan etsimästä Paavo Kaipaisia ja yritetään selvitellä, kuka mahtoi olla Valpuri Solla, joka sai tyttären Hurissalossa myös Paavo Kaipainen -nimisen miehen kanssa. Lapsi ei jäänyt hänen ainoakseen, sillä ainakin kaksi muuta tytärtä on tullut maailmaan Valpurin kautta:

Elin 25.5.1729 Hurissalo, isä Sold: Pål Olofsson
Carin 10.9.1731 Hurissalo, isä Påhl Olofss:

Kastetiedoista siis puuttuu isän sukunimi, mutta todennäköisesti kyseessä on sama Paavo kuin vanhimman lapsen isänä. Lisäksi selviää, että lasten isä oli sotilas ja hän oli jonkun Olli Kaipaisen poika.

Puumalan ruodussa 8 on siis melkoisella varmuudella palvellut eri Paavo Kaipainen kuin Juvan ruodussa 17.

© Väinö Holopainen 2023