AlkuSavon rykmentti → Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä: sukunimet

Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä

Rykmentin viimeinen katselmus 19.9.1721

Aakkosellinen hakemisto

Katselmus komppanioittainEtunimihakemisto


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å  Ö 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å  Ö

AAlkuun

Abborre

Pehr, Lijf: 8

Ahlberg

Pehr, Fikenbohms: 16

Ahlbohm

Oluf, Kathens: 9

Ahlegren

Jon, Kathens: 5

Ahleqvist

Johan, Schultz: 53

Ahlström

Jonas, Kathens: 85

Ahrenberg

Swen, Majorens: 80

Alroth

And:, Kathens: 12

Anderson

Anders, Schultz: 122

Erik, Schultz: 123

Apelgren

Nils, Schultz: 78

Apellbergh

Carl, Lijf: 93

Apellman

Börgie, Löwenkultz: 94

Aple

Anders, Lijf: 68

Appelgren

Bryngel, Majorens: 55

Pehr, Kathens: 54

Asp

Joh:, Kathens: 64

Aspegren

Lars, Lijf: 15

Ax

Hans, Öwerste lieutenantens: 124

Axeltorn

Oluf, Fikenbohms: 92

BAlkuun

Bachman

Oluff, Majorens: 23

Backman

Jöns, Lijf: 36

Barck

Lars, Lijf: 95

Bark

Johan, Krudeners: 34

Berg

Anders, Öwerste lieutenantens: 79

Håkon, Krudeners: 9

Johan, Öwerste lieutenantens: 55

Jon, Krudeners: 94

Nils, Krudeners: 58

Petter, Schultz: 28

Sven, Fikenbohms: 97

Bergfelt

Pehr, Majorens: 46

Bergh

Börje, Kathens: 70

Gudmund, Kathens: 67

Hans, Löwenkultz: 23

Johan, Löwenkultz: 105

Jon, Löwenkultz: 89

Lars, Löwenkultz: 25

Petter, Lijf: 37

Sven, Lijf: 64

Bergman

Håkan, Löwenkultz: 65

Jon, Majorens: 88

Bergström

Håkan, Schultz: 90

Billing

Anders, Fikenbohms: 29

Anders, Krudeners: 27

Pehr, Lijf: 5

Birhals

Torsten, Fikenbohms: 31

Biörchman

Jöran, Majorens: 66

Biörckman

Petter, Öwerste lieutenantens: 119

Biörfelt

Jon, Krudeners: 16

Biörk

Carl, Krudeners: 89

Lars, Kathens: 55

Biörkegren

Sven, Krudeners: 69

Biörkman

Pehr, Lijf: 89

Biörn

Hindrick, Lijf: 66

Nils, Löwenkultz: 103

Torsten, Fikenbohms: 45

Biörnberg

Erick, Lijf: 74

Blom

Abraham, Majorens: 26

Erik, Löwenkultz: 90

Matias, Fikenbohms: 11

Nils, Öwerste lieutenantens: 56

Per, Öwerste lieutenantens: 24

Torbiörn, Majorens: 27

Blomberg

And:, Kathens: 109

Jonas, Majorens: 37

Petter, Krudeners: 1

Sven, Öwerste lieutenantens: 26

Bobeck

Johan, Öwerste lieutenantens: 18

Boberg

Anders, Löwenkultz: 19

Bobergh

Oluff, Majorens: 58

Bock

Nills, Öwerste lieutenantens: 121

Bockgren

Anders, Lijf: 83

Bolin

Anders, Krudeners: 97

Håkon, Krudeners: 49

Jon, Krudeners: 83

Bom

Anders, Fikenbohms: 116

Boman

Johan, Krudeners: 113

Lars, Öwerste lieutenantens: 32

Lars, Majorens: 47

Bomjn

And:, Kathens: 83

Booman

Hans, Fikenbohms: 93

Borg

Petter, Schultz: 87

Borgfelt

Oluf, Kathens: 18

Borgman

Nils, Kathens: 78

Borgström

Ravel, Kathens: 65

Boström

Jon, Kathens: 11

Sven, Öwerste lieutenantens: 75

Boxbom

Lars, Fikenbohms: 9

Bragman

Oluf, Löwenkultz: 120

Bram

Håkan, Lijf: 10

Brandijn

Jon, Majorens: 72

Brandin

Petter, Schultz: 103

Brandt

Jöran, Majorens: 4

Brask

Pehr, Krudeners: 11

Brata

Lars, Löwenkultz: 45

Brath

Börge, Fikenbohms: 50

Bredberg

Anders, Fikenbohms: 115

Jacob, Kathens: 58

Bredbergh

Nils, Lijf: 63

Bredbom

Måns, Lijf: 123

Brenbergh

Anders, Lijf: 91

Brofelt

Bengt, Schultz: 32

Joh:, Kathens: 75

Broman

