AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1045

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1045

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1045

Joukko-osasto: Savolax lätta infanteriregemente

Vuodet: 1795-98

Pääkatselmus 1795 Generalmunster 1795

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1795 (Generalmunster 1795) 5
Rykmentin esikunta (Regement Staben) 7
Henkikomppania (Lif Compagniet) 12
Majurin komppania (Premier Majorens Compagnie) 38
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 71
Pieksämäen komppania (Piexämäkj Compagnie) 92
Iisalmen komppania (Second Majorens Idensalmi Compagnie) 119
Kuopion komppania (Cuopio Compagnie) 146
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 178
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 203
Hakemisto (Register) 255

Pääkatselmus 1798 Generalmunster 1798

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1798 (Generalmunster 1798) 257
Rykmentin esikunta (Staben) 259
Henkikomppania (Lif Compagnie) 263
Everstiluutnantin komppania (Öfverste Lieutenantens Compagnie) 290
Majurin komppania (Primier Majorens Compagnie) 311
Kuopion komppania (Second Maiorens Cuopio Compagnie) 341
Puumalan komppania (Second Majorens Pumala Compagnie) 367
Iisalmen komppania (Second Majorens Idensallmi Compagnie) 394
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 427
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 452


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023