AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaTarinoita sotilaista → Ruodun 28 kaksi kaksikasta

Ruodun 28 kaksi kaksikasta


Kaksikas N:o 28 Simon Henriksson Miettunen
Kaksikas, vakituisen komppanian sotilas 28 Samuel Matsson Honkanen

Tutkittaessa katselmuksessa 1712 mainittua Puumalan ruodun 28 sotilasta Samuel Honkasta paljastuu kiusallinen asia: Hiskitiedon mukaan hänen vaimonsa on lokakuussa 1708 synnyttänyt pojan ja isä on tuolloin ollut kaksikassotilaana. Vain vuotta aiemmin kaksikkaiden luetteloissa 1707 numeron 28 sotilaan nimi on kuitenkin ollut Simon Miettunen. Mitähän tässä on tapahtunut? Perimmäistä syy-seuraus -selitystä ei löydy, mutta miehen vaihtuminen näyttää uskottavalta, kun Samuel Honkasen tiedot pannaan järjestykseen ja verrataan ruodun 28 isäntäväen tietoihin.

Renkinä kappalaisen pappilassa

Samuel Honkanen lienee kotoisin Puumalan ulkopuolelta, koska ketään isäksi sopivaa Matti Honkasta ei Puumalasta ole tiedossa. Neljä vuotta eli 1703 - 1706 menee nuorellamiehellä mukavasti Kirkonkylässä kappalaisen renkinä palvellessa, mutta sitten tapahtuu lyhyessä ajassa monta isoa asiaa.

1707 naimisiin ja muutto Kaipaalaan

Vuosina 1707 ja 1708 Samuel Honkanen ja hänen vaimonsa maksavat henkirahan Kaipaalasta. Samuel on vuonna 1708 merkitty myös maakirjaisännäksi kylän suurimpaan 6 veromarkan taloon. Ei mikään vaatimaton renkipoika? Vuosien 1707 ja 1709 maakirjoja ei ole saatavissa. Talon aikaisempia viljelijöitä vuoden 1706 maakirjan mukaan ovat olleet Olof Parkkinen ja Tuomas Pietikäinen. Pelkästään heidän nimensä ovat myös vuoden 1710 maakirjassa, kun Samuel Honkanen on jatkanut matkaansa muualle. Vuonna 1712 talo on autio ja Mårten Montonen viljelee siitä pientä osaa.

1708 kaksikkaaksi ja lapsen syntymä

Samuelin poika Henrik on kastettu lokakuussa 1708. Isän tittelinä on Dubl:Sold: ja äiti on Karin Henriksdotter Kaipainen. Kylätieto puuttuu merkinnästä, mutta ainakin alkuvuonnahan pariskunta maksoi henkirahan vielä Kaipaalasta. Kylässä on tietysti varhemmin asunut Kaipaisia, mutta maakirjojen perusteella ei vaikuta siltä, että Samuel olisi vävyksi taloon tullut.

1709 vaimon kuolema Miettulassa

Runsaan vuoden kuluttua lapsen syntymästä marraskuussa 1709 Miettulasta on haudattu Karin Henriksdotter Kaipainen -niminen vainaja 40 vuoden ikäisenä. Jos ikä on oikea, se vaikuttaa vähän korkealta hiljakkoin vihitylle vaimolle, mutta on tietysti mahdollinen. Toinen samanniminen Karin Henriksdotter Kaipainen löytyy Hiskitiedoista Kaipaalasta Johan Sopasen vaimona ja lasten äitinä 1724-39. Hän taas näyttää synnytysvuosiensa perusteella vähän liian nuorelta, jotta sopisi olemaan Samuel Honkasen jättämä leski toisessa aviossaan.

Samuel Honkanen sotilaana

Miettula sopisi hyvin Samuel Honkasen vaimon kuolinkyläksi, koska tiedämme miehen olleen Puumalan komppanian ruodun 28 sotilaana katselmuksessa 1712. Ruodun 28 kaikki talot sijaitsivat Miettulassa. On todennäköistä, että Honkasen kaksikasaika jäi varsin lyhyeksi, jos hänet 1710 aloitetussa vakituisen komppanian uudelleenrakennuksessa siirrettiin heti siihen.

Koska sotilas Samuel Honkasta ei ole enää vuoden 1708 jälkeen merkitty henkikirjoihin nimeltä mainittuna, on yritettävä löytää hänen vaimonsa, jonka pitäisi vielä olla elossa ainakin vuoden 1709 alussa. Tässä vaiheessa etsinnässä tulee pitää mielessä myös tiedossa olevan toisen kaksikkaan N:o 28 Simon Henriksson Miettusen vaimon mahdollinen esiintyminen.

Sotilaanvaimot Petter Henriksson Miettusen talossa

Miettulassa on kolme ruodun 28 taloa ja kahteen näistä on merkitty sotilaanvaimoja asukkaiksi vuosina 1706-09. Simon Kankaisen talon voi aika nopeasti ohittaa, sillä heti alustavassa tarkastelussa huomio kiinnittyy Petter Henriksson Miettusen taloon, mistä näyttäisi löytyvän ainakin Simon Miettunen vaimoineen isännän veljenä aluksi vuosina 1703- 1705. Vuonna 1706 talossa on isännän ja emännän lisäksi kuitenkin vain sotilas Simonin vaimo, siis Simon on otettu kaksikkaaksi vuoden 1706 alkuun mennessä.

Vuodesta 1707 lähtien henkikirjoissa erotellaan kaksikkaiden ja vakinaisen komppanian sotilaiden vaimot. 1707 ja 1708 Petter Miettusen talossa asuu kaksikkaan vaimo, mutta sotilaan nimeä ei kerrota. Sotilaan täytyy edelleen olla Simon Miettunen, koska vuosina 1707 ja 1708 Samuel Honkanen maksoi vielä henkirahaa Kaipaalassa.

Vuonna 1709 tilanne muuttuu, sillä isännän veli Simon Miettunen palaa henkikirjaan vaimoineen eikä hänen vaimonsa voi enää olla se kaksikassotilaan vaimo, joka on nimettömänä henkikirjaan merkitty. Todennäköisesti ruotu 28 on saanut Samuel Honkasen kaksikkaakseen ja Simon on tehtävästä vapautunut. Syy vaihtoon ei ilmene mistään. Tämän jälkeen sotilaanvaimoa ei vuoteen 1712 mennessä talossa asu. Samuel Honkasen vaimohan ilmeisesti kuoli loppuvuodesta 1709.

Mitä Samuelille sitten tapahtui?

Tämä on kysymys, joka usein jää vaille vastausta tämän ajankohdan sotilaiden kohdalla. Missään katselmuksissa vuoden 1712 jälkeen nimeä ei mainita. Palanneiden sotavankien luetteloissa nimeä ei ole. Vuoden 1719 katselmukseen Sundsvallissa on majuri Eneberg tuonut ruotuun Suomesta uuden miehen Johan Rimpiläisen.

© Maija-Liisa Laakso 2023