AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä1644 → Nimihakemisto

Iisalmi maakirja 1644

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Jönss Jakopson (Swänninmäki By) 73

Jören Olufzson: Jören Olufzsons Frällsse 76

Mikiel Philpuson (Sälewe By) 73

Nicolaus Petrj (Ollickala By) 69

AAlkuun

Asikainen

Madz Madzson (Ulmala By) 74

CAlkuun

Carialainen

Oluff (Pelawesi By) 72

Caupinen

Bertill Jönsson (Caupila By) 73

Madz Gräelsson (Caupila By) 73

Colemainen

Eshill (Pelawesi By) 72

Colionen

Madz Peerson (Idensalmi By) 72

Cosmanen

Cosma (Ongiwesi By) 70

Peer (Paju Järfwi By) 69

Påål Hanson (Paju Järfwi By) 69

EAlkuun

Eshelin

Lars (Pelawesi By) 71

Eshelinen

Eshill Madzson (Lwpo By) 75

Påål Peerson (Songa Järfwi By) 73

HAlkuun

Harakainen

Ihannus (Lapwetelän Mäki) 70

Harmanen

Hindrich (Pelawesi By) 71

Heishanen

Anderss Peerson (Jumis By) 74

Lars (Palos By) 74

Heishanss

Peer (Palos By) 74

Hetonen

Hindrich (Songa Järfwi By) 73

Hildunen

Clemmedt (Narfwanlax) 69

Jönss O: (Narfwanlax) 69

Mikiel Laarson (Narfwanlax) 69

Mårten Swenson (Narfwanlax) 69

Huttuin

Hindrich Laarson (Swänninmäki By) 73

Jakop Madzson (Swänninmäki By) 73

Lars Jönsson (Swänninmäki By) 73

Markus Markuson (Swänninmäki By) 73

Peer Jönson (Swänninmäki By) 73

Huttunen

Anderss Anderson (Songa Järfwi By) 73, (Wijta By) 74

Lars Laarson (Songa Järfwi By) 73

Markus Jönsson (Wijta By) 74

Oluff Anderson (Songa Järfwi By) 73

Oluff O: (Songa Järfwi By) 73

Peer Anderson (Wijta By) 74

Peer Laarson (Wijta By) 74

Hwianen

Oluff O: (Lamban Järfwi) 70

Hyfwerin

Caupi Staphanson (Nemis Järfwi By) 75

Madz Jakopzson (Nemis Järfwi By) 75

Oluff Hindrichzson (Nemis Järfwi By) 75

Staphan Peerson (Nemis Järfwi By) 75

Hyfwönen

Peer (Hapa Järfwi By) 76

Hynninen

Bertill Madzson (Palos By) 74

Hindrich Madzson (Jumis By) 74

Hyrkess

Jören (Herne Järfwi By) 74

IAlkuun

Ikonen

Lars Påålson (Ollickala By) 69

JAlkuun

Jundunen

Hindrich O (Porowesi By) 76

Lars (Porowesi By) 76

Juutinen

Oluff (Sälewe By) 73

Jäsheläin

Hindrich (Lamban Järfwi) 71

KAlkuun

Kaikonen

Eshill (Kiuruwesi By) 76

Karakain

Anderss Jönsson (Idensalmi By) 72

Eshill Jönsson (Idensalmi By) 72

Karp

Hindrich Peerson (Ongiwesi By) 70

Karp (Ollikain Karp)

