AloitussivuSavon rykmenttiLänsi-Götanmaan miehet → Sukunimihakemisto

Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä

Rykmentin viimeinen katselmus 19.9.1721

Aakkosellinen hakemisto

Katselmus komppanioittainEtunimihakemisto


-  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å  Ö 
 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. Öjerssen, Kathens: 9. tråssdreng

Anders Joenson, Lijf: 5. tråssdreng

Anders Anderson, Schultz: 122, absenterat

Anders Hanson, Schultz: 8. tråssdreng

Anders Matison, Schultz: 13. tråssdreng

Anders Person, Schultz: 14. tråssdreng

Anders Hanson, Schultz: 15. tråssdreng

Anders Anderson, Schultz: 17. tråssdreng

Anders Persson, Krudeners: 3. tråssdreng

Bengt Håkenson, Schultz: 124, sjuk

Bengt Poelson, Kathens: 14. tråssdreng

Bengt Olufson, Krudeners: 66, approberas

Bengt Andersson, Krudeners: 4. tråssdreng

Biörne Swensson, Krudeners: 116, i landet

Erich Jonsson, Krudeners: 87, 1/2 hemman

Erik Anderson, Schultz: 123, absenterat

Erik Larsson, Krudeners: 121, sjuk

Fredrich Andersson, Kathens: 10. tråssdreng

Gabriel Jonson, Schultz: 5. tråssdreng

Gabriel Jonson, Schultz: 11. tråssdreng

Gunnar Månssson, Kathens: 13. tråssdreng

Johan Larson, Schultz: 16. tråssdreng

Johan Paulson, edellinen mies Krudeners: 66

Johan Olufson, Krudeners: 67, 1/4 hemman

Johan Jonsson, Krudeners: 117, i landet

Johan Knutzon, Krudeners: 11. tråssdreng, rymbde

Jon Erikson, Krudeners: 108, sjuk

Jonas Jonsson, Kathens: 7. tråssdreng

Jonas Erikson, Krudeners: 120, i landet

Lars Joenson, Schultz: 2. tråssdreng

Lars Anderson, Schultz: 10. tråssdreng

Måns Persson, Krudeners: 8. tråssdreng, i landet

Nils Larson, Schultz: 12. tråssdreng

Oluf Ohlsson, Kathens: 8. tråssdreng

Oluf Johansson, Löwenhultz: 121

Oluf Nilsson, Krudeners: 5. tråssdreng

Pehr Pehrsson, Krudeners: 114, sjuk

Pehr Larsson, Krudeners: 119, i landet

Pär Svenson, Schultz: 4. tråssdreng

Pär Biörson, Schultz: 6. tråssdreng

Pär Artvidson, Schultz: 7. tråssdreng

Pär Larson, Schultz: 9. tråssdreng

Sigge Bengtson, Schultz: 3. tråssdreng

Simon Giertsson, Löwenhultz: 35

Sven Andersson, Krudeners: 10. tråssdreng, i landet

Tyke Jonson, Löwenhultz: 2. tråssdreng, absens

AAlkuun

Abbore

Lars, Lijf: 12. tråssdreng

Abborre

Pehr, Lijf: 8, intet

Ahlberg

Pehr, Fikenbohms: 16, får afskied

Ahlbergh

Bryngel, Kathens: 3. corporal

Ahlbohm

Oluf, Kathens: 9

Ahlegren

Jon, Kathens: 5, får afskiedh

Ahlequist

Sven, edellinen mies Kathens: 7

Ahleqvist

Johan, Schultz: 53, 1/4 hemman

Ahlström

Jonas, Kathens: 85

Ahrenberg

Swen, Majorens: 80, 1/4 hemman

Alroth

And:, Kathens: 12, får afskied

Apelgren

Nils, Schultz: 78, sjuk, 1/2 hemman

Apellbergh

Carl, Lijf: 93, intet

Apellman

Börgie, Löwenhultz: 94, sjuk

Aple

Anders, Lijf: 68, intet

Appelgren

Bryngel, Majorens: 55, sjuk, 1/4 hemman

Pehr, Kathens: 54, 3/8 hemman

Appelman

Jonas, Majorens: 9. tråssdreng, nu Jonas Malmgreen

Asp

Joh:, Kathens: 64, sjuk

Aspegren

Lars, Lijf: 15, 1/8 hemman

Ax

Hans, Öwerste lieutenantens: 124, i Cavallerie

Axeltorn

Oluf, Fikenbohms: 92, 1/4 hemman

BAlkuun

Bachman

Oluff, Majorens: 23, 1/4 hemman

Backman

Johan, edellinen mies Lijf: 36, bytad 13.9.1720

Jöns, Lijf: 36, approberat 13.9.1720, intet

Barck

Lars, Lijf: 95, 1/2 hemman

Bark

Johan, Krudeners: 34, 1/4 hemman

Berg

Anders, Öwerste lieutenantens: 79

Håkon, Krudeners: 9

Johan, Öwerste lieutenantens: 55

Jon, Krudeners: 94, 1/4 hemman

Niclas, Fikenbohms: 3. corporal

Nils, Krudeners: 58, 1/2 hemman

Petter, Schultz: 28

Sven, Fikenbohms: 97

Torsten, edellinen mies Fikenbohms: 10, afskied 9.1720

Bergfelt

Pehr, Majorens: 46, odugl:

Bergh

Anders, edellinen mies Majorens: 64, afskied 28.5.1721

Börje, Kathens: 70

Carl Erland, Majorens: 34, fåhr afskiedh

Gudmund, Kathens: 67, får afskied

Hans, Löwenhultz: 23

Håkan, Lijf: 2. corporal, begär afskied

Håkan, edellinen mies Lijf: 122, afskied 28.9.1720

Johan, Löwenhultz: 105

Jon, Löwenhultz: 89, absens

Lars, Löwenhultz: 25

Petter, Lijf: 37, intet

Sven, Lijf: 64, intet

Bergman

Håkan, Löwenhultz: 65, 1/4 hemman

Jon, Majorens: 88, 1/4 hemman

Bergström

Daniel, edellinen mies Majorens: 89, Dödh 15.9.1720

Håkan, Schultz: 90

Billing

Anders, Fikenbohms: 29, 1/2 hemman

Anders, Krudeners: 27

Pehr, Lijf: 5, intet

Birhals

Torsten, Fikenbohms: 31, 1/2 hemman

Biörchman

Jöran, Majorens: 66, 1/4 hemman

Biörckman

Petter, Öwerste lieutenantens: 119

Biörfelt

Jon, Krudeners: 16, sjuk

Biörk

Carl, Krudeners: 89, sjuk, 1/2 hemman

Lars, Kathens: 55

Biörkegren

Sven, Krudeners: 69

Biörkelund

Pehr, edellinen mies Lijf: 66, afskied 13.9.1720

Biörkman

Pehr, Lijf: 89, 1/4 hemman

Biörn

Hindrick, Lijf: 66, godkännt

Nils, Löwenhultz: 103

Torsten, Fikenbohms: 45

Biörnberg

Erick, Lijf: 74, intet

Blom

Abraham, Majorens: 26, odugl:

