AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1036

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon jääkärijoukko

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1036

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1036

Joukko-osasto: Savolax fotjägarregemente

Vuodet: 1790-95

Pääkatselmus 1790 Generalmunster 1790

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1790 (Generalmunster 1790) 5
Henkikomppania (Lif Compagnie) 6
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 27
1. Majurin komppania (Premier Majorens Compagnie) 45
2. Majurin komppania (Second Majorens Compagnie) 62
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 80
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 95
Rantasalmen komppania (alku) (Randasalmi Compagnie) 115
Liperin komppaniaan lisätyt 50 miestä (Libelitz Compagnie) 124
Rantasalmen komppania (jatko) (Randasalmi Compagnie) 139
Sulkavan komppania (Sulkava Compagnie) 166

Pääkatselmus 1795 Generalmunster 1795

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1795 (Generalmunster 1795) 178
Hakemisto (Register) 178
Esikunta (Staben) 179
Mäntyharjun komppania (Menduharju Compagnie) 183
Rantasalmen komppania (Premier Majorens Randasalmi Compagnie) 209
Ristiinan komppania (Second Majorens Christina Compagnie) 226
Kerimäen komppania (Kärimäki Compagnie) 246
Sulkavan komppania (Sulkava Compagnie) 266
Joroisten komppania (Jorois Compagnie) 289


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023