Hindrich Peerson (Ongiwesi By) 70

Kiechkoin

Anderss Madzson (Herne Järfwi By) 74

Anderss O: (Sälewe By) 73

Kiechkonen

Oluff (Nerko By) 74

Peer Larson (Nerko By) 74

Peer Madzson (Nerko By) 74

Kierkein

Oluff Nillson (Hauta Järfwi By) 75

Oluff Peerson (Hauta Järfwi By) 75

Peer Olufzson (Hauta Järfwi By) 75

Kiettuinen

Anders Anderson (Weremä Järfwi) 72

Kiettunen

Oluff Anderson (Weremä Järfwi) 72

Oluff Påålson (Walkiainen) 72

Peer Laarson (Walkiainen) 72

Påål Laarson (Walkiainen) 72

Kishinen

Mickiel (Sulkewa By) 75

Peer Philpuson (Kiuruwesi By) 76

Kiähriäinen

Anderss Madzson (Nerko By) 74

Kiämeräinen

Peer (Lwpo By) 75

Kiärkäin

Jönss O: (Kallio Järfwi By) 75

Peer O: (Kallio Järfwi By) 75

Tommas Oluffzson (Kallio Järfwi By) 75

Kiärkänen

Peer Peerson (Heinemäki By) 71

Wijsa (Lwpo By) 75

Kockarinen

Erick (Paju Järfwi By) 69

Kofwalain

Hindrich (Pelawesi By) 71

Kononen

Påål (Lwpo By) 75

Kopponen

Segfredh (Paju Järfwi By) 69

Kumbulain

Wijsa (Porowesi By) 76

Kurfwinen

Hanss Peerson (Weremä Järfwi) 72

Kutilainen

Oluff Laarson (Pardala By) 72

Kyfweläin

Oluff Peerson (Hapa Järfwi By) 76

LAlkuun

Lappalain

Erick (Hapa Järfwi By) 76

Hanss Hindrichzson (Ongiwesi By) 70

Lars Laarson (Pelawesi By) 71

Lars Madzson (Hapa Järfwi By) 76

Lars O: (Paju Järfwi By) 69

Mårten HindrichzSon (Hapa Järfwi By) 76

Oluff HindrichzSon (Kiuruwesi By) 76

Oluff Tommeson (Hapa Järfwi By) 76

Tommes Hindrichzson (Hapa Järfwi By) 76

Lappalain (Mäki Lappalain)

