AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1051

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon vapaapataljoona

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1051

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1051

Joukko-osasto: Savolax fribataljon

Vuodet: 1789-90

Pääkatselmus 1789 Generalmunster 1789

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1789 (Generalmunster 1789) 4
1. komppania (1sta Compagniet) 5
2. komppania (Andra Compagnie) 33

Pääkatselmus 1790 Generalmunster 1790

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1790 (Generalmunster 1790) 66
1. komppania (Första Compagniet) 67
2. komppania (2ra Compagniet) 101


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje

© Väinö Holopainen 2023