Anders, Majorens: 24

Brynte, Löwenkultz: 67

Josep, Krudeners: 23

Sven, Öwerste lieutenantens: 109

Bromberg

Lars, Krudeners: 35

Browall

Oluf, Kathens: 57

Brun

Anders, Krudeners: 42

Gustaf, Krudeners: 71

Hans, Fikenbohms: 26

Sven, Kathens: 24

Brunberg

Anders, Fikenbohms: 113

Erick, Öwerste lieutenantens: 91

Brunstedt

Jöns, Öwerste lieutenantens: 17

Brunstet

Anders, Krudeners: 105

Bräkman

Lars, Schultz: 17

Burgren

Sven, Öwerste lieutenantens: 40

Buus

Carl, Fikenbohms: 25

Bålberg

Lars, Schultz: 23

Bäckman

And:, Kathens: 80

Nils, Lijf: 111

Bäkman

Anders, Fikenbohms: 32

Böös

Anders, Fikenbohms: 34

CAlkuun

Carlberg

Anders, Fikenbohms: 44

Jonas, Öwerste lieutenantens: 89

Måns, Krudeners: 81

Carlbergh

Jon, Majorens: 70

Carlström

Sven, Schultz: 114

Caräus

Joh:, Löwenkultz: 57

Cederberg

Jonas, Löwenkultz: 18

Clefberg

Jonas, Öwerste lieutenantens: 84

Colin

Claes, Majorens: 30

Crantz

Sven, Öwerste lieutenantens: 38

Cronehiort

Per, Kathens: 113

DAlkuun

Dahlberg

Anders, Majorens: 106

Pehr, Kathens: 69

Dahlbom

Bengt, Lijf: 119

Sven, Krudeners: 95

Dahlgren

Johan, Schultz: 119

Jöns, Öwerste lieutenantens: 61

Dahlman

Lars, Krudeners: 109

Dahlstet

Måns, Krudeners: 110

Dahlström

Johan, Öwerste lieutenantens: 90

Dalberg

Anders, Fikenbohms: 114

Dalman

Måns, Löwenkultz: 117

Dalström

Jon, Kathens: 48

Damberg

Jon, Krudeners: 61

Dambergh

Anders, Krudeners: 99

Dammerwall

Swen, Majorens: 48

Dilberg

Oluf, Kathens: 19

Dillberg

Anders, Majorens: 57

Dimberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 3

Dimbgren

Erick, Öwerste lieutenantens: 63

Diurberg

Pehr, Krudeners: 40

Domberg

Anders, Majorens: 121

Dristig

Gustaf, Majorens: 8

Dufva

Anders, Öwerste lieutenantens: 106

Oluf, Fikenbohms: 40

Sven, Lijf: 1

Dunder

Oluf, Krudeners: 106

Per, Öwerste lieutenantens: 23

Dunderberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 43

Dunderhake

Anders, Fikenbohms: 121

Dunner

And:, Kathens: 44

Dwargh

Jonas, Lijf: 44

EAlkuun

Eckeqwist

Lars, Majorens: 83

Eedberg

Måns, Majorens: 111

Eekberg

Erich, Majorens: 20

Eekman

Anders, Löwenkultz: 99

Ek

Daniel, Lijf: 107

Jon, Öwerste lieutenantens: 20

Ekebom

Per, Fikenbohms: 108

Ekegren

Måns, Löwenkultz: 51

Swen, Löwenkultz: 10

Ekelöf

Christopher, Schultz: 113

Joen, Lijf: 96

Ekenberg

Erich, Majorens: 117

Johan, Schultz: 52

Ekman

Anders, Schultz: 77

Elg

Ambiörn, Kathens: 27

Ellgren

Bengt, Öwerste lieutenantens: 76

Elmgren

Anders, Krudeners: 19

Elsten

Jöns, Schultz: 111

Enebergh

Anders, Lijf: 61

Enebom

Jonas, Schultz: 110

Eneqvist

Pehr, Lijf: 28

Engman

Anders, Öwerste lieutenantens: 47

Enman

Erich, Majorens: 118

Erberg

Nils, Kathens: 95

Erdtman

And:, Kathens: 14

Erikson

Jon, Krudeners: 108

Jonas, Krudeners: 120

Esping

Johan, Öwerste lieutenantens: 71

Essing

Petter, Kathens: 87

FAlkuun

Fager

Anders, Fikenbohms: 117

Fagerström

Gunnar, Kathens: 89

Lars, Majorens: 84

Fahlbom

Brynte, Löwenkultz: 5

Fahlebom

Jonas, Schultz: 34

Falberg

And:, Kathens: 62

Falck

Alguth, Lijf: 7

Bengt, Fikenbohms: 68

Carl, Fikenbohms: 8

Erick, Lijf: 45

Nills, Öwerste lieutenantens: 101

Nills, Fikenbohms: 98

Torbiörn, Lijf: 32

Falk

Anders, Lijf: 17