Hindrich Laarson (Hapa Järfwi By) 76

Lapweteläin

Anders Mårtenson (Lapwetelän Mäki) 70

Anders Peerson (Pörsenmäki By) 70

Erick Anderson (Lapwetelän Mäki) 70

Madz Anderson (Songa Järfwi By) 73

Madz Mårtenson (Lapwetelän Mäki) 70

Påål Enewaldson (Ongiwesi By) 70

Launonen

Oluff (Sulkewa By) 75

Lipponen

Mårten (Heinemäki By) 71

Oluff (Heinemäki By) 71

Luckarinen

Lars (Paju Järfwi By) 69

MAlkuun

Mackonen

Eshill O: (Salami By) 72

Lars O: (Salami By) 72

Mardikain

Christer Laarson (Ongiwesi By) 70

Jakop (Ollickala By) 69

Peer Olufzson (Ongiwesi By) 70

Peer Peerson (Ollickala By) 69, (Ongiwesi By) 70

Matikain

Mikiel (Swänninmäki By) 73

Mondaneufwonen

Simon (Lamban Järfwi) 71

Mäki Lappalain

Hindrich Laarson (Hapa Järfwi By) 76

NAlkuun

Nijrains

Madz (Kiuruwesi By) 76

Nijranen

Anderss (Porowesi By) 76

Niskonen

Isach (Pelawesi By) 71

Nissinen

Jönss Jönsson (Nissilä By) 72

Jören (Herne Järfwi By) 74

Nillss O: (Weremä Järfwi) 72

Oluff Erickson (Sälewe By) 73

Oluff O: (Nissilä By) 72

Påål Påålson (Nissilä By) 72

Staphan Peerson (Ongiwesi By) 70

Niutan

(Herne Järfwi By) 74

Nousiainen

Oluff (Sulkewa By) 75

OAlkuun

Ollikain

Anders Påålson (Ollickala By) 69

Jönss Peerson (Ollickala By) 69

Laas Påålson (Ollickala By) 69

Lars HindrichzSon (Ollickala By) 69

Oluff O. (Ollickala By) 69

Tommes (Ongiwesi By) 70

Ollikain Karp

Hindrich Peerson (Ongiwesi By) 70

PAlkuun

Pardanen

Anderss Jönson (Pardala By) 72

Lars Carlson (Songa Järfwi By) 73

Larss Mikielson (Hapa Järfwi By) 76

Mikiel (Lwpo By) 75

Mikiel O: (Pardala By) 72

Peer Peerson (Herne Järfwi By) 74

Påål Jönson (Hapa Järfwi By) 76

Påål Peerson (Hapa Järfwi By) 76

Parfwiain

Peer Påålson (Pelawesi By) 71

Pedikeinen

Hindrich (Sulkewa By) 75

Lars (Pelawesi By) 71

Pelckonen

Madz (Lamban Järfwi) 71

Pickarainen

Mikiel (Pörsenmäki By) 70

Pylckes

Anders Anderson (Wijta By) 74

Pärnänen

Christer (Kallio Järfwi By) 75

Hindrich (Kallio Järfwi By) 75

Jören Eshillson (Kallio Järfwi By) 75

Pöllenen

Erick Peerson (Songa Järfwi By) 73

Peer Peerson (Songa Järfwi By) 73

RAlkuun

Rautaparda

Anders Jörenson (Pörsenmäki By) 70

Bertill Bertilson (Pörsenmäki By) 70

Erick Ifwarson (Pörsenmäki By) 70

Johan Carlson (Pörsenmäki By) 70

Remexinen

Jönss Jönson (Remexelä By): Jören Olufzsons Frällsse 76

Lars Jönson (Remexelä By): Jören Olufzsons Frällsse 76

Madz Anderson (Remexelä By): Jören Olufzsons Frällsse 76

Rotzalain

Anders Laarson (Ongiwesi By) 70

Anders Peerson (Pelawesi By) 71

Nillss Peerson (Pelawesi By) 71

Olli (Ongiwesi By) 70

Pekai (Ongiwesi By) 70

Rotzalainen

Nillss Peerson (Ongiwesi By) 69

Ruotzalain

Nills (Ongiwesi By) 70

Rydtkeinen

Peer (Pelawesi By) 72

Rydtkenen

Anderss (Pelawesi By) 71

Hindrich (Pelawesi By) 71

Peer Påålson (Sulkewa By) 75

Ryhenen

Peer (Songa Järfwi By) 73

Rynninen

Erick Bertilson (Ongiwesi By) 70

Hindrich O: (Ongiwesi By) 70

Oluff (Ongiwesi By) 70

Rytkenen

Påål (Pelawesi By) 71

Räsenen

Oluff (Pelawesi By) 72

Rönkö

Wijsa (Songa Järfwi By) 73

Rönköi

Peer Erickzson (Pelawesi By) 71

Rönköj

Anders Anderson (Songa Järfwi By) 73

Lars Anderson (Songa Järfwi By) 73

SAlkuun

Saikonen

Mikiel Mikielson (Lamban Järfwi) 71

Påål Mikielson (Lamban Järfwi) 70

Sairainen

Madz (Sulkewa By) 75

Sifwonen

Peer (Ollickala By) 69

Silfwenoinen

Tommes (Sulkewa By) 75

Sormuin

Segfredh (Ongiwesi By) 70

Sormunen

Oluff Bengdtzson (Pelawesi By) 71

Suripä

Peer (Lamban Järfwi) 71

Påål (Lamban Järfwi) 71

Sutinen

Anders Peerson (Paju Järfwi By) 69

Nills Anderson (Paju Järfwi By) 69

TAlkuun

Tapanainen

Bertill (Hapa Järfwi By) 76

Teenhunen

Anderss (Sulkewa By) 75

Tianen

Anders Nillson (Pelawesi By) 71

Tickanen

Hintza Påålson (Kiuruwesi By) 76

Oluff O: (Ulmala By) 74

Tickin

Peer (Pelawesi By) 71

Tofwinen

Mikiel (Sälewe By) 73

Tossawainen

Lars (Pelawesi By) 71

Madz (Pelawesi By) 72

Påål (Pelawesi By) 71

Turunen

Lars (Songa Järfwi By) 73

UAlkuun

Ulmanen

Christer O: (Ulmala By) 74

Jönss Jönsson (Nerko By) 74

Nillss Påålson (Ulmala By) 74

Påål Jönson (Nerko By) 74

Utriain

Anders Nillson (Heinemäki By) 71

Nills Anderson (Heinemäki By) 71

Utriainen

Bertill (Heinemäki By) 71

Lars Eshilson (Heinemäki By) 71

Nillss Nillson (Pelawesi By) 72

VWAlkuun

Weisenen

Påål Peerson (Ongiwesi By) 70

Staphan (Ongiwesi By) 70

YAlkuun

Yriänen

Madz (Sulkewa By) 75

 

Tässä luettelossa on 216 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023