AlkuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1635  ☰ 

Iisalmi maakirja 1635

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 94AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ei kylätietoa
Pååll Påålsson Nissinen
Oluf Nilsson Nissinen
Lars Mackoinen
Eskill Mackoinen Ländzman
Anders Kettuinen
Hanss Kurfuinen
Oluf Andersson Kettuinen
Larrs Pållsson Kettuinen
Oluf Pålsson Kettuinen
Oluf Kuthilainen
Jönss Pardainen
Anders Jönsson ibm
Michill Ollsson Pardainen
Madz Caupinen
Jönss ibm
Peer Kyfualainen
Erich Larsson Lappalainen
Mårten Hendersson Lappalain
Wijsa Wijsasson Kumbulain
Philppus Kijskinen
Peer Peersson Kärkäinen
Oluf Nilsson ibm
Anders Ollsson ibm
Peer Ollsson ibm
Peer Ollsson Kallioinen
Hendrich Ollsson ibm
Michill Pardainen Hillkoi
Caupi Stafansson Hyfuärin
Peer Hyfuärinen
Peer Kämäräinen
Hendrich Hyfuärinen
Wijsa Partainen
Hintza Tikainen
Jönss Caikoinen
Hindrich Hatainen

Sivu 94BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Röncköj
Anders Peerson Pölläinen
Anders Andersson Röncköj
Marckus Markusson Huttuinen
Peer Persson Eskelinen
Oluf Andersson Huttuinen
Peer Andersson ibm
Lars Andersson ibm
Anders Andersson ibm
Madz Asikainen
Madz Hynninen
Anders Heiskainen
Oluf Kettuinen
Pååll Peersson Pardainen
Anders Käriäinen
Anders Huttuinen Pyllikes
Marckus Jönsson Huttuinen
Hendrich Ollsson Junduinen
Lars Ollsson ibm
Oluf Nousiainen
Anders Nirainen
Thomas Colloinen
Peer Påållsson Hyfuöinen
Madz Larsson Lappalainen
Lars Hendrichson ibm
Michell Kijskinen
Hindrich Nilson Petikäinen
Madz Larsson Sarainen
Anders Tenhuinen
Pååll Påållsson Rytköinen
Oluf Larsson Launoinen
Lars Michillsson Pardainen
Madz Kallioinen
Bertill Hynninen Ländzman
Nielss Ullmainen
Anders Carakainen
Jönss Jönsson ibm
Pååll Peerson Pardain
Christer Ullmainen

Sivu 95AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Tickainen
Jönss Ullmainen
Jönss Jönsson ibm
Lars Kächköinen
Madz ibm
Jönss Kärkäinen
Madz Jacobsson Huttuinen
Hendrich Larsson Huttuinen
Larss Larsson ibm
Anders Jörensson Pardainen
Oluf Bertillsson ibm
Erich Ifuarrsson
Carll Rautapartain
Lars Tåssauainen
Pååll Niskainen
Hendrich Ryttköinen
Pååll Michillson Saikoinen
Oluf Huijainen
Hendrich Jönsson Jäskeläinen
Anders Nilsson Udriainen
Anders Ollsson Udriainen
Lars Eskillsson ibm
Hendrich Harmainen
Larss Petikäinen
Hendrich Kåfualain
Hendrich Lappalain
Anders Aufuinen
Hendrich Räysoinen
Peer Påålsson Rytköinen
Anders Rådzalainen
Madz Andersson Laweteläin
Oluff Kutwainen
Maningawesi Tiendh ♦ Maaninkaveden kymmenes
Peer Råtzalainen
Hemming ibm
Peer ibm
Mårten Swänsson Hilduinen

Sivu 95BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peersson Sutinen
Michill Larsson Hilduinen
Jönss Ollsson ibm
Sigfredh Jönsson Coppoinen
Larss Luckarinen
Cossma Cossmainen
Pååll Ollsson Ollikainen
Peer Sifuoinen
Eskill Ollsson Jäskeläin
Hendrich Larsson Ollikainen
Pååll Wäisäinen
Stafan ibm
Oluf Ylettyinen
Clemet Hilduinen
Oluf Peerson Matikains E:
Lars Peersson ibm
Peer Peersson ibm
Enwaldh Lapweteläin
Peer Ollikainen
Peer Sårsa
Oluf Rynäinen
Bertill ibm
Erich Tåifuinen
Pååll Cossmainen
Oluf Tåifuinen Lille
Hendrich Peersson ibm
Oluf Tåifuinen Raaska
Jören ibm
Pååll Ollsson ibm
Pååll Madzsson Tanninen
Peer Andersson Hatainen
Sigfridh Hatainen
Christer Larsson Hatainen
Stafan Kinnunen
Oluf Hyttinen
Pååll Ratikainen

Sivu 96AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Mähöinen
Christer Leskinen
Thomas Hyttinen
Pååll Myckäinen
Mårten Kuroinen
Anders Marainen
Anders Kuroinen
Madz Lapweteläin
Anders ibm
Oluf Watain eller Sutin
Hanss Wenäläinen
Hendrich Påålsson Cackin
Madz Pippurinen
Oluf Safuolainen
Pååll Påållsson Cossmainen
Peer Kårhoinen
Jönss Hamuinen
Jönss Assikainen
Madz Ruskainen
Hendrich Pitkäinen
Sigfredh Pitkäinen
Oluf Kluckarinen
Olluf Ylettyinen Höylä
Madz Kasurinen Hussoj
Oluf Clemettinen
Anders Clemettinen
Eskill Kuroinen
Jönss Kerfuinen
Larss Kinnuinen
Peer Hårttanainen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8547 Maakirja 1635-1635, sivut 94-96
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8547
Mikrofilmi ES2618

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1644

© Väinö Holopainen 2022