Gudmund, Krudeners: 111

Måns, Löwenkultz: 85

Per, Fikenbohms: 51

Sven, Fikenbohms: 81

Sven, Kathens: 91

Fast

Lars, Schultz: 30

Ferenberg

Oluf, Fikenbohms: 6

Fergren

Jonas, Krudeners: 85

Fernström

Joh:, Kathens: 76

Fiellenberg

Håka, Fikenbohms: 95

Fisk

Swen, Majorens: 102

Fix

Pehr, Fikenbohms: 65

Fiällbergh

Jonas, Lijf: 22

Flanberg

Arvid, Öwerste lieutenantens: 57

Flax

Lars, Öwerste lieutenantens: 72

Flinck

Bengt, Öwerste lieutenantens: 48

Erick, Öwerste lieutenantens: 13

Flink

Bengt, Fikenbohms: 39

Börge, Fikenbohms: 2

Måns, Löwenkultz: 7

Oluf, Kathens: 72

Pär, Schultz: 19

Floberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 82

Flygare

And:, Kathens: 96

Forsman

Anders, Öwerste lieutenantens: 54

Lennart, Krudeners: 17

Freijman

Lars, Öwerste lieutenantens: 68

Friberg

Anders, Schultz: 88

Frijberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 114

Johan, Majorens: 40

Johan, Krudeners: 51

Frijfelt

Arfwid, Majorens: 112

Friman

Anders, Lijf: 98

Frimodig

Erik, Löwenkultz: 98

Frisck

Joen, Lijf: 40

Frisk

Anders, Öwerste lieutenantens: 96

Bengt, Lijf: 84

Bengt, Fikenbohms: 94

Bengt, Löwenkultz: 79

Hans, Schultz: 22

Håka, Fikenbohms: 48

Jacob, Löwenkultz: 107

Jon, Löwenkultz: 14

Jonas, Krudeners: 47

Jöns, Majorens: 22

Lars, Öwerste lieutenantens: 102

Nils, Krudeners: 96

Oluf, Schultz: 43

Tomas, Majorens: 95

Frjberg

And:, Kathens: 79

Frjmodig

Jon, Kathens: 104

Fröberg

Anders, Krudeners: 39

Lars, Krudeners: 20

Mans, Fikenbohms: 35

Frölling

Anders, Krudeners: 18

Fuchs

Lars, Lijf: 50

Funcke

Anders, Lijf: 59

Funke

Lars, Kathens: 3

Fyhr

Lars, Majorens: 14

Fyhrbergh

Jonas, Majorens: 7

Fyk

Jon, Löwenkultz: 72

Fägerberg

Lars, Majorens: 6

Oluf, Lijf: 12

Föös

Erik, Löwenkultz: 3

GAlkuun

Gadd

Jean, Löwenkultz: 93

Gahm

Gabriel, Lijf: 39

Gesslingh

Töress, Lijf: 18

Gieppe

Pehr, Krudeners: 60

Giertsson

Simon, Löwenkultz: 35

Gilberg

Gustaf, Schultz: 49

Samuel, Schultz: 97

Giliam

Anders, Lijf: 110

Gillbergh

Swen, Löwenkultz: 77

Giädda

Måns, Löwenkultz: 112

Giöhlberg

Joen, Lijf: 76

Giök

Jon, Schultz: 16

Lars, Fikenbohms: 82

Lars, Krudeners: 33

Pehr, Löwenkultz: 119

Sven, Kathens: 41

Giökendal

Hans, Fikenbohms: 43

Giökman

Lars, Löwenkultz: 56

Giöpa

Olof, Lijf: 77

Giötberg

Hans, Kathens: 39

Giöthbergh

Pehr, Lijf: 30

Gotbarn

Joen, Majorens: 28

Grönberg

Erik, Krudeners: 38

Gröning

Nils, Löwenkultz: 26

Gullberg

And:, Kathens: 45

Gunberg

Jon, Öwerste lieutenantens: 85

Gålberg

Anders, Fikenbohms: 62

Gåtbarn

Sven, Kathens: 32

HAlkuun

Hacke

Hans, Majorens: 41

Hagelbom

Johan, Krudeners: 101

Hagman

And:, Kathens: 71

Erik, Krudeners: 22

Jonas, Lijf: 116

Jöns, Schultz: 79

Lars, Lijf: 43

Per, Öwerste lieutenantens: 66

Sven, Öwerste lieutenantens: 50

Hahnberg

Swen, Majorens: 82

Hake

And:, Kathens: 94

Oluff, Majorens: 2

Halberg

And:, Kathens: 102

Hall

Nils, Kathens: 34

Pehr, Löwenkultz: 58

Hallberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 103

Lars, Fikenbohms: 61

Pehr, Krudeners: 29

Swen, Löwenkultz: 114

Hallenberg

Jöns, Schultz: 92

Haman

Anders, Öwerste lieutenantens: 22

Gunnar, Öwerste lieutenantens: 29

Hammar

Oluf, Löwenkultz: 6

Haslebergh

Anders, Fikenbohms: 1