Erik, Löwenhultz: 90, får afskied, 1/4 hemman

Matias, Fikenbohms: 11

Nils, Öwerste lieutenantens: 56, 1/2 hemman

Per, Öwerste lieutenantens: 24, 1/4 hemman

Torbiörn, Majorens: 27, 1/4 hemman

Blomberg

And:, Kathens: 109

Jonas, Majorens: 37

Petter, Krudeners: 1, fåhr afskied

Sven, Öwerste lieutenantens: 26

Blomgren

Haral, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 59, afskied 5.6.1721

Blommenskiöld

Måns, Majorens: 7. tråssdreng, nu Måns Borg

Bobeck

Johan, Öwerste lieutenantens: 18, borta, 3/4 hemman

Boberg

Anders, Löwenhultz: 19

Bobergh

Oluff, Majorens: 58, Fåhr afskiedh, 1 torp

Bock

Nills, Öwerste lieutenantens: 121, får afskied

Bockgren

Anders, Lijf: 83, intet

Bolin

Anders, Krudeners: 97, sjuk

Håkon, Krudeners: 49, sjuk

Jon, Krudeners: 83, sjuk

Bolsengen

Pehr, Kathens: 11. tråssdreng

Bom

Anders, Fikenbohms: 116

Boman

Johan, Krudeners: 113, sjuk

Lars, Öwerste lieutenantens: 32

Lars, Majorens: 47, odugl:

Bomjn

And:, Kathens: 83, sjuk

Book

Sven, edellinen mies Schultz: 96, ärhållit afskied

Booman

Hans, Fikenbohms: 93, 1/4 hemman

Borg

Petter, Schultz: 87

Borgfelt

Oluf, Kathens: 18, får afskied

Borgman

Nils, Kathens: 78, får afskied

Borgström

Ravel, Kathens: 65, 1/2 hemman

Boström

Jon, Kathens: 11

Sven, Öwerste lieutenantens: 75, 1/4 hemman

Boxbom

Lars, Fikenbohms: 9, får afskied

Bragman

Oluf, Löwenhultz: 120, 1/4 hemman

Bram

Håkan, Lijf: 10, 1/8 hemman

Brammer

Johan, Schultz: 1. corporal, anhåller afskied

Brandijn

Jon, Majorens: 72

Brandin

Petter, Schultz: 103

Brandt

Jöran, Majorens: 4, 1/2 hemman

Brask

Pehr, Krudeners: 11, förafskiedas

Brata

Lars, Löwenhultz: 45, får afskied

Brath

Börge, Fikenbohms: 50, hemman

Bredberg

Anders, Fikenbohms: 115

Jacob, Kathens: 58, feel på hörsel, 1 helt hemman

Bredbergh

Nils, Lijf: 63, intet

Bredbom

Måns, Lijf: 123, borta

Brenbergh

Anders, Lijf: 91, intet

Broberg

Jöran, edellinen mies Kathens: 56, afskied 9.1720

Brofelt

Bengt, Schultz: 32

Joh:, Kathens: 75, får afskied

Broman

Anders, Majorens: 24, 1 torp

Brynte, Löwenhultz: 67, 1/4 hemman

Josep, Krudeners: 23, fåhr afskied

Sven, Öwerste lieutenantens: 109

Bromberg

Lars, Krudeners: 35

Browall

Oluf, Kathens: 57

Brun

Anders, Krudeners: 42, fåhr afskied

Gustaf, Krudeners: 71, observerat

Hans, Fikenbohms: 26, står til widare

Sven, Kathens: 24, 1/4 hemman

Brunberg

Anders, Fikenbohms: 113

Erick, Öwerste lieutenantens: 91

Brunstedt

Jöns, Öwerste lieutenantens: 17, sjuk

Brunstet

Anders, Krudeners: 105, sjuk, hemman

Bräkman

Lars, Schultz: 17, sjuk

Burgren

Sven, Öwerste lieutenantens: 40, 1/4 hemman

Buus

Carl, Fikenbohms: 25

Bålberg

Lars, Schultz: 23

Bäckman

And:, Kathens: 80

Nils, Lijf: 111, intet

Bäkman

Anders, Fikenbohms: 32

Böös

Anders, Fikenbohms: 34

CAlkuun

Carlberg

Anders, Fikenbohms: 44, fåhr afskied

Gustaf, Öwerste lieutenantens: 1. corporal, ansökar afsked

Jonas, Öwerste lieutenantens: 89

Måns, Krudeners: 81

Carlbergh

Jon, Majorens: 70, 1/4 hemman

Carlman

Gunnar, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 37, afskied 5.5.1721

Carlström

Sven, Schultz: 114, får afskied

Caräus

Joh:, Löwenhultz: 57, 1/4 hemman

Cederberg

Jonas, Löwenhultz: 18

Clefberg

Jonas, Öwerste lieutenantens: 84, 3/8 hemman

Colin

Claes, Majorens: 30, får afskied

Crantz

Sven, Öwerste lieutenantens: 38, 1/2 hemman

Cronehiort

Per, Kathens: 113, sjuk

Cåhl Berg

Lars, Lijf: 6. tråssdreng

DAlkuun

Dahlberg

Anders, Majorens: 106, 1/2 hemman

Lars, edellinen mies Fikenbohms: 33

Pehr, Kathens: 69

Sven, edellinen mies Lijf: 82, afskied 2.9.1721

Dahlbom

Bengt, Lijf: 119, intet

Sven, Krudeners: 95, 1/4 hemman

Dahlgren

Johan, Schultz: 119, 1/4 hemman

Jöns, Öwerste lieutenantens: 61, 1/4 hemman

Dahlman

Lars, Krudeners: 109, sjuk

Dahlstet

Måns, Krudeners: 110

Dahlström

Johan, Öwerste lieutenantens: 90, 1/2 hemman

Dalberg

Anders, Fikenbohms: 114, 1/4 hemman

Daljn

Måns, edellinen mies Majorens: 79, Dödh 18.5.1721

Dalman

Måns, Löwenhultz: 117

Dalström

Jon, Kathens: 48, får afskied

Damberg

Jon, Krudeners: 61

Dambergh

Anders, Krudeners: 99

Dammerwall

Swen, Majorens: 48

Dilberg

Oluf, Kathens: 19

Dillberg

Anders, Majorens: 57, 1/2 hemman

Dimberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 3, sjuk

Dimbgren

Erick, Öwerste lieutenantens: 63, 1/2 hemman

Diurberg

Pehr, Krudeners: 40

Domberg

Anders, Majorens: 121, 4 öres land

Dommer

Carl Hans, Öwerste lieutenantens: 3. corporal, anhåller afskied

Dristig

Gustaf, Majorens: 8, odugl:

Dubbe

Lars, Lijf: 13. tråssdreng

Dufva

Anders, Öwerste lieutenantens: 106

Oluf, Fikenbohms: 40, får afskied

Sven, Lijf: 1, intet

Dunder

Oluf, Krudeners: 106, sjuk

Per, Öwerste lieutenantens: 23, får afskied

Dunderberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 43, 1/4 hemman

Dunderhake

Anders, Fikenbohms: 121, absenterd

Dunner

And:, Kathens: 44, 1/4 hemman

Dwargh

Jonas, Lijf: 44, intet

EAlkuun

Eckeqwist

Lars, Majorens: 83, sjuk

Eedberg

Måns, Majorens: 111

Eekberg

Erich, Majorens: 20

Eekman

Anders, Löwenhultz: 99

Ek

Anders, edellinen mies Krudeners: 32, dööd 7.5.1721

Daniel, Lijf: 107, 1/4 hemman

Jon, Öwerste lieutenantens: 20, 1/4 hemman

Ekebergh

Jonas, edellinen mies Lijf: 69, afskied 12.5.1721

Ekebom

Per, Fikenbohms: 108

Ekegren

Måns, Löwenhultz: 51, får afskied

Swen, Löwenhultz: 10

Ekelöf

Christopher, Schultz: 113

Joen, Lijf: 96, 1/4 hemman

Ekenberg

Erich, Majorens: 117

Johan, Schultz: 52, casseras, 1/4 hemman

Ekman

Anders, Schultz: 77, hemman

Ekschiöld

Steffan, edellinen mies Löwenhultz: 115, corporal i Lifcompagnie
14.10.1720

Ekskiöld

Staphan, Lijf: 3. corporal, afskied 28.9.1720

Elg

Ambiörn, Kathens: 27, får afskiedh

Ellgren

Bengt, Öwerste lieutenantens: 76, får afskied

Elmgren

Anders, Krudeners: 19

Elsten

Jöns, Schultz: 111

Enebergh

Anders, Lijf: 61, sjuk, intet

Enebom

Jonas, Schultz: 110

Eneqvist

Pehr, Lijf: 28, sjuk, 1/8 hemman

Engman

Anders, Öwerste lieutenantens: 47

Enman

Erich, Majorens: 118

Erberg

Nils, Kathens: 95, 1/4 hemman

Erdtman

And:, Kathens: 14

Esping

Johan, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 71, afskied 13.9.1720

