AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1635 ☰ 

Juva maakirja 1635

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 110BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jorois Fierding ♦ Joroisten neljännes
Joroisten kymmenes
Ei kylätietoa
Peer Mårthenss Kärri
Stafan Paiainen
Peder ibm
Madz Hämäleins E:a
Oluf Kohonen
Phillpus ibm ödhe 1633
Hans Ryssenen
Eshill ibidem
Pawell Hyfuönen
Anders Wihonen
Lars och Matz Colemain
Anders Colemain
Peder Panonen
Jöns Lytinen
Nills ibm
Matz Toronen öde 63_
Simon ell:r Knut Tarkia
Matz Sormunen
Gabriell Luckonen
Oluf Rautaparda
Erich Lipponen
Lars Wäyryinen
Oluf Hyttinen
Peder Lapuetelein
Bertill ibm
Lars ___
Caupi __sonen
Peder ibidem
Pawell Nijronen
Oluff Lewonen
Peder Kuockanen
___ Kijshinen
___ Clemettinen
___ Utriain
__der Utriain
Oluf L:n ibm
Anders M:t Seckinen
Marcus Huckainen
Hans Hynninen
Lars ibidem
Peder Tukiainen
Erich Tenhunen
Oluf ibidem
Pawell Colemain
Nills Colemain
Lars ibidem
Matz Matilainen

Sivu 111AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peder Kumbulainen
Knuth Hyfuönen
Stafan Toiuakain
Anders Timonen
Knuth Tackinen
Michell Häyrynen
Johan Mårthensson
Grells Heiskain
Hetais T ♦ Hietaisten kymmenes (Joroisten neljännes)
Erich Kuckoinen
Knut Kackinen
Thomas Wauchkoin
Pauell ibm
Hinrich Colemain
Simon Continen
Hinrich Turpehinen
Dominicus Karkonen
Ihanus Hullkoinen
Lars Pöröinen
Oluf Karhunen
Oluf Kärkeinen
Hinrich Puruinen
Anders Carialain
Peder Mustonen
Lars och Peer Nysenen
Lars Jäppinen
Oluf Tomber
Pauell Lajtiain
Hemmingh ibidem
Hans Halonen
Michill ibm
Jöns Rissanen
Ihanus Kackoin
Jöns Leskinen
Henrich Lappalain
Pauell Markanen
Eskill ibidem
Pauell Hennin
Erich Jäppinen
Axell Jäppinen
Peder ibidem
Peder Sormunen
Stafan ibidem
Hans Kuckonen
Hinrich Rissanen
Hinrich Prysman
Peder Hurskanen
Und Jorois Cappell, 635 shatlagd: ♦ Joroisten kappeliseurakunnasta
Pal Lehikonen
Jöns Kilponen
Oluf Paianen
Matz Sikanen
Henrich Tornian

Sivu 111BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wesicansa Fierding ♦ Vesikansan neljännes
Caitais T ♦ Kaitaisten kymmenes
Hinrich Sikain
Mårthen Nissinen
Peer Perss:n ibidem
Oluf Pål:n Hallikain
Oluf Larss:n Hallikain
Oluf Oll:n Hallikain
Jöns el:r Eskill Ikonen
Oluf Caupinen
Madz ell:r Thomas
Lars och Peer Sormuin
Oluf Pispainen
Jönss Pispainen
Nills Achtinen
Pauell Tackinen
Anders Jutinen
Pexämä ♦ Pieksämäen seurakunnasta
Pawell Lijkanen
Wijsa Häyrynen
Peder Nösenen
Matz Sikanen
Stafan ibm Raticka
Rossi Caupinen
Rossi Caipiain
Peer Paiainen
Thomas Lindu
Thomas Caupins E:a
Lars Nysenen
Pauell Nysenen
Hinrich Nysenen
Oluf Pal:n Hurskainen
Lars ibm
Nills ibm
Dauidh ibm
Matz ibm
Nills Mustonen
Pafuell Kechkein
Oluf Häckinen
Pauell Häckinen
Anders Häckinen
Anders ibidem
Matz Hemmin
Oluf Hilldunen
Oluf Tanninen
Mawes ♦ Maaveden kymmenes (Vesikansan neljännes)
Hans Koickalain
Oluf Tenhunen
Oluf Janhunen
Erich Keruinen
Anders Raska
Nills Wihonen
Peer Mondonen
Nills Mondonen