Hassbergh

Anders, Lijf: 52

Hasselberg

Anders, Schultz: 109

Isach, Majorens: 25

Måns, Lijf: 78

Sven, Kathens: 114

Hasselbom

Anders, Krudeners: 56

Hasselgren

Måns, Löwenkultz: 40

Hasselhielm

Pehr, Majorens: 113

Hassell

Erich, Majorens: 71

Nils, Lijf: 48

Hedberg

And:, Kathens: 42

Per, Schultz: 7

Hellenberg

Oluf, Fikenbohms: 72

Hellman

Anders, Öwerste lieutenantens: 5

Jon, Fikenbohms: 21

Hellqwist

Helie, Majorens: 116

Hellsing

Anders, Fikenbohms: 12

Hendgreen

Swen, Majorens: 13

Hernström

Nils, Lijf: 58

Hierpe

Arfwed, Löwenkultz: 78

Håkon, Krudeners: 118

Lars, Majorens: 39

Hillberg

Johan, Öwerste lieutenantens: 105

Hiort

Lars, Schultz: 80

Sven, Kathens: 26

Hollmberg

Jacob, Öwerste lieutenantens: 88

Holm

And:, Kathens: 28

Isack, Majorens: 103

Johan, Krudeners: 70

Jonas, Lijf: 46

Jöns, Krudeners: 5

Oluf, Kathens: 6

Petter, Schultz: 12

Sven, Kathens: 81

Holman

Pehr, Kathens: 1

Holmberg

Håckan, Öwerste lieutenantens: 60

Holtz

Oluf, Löwenkultz: 8

Oluf, Löwenkultz: 108

Hoof

Anders, Majorens: 50

Horn

Hindrich, Fikenbohms: 59

Hornberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 27

Hultin

Jöns, Kathens: 100

Humbla

Lars, Majorens: 33

Humla

And:, Kathens: 66

Hurttig

Lars, Krudeners: 78

Hwalqwist

Börie, Majorens: 99

Hwass

Sven, Öwerste lieutenantens: 15

Hwitlock

Hindrich, Majorens: 21

Håfberg

Johan, Krudeners: 4

Håff

Nills, Öwerste lieutenantens: 110

Håfman

Pehr, Krudeners: 91

Håkenson

Bengt, Schultz: 124

Hägman

Svän, Schultz: 44

Hälsing

Jonas, Öwerste lieutenantens: 125

Hälström

Anders, Schultz: 47

Härberg

Jonas, Löwenkultz: 102

Härlund

Sigge, Majorens: 77

Härman

Jonas, Schultz: 118

Härnström

Petter, Löwenkultz: 28

Hästfältt

Oluff, Öwerste lieutenantens: 45

Högberg

Tores, Schultz: 120

Högensten

Anders, Öwerste lieutenantens: 2

Höjensten

Abraham, Krudeners: 46

Höjer

David, Löwenkultz: 80

Hökenflykt

Lars, Krudeners: 74

Sven, Kathens: 22

Hörman

Lars, Lijf: 102

Hörning

Oluf, Kathens: 46

Sven, Kathens: 35

Höök

Anders, Löwenkultz: 31

Hellie, Majorens: 5

Nils, Schultz: 31

IAlkuun

Igelberg

Anders, Krudeners: 25

Bengt, Krudeners: 86

JAlkuun

Jette

Nills, Öwerste lieutenantens: 34

Johansson

Oluf, Löwenkultz: 121

Jonsson

Erich, Krudeners: 87

Johan, Krudeners: 117

Juberg

Jacob, Krudeners: 112

Junge

Lars, Löwenkultz: 83

Jungquist

Jon, Kathens: 33

Jungren

Jöns, Krudeners: 80

Jäger

Anders, Fikenbohms: 4

Jägg

Anders, Majorens: 34

KAlkuun

Kagg

Anderss, Schultz: 15

Hackan, Öwerste lieutenantens: 81

Kahlman

Swen, Fikenbohms: 42

Kahlsten

Per, Fikenbohms: 107

Kalgren

And:s, Majorens: 97

Kampe

Oluff, Majorens: 29

Kant

Pehr, Krudeners: 84

Karling

Lars, Majorens: 38

Kassman

Jon, Kathens: 2

Kielberg

Christer, Kathens: 7

Kiellberg

Anders, Löwenkultz: 75

Swen, Majorens: 108

Kiellegren

Sven, Schultz: 6

Kiellekrok

Algut, Löwenkultz: 68

Kieman

Anders, Lijf: 23

Kiempe

Anders, Krudeners: 45

Bryngel, Löwenkultz: 71

Gunmund, Fikenbohms: 5

Hans, Schultz: 65

Hans, Kathens: 13

Nils, Kathens: 43

Torkell, Fikenbohms: 36

Kierman

Bengt, Kathens: 82

Kinberg

Magnus, Schultz: 26

Pehr, Fikenbohms: 101

Torsten, Fikenbohms: 64

Kinbergh

Sven, Lijf: 21

Kinbom