Essing

Petter, Kathens: 87

FAlkuun

Fager

Anders, Fikenbohms: 117

Lars, Majorens: 8. tråssdreng

Fagerström

Gunnar, Kathens: 89

Lars, Majorens: 84

Fahlbom

Brynte, Löwenhultz: 5, 1/2 hemman

Fahlebom

Jonas, Schultz: 34

Falberg

And:, Kathens: 62, får afskied

Falck

Alguth, Lijf: 7, intet

Bengt, Fikenbohms: 68

Carl, Fikenbohms: 8

Erick, Lijf: 45, intet

Nills, Öwerste lieutenantens: 101, 1/4 hemman

Nills, Fikenbohms: 98, 1/4 hemman

Torbiörn, Lijf: 32, 1/8 hemman

Falk

Anders, Lijf: 17, intet

Gudmund, Krudeners: 111

Måns, Löwenhultz: 85

Pehr, Löwenhultz: 4. tråssdreng

Per, Fikenbohms: 51, 1/4 hemman

Sven, Fikenbohms: 81

Sven, Kathens: 91, får afskied

Fast

Lars, Schultz: 30, 1/2 hemman

Ferenberg

Oluf, Fikenbohms: 6, står till widare

Fernström

Joh:, Kathens: 76, Frij Ryttare

Fiellenberg

Håka, Fikenbohms: 95

Fisk

Swen, Majorens: 102, 1/4 hemman

Fix

Pehr, Fikenbohms: 65, 1/2 hemman

Fiällbergh

Jonas, Lijf: 22, 1/8 hemman

Flanberg

Arvid, Öwerste lieutenantens: 57

Flax

Lars, Öwerste lieutenantens: 72, får afskied

Flinck

Bengt, Öwerste lieutenantens: 48, får afskied

Erick, Öwerste lieutenantens: 13

Swen, Majorens: 1. tråssdreng

Flink

And:, edellinen mies Kathens: 49, afskied 9.1820

Bengt, Fikenbohms: 39, kan intet marchera, 1/4 hemman

Börge, Fikenbohms: 2, 1/3 hemman

Måns, Löwenhultz: 7, 1/4 hemman

Oluf, Kathens: 72

Pär, Schultz: 19, sjuk

Floberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 82, 1/4 hemman

Flygare

And:, Kathens: 96, får afskied

Fogel

Hans, Lijf: 7. tråssdreng

Forsman

Anders, Öwerste lieutenantens: 54, får afskied

Lennart, Krudeners: 17, sjuk

Fortman

Paul, edellinen mies Lijf: 100, afskied 11.2.1720

Freijman

Lars, Öwerste lieutenantens: 68

Friberg

Anders, Schultz: 88

Frijberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 114

Johan, Majorens: 40

Johan, Krudeners: 51, 1/4 hemman

Frijfelt

Arfwid, Majorens: 112

Friman

Anders, Lijf: 98, intet

Frimodig

Erik, Löwenhultz: 98

Frisck

Joen, Lijf: 40, intet

Frisk

Anders, Öwerste lieutenantens: 96, får afskied

Bengt, Lijf: 84, intet

Bengt, Fikenbohms: 94, får afskied

Bengt, Löwenhultz: 79, 1/4 hemman

Hans, Schultz: 22, 1/3 hemman

Håka, Fikenbohms: 48

Jacob, Löwenhultz: 107

Jon, Löwenhultz: 14, sjuklig, 1/3 hemman

Jonas, Krudeners: 47

Jöns, Majorens: 22, får afskied, 1 torp

Jöns, edellinen mies Schultz: 50, fått afskied

Lars, Öwerste lieutenantens: 102, får afskied

Nils, edellinen mies Schultz: 69, ärhållit afskied

Nils, Krudeners: 96, får afskied, hemman

Oluf, Schultz: 43, 1/4 hemman

Pär, edellinen mies Schultz: 15, afskied 18.5.1721

Tomas, Majorens: 95, 3/8 hemman

Frjberg

And:, Kathens: 79, sjuk

Joen, Lijf: 1. tråssdreng

Frjmodig

Jon, Kathens: 104

Fröberg

Anders, Krudeners: 39

Lars, Krudeners: 20, 1/2 hemman

Mans, Fikenbohms: 35, 1/4 hemman

Frölling

Anders, Krudeners: 18

Fuchs

Lars, Lijf: 50, 1/8 hemman

Funcke

Anders, Lijf: 59, intet

Funke

Lars, Kathens: 3, återtagen 12.8.1721, 1/4 hemman

Fyhr

Lars, Majorens: 14, 1/2 hemman

Fyhrberg

Lars, edellinen mies Majorens: 7, afskied 28.5.1721

Fyhrbergh

Jonas, Majorens: 7, gillas

Fyk

Jon, Löwenhultz: 72

Fyrfelt

Lars, Majorens: 3. tråssdreng

Fägerberg

Lars, Majorens: 6

Oluf, Lijf: 12, intet

Föös

Erik, Löwenhultz: 3, får afskied

GAlkuun

Gadd

Jean, Löwenhultz: 93

Gahm

Gabriel, Lijf: 39, 1/2 hemman

Gesslingh

Töress, Lijf: 18, 1/4 hemman

Gieppe

Pehr, Krudeners: 60

Gilberg

Gustaf, Schultz: 49, Dahl Regementet

Samuel, Schultz: 97, Dahl Regementet

Giliam

Anders, Lijf: 110, intet

Gillbergh

Swen, Löwenhultz: 77, får afskiedh

Giädda

Måns, Löwenhultz: 112, 1/8 hemman

Giöhlberg

Joen, Lijf: 76, sjuk, 1/4 hemman

Giök

Jon, Schultz: 16

Lars, Fikenbohms: 82

Lars, Krudeners: 33, 1/4 hemman

Pehr, Löwenhultz: 119

Sven, Kathens: 41, 1/4 hemman

Giökendal

Hans, Fikenbohms: 43

Giökman

Lars, Löwenhultz: 56, 1/4 hemman

Giöpa

Olof, Lijf: 77, får afskied, intet

Giötberg

Hans, Kathens: 39

Tore, Lijf: 4. tråssdreng

Giöthbergh

Pehr, Lijf: 30, intet

Gotbarn

Joen, Majorens: 28, 1/4 hemman

Granbeck

Nils, edellinen mies Krudeners: 93, fått afsked

Grönberg

Erik, Krudeners: 38

Gunar, Fikenbohms: 5. tråssdreng

Gröning

Nils, Löwenhultz: 26, får afskied

Gröningh

Anders, edellinen mies Lijf: 20, afskied 13.9.1720

Gullberg

And:, Kathens: 45, sjuk

Gunberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 85, 1/4 hemman

Gyllenberg

Gustaf Adolf, Kathens: 2. corporal, i Stockholm

Gålberg

Anders, Fikenbohms: 62, 1/4 hemman

Gåtbarn

Sven, Kathens: 32

HAlkuun

Hacke

Hans, Majorens: 41, 1/4 hemman

Hagelbom

Johan, Krudeners: 101, 1/4 hemman

Haggren

Carl, edellinen mies Lijf: 70, afskied 13.9.1720

Jaen, Lijf: 8. tråssdreng

Hagman

And:, Kathens: 71, sjuk

Erik, Krudeners: 22, sjuk

Jonas, Lijf: 116, intet

Jöns, Schultz: 79

Lars, Lijf: 43, 1/4 hemman

Per, Öwerste lieutenantens: 66, 1/4 hemman

Sven, Öwerste lieutenantens: 50

Hahl

Gudmunn, Kathens: 16. tråssdreng

Hahnberg

Swen, Majorens: 82, 1/4 hemman

Hake

And:, Kathens: 94, får afskied

Oluff, Majorens: 2, får afskied

Halberg

And:, Kathens: 102, sjuk

Hall

Nils, Kathens: 34, får afskied

Pehr, Löwenhultz: 58

Hallberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 103, intet dugelig

Johan, Löwenhultz: 3. tråssdreng

Lars, Fikenbohms: 61

Pehr, Krudeners: 29, fåhr afskied

Swen, Löwenhultz: 114

