AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1041

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1041

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1041

Joukko-osasto: Savolax infanteriregemente

Vuodet: 1767

Pääkatselmus 1767 Generalmunster 1767

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1767 (Generalmunster 1767) 5
Sisällysluettelo (Register) 5
Rykmentin esikunta (Regements staben) 6
Henkikomppania (Lif Compagnie) 14
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutnants Compagnie) 44
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 98
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 149
Iisalmen komppania (Idensalmi Compagnie) 187
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 229
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 273
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 303


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023