AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0022/1707/4

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon kahdennusrykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0022/1707/4

Arkisto: Rullor 1620-1723

Lähdekoodi: SE/KrA/0022/1707/4

Joukko-osasto: Nyslotts läns dubblerings infanterie

Vuodet: 1707

Luettelo elokuussa 1707 Augustij Månadz Rullor

Sisältö Alkaen kuvasta
Luettelo elokuussa 1707 (Augustij Månadz Rullor) 72
Esikunta (Staben) 73
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieut:s Compagnie) 73
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 76
Kapteen Sabelfeldin komppania (Friederich Sabbelfeldts Comp:) 80
Kapteeni Ganschoun komppania (Js: Ganschouwz Compag:e) 83
Kapteeni Stenstrandin komppania (M: Steenstrandhz Compagnie) 85
Kapteeni Fariollen komppania (Cap: Fariolles Compagnie) 88

Luettelo syyskuussa 1707 September Månadz Rullor

Sisältö Alkaen kuvasta
Luettelo syyskuussa 1707 (September Månadz Rullor) 203
Esikunta (Staben) 204
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieut:s Compagnie) 204
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 207
Kapteen Sabelfeldin komppania (Friederich Sabbelfeldts Compagnie) 210
Kapteeni Ganschoun komppania (Js: Ganschowz Compagnie) 212
Kapteeni Stenstrandin komppania (M: Steenstrandhz Compagnie) 215
Kapteeni Fariollen komppania (Cap Fariolles Compag:e) 217

Luettelo lokakuussa 1707 October Månadz Rullor

Sisältö Alkaen kuvasta
Luettelo lokakuussa 1707 (October Månadz Rullor) 333
Esikunta (Staben) 334
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieut:s Compagnie) 334
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 337
Kapteen Sabelfeldin komppania (Capitein Sabelfeldtz Compagnie) 339
Kapteeni Ganschoun komppania (Capitein Ganschous Compagnie) 341
Kapteeni Stenstrandin komppania (Capitein Steenstrandz Compagnie) 343
Kapteeni Fariollen komppania (Capitein Fariolls Compagnie) 345


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje

© Väinö Holopainen 2023