Hallbergh

Oluf, Majorens: 1. corporal, will hafwa afskiedh

Hallenberg

Jöns, Schultz: 92

Haman

Anders, Öwerste lieutenantens: 22, 1/4 hemman

Gunnar, Öwerste lieutenantens: 29, får afskied

Hamar

Harell, edellinen mies Fikenbohms: 7, afskied 9.1720

Hammar

Oluf, Löwenhultz: 6, 1/2 hemman

Haslebergh

Anders, Fikenbohms: 1

Hassbergh

Anders, Lijf: 52, intet

Hasselberg

Anders, Schultz: 109, får afskied

Isach, Majorens: 25, 1 torp

Måns, Lijf: 78, 1/2 hemman

Sven, Kathens: 114, sjuk

Hasselbom

Anders, Krudeners: 56, kan intet marchera

Hasselgren

Måns, Löwenhultz: 40, 5/8 hemman

Hasselhielm

Pehr, Majorens: 113

Hassell

Erich, Majorens: 71, fåhr afskied, 1 torp

Nils, Lijf: 48, intet

Hedberg

And:, Kathens: 42, får afskied

Per, Schultz: 7, 1/2 hemman

Hellenberg

Oluf, Fikenbohms: 72

Hellman

Anders, Öwerste lieutenantens: 5

Jon, Fikenbohms: 21, 1/2 hemman

Swen, edellinen mies Majorens: 68, dödh 12.12.1720

Hellqwist

Helie, Majorens: 116

Hellsing

Anders, Fikenbohms: 12, 1/4 hemman

Hendgreen

Swen, Majorens: 13, approberas

Swen, Majorens: 2. tråssdreng, till N:o 13

Hernström

Nils, Lijf: 58, 1/8 hemman

Hielt

Lars, edellinen mies Löwenhultz: 102, skaffat annan man

Hierpe

Arfwed, Löwenhultz: 78

Håkon, Krudeners: 118, i landet

Lars, Majorens: 39

Hillberg

Johan, Öwerste lieutenantens: 105, 1/4 hemman

Hiort

Anders, edellinen mies Fikenbohms: 79, dödh 7.4.1721

Lars, Schultz: 80, liten, 1/4 hemman

Sven, Kathens: 26

Hollmberg

Jacob, Öwerste lieutenantens: 88, casseras

Holm

And:, Kathens: 28, får afskied, 1/3 hemman

Erik, edellinen mies Krudeners: 70

Isack, Majorens: 103, 3/8 hemman

Johan, Krudeners: 70, approberas

Jonas, Lijf: 46, intet

Jöns, Krudeners: 5, förafskiedas

Niclas, edellinen mies Lijf: 90, afskied 13.9.1720

Oluf, Kathens: 6, får afskiedh

Petter, Schultz: 12

Sven, Kathens: 81, får afskied

Holman

Pehr, Kathens: 1

Holmberg

Håckan, Öwerste lieutenantens: 60, får afskied

Holtz

Oluf, Löwenhultz: 8, Frij Ryttare

Oluf, Löwenhultz: 108

Hoof

Anders, Majorens: 50

Horn

Hindrich, Fikenbohms: 59

Hornberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 27, får afskied

Hultin

Jöns, Kathens: 100

Humbla

Lars, Majorens: 33

Humla

And:, Kathens: 66

Hurttig

Lars, Krudeners: 78, sjuk, 1/2 hemman

Hwalqwist

Börie, Majorens: 99, förafskiedas, 1/8 hemman

Hwass

Sven, Öwerste lieutenantens: 15

Hwitlock

Hindrich, Majorens: 21, 1 torp

Håfberg

Johan, Krudeners: 4, 1/8 hemman

Håff

Nills, Öwerste lieutenantens: 110, sjuk

Håfman

Pehr, Krudeners: 91, 1/4 hemman

Häger

Anders, Fikenbohms: 4. tråssdreng

Hägert

Bengt, Majorens: 3. corporal, anhåller afskied

Jonas, Majorens: 2. corporal, anhåller afskied

Hägman

Svän, Schultz: 44, 1/4 hemman

Hälsing

Jonas, Öwerste lieutenantens: 125

Hälström

Anders, Schultz: 47, 1/4 hemman

Härberg

Jonas, Löwenhultz: 102, approberas

Härlund

Sigge, Majorens: 77, får afskiedh, 1 torp

Härman

Jonas, Schultz: 118

Härnström

Petter, Löwenhultz: 28

Hästfältt

Oluff, Öwerste lieutenantens: 45, får afskied

Högberg

Tores, Schultz: 120

Högensten

Anders, Öwerste lieutenantens: 2, 1/4 hemman

Höjensten

Abraham, Krudeners: 46, 1/2 hemman

Höjer

David, Löwenhultz: 80, 1/2 hemman

Hökenflykt

Lars, Krudeners: 74, sjuk, 1/2 hemman

Sven, Kathens: 22

Hörman

Lars, Lijf: 102, intet

Hörning

Oluf, Kathens: 46

Sven, Kathens: 35, får afskied

Höök

Anders, Löwenhultz: 31, sjuk

Bengt, edellinen mies Schultz: 41, erhållit afskied

Hellie, Majorens: 5, får afskied

Nils, Schultz: 31

IAlkuun

Igelberg

Anders, Krudeners: 25, 1/2 hemman

Bengt, Krudeners: 86, sjuk, 1/4 hemman

JAlkuun

Jergren

Jonas, Krudeners: 85

Jette

Nills, Öwerste lieutenantens: 34, får afskied

Juberg

Jacob, Krudeners: 112

Junge

Lars, Löwenhultz: 83, 3/8 hemman

Jungquist

Jon, Kathens: 33, får afskied

Jungren

Jöns, Krudeners: 80, får afskied

Jäger

Anders, Fikenbohms: 4, sjuk

Jägg

Anders, edellinen mies Majorens: 34, fått afskiedh

KAlkuun

Kagg

Anderss, Schultz: 15, approberas

Hackan, Öwerste lieutenantens: 81, får afskied

Kahlman

Swen, Fikenbohms: 42

Kahlsten

Per, Fikenbohms: 107

Kalgren

And:s, Majorens: 97, torr wårk, 1/4 hemman

Kampe

Erick, edellinen mies Fikenbohms: 20, dödh 3.8.1721

Oluff, Majorens: 29, 1/4 hemman

Kant

Pehr, Krudeners: 84, Dahl Regement

Karling

Lars, Majorens: 38, 1/4 hemman

Kassman

Jon, Kathens: 2

Kielberg

Christer, Kathens: 7, approberas

Kiellberg

Anders, Löwenhultz: 75, 1/8 hemman

Swen, Majorens: 108

Kiellegren

Sven, Schultz: 6

Kiellekrok

Algut, Löwenhultz: 68, 1/4 hemman

Kieman

Anders, Lijf: 23, intet

Kiempe

Anders, Krudeners: 45

Bryngel, Löwenhultz: 71, 1/2 hemman

Gunmund, Fikenbohms: 5

Hans, Schultz: 65, approberas

Hans, Kathens: 13, får afskied

Nils, Kathens: 43, sjuklig

Torkell, Fikenbohms: 36, 1/2 hemman

Kierman

Bengt, Kathens: 82

Kijmberg

Oluf, Öwerste lieutenantens: 116

Kinberg

Magnus, Schultz: 26, 1/2 hemman

Pehr, Fikenbohms: 101

Torsten, Fikenbohms: 64

Kinbergh

Håkan, edellinen mies Lijf: 62, afskied 13.9.1720

Sven, Lijf: 21, 1/8 hemman

Kinbom

Giören, Schultz: 5

Kindberg

Håkan, Majorens: 74, 1/4 hemman

Lars, Kathens: 105, 1/4 hemman

Swen, Majorens: 43

Kiällbergh

Arvid, Lijf: 54, får afskied, intet

Kiälman

Lars, Kathens: 47

Kiämpe

Erick, Lijf: 124, intet

Kiättelman

Anders, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 51, afskied 13.9.1720