Sivu 112AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Suichkoinen
Pauell Ojnonen
Lars Matzss:n ibm
Lars Pal:n ibm
Stafan Kuiualainen
Oluff Suhonen
Pauell ibm
Jöns Pulliainen
Pauell ibidem
Michell Matikain
Nills Janhuinen
Michell Carialain
Peder Kurikain
Anders ibm
Worenma T:d ♦ Vuorenmaan kymmenes (Vesikansan neljännes)
Matz Hiruoinen
Frantz ibidem
Michell Lambanen
Mårten ibidem
Jöns Leinonen
Peder ibidem
Pauell Mullckain
Lars ibidem
Oluf ibidem
Pauell ibidem
Pauell Ollikainen
Lars Ol:n Tarwainen
Mårten ibidem
Matz med Pååll ibm
Pååll Matzss:n ibm
Nills Ol:n ibm
Pååll Ol:n ibm Kesse
Peder Ikonen
Michell Matilain
Hinrich Wäisein
Jöns ibm
Lars ibm
Oluff ibm
Matz Nikulain
Anders Hotokain
Thomas Narinen
Lars Pekurin
Peder Caukonen
Sigfridh Kietäuein
Eskill Pöyhenen
Anders Pöyhenen
Lars Cauppinen
Lars Cuckonen
Pool Puhakain
Caupi Näringh
Jöns ibidem
Jöns Rissain öde 1631
Jacob Wester
Anders Weneleinen

Sivu 112BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Keruinen
Michell Hatzonen
Henrich Hatzonen
Michell Lopio
Oluf Martikain
Pauell Jaranen
Matz Pöxenen
Hinrich ibm
Peder Cosmanen
Anders Matzsson
Peer Jönss:n Cosmanen
Pauell Penna
Michell Purhonen
Lars Nousiainen
Oluf Jarainen
Lars Låmanen Ollikala
Peder Parckonen
Thomas Pallonen
Peder Sikanen
Jokas Fierdingh ♦ Juvan neljännes
Härkälä T:dh ♦ Härkälän kymmenes
Erich Laukanen
Matz Pernenen
Peer Ol:n ibidem
Knut Halonen
Hinrich Kishinen
Hinrich Pardanen
Peer Larss:n Hywönen
Nills Mich:n Kijshinen
Per Mårt: Ronganen
Erich Erich:n ibidem
Sigfridh Martinen
Matz ibidem
Zacharias Immonen
Oluf och Jöns ibidem
Lucas Kijshinen mz Oluf ibm
Eshill Härkönen
Hans Rautiain
Peder Kinnu
Hinrich Pelginen
Peder Cankuinen
Peder Launiain
Anders Wihauain
Madz Wihauain
Mårten Sigfr Wihauain
Lars Lakonen
Jöns Per:n Halonen
Jöns M:t ibidem
Lars Per:n Pasonen

Sivu 113AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Ol:n Mardikainen
Thomas Mustonen
Jöns Pedikainen
Anders Ollikain
Hinrich ibidem
Oluf Turakainen
Jacob Hamunen
And Ihalain ibland Knecht
Heming Hatzonen
Bengt och Peer Wachuoin
Anders Hullckonen
Lars Nullponen
Mårten ibidem
Jöns Pardanen
Nils och Jöns Summan
Peer Matilain öde
Oluf N:n Keistinen
Hinrich Erichson
Lars Martini Her
Jöns Cosmanen
Peder ibidem
Anders Per:n Kettu
Oluf Tarkiain
Sigfridh Martinen
Lars L:n Hennin
Oluf Ullmanen
Oluf Lomanen
Koickala Fierding ♦ Koikkalan neljännes
Koikkalan ja Maivalan kymmeneskunnat
Matz Bengtinen
Bengt Martinen
Hinrich Narinen
Lars ibidem
Jöns M:t ibidem
Anders Lamanen
Hans Lamanen
Mogns Lamanen
Stafan Pöndins E:a ell:r Lars Monsson
Eshill Kemilain
Pauell Maranen
Michell Halonen
Oluff Tenhunen
Lars Tenhunen
Peder Tenhunen
Matz Afuinen
Peer Philpusson ibm
Pawel Martin