Giören, Schultz: 5

Kindberg

Håkan, Majorens: 74

Lars, Kathens: 105

Swen, Majorens: 43

Kiällbergh

Arvid, Lijf: 54

Kiälman

Lars, Kathens: 47

Kiämpe

Erick, Lijf: 124

Kiättelman

Anders, Öwerste lieutenantens: 51

Klafman

Anders, Lijf: 80

Klefberg

Anders, Schultz: 104

Klint

David, Fikenbohms: 105

Klosterbergh

Lars, Lijf: 53

Klåsterberg

And:, Kathens: 93

Knape

Bengt, Majorens: 49

Pehr, Lijf: 2

Kollberg

Anders, Majorens: 63

Krampensiöld

Jan, Löwenkultz: 81

Kruskop

Gustaff, Majorens: 32

Kulbek

Anders, Fikenbohms: 120

Kullberg

And:, Kathens: 52

Börge, Fikenbohms: 67

Gabriel, Öwerste lieutenantens: 98

Kåhllbergh

Lars, Lijf: 94

Källberg

Nils, Löwenkultz: 69

Kämberg

Oluf, Öwerste lieutenantens: 116

LAlkuun

Landberg

Anders, Löwenkultz: 100

Måns, Öwerste lieutenantens: 104

Landgren

Anders, Krudeners: 28

Lanfors

Erik, Krudeners: 121

Larck

Lars, Lijf: 99

Larfwing

Anders, Löwenkultz: 42

Larsson

Pehr, Krudeners: 119

Lastberg

Sven, Lijf: 11

Lemke

Hans Hind:, Kathens: 90

Lenberg

Gabriel, Öwerste lieutenantens: 11

Lenman

Anders, Schultz: 64

Lerberg

Biör, Fikenbohms: 37

Lerk

Per, Fikenbohms: 118

Lidgren

Lars, Fikenbohms: 69

Lidman

Carl, Majorens: 104

Lidström

Erlan, Schultz: 102

Lijten

Bryngel, Löwenkultz: 30

Lilia

Jöns, Schultz: 54

Lilja

Anders, Lijf: 29

Lillia

Jöns, Fikenbohms: 80

Lars, Krudeners: 3

Nills, Öwerste lieutenantens: 12

Oluf, Schultz: 106

Påhl, Löwenkultz: 48

Lillieroth

Bengt, Kathens: 31

Lind

Anders, Schultz: 35

Håkan, Kathens: 30

Johan, Öwerste lieutenantens: 115

Johan, Krudeners: 100

Nils, Schultz: 89

Lindbeck

Lars, Krudeners: 103

Lindberg

Bengt, Kathens: 106

Diure, Lijf: 73

Jon, Löwenkultz: 86

Oluf, Krudeners: 92

Lindeblad

Johan, Schultz: 24

Lindfelt

Erik, Löwenkultz: 17

Nils, Schultz: 70

Lindgren

Anders, Krudeners: 76

Håkan, Löwenkultz: 47

Lars, Lijf: 56

Lars, Krudeners: 98

Lindh

Jonas, Lijf: 86

Lars, Lijf: 101

Pehr, Majorens: 87

Lindman

Oluf, Kathens: 20

Lindqvist

Pehr, Majorens: 91

Lingren

Anders, Schultz: 38

Linnegren

Hans, Fikenbohms: 70

Jonas, Fikenbohms: 17

Måns, Löwenkultz: 87

Linneroth

Lars, Kathens: 29

Liungberg

Christoper, Majorens: 35

Harell, Fikenbohms: 88

Loo

Lars, Fikenbohms: 63

Lunbom

Jon, Krudeners: 37

Lund

Jöns, Fikenbohms: 73

Lars, Kathens: 86

Mans, Öwerste lieutenantens: 8

Matis, Schultz: 20

Nils, Lijf: 9

Lundbeg

Algut, Löwenkultz: 27

Lundberg

Abraham, Öwerste lieutenantens: 78

Anders, Schultz: 45

Daniel, Kathens: 103

Hellge, Fikenbohms: 58

Johan, Öwerste lieutenantens: 74

Lars, Öwerste lieutenantens: 117

Lars, Schultz: 66

Oluf, Schultz: 3

Oluf, Kathens: 73

Oluf, Löwenkultz: 43

Pehr, Krudeners: 53

Lundbergh

Lars, Lijf: 57

Olof, Lijf: 49

Lundgren

Nills, Öwerste lieutenantens: 7

Nills, Fikenbohms: 13

Nils, Kathens: 53

Lundh

Bengt, Löwenkultz: 123

Hans, Lijf: 33

Jon, Löwenkultz: 13

Lundin

Håka, Fikenbohms: 103

Lars, Krudeners: 104

Lundman

Måns, Majorens: 53

Lundqvist

Anders, Majorens: 90

Lungreen

Petter, Majorens: 73

Lungren

Carl, Löwenkultz: 49

Lunman

Anders, Krudeners: 30

Lunnegren

Knut, Löwenkultz: 21

Lustig

Allexander, Majorens: 86

Anders, Schultz: 14

Bengt, Löwenkultz: 53

Erich, Kathens: 84

Jon, Kathens: 15