Klafman

Anders, Lijf: 80, intet

Klefberg

Anders, Schultz: 104

Klint

David, Fikenbohms: 105, 1/4 hemman

Klosterbergh

Lars, Lijf: 53, intet

Klåsterberg

And:, Kathens: 93

Knape

Bengt, Majorens: 49, swag, 1/4 hemman

Pehr, Lijf: 2, får afskied, intet

Kollberg

Anders, Majorens: 63, 1/4 hemman

Krampensiöld

Jan, Löwenhultz: 81, Swag synte, 1/4 hemman

Kruskop

Gustaff, Majorens: 32, 1/4 hemman

Kulbek

Anders, Fikenbohms: 120

Kullberg

And:, Kathens: 52, sjuk, 1/4 hemman

Börge, Fikenbohms: 67, 1/2 hemman

Gabriel, Öwerste lieutenantens: 98, får afskied

Kumpe

Lars, edellinen mies Löwenhultz: 32, Ehrhållet afskiedh

Kåhllbergh

Lars, Lijf: 94, intet

Källberg

Nils, Löwenhultz: 69

LAlkuun

Lagerberg

Ludvig, Schultz: 3. corporal, får afskied

Landberg

Anders, Löwenhultz: 100

Måns, Öwerste lieutenantens: 104, får afskied

Landgren

Anders, Krudeners: 28

Larck

Lars, Lijf: 99, intet

Larfwing

Anders, Löwenhultz: 42

Lastberg

Sven, Lijf: 11, får afskied, intet

Lemke

Hans Hind:, Kathens: 90

Lenberg

Gabriel, Öwerste lieutenantens: 11, sjuk

Lenman

Anders, Schultz: 64, 1/4 hemman

Lerberg

Biör, Fikenbohms: 37, 1/2 hemman

Lerk

Per, Fikenbohms: 118

Lidgren

Lars, Fikenbohms: 69

Lidman

Carl, Majorens: 104, 1/2 hemman

Lidström

Erlan, Schultz: 102, får afskied

Lijten

Bryngel, Löwenhultz: 30

Lilia

Jöns, Schultz: 54, 1/4 hemman

Lilja

Anders, Lijf: 29, intet

Lillia

Jöns, Fikenbohms: 80, får afskied

Lars, Krudeners: 3

Nills, Öwerste lieutenantens: 12, sjuk

Oluf, Schultz: 106

Påhl, Löwenhultz: 48, får afskied

Lillieroth

Bengt, Kathens: 31, 1/4 hemman

Lind

Anders, Schultz: 35, sjuk, 1/3 hemman

Håkan, Kathens: 30, 1/4 hemman

Johan, Öwerste lieutenantens: 115

Johan, Krudeners: 100, 1/4 hemman

Nils, Schultz: 89, får afskied

Lindbeck

Lars, Krudeners: 103, sjuk

Lindberg

Bengt, Kathens: 106, får afskied

Diure, Lijf: 73, 1/4 hemman

Jon, Löwenhultz: 86, får afskied, 1/4 hemman

Oluf, Krudeners: 92

Lindeblad

Johan, Schultz: 24, 1/4 hemman

Lindfelt

Erik, Löwenhultz: 17, 1/4 hemman

Nils, Schultz: 70, 1/2 hemman

Lindgren

Anders, Krudeners: 76, sjuk, 1/4 hemman

Håkan, Löwenhultz: 47, 1/4 hemman

Lars, Lijf: 56, 1/2 hemman

Lars, Krudeners: 98, sjuk

Lindh

Jonas, Lijf: 86, 1/3 hemman

Lars, Lijf: 101, godkännt, intet

Pehr, Majorens: 87, sjuk

Lindorm

Oluf, Kathens: 20

Lindqvist

Pehr, Majorens: 91, gillas

Pehr, Majorens: 6. tråssdreng, till N:o 91

Lingren

Anders, Schultz: 38, 1/4 hemman

Linnegren

Hans, Fikenbohms: 70

Jonas, Fikenbohms: 17, Frij Ryttare

Måns, Löwenhultz: 87, 1/8 hemman

Linneroth

Lars, Kathens: 29

Liungberg

Christoper, Majorens: 35, 1/4 hemman

Harell, Fikenbohms: 88, sjuk

Loo

Lars, Fikenbohms: 63, får afskied, 3/4 hemman

Lunbom

Jon, Krudeners: 37, sjuk

Lund

Jöns, Fikenbohms: 73, 1/2 hemman

Lars, Kathens: 86

Mans, Öwerste lieutenantens: 8

Matis, Schultz: 20, sjuk

Nils, Lijf: 9, får afskied, intet

Oluf, edellinen mies Kathens: 38, afskied 9.1720

Lundberg

Abraham, Öwerste lieutenantens: 78

Algut, Löwenhultz: 27, torrwärk, 1/8 hemman

Anders, Schultz: 45, får afskied

Daniel, Kathens: 103

Hellge, Fikenbohms: 58, 1/4 hemman

Johan, Öwerste lieutenantens: 74, får afskied

Lars, Öwerste lieutenantens: 117

Lars, Schultz: 66, 1/2 hemman

Lars, Kathens: 6. tråssdreng

Oluf, Schultz: 3

Oluf, Kathens: 73

Oluf, Löwenhultz: 43

Pehr, Krudeners: 53

Lundbergh

Lars, Lijf: 57, sjuk, intet

Olof, Lijf: 49, intet

Lundgren

Nills, Öwerste lieutenantens: 7, får afskied

Nills, Fikenbohms: 13, Frij Ryttare

Nils, Kathens: 53, 1/4 hemman

Samuel, edellinen mies Lijf: 114, afskied 13.9.1720

Lundh

Bengt, Löwenhultz: 123

Hans, Lijf: 33, intet

Jon, Löwenhultz: 13

Lundin

Håka, Fikenbohms: 103

Lars, Krudeners: 104, sjuk

Lundius

Petter, Löwenhultz: 1. corporal, anhåller och får afskied

Lundman

Måns, Majorens: 53, 1/4 hemman

Lundqvist

Anders, Majorens: 90, 1/2 hemman

Lungreen

Petter, Majorens: 73, 1/4 hemman

Lungren

Carl, Löwenhultz: 49

Lunman

Anders, Krudeners: 30, 1/4 hemman

Lunnegren

Knut, Löwenhultz: 21

Lustig

Allexander, Majorens: 86, 1/4 hemman

Anders, Schultz: 14

Bengt, Löwenhultz: 53, 1/2 hemman

Erich, Kathens: 84, 1/4 hemman

Jon, Kathens: 15

Lars, Schultz: 71, 1/4 hemman

Lars, Krudeners: 31, sjuk

Måns, Öwerste lieutenantens: 21, sjuk, 1/2 hemman

Pehr, Löwenhultz: 44, absens

Sven, Kathens: 12. tråssdreng

Swen, Löwenhultz: 91, 1/4 hemman

Lustigh

Anders, edellinen mies Lijf: 13, afskied 13.9.1720

Erick, Lijf: 85, intet

Oluf, Majorens: 54

Luth

Erick, Lijf: 72, intet

Luttergren

