AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1637 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1637

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And Olsson: Ryttare 160B

Bernt Mårthensson: Ryttare 160B

Grels Hartwicksson (Jockas Fierdingh) 160A

Johan Bertillson: Ryttare 160B

Johan Mårthenson (Jorois Fierding) 157B

Lars And:n: Ryttare 160B

Lars Martinj (Jockas Fierdingh) 159B

Nils Person: Ryttare 160B

Olof Mognson: Ryttare 160B

Peer Larson: Ryttare 160B

Peer Nillsson: Ryttare 161A

Peer Sigfredhsson (Koickala Fierding) 160A

Tönne Matzson (Koickala Fierding) 160A

AAlkuun

Achtinen

Henrih (Wesikansa Fierding) 158A

Nils (Wesikansa Fierding) 158A

Afuin

Peer Philpusson (Koickala Fierding) 160A

Afuinen

And: Ryttare 160B

Axill: Ryttare 160B

Johan: Ryttare 160B

Pååll: Ryttare 160B

Ahojnen

Henrih: Ryttare 160B

Ahonen

Anders: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Philpus: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Asikainen

Lars (Jorois Fierding) 157A

Aufuinen

Matz (Koickala Fierding) 160A

BAlkuun

Bengtin

Pååll: Ryttare 161A

CAlkuun

Caipahain

Rossi (Wesikansa Fierding) 158A

Rossi And:n (Wesikansa Fierding) 158A

Caipoin

Jöns: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Lars: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Olof (Jorois Fierding) 157B

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Rossi: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Simon: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Carialain

Anders (Jorois Fierding) 157B, (Wesikansa Fierding) 158B

Michill (Wesikansa Fierding) 158B

Cauppin

Lars (Wesikansa Fierding) 159A

Matz (Wesikansa Fierding) 158A

Olof (Wesikansa Fierding) 158A

Rossi (Wesikansa Fierding) 158A

Staffan (Wesikansa Fierding) 158A

Thomas (Wesikansa Fierding) 158A

Clemett:n

Nils (Jorois Fierding) 157A

Colemain

Anders (Jorois Fierding) 157A

Hendrich (Jorois Fierding) 157B

Lars (Jorois Fierding) 157A

Matz (Jorois Fierding) 157A

Nils (Jorois Fierding) 157A

Pååll (Jorois Fierding) 157A

Condia

Peder: Ryttare 161A

Cossmain

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Peer Jönsson (Wesikansa Fierding) 159A

Cossmainen

Eskill (Koickala Fierding) 160A

Grels (Koickala Fierding) 160A

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Staffan (Koickala Fierding) 160A

Cumbulain

Peer (Jorois Fierding) 157A

EAlkuun

Eskelinen

Olof (Jorois Fierding) 157B

FAlkuun

Fråst

Lars Hend (Koickala Fierding) 160A

HAlkuun

Haikara

Jöns (Koickala Fierding) 160A

Halikain

Olof Larson (Wesikansa Fierding) 158A

Olof Ol:n (Wesikansa Fierding) 158A

Olof Påålson (Wesikansa Fierding) 158A

Halinen

Nils: Ryttare 160B

Haloin

Jöns Matz:n (Jockas Fierdingh) 159B

Jöns Persson (Jockas Fierdingh) 159B

Michill (Koickala Fierding) 160A

Peer: Ryttare 160B

Haloinen

Hans (Jorois Fierding) 157B

Knut (Jockas Fierdingh) 159B

Michell (Jorois Fierding) 157B

Hamuin

Hans: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Hans And: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Jacob (Jockas Fierdingh) 159B

Hapio

Anders: Ryttare 160B

Hatzoin

Hemmingh (Jockas Fierdingh) 159B

Hendrih (Wesikansa Fierding) 159A

Hatzoinen

Michill (Wesikansa Fierding) 159A

Heilain

Olof: Ryttare 160B

Heinoin

Lars: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Olof Larson: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Simon (Koickala Fierding) 160A

Heinåin

Nils (Koickala Fierding) 160A

Olof (Koickala Fierding) 160A

Heiskain

Grels (Jorois Fierding) 157B

Hemelein

Hendrih (Koickala Fierding) 160A

Jöns (Koickala Fierding) 160A

Peer (Koickala Fierding) 160A

Heyryin

Henrih: Ryttare 161A

Michill (Jorois Fierding) 157B

Heyryinen

Wijsa (Wesikansa Fierding) 158A

Hilduinen

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Hirfuoin

Frantz (Wesikansa Fierding) 158B

Matz (Wesikansa Fierding) 158B

Hotokain

Anders (Wesikansa Fierding) 159A

Huckain

Markus (Jorois Fierding) 157A

Hulckoin

And (Jockas Fierdingh) 159B

Hullckoin

Ihannus (Jorois Fierding) 157B

Lars (Jorois Fierding) 157B

Hurskain

Anders (Wesikansa Fierding) 158A

Davidh (Wesikansa Fierding) 158A

Johan (Wesikansa Fierding) 158A

Matz (Wesikansa Fierding) 158A

Nils (Wesikansa Fierding) 158A

Hurskainen

Matz (Wesikansa Fierding) 158B

Huttuin

Jöns: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Matz: Ryttare 161A

Hyfuöinen

Knut (Jorois Fierding) 