Lars, Schultz: 71

Lars, Krudeners: 31

Måns, Öwerste lieutenantens: 21

Pehr, Löwenkultz: 44

Swen, Löwenkultz: 91

Lustigh

Erick, Lijf: 85

Oluf, Majorens: 54

Luth

Erick, Lijf: 72

Luttergren

Erick, Öwerste lieutenantens: 123

Lydberg

Per, Öwerste lieutenantens: 53

Låcke

Jonas, Lijf: 120

Låckebak

Jonas, Löwenkultz: 92

Låfberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 33

Lång

Per, Öwerste lieutenantens: 1

Per, Fikenbohms: 49

Långman

Lars, Schultz: 75

Löfbergh

Pehr, Lijf: 115

Lönberg

Johan, Schultz: 68

MAlkuun

Maij

Jöns, Löwenkultz: 12

Malm

Johan, Lijf: 92

Oluf, Löwenkultz: 82

Malmström

Joh, Kathens: 21

Marbergh

Jon, Majorens: 44

Meijer

Johan, Öwerste lieutenantens: 73

Mellberg

Anders, Löwenkultz: 96

Menlöss

Pehr, Lijf: 31

Merling

Arfvid, Krudeners: 44

Moberg

Erick, Öwerste lieutenantens: 113

Modig

Anders, Löwenkultz: 37

Lars, Schultz: 11

Modigh

Lars, Majorens: 85

Morijn

Anders, Lijf: 4

Muhl

Tore, Fikenbohms: 55

Mulberg

Jöns, Schultz: 112

Munck

Oluf, Fikenbohms: 75

Måsberg

Jacob, Krudeners: 72

Möllberg

Rasmus, Fikenbohms: 18

NAlkuun

Nohrman

Nils, Löwenkultz: 50

Norberg

Abraham, Fikenbohms: 52

Esbiörn, Schultz: 93

Per, Öwerste lieutenantens: 25

Nordahl

Håkan, Majorens: 10

Nordström

Daniel, Kathens: 23

Norgren

Anders, Öwerste lieutenantens: 83

Norman

Anders, Kathens: 10

Hindrik, Krudeners: 55

Jon, Öwerste lieutenantens: 4

Sven, Krudeners: 13

Nortberg

Lennart, Fikenbohms: 19

Nyberg

Jacob, Schultz: 40

Sven, Schultz: 9

Nyman

Måns, Schultz: 86

Nils, Lijf: 105

Pehr, Majorens: 100

Thore, Lijf: 67

Nåtman

Jöns, Schultz: 59

OAlkuun

Ohlberg

Arvid, Öwerste lieutenantens: 65

Oijman

Anders, Öwerste lieutenantens: 30

Olijn

Anders, Löwenkultz: 55

Ollengren

Anders, Öwerste lieutenantens: 39

Olufson

Bengt, Krudeners: 66

Johan, Krudeners: 67

Orre

Enar, Löwenkultz: 64

Otterberg

Pehr, Löwenkultz: 59

Ottergren

Lars, Öwerste lieutenantens: 67

Oxlegren

Johan, Löwenkultz: 70

PAlkuun

Pehrsson

Pehr, Krudeners: 114

Pek

Anders, Löwenkultz: 46

Pijhl

Gisle, Majorens: 56

Pijlgreen

Måns, Majorens: 67

Prilling

Pehr, Kathens: 101

Pålack

Per, Öwerste lieutenantens: 9

RAlkuun

Raaf

Ingemar, Löwenkultz: 73

Lars, Löwenkultz: 24

Oluf, Löwenkultz: 61

Ragg

Anders, Lijf: 26

Ram

Anders, Lijf: 14

Anders, Majorens: 98

Lars, Schultz: 98

Petter, Schultz: 115

Ramberg

Jonas, Krudeners: 52

Rangberg

Anders, Löwenkultz: 76

Rase

Anders, Schultz: 1

Jon, Löwenkultz: 36

Olof, Lijf: 60

Ribbinskj

Jacob, Löwenkultz: 22

Rolig

Arfvid, Krudeners: 73

Brynte, Löwenkultz: 2

Roos

Anders, Öwerste lieutenantens: 6

Anders, Majorens: 12

Anders, Löwenkultz: 63

Måns, Lijf: 103

Pehr, Lijf: 118

Sven, Schultz: 72

Rosenbom

Samuel, Krudeners: 8

Rossendhal

Hans, Majorens: 9

Rumberg

Lars, Kathens: 59

Rutengren

Börge, Krudeners: 12

Ruval

Per, Kathens: 111

Ryberg

Håkan, Schultz: 37

Petter, Krudeners: 62

Rydberg

Jon, Majorens: 15

Ryding

Lars, Löwenkultz: 62

Rydman

Gabriel, Löwenkultz: 88

Råberg

Erick, Fikenbohms: 14

Röding

Jonas, Öwerste lieutenantens: 95

Röming

Pehr, Kathens: 61

Rörling

Nils, Kathens: 116

Rössbergh

Måns, Lijf: 104

SAlkuun

Sahlberg

Gabriel, Krudeners: 64

Oluf, Öwerste lieutenantens: 42

Pehr, Lijf: 109

Sahlman

Gunnar, Öwerste lieutenantens: 35

Sandahl

Anders, Krudeners: 90

Sandbek

Gudmund, Kathens: 110

Sandberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 52

Jöns, Krudeners: 7

Måns, Schultz: 73

Pehr, Fikenbohms: 85

Sven, Kathens: 50

Sandman

Anders, Schultz: 101

Scarell

Anders, Majorens: 59

Scherman

Petter, Majorens: 119

Schonbergh

Jon, Majorens: 52

Sefring

Oluf, Löwenkultz: 11

Swen, Majorens: 17

Sefström

Erich, Majorens: 120

Segerberg

Oluf, Öwerste lieutenantens: 62

Oluf, Schultz: 10

Pehr, Krudeners: 2

Segerman

Anders, Schultz: 8

Sehlberg

Sven, Öwerste lieutenantens: 122

Semberg

Per, Schultz: 74

Siegerberg

Anders, Öwerste lieutenantens: 118

Simbergh

Lars, Lijf: 47

Siogerdahl

Lars, Schultz: 116

Siöberg

Anders, Krudeners: 6

Carl, Löwenkultz: 29

Johan, Kathens: 74

Nills, Öwerste lieutenantens: 112

Olof, Kathens: 16

Oluf, Schultz: 63

Oluff, Majorens: 19

Siöholm

Daniell, Fikenbohms: 23

Siöman

Hinderik, Schultz: 27

Håkan, Lijf: 108

Jonas, Schultz: 85

Skalberg

Anders, Fikenbohms: 71

Skarbergh

Lars, Lijf: 87

Skiogerman

Jöns, Krudeners: 43

Skog

Gudmund, Kathens: 88

Skough

Sven, Lijf: 19

Skruder

Christopher, Kathens: 25

Skuhle

Pehr, Löwenkultz: 38

Skumpe

Oluf, Lijf: 6

Smedfelt

Måns, Majorens: 94

Smedman

Måns, Löwenkultz: 84

Smitt

Anders, Löwenkultz: 97

Lars, Öwerste lieutenantens: 86

Smittberg

Lars, Löwenkultz: 54

Sotman

Erick, Öwerste lieutenantens: 49

Sparling

Isak, Löwenkultz: 9

Sparman

Nils, Löwenkultz: 60

Specke

Olof, Lijf: 3

Springberg

Nils, Lijf: 79

Spångberg

Nills, Öwerste lieutenantens: 93

Staberg

Tufve, Schultz: 91

Stadig

Börge, Fikenbohms: 78

Stallberg

Anders, Löwenkultz: 34

Starck

Lars, Fikenbohms: 77

Måns, Öwerste lieutenantens: 31

Stare

Anders, Lijf: 55

Stenberg

And:, Kathens: 108

Giöran, Löwenkultz: 15

Jacob, Krudeners: 36

Nills, Majorens: 114

Per, Schultz: 108

Salmon, Öwerste lieutenantens: 77

Stokman

Nills, Fikenbohms: 106

Stomberg

Jon, Kathens: 37

Storm

Lars, Majorens: 78

Strandberg

Elias, Löwenkultz: 122

Stråhle

Hans, Kathens: 68

Stubb

Lars, Majorens: 65

Stuke

Anders, Löwenkultz: 4

Sturfält

Gustaf, Öwerste lieutenantens: 97

Styre

Swen, Löwenkultz: 106

Ståkman

Paul, Krudeners: 24

Stålberg

And:, Kathens: 92

Jacob, Schultz: 117

Stöör

Börge, Fikenbohms: 24

Sundberg

Anders, Schultz: 13

Börgie, Schultz: 29

Erich, Majorens: 11

Lars, Schultz: 121

Nils, Krudeners: 115

Oluf, Löwenkultz: 110

Pehr, Krudeners: 21

Sunderåhl

Swen, Majorens: 75

Sunnerbergh

Johan, Majorens: 93

Svahn

Anders, Lijf: 65

Johan, Fikenbohms: 110

Svan

Anders, Schultz: 25

Svanbom

Anders, Schultz: 18

Swart

Anders, Öwerste lieutenantens: 99

Bengt, Schultz: 39

Johan, Öwerste lieutenantens: 41

Pehr, Majorens: 69

Svenberg

Ambiörn, Öwerste lieutenantens: 14

Jonas, Löwenkultz: 113

Jonas, Krudeners: 15

Lars, Krudeners: 107

Swensson

Biörne, Krudeners: 116

Sätterberg

Nils, Kathens: 112

Söderberg

Anders, Schultz: 33

Söderbergh

Joen, Lijf: 41

Sven, Lijf: 38

Sörman

Jonas, Krudeners: 88

Måns, Fikenbohms: 30

Måns, Kathens: 51

TAlkuun

Tahlberg

Håkan, Lijf: 71

Tahlbohm

Nils, Lijf: 75

Tijberg

Bengt, Öwerste lieutenantens: 28

Oluf, Öwerste lieutenantens: 108