Erick, Öwerste lieutenantens: 123, 1/2 hemman

Lydberg

Per, Öwerste lieutenantens: 53, 1/4 hemman

Låcke

Jonas, Lijf: 120, intet

Låckebak

Jonas, Löwenhultz: 92, 1/4 hemman

Låfberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 33, 3/4 hemman

Lång

Per, Öwerste lieutenantens: 1, sjuk

Per, Fikenbohms: 49, får afskied

Långman

Lars, Schultz: 75, ser Illa uth, 1/4 hemman

Löfbergh

Pehr, Lijf: 115, får afskied, intet

Lönberg

Johan, Schultz: 68, 1/2 hemman

MAlkuun

Maij

Jöns, Löwenhultz: 12, får afskied

Malm

Johan, Lijf: 92, intet

Oluf, Löwenhultz: 82

Malmström

Joh, Kathens: 21, 1/4 hemman

Marbergh

Jon, Majorens: 44, Fåhr afskiedh, 1 torp

Meijer

Johan, Öwerste lieutenantens: 73

Mellberg

Anders, Löwenhultz: 96, 1/4 hemman

Menlöss

Pehr, Lijf: 31, intet

Merling

Arfvid, Krudeners: 44, sjuk, hemman

Moberg

Erick, Öwerste lieutenantens: 113

Modig

Anders, Löwenhultz: 37, 1/2 hemman

Lars, Schultz: 11, får afskied

Modigh

Lars, Majorens: 85, 1/4 hemman

Morijn

Anders, Lijf: 4, intet

Muhl

Tore, Fikenbohms: 55, 1/4 hemman

Mulberg

Jöns, Schultz: 112, får afskied

Munck

Oluf, Fikenbohms: 75, får afskied

Måsberg

Jacob, Krudeners: 72, sjuk

Möllberg

Rasmus, Fikenbohms: 18, Frij Ryttare

Mörberg

Anders, Krudeners: 2. tråssdreng

Mörk

Mag: Joh:, Krudeners: 1. corporal, ansöker afskied

NAlkuun

Nohrbergh

Pähr, Lijf: 3. tråssdreng

Nohrman

Nils, Löwenhultz: 50

Nils, Krudeners: 1. tråssdreng

Norberg

Abraham, Fikenbohms: 52

Esbiörn, Schultz: 93

Per, Öwerste lieutenantens: 25

Nordahl

Håkan, Majorens: 10

Nordström

Daniel, Kathens: 23

Norgren

Anders, Öwerste lieutenantens: 83

Norman

Anders, Kathens: 10

Hindrik, Krudeners: 55, fåhr afskied

Jon, Öwerste lieutenantens: 4, 1/4 hemman

Sven, Krudeners: 13, 1/3 hemman

Nortberg

Lennart, Fikenbohms: 19

Nyberg

Jacob, Schultz: 40, 1/4 hemman

Sven, Schultz: 9, får afskied

Nybom

Nils, edellinen mies Schultz: 99, ärhållit afskied

Nyman

Måns, Schultz: 86, får afskied

Nils, Lijf: 105, intet

Pehr, Majorens: 100, 1/8 hemman

Thore, Lijf: 67, intet

Nåtman

Jöns, Schultz: 59, sjuk, 3/8 hemman

OAlkuun

Ohlberg

Arvid, Öwerste lieutenantens: 65, 1/4 hemman

Oijman

Anders, Öwerste lieutenantens: 30, sjuk

Olijn

Anders, Löwenhultz: 55, 5/8 hemman

Ollengren

Anders, Öwerste lieutenantens: 39, 1/2 hemman

Orre

Enar, Löwenhultz: 64

Swen, edellinen mies Krudeners: 77, dööd 2.6.1721

Otterberg

Pehr, Löwenhultz: 59, 1/4 hemman

Ottergren

Lars, Öwerste lieutenantens: 67, får afskied

Oxlegren

Johan, Löwenhultz: 70, Frij Ryttare, 1 hemman

PAlkuun

Pek

Anders, Löwenhultz: 46

Pijhl

Gisle, Majorens: 56, 1/4 hemman

Pijlgreen

Måns, Majorens: 67, 1/4 hemman

Prilling

Pehr, Kathens: 101, 1/4 hemman

Proljn

Jonas, Kathens: 1. corporal

Pålack

Per, Öwerste lieutenantens: 9, 1/8 hemman

RAlkuun

Raaf

Ingemar, Löwenhultz: 73, 1/4 hemman

Lars, Löwenhultz: 24

Oluf, Löwenhultz: 61

Ragg

Anders, Lijf: 26, sjuk, intet

Ram

Anders, Lijf: 14, intet

Lars, Schultz: 98

Petter, Schultz: 115, 1/2 hemman

Ramberg

Jonas, Krudeners: 52

Ramm

Anders, Majorens: 98, hööra illa, 1/8 hemman

Rangberg

Anders, Löwenhultz: 76

Rase

Anders, Schultz: 1, 1/4 hemman

Giösta, edellinen mies Fikenbohms: 100, död 22.7.1721

Joen, Lijf: 10. tråssdreng

Jon, Löwenhultz: 36

Olof, Lijf: 60, får afskied, intet

Ribbinskj

Jacob, Löwenhultz: 22, sjuk, 1/4 hemman

Ridderfelt

Lorens, Fikenbohms: 3. tråssdreng

Rolig

Arfvid, Krudeners: 73, sjuk, 1/4 hemman

Brynte, Löwenhultz: 2, 1/4 hemman

Roos

Anders, Öwerste lieutenantens: 6

Anders, Majorens: 12, fåhr afskiedh, ett torp

Anders, Löwenhultz: 63, sjuk

Måns, Lijf: 103, 1/4 hemman

Pehr, Lijf: 118, 1/2 hemman

Sven, Schultz: 72, 1/4 hemman

Rosenbom

Samuel, Krudeners: 8, Frij Ryttare

Rossendahl

Jacob, edellinen mies Majorens: 9, presenterar en Karl, 1 torp

Rossendhal

Hans, Majorens: 9, aproberas

Rumberg

Lars, Kathens: 59

Rutengren

Börge, Krudeners: 12, fåhr afskied

Ruval

Per, Kathens: 111, 1/4 hemman

Ryberg

Anders, edellinen mies Fikenbohms: 53, afskied 4.2.1720

Håkan, Schultz: 37

Petter, Krudeners: 62

Rydberg

Jon, Majorens: 15, 1 torp

Ryding

Lars, Löwenhultz: 62

Rydman

Gabriel, Löwenhultz: 88, 1/2 hemman

Ryss

Gabriel, edellinen mies Kathens: 17, afskied 9.1720

Råberg

Erick, Fikenbohms: 14

Röding

Jonas, Öwerste lieutenantens: 95

Röming

Pehr, Kathens: 61, 1/2 hemman

Rörling

Nils, Kathens: 116, absenterat sig

Rössbergh

Måns, Lijf: 104, 1/8 hemman

SAlkuun

Sahlberg

Erick, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 70, blefwen död 10.6.1720

