AloitussivuSavon rykmenttiSavonlinnan vakinainen väki → Nimiluettelot 1723

Savon rykmentti: Savonlinnan vakinainen väki

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1723

Tammikuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslåt 20.12.1722

Januarii Månadz Rulla uppå efterföliande Nyslåttz guarnisons Stat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi Vanhat
1 Lars Humbla Majuri:33
2 Petter Juhrberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Hierpe von Krudener:60
6 Petter Lundberg von Krudener:53
7 Giösta Bruun von Krudener:71
8 Lars Brumberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårrdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwärg Henki:44
24 Anders Kagg Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schulte:14
31 Olof Segerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håkan Nyberg Schulte:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen vg3
39 Petter Borg Schulte:87
40 Jonas Halmberg Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöör Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Bööss Fikenbohm:34
51 Hans Giökendahl Fikenbohm:43
52 Swen Carlman Fikenbohm:42
53 Anders Kåhlbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Kåffman Henki:80
64 Anders Backgren Henki:83
65 Anders Hofberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Billing Pieksämäen komppania:8 Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin Everstiluutnantin komppania:5
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15
73 Brinke Lijten Löwenhult:30

 

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi Vanhat
74 Henrich Huttuin 1712
75 Thomas Pålack 1712
76 Johan Ruotzalain 1712
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67 1712
78 Simon Kåckoin 1712
79 Petter Pundoin 1712
80 Dawid Pålack 1712
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin 1712
85 Thomas Kåssoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56 1712
87 Daniel Pålack
88 Påhl Kardinen
89 Michel Sijkain
90 Henrich Seppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fisk
94 Erich Auwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 565)

Helmikuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslåt 20.1.173

Februarij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Lars Humbla Majuri:33
2 Petter Juhrberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Hierpe von Krudener:60
6 Petter Lundberg von Krudener:53
7 Giösta Brun von Krudener:71
8 Lars Brundberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
22 Hans Lundh Henki:33
23 Jonas Dwerg Henki:44
24 Anders Kagg Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustigh Schulte:14
31 Olof Segerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håkan Nyberg Schulte:37
36 Anders Frijsberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bårgh Schulte:87
40 Jonas Halmberg Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Bergh Fikenbohm:97
45 Börgel Stöör Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Bööss Fikenbohm:34
51 Hans Giöchendahl Fikenbohm:43
52 Swen Karlman Fikenbohm:42
53 Anders Kållbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frijsk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Kåfman Henki:80
64 Anders Backgren Henki:83
65 Anders Hofberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Billing Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin Everstiluutnantin komppania:5
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15
73 Brinke Lijten Löwenhult:30
74 Henrich Huttuin
75 Thomas Pålack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin
79 Petter Pundoin
80 Dawid Pålack
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abram Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kåskåin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Pålack
88 Påhl Kardin
89 Michel Sijkain
90 Henrich Säppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fisk
94 Erich Auwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 567)

Maaliskuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 20.2.1723

Martij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Lars Humbla Majuri:33
2 Petter Tuhrberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Hierpe von Krudener:60
6 Petter Lundberg von Krudener:53
7 Giösta Brun von Krudener:71
8 Lars Brumberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Sägerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårrdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwerg Henki:44
24 Anders Kagge Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schulte:14
31 Olof Segerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håkan Nyberg Schulte:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bårg Schulte:87
40 Jonas Halmberg Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöhr Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Böös Fikenbohm:34
51 Hans Giöthendahl Fikenbohm:43
52 Swen Karlman Fikenbohm:42
53 Anders Kåhlbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Meenlös Henki:31
63 Anders Kåffman Henki:80
64 Anders Båckgreen Henki:83
65 Anders Hofberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Belling Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15
73 Brinke Lijten Löwenhult:30
74 Henrich Huttuin
75 Thomas Polack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kockoin
79 Petter Pundoin
80 Dawid Pålack
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kossoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Pålack
88 Påhl Kardin
89 Michel Sijtain
90 Henrich Seppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fisk
94 Erich Auwoinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 569)

Huhtikuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslåt 6.3.1723

Aprill Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Lars Humbla Majuri:33
2 Petter Juhrberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Jerpe von Krudener:60
6 Petter Lundberg von Krudener:53
7 Giösta Bruun von Krudener:71
8 Lars Brundberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöthe Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Sägerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Härström Löwenhult:28
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwerg Henki:44
24 Anders Kagge Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törmann Majuri:3
30 Anders Lustig Schulte:14
31 Oloff Sägerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håckan Ryberg Schulte:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bårgh Schulte:87
40 Jonas Halmbergh Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Kellgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Biörge Stööhr Fikenbohm:24
46 Biörge Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Böös Fikenbohm:34
51 Hans Giöckendahl Fikenbohm:43
52 Swen Karlman Fikenbohm:42
53 Anders Källbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadde Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Meenlös Henki:31
63 Anders Klåfman Henki:80
64 Anders Bockgreen Henki:83
65 Anders Hasberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Billingh Henki:5
68 Swen Wallbergh Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin Everstiluutnantin komppania:5
71 Anders Lambergh Löwenhult:100
72 Jöran Steenbergh Löwenhult:15
73 Bringer Liten Löwenhult:30
74 Hindrich Huttuin
75 Thomas Polack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin
79 Petter Pundoin
80 Dawid Polack
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kåssoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Polack
88 Påhl Kardin
89 Michel Sijckain
90 Henrich Säppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fick
94 Erich Auwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 571)

Toukokuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 11.4.1723

Maij Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Lars Humbla kallad till Regementte Majuri:33
1 Swen Dammerwall istellet Majuri:48
2 Petter Tuhrberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Jerpe von Krudener:60
6 Petter Lungberg von Krudener:53
7 Giösta Bruun von Krudener:71
8 Lars Brumberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårrdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwärg Henki:44
24 Anders Kagg Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schulte:14
31 Olof Segerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håkan Nyberg Schulte:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Borg Schulte:87
40 Jonas Halmberg Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöör Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Beckman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Bööss Fikenbohm:34
51 Hans Giökendahl Fikenbohm:43
52 Swen Carlman Fikenbohm:42
53 Anders Kåhlbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Kåffman Henki:80
64 Anders Backgren Henki:83
65 Anders Hofberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Billing Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin Everstiluutnantin komppania:5
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15
73 Brinke Lijten Löwenhult:30
74 Henrich Huttuin
75 Thomas Pålack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin
79 Petter Pundoin
80 Dawid Pålack
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kåssoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Pålack
88 Påhl Kardinen
89 Michel Sijkain
90 Henrich Seppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fisk
94 Erich Auwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 573)

Kesäkuu 1723: Linnan vakituinen väki

Nyslått 13.5.1723

Junii Månadz Rulla uppå effterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat

Sivut epäjärjestyksessä: jaksot 578, 575,576,577

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
1 Swen Dammerwall Majuri:48
2 Petter Biurberg von Krudener:40
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Hierppe von Krudener:60
6 Petter Lungberg von Krudener:53
7 Giösta Bruun von Krudener:71
8 Lars Brunberg von Krudener:35
9 Jonas Sämberg von Krudener:7
10 Bengt Ohlsson von Krudener:66
11 Bengt Wästgiöte Everstiluutnantti:107
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
15 Lars Segerberg Majuri:6
16 Hans Rosendahl Majuri:9
17 Håkan Nårrdahl Majuri:10
18 Jonas Fyrberg Majuri:7
19 Olof Siöberg Majuri:19
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
22 Hans Lund Henki:33
23 Jonas Dwärg Henki:44
24 Anders Kagg Schulte:15
25 Anders Falck Henki:17
26 Erich Ekenberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
28 Jöns Backman Henki:36
29 Jonas Törman Majuri:3
30 Anders Lustig Schulte:14
31 Olof Segerberg Schulte:10
32 Pehr Senberg Schulte:74
33 Essbiörn Norberg Schulte:93
34 Petter Holm Schulte:12
35 Håkan Nyberg Schulte:37
36 Anders Frijberg von Kathen:79
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bårg Schulte:87
40 Jonas Halmberg Schulte:92
41 Jonas Hagman Henki:116
42 Swen Gelgreen Schulte:6
43 Anders Bredberg Fikenbohm:115
44 Swen Berg Fikenbohm:97
45 Börgel Stöhr Fikenbohm:24
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
47 Petter Lärck Fikenbohm:118
48 Anders Backman von Kathen:80
49 Jöns Wahlbeck Fikenbohm:96
50 Anders Bööss Fikenbohm:34
51 Hans Giökendahl Fikenbohm:43
52 Swen Karlman Fikenbohm:42
53 Anders Kiälbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kinbeck Fikenbohm:64
56 Johan Gadd Löwenhult:93
57 Lars Lillja von Krudener:3
58 Anders Arckman von Kathen:14
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
61 Lars Lund Everstiluutnantti:117
62 Peer Menlöös Henki:31
63 Anders Klåffman Henki:80
64 Anders Bokgren Henki:83
65 Anders Hofberg Henki:52
66 Anders Troberg Henki:88
67 Pehr Belling Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
69 Lars Lind Henki:101
70 Lars Janhuin Everstiluutnantin komppania:5
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15
73 Brinke Lijten Löwenhult:30
74 Henrich Huttuin
75 Thomas Pålack
76 Johan Ruotzalain
77 Adam Pundoin Iisalmen komppania:67
78 Simon Kåckoin
79 Petter Pundoin
80 Dawid Pålack
81 Johan Hetain Iisalmen komppania:116
82 Lars Löppöin Iisalmen komppania:117
83 Abraham Ruotzalain Henkikomppania:33
84 Jacob Neuwoin
85 Thomas Kåssoin Iisalmen komppania
86 Erich Sairain Majurin komppania:56
87 Daniel Pålack
88 Påhl Kardinen
89 Michel Sijkain
90 Henrich Seppäin Pieksämäen komppania:68
91 Jacob Neuwoin
92 Bertill Muckoin
93 Adam Fisk
94 Erich Auwinen Iisalmen komppania:42

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 578)

Kesäkuu 1723: Linnan vakituinen väki

Lapstrand 23.5.1723

Namn Rulla Uppå det manskapp af Nyslåttz Gouarnizon, hwilka äro Commenderade på Fortifications Arbete här utj Lapstrand, och Komma att åtniuta utur Magazinet Proviant ifrån och med 1 Junij till Månadens sluut

Numero Nimi Kommentit Savo Ruotsi
3 Anders Tysk von Krudener:50
4 Jonas Ramberg von Krudener:52
5 Petter Jerpe von Krudener:60
6 Petter Lundberg von Krudener:53
8 Lars Bremberg von Krudener:35
12 Pehr Segerberg von Krudener:2
13 Olof Dunder von Krudener:106
14 Påhl Ståckman von Krudener:24
18 Jonas Fyhrberg Majuri:7
20 Måns Edberg Majuri:111
21 Petter Hårström Löwenhult:28
26 Erich Ekeberg Majuri:117
27 Erich Larsson von Krudener:121
34 Petter Holm Schulte:12
37 Anders Sundberg Schulte:13
38 Måns Dahlgreen
39 Petter Bergh Schulte:87
40 Jonas Hallenberg Schulte:92
46 Börje Bratt Fikenbohm:50
52 Swen Kahlman Fikenbohm:42
53 Anders Kåhlbeck Fikenbohm:120
54 Håkan Frisk Fikenbohm:48
55 Tårsten Kindberg Fikenbohm:64
57 Lars Lillja von Krudener:3
59 Olof Flink von Kathen:72
60 Anders Norrman von Kathen:10
67 Pehr Belling Henki:5
68 Swen Wallberg Henki:34
71 Anders Lamberg Löwenhult:100
72 Jöran Steenberg Löwenhult:15

Alkuperäisessä luettelosta ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Osalle miehistä nämä on voitu päätellä muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Astia (jakso 578)

© Väinö Holopainen 2023