Sivu 113BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grells Cosmanen
Stafan Cosmanen
Matz Puhakain
Johan ibidem
Anders Martinen
Jöns ibidem
Anders Tarkiain
Nills Tarkiain
Lars ibidem
Eshill Cosmanen
Jöns Cosmanen
Lars Cosmanen
Hinrich Hemelein
Jöns ibm
Anders Rokolainen
Peder Hänninen
Lars Ikonen
Pauell Neula
Oluff Henninen
Tönne Matzsson
Peder Sigfridsson
Nills Heinonen
Oluf Heinonen
Jöns Per:n Haikara
Matz Inginen öde
Matz Kettu
Peder Kettu
Peer And:n ibidem
Stafan Caupinen
Oluf Pekurinen
Pauell ibidem
Matz Kallinen
Simon Heinonen
Jacob Nazakens Frellsse ♦ Nassokinin läänitys
Wijsa Leshinen
Jöns Huttunen
Hans Rastonen
Peder ibidem
Peder Noponen
Peder Rasanen
Hinrich Sopanen
Johan Sopanen
Lars Heinonen
Johan Lar:n Heinonen

Sivu 114AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Phillpus Nutinen
Jöran, Matz, Johan Leshinen
Jöns And:n ibidem
Pall ell:r Peder Oranen
Hinrich Härkein
Peder Härkönen
Pauell ibm
Peder ibm
Simon Narinen
Madz Thom:n ibidem
Fredrich Nazaken
Phillpus Ahonen
Anders Ahonen
Simon Caipanen
Jöns Caipanen
Pauell Caipanen
Rossi Caipanen
Lars Caipanen
Oluf Rastonen
Oluff Pal:n ibm
Pauell ibm
Nills ibm
Jöns ibm
Anders Pishonen
Cnuth Maukunen
Pauell Miettunen
Jöns Lewonen
Pawell ibidem
Hans Hamunen
Pauell Ylettynen
Ryttere ♦ Ratsastalot
Oluf Monssonn
Johan Lehikonen
Anders Hapio
Axill Awujnen
Eshill ibm
Anders ibm
Pauell ibm
Peder Larssonn
Tönne Mårtensson
Jacob Kitunen Casserat
Oluff Herkenen
Michill Kijshinen
Thomas Hämelein
Peder Weijolain

Sivu 114BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Herkenen
Peder ibm
Peder Turakain
Nills Pijck
Anders Ollsson
Peder Pardainen
Matz Callinen
Anders Illmar
Jören Bengtssonn
Peder Henninen
Pauell Maranen
Gabriel Muttulain
Lars L:n Purhonen
Hinrich Pelginen
Eshill Weiseinen
Nils Peerss:n
Lars Andersson
Oluf Pal:n Heilain
Hans Inginen
Hinrich M:t Pardanen
Bernt Mårtenssonn
Lars Lamain
Oluf Erichss:n Rongain
Hinrich ibm
Oluf Mårtenss:n ibm
Gorgonius Kijshinen
Johan Härkenen
Oluf Wätenen Sulpo öde 635
Peder Lambanen
Hinrich And:n Kijshinen
Cosma Tarkiainen
Marcus Per:n ibidem
Jöns ibidem Smedh
Peer Matzss:n Halonen
Hinrich Ahonen
Nills Halinen
Grells Pernenen
Eshill Wechmoinen
Lars Per:n Lambanen
Anders Matilainen
Hinrich Wätenen
Nills Ol:n Kijshinen
Matz Huttunen
Bengt Tuchkunen
Pauell Bengtinen
Cosma Kijshinen
Anders Pardonen för:d 633
Pauell Rååttinen
Hans ibidem
Grels Leshinen

Sivu 115AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Hinrich:n Lamain
Hinrich Häyryin
Hokon Loustinen
Peder Nissinen
Matz Oinonen
Lars Lautiain
Knechte Befähle ♦ Nihtitalot
Eshill Uter__
Hinrich Pwnnoin? sh:r i Jorois
Lars Pudkoinen
Oluf Kerwinen
Anders N:n Ihalain
Jacob Wenälein
Grels Hartuichsson
Michill Kurikain dödh 633
Lars Urbanssonn
Matz Kyllönen dödh i Tyskland 633
Matz Toiwanen
Lars Per:n Ojtinen
Lars Sorionen
Peer L:n Lajtiain
Thomas Patolain
Jöns Pardanen
Michil Martinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8547 Maakirja 1635-1635, sivut 110-115
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8547

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1636

© Maija-Liisa Laakso 2023