Gabriel, Krudeners: 64

Oluf, Öwerste lieutenantens: 42, får afskied

Pehr, Lijf: 109, intet

Pähr, Lijf: 2. tråssdreng

Sahlman

Gunnar, Öwerste lieutenantens: 35, 1/2 hemman

Sandahl

Anders, Krudeners: 90

Sandbek

Gudmund, Kathens: 110

Sandberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 52

Hans, edellinen mies Fikenbohms: 83, afskied 4.2.1720

Jöns, Krudeners: 7, Frij Ryttare

Måns, Schultz: 73, 1/2 hemman

Pehr, Fikenbohms: 85

Sven, Kathens: 50

Sandman

Anders, Schultz: 101, hemman

Scarell

Anders, Majorens: 59

Scherman

Petter, Majorens: 119

Schonbergh

Jon, Majorens: 52, approberas

Sefring

Oluf, Löwenhultz: 11

Swen, Majorens: 17, 1 torp

Sefström

Erich, Majorens: 120, 1/2 hemman

Segerberg

Johan, Öwerste lieutenantens: 2. corporal, anhåller afskied

Oluf, Öwerste lieutenantens: 62, 1/4 hemman

Oluf, Schultz: 10

Pehr, Krudeners: 2

Segerman

Anders, Schultz: 8, 1/4 hemman

Sehlberg

Sven, Öwerste lieutenantens: 122, 1/4 hemman

Semberg

Per, Schultz: 74

Siegerberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 118

Silfverlod

Gustaf, Schultz: 2. corporal

Simbergh

Lars, Lijf: 47, intet

Siogerdahl

Lars, Schultz: 116

Siöberg

Anders, Krudeners: 6, Frij Ryttare

Carl, Löwenhultz: 29

Johan, Kathens: 74, approberas

Nills, Öwerste lieutenantens: 112, 1 heelt hemman

Olof, Kathens: 16, får afskied

Oluf, Schultz: 63, 1/4 hemman

Oluff, Majorens: 19

Siöholm

Daniell, Fikenbohms: 23, Frij Ryttare

Siöman

Hinderik, Schultz: 27

Håkan, Lijf: 108, 1/4 hemman

Jonas, Schultz: 85

Skalberg

Anders, Fikenbohms: 71

Skarbergh

Lars, Lijf: 87, intet

Skiogerman

Jöns, Krudeners: 43, 1/2 hemman

Skog

Gudmund, Kathens: 88, 1/4 hemman

Skough

Sven, Lijf: 19, får afskied, intet

Skruder

Christopher, Kathens: 25, får afskiedh

Skuhle

Pehr, Löwenhultz: 38

Skumpe

Oluf, Lijf: 6, 1/2 hemman

Smedfelt

Måns, Majorens: 94

Smedman

Måns, Löwenhultz: 84

Smitt

Anders, Löwenhultz: 97, 1/4 hemman

Lars, Öwerste lieutenantens: 86

Smittberg

Lars, Löwenhultz: 54

Sochas

Johan, Fikenbohms: 6. tråssdreng

Sotman

Erick, Öwerste lieutenantens: 49, sjuk, 1/4 hemman

Sparling

Isak, Löwenhultz: 9

Sparman

Nils, Löwenhultz: 60

Specke

Olof, Lijf: 3, intet

Springberg

Nils, Lijf: 79, ledig, intet

Spångberg

Nills, Öwerste lieutenantens: 93, 1/2 hemman

Staberg

Tufve, Schultz: 91

Stadig

Börge, Fikenbohms: 78

Stafvall

Pehr, edellinen mies Kathens: 36, afskied 9.1720

Stallberg

Anders, Löwenhultz: 34

Starck

Lars, Fikenbohms: 77, 1/2 hemman

Måns, Öwerste lieutenantens: 31, får afskied, 1/4 heman

Starckman

Börie, edellinen mies Lijf: 101, afskied 13.9.1720

Stare

Anders, Lijf: 55, 1/4 hemman

Stenberg

And:, Kathens: 108, får afskied

Giöran, Löwenhultz: 15

Jacob, Krudeners: 36, 1/2 hemman

Nills, Majorens: 114

Per, Schultz: 108

Salmon, Öwerste lieutenantens: 77, 1/4 hemman

Stenman

Anders, edellinen mies Löwenhultz: 52, dödh Blefwen 7.9.17221

Stenström

Jean, Löwenhultz: 3. corporal, anhåller afskied

Stokman

Nills, Fikenbohms: 106, får afskied

Stomberg

Jon, Kathens: 37, får afskied

Storm

Lars, Majorens: 78, får afskiedh, 1 torp

Strandberg

Elias, Löwenhultz: 122

Stråhle

Hans, Kathens: 68, hemman

Stubb

Lars, Majorens: 65

Stuke

Anders, Löwenhultz: 4

Sturfält

Gustaf, Öwerste lieutenantens: 97, casseras

Styre

Swen, Löwenhultz: 106

Ståkman

Paul, Krudeners: 24

Stålberg

And:, Kathens: 92

Jacob, Schultz: 117

Stångberg

Olof, Lijf: 11. tråssdreng

Stöör

Börge, Fikenbohms: 24

Sundberg

Anders, Schultz: 13

Börgie, Schultz: 29, fåhr afskied

Erich, Majorens: 11, 1/4 hemman

Lars, Schultz: 121

Nils, Krudeners: 115, 1/2 hemman

Oluf, Löwenhultz: 110

Pehr, Krudeners: 21, får afskied

Sunderåhl

Swen, Majorens: 75, 1/4 hemman

Svahn

Anders, Lijf: 65, intet

Johan, Fikenbohms: 110

Svan

Anders, Schultz: 25, Frij Ryttare

Jon, edellinen mies Öwerste lieutenantens: 64, afskied 13.9.1720

Svanbom

Anders, Schultz: 18, Frij Ryttare

Swart

Anders, Öwerste lieutenantens: 99

Bengt, Schultz: 39, sjuk

Johan, Öwerste lieutenantens: 41, sjuk, 3/4 hemman

Pehr, Majorens: 69, swag, 1/4 hemman

Svenberg

Ambiörn, Öwerste lieutenantens: 14, får afsked

Jonas, Löwenhultz: 113

Jonas, Krudeners: 15

Lars, Krudeners: 107, sjuk, 1/2 hemman

Sätterberg

Nils, Kathens: 112, får afskied

Söderberg

Anders, Schultz: 33

Söderbergh

Joen, Lijf: 41, får afskied, intet

Sven, Lijf: 38, intet

Sörman

Jonas, Krudeners: 88

Måns, Fikenbohms: 30, casseres

Måns, Kathens: 51

Sven, edellinen mies Schultz: 21, erhållit afskied

TAlkuun

Tahlberg

Håkan, Lijf: 71, får afskied, intet

Tahlbohm

Nils, Lijf: 75, intet

Tijberg

Bengt, Öwerste lieutenantens: 28, får afskied, 3/8 hemman

Oluf, Öwerste lieutenantens: 108

Tijbergh

Nills, Majorens: 62

Tijdenberg

Pehr, Kathens: 40

Tijman

Jonas, Öwerste lieutenantens: 69

Tillberg

Anders, Fikenbohms: 3

Timan

Anders, Öwerste lieutenantens: 19

Nils, Krudeners: 48

Timel