Tijbergh

Nills, Majorens: 62

Tijdenberg

Pehr, Kathens: 40

Tijman

Jonas, Öwerste lieutenantens: 69

Tillberg

Anders, Fikenbohms: 3

Timan

Anders, Öwerste lieutenantens: 19

Nils, Krudeners: 48

Timell

Oluff, Majorens: 18

Tisselgren

Bengt, Lijf: 81

Tisstell

Joen, Lijf: 25

Tornberg

Anders, Majorens: 36

Arfvid, Schultz: 4

Tornefält

Jon, Öwerste lieutenantens: 58

Troberg

Anders, Lijf: 88

Tysk

Anders, Schultz: 107

Anders, Krudeners: 50

Tångberg

Pär, Schultz: 100

Tängberg

Jon, Löwenkultz: 74

Tängren

Gustaf, Löwenkultz: 104

Törman

Jonas, Majorens: 3

Törnberg

Hans, Fikenbohms: 84

Törnegren

Anders, Krudeners: 26

Törngreen

And:, Kathens: 63

Törning

Anders, Löwenkultz: 111

Lars, Schultz: 2

Nills, Fikenbohms: 90

UAlkuun

Ullberg

Gunne, Fikenbohms: 76

Jonas, Öwerste lieutenantens: 44

Torsten, Öwerste lieutenantens: 100

Ullman

Anders, Fikenbohms: 91

Nills, Majorens: 105

Urman

Ingemar, Schultz: 83

Utman

Håkan, Löwenkultz: 95

Johan, Schultz: 82

Utterklov

Hans, Kathens: 97

VWAlkuun

Wagman

Sven, Kathens: 107

Wahlbeck

Jonas, Majorens: 115

Wahlberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 46

Måns, Löwenkultz: 41

Nils, Löwenkultz: 16

Wahlström

Anders, Krudeners: 102

Walbek

Johan, Fikenbohms: 96

Walbom

Carl, Schultz: 95

Walfisk

Anders, Fikenbohms: 57

Wall

Sven, Lijf: 16

Wallenbergh

Jonas, Lijf: 42

Sven, Lijf: 34

Wallin

Jöns, Öwerste lieutenantens: 10

Walström

Sven, Fikenbohms: 27

Warnman

Anders, Fikenbohms: 15

Wass

Bengt, Majorens: 107

Erich, Majorens: 16

Wassman

Lars, Löwenkultz: 109

Waxholm

Lars, Fikenbohms: 46

Wennerström

Gustaf, Löwenkultz: 124

Werre

Christoph, Krudeners: 79

Johan, Löwenkultz: 118

Wesman

Gudmund, Krudeners: 41

Wessenten

Johan, Lijf: 24

Wessman

Anders, Öwerste lieutenantens: 94

Westeahl

Nills, Öwerste lieutenantens: 36

Westerholm

Johan, Lijf: 35

Westgiöthe

Bengt, Öwerste lieutenantens: 107

Wetterberg

Anders, Krudeners: 75

Petter, Fikenbohms: 28

Wettling

Jonas, Lijf: 125

Vidberg

Carö, Fikenbohms: 33

Wijman

Sven, Kathens: 77

Wijpa

Gabriel, Lijf: 27

Wilskman

Johan, Majorens: 64

Winberg

Pehr, Kathens: 8

Winge

Erik, Löwenkultz: 39

Winter

Lars, Fikenbohms: 20

Wittenberg

Erick, Löwenkultz: 1

Wrång

Oluf, Fikenbohms: 41

Wågehals

Oluf, Schultz: 57

Wångberg

Pehr, Majorens: 81

Wängmark

Arfwid, Majorens: 61

Wärre

Oluf, Kathens: 4

Wästman

Magnus, Majorens: 101

Wössman

Anders, Lijf: 106

YAlkuun

Yrwäder

Jöns, Fikenbohms: 22

ZAlkuun

Zennert

Brynte, Löwenkultz: 125

ÅAlkuun

Åberg

Lars, Öwerste lieutenantens: 111

Oluf, Schultz: 48

Åbrandt

Håkan, Majorens: 92

Ågreen

Nils, Löwenkultz: 101

Åhdahl

Mårten, Majorens: 110

Åhman

Sven, Kathens: 60

Åhrberg

Erick, Öwerste lieutenantens: 92

Nils, Krudeners: 54

Petter, Öwerste lieutenantens: 120

Åhsberg

Anders, Löwenkultz: 20

Åman

Nils, Schultz: 60

Årberg

Mattias, Öwerste lieutenantens: 87

Årre

Ingemar, Kathens: 117

ÖAlkuun

Ödman

Jonas, Löwenkultz: 66

Öhman

Lars, Krudeners: 14

Örn

Johan, Lijf: 121

Per, Fikenbohms: 112

Österberg

Oluf, Krudeners: 57

Österman

Esbiörn, Schultz: 94

Östman

Anders, Majorens: 96

Anders, Löwenkultz: 33

Östring

Jens, Öwerste lieutenantens: 80

© Väinö Holopainen 2020