Kasper, edellinen mies Schultz: 51, död 12.2..1721

Timell

Oluff, Majorens: 18

Tisselgren

Bengt, Lijf: 81, intet

Tisstell

Joen, Lijf: 25, intet

Tornberg

Anders, Majorens: 36

Arfvid, Schultz: 4, 1/4 hemman

Tornefält

Jon, Öwerste lieutenantens: 58, sjuk

Tornerfelt

And., Kathens: 15. tråssdreng

Trahna

Jon, Majorens: 4. tråssdreng, till N:o 52

Trast

Sven, Lijf: 1. corporal, afskied 27.7.1721

Troberg

Anders, Lijf: 88, intet

Tysk

Anders, Schultz: 107, 1/4 hemman

Anders, Krudeners: 50

Tångberg

Pär, Schultz: 100, 1/4 hemman

Tängberg

Jon, Löwenhultz: 74

Tängren

Gustaf, Löwenhultz: 104, 1/4 hemman

Törman

Jonas, Majorens: 3

Törnberg

Hans, Fikenbohms: 84, 1/2 hemman

Törnegren

Anders, Krudeners: 26

Törnfelt

Johan, Majorens: 5. tråssdreng, till N:o 93

Törnfelt Sunnerbergh

Johan, Majorens: 93, gillas

Törngreen

And:, Kathens: 63, får afskied

Törning

Anders, Löwenhultz: 111, 3/8 hemman

Lars, Schultz: 2, 3/8 hemman

Nills, Fikenbohms: 90, 1/2 hemman

UAlkuun

Ullberg

Anders, edellinen mies Löwenhultz: 116, dhöd blefwen 6.9.1721

Gunne, Fikenbohms: 76

Jonas, Öwerste lieutenantens: 44, i arrest, 1/4 hemman

Torsten, Öwerste lieutenantens: 100, 3/4 hemman

Ullman

Anders, Fikenbohms: 91, 1/3 hemman

Nills, Majorens: 105, 1/4 hemman

Urman

Ingemar, Schultz: 83, får afskied

Utman

Håkan, Löwenhultz: 95, 1/4 hemman

Johan, Schultz: 82, får afskied

Utterklov

Hans, Kathens: 97, får afskied

VWAlkuun

Wagman

Sven, Kathens: 107, får afskied

Wahlbeck

Jonas, Majorens: 115, 1/4 hemman

Wahlberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 46, får afskied

Måns, Löwenhultz: 41, 1/4 hemman

Nils, Löwenhultz: 16

Wahlström

Anders, Krudeners: 102

Walbeck

Pehr, edellinen mies Fikenbohms: 54, afskied 9.1720

Walbek

Johan, Fikenbohms: 96

Walbom

Carl, Schultz: 95, 1/2 hemman

Walfisk

Anders, Fikenbohms: 57, 1/2 hemman

Wall

Sven, Lijf: 16, intet

Wallenbergh

Jonas, Lijf: 42, får afskied, intet

Sven, Lijf: 34, intet

Wallin

Jöns, Öwerste lieutenantens: 10

Walstedt

Tomas, edellinen mies Fikenbohms: 86, afskied 9.1720

Walström

Sven, Fikenbohms: 27, 1/2 hemman

Waltvitz

Carl, Krudeners: 2. corporal

Warnman

Anders, Fikenbohms: 15, 1/4 hemman

Wass

Bengt, Majorens: 107, 1/8 hemman

Erich, Majorens: 16, odugl:

Wassman

Lars, Löwenhultz: 109, 1/4 hemman

Waxholm

Lars, Fikenbohms: 46, 1/2 hemman

Wehman

Daniell, Fikenbohms: 2. tråssdreng

Welt

Johan, Fikenbohms: 2. corporal

Wennerström

Gustaf, Löwenhultz: 124

Werre

Christoph, Krudeners: 79, sjuk

Johan, Löwenhultz: 118

Werswing

Lars, Löwenhultz: 1. tråssdreng, soldat i Skaraborg reg

Wesman

Gudmund, Krudeners: 41, sjuk, 1/4 hemman

Wessenten

Johan, Lijf: 24, får afskied, intet

Wessman

Anders, Öwerste lieutenantens: 94, får afskied

Westeahl

Nills, Öwerste lieutenantens: 36, 3/4 hemman

Westerholm

Johan, Lijf: 35, ledig, intet

Westgiöthe

Bengt, Öwerste lieutenantens: 107

Wetterberg

Anders, Krudeners: 75, får afskied

Petter, Fikenbohms: 28, får afskied

Wettling

Jonas, Lijf: 125, 1/4 hemman

Vidberg

Carl, Fikenbohms: 33, approberas

Wijman

Sven, Kathens: 77, 1/3 hemman

Wijpa

Gabriel, Lijf: 27, får afskied, intet

Wilskman

Johan, Majorens: 64, approberas

Winberg

Pehr, Kathens: 8

Winge

Erik, Löwenhultz: 39, 1/2 hemman

Winter

Lars, Fikenbohms: 20, approberas

Wittenberg

Erick, Löwenhultz: 1, 1/8 hemman

Wolf

Niclas, Krudeners: 3. corporal, ansöker afskied

Wrång

Oluf, Fikenbohms: 41

Wågehals

Oluf, Schultz: 57

Wång

Gunnar, edellinen mies Schultz: 65, afskied 16.4.1721

Wångberg

Pehr, Majorens: 81

Wängmark

Arfwid, Majorens: 61, Frij Ryttare, 1/2 hemman

Wärre

Oluf, Kathens: 4, 1/2 hemman

Wästman

Magnus, Majorens: 101, Frij Ryttare

Wössman

Anders, Lijf: 106, får afskied, intet

YAlkuun

Yrwäder

Jöns, Fikenbohms: 22

ZAlkuun

Zennert

Brynte, Löwenhultz: 125, absens

ÅAlkuun

Åberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 111

Oluf, Schultz: 48, får afskied, 1/4 hemman

Åbrandt

Håkan, Majorens: 92

Ågreen

Nils, Löwenhultz: 101, 1/4 hemman

Åhdahl

Mårten, Majorens: 110, odugl:

Åhman

Sven, Kathens: 60, får afskied

Åhrberg

Erick, Öwerste lieutenantens: 92, 1/4 hemman

Nils, Krudeners: 54, sjuk, 1/4 hemman

Petter, Öwerste lieutenantens: 120, får afskied

Åhsberg

Anders, Löwenhultz: 20

Åman

Nils, Schultz: 60, odugl:, hemman

Årberg

Mattias, Öwerste lieutenantens: 87, 1/4 hemman

Årre

Ingemar, Kathens: 117, fått afskiedh

Joseph, edellinen mies Kathens: 74

ÖAlkuun

Ödman

Johan, Lijf: 9. tråssdreng

Jonas, Löwenhultz: 66, 1/4 hemman

Öhman

Lars, Krudeners: 14, fåhr afskied

Örberg

Nills, Fikenbohms: 1. corporal

Örn

Johan, Lijf: 121, intet

Per, Fikenbohms: 112

Österberg

Oluf, Krudeners: 57

Österman

Esbiörn, Schultz: 94

Östman

Anders, Majorens: 96, fåhr afskiedh

Anders, Löwenhultz: 33

Östring

Jens, Öwerste lieutenantens: 80, 1/8 hemman

 
Tässä hakemistossaa on 1034 nimeä.

© Väinö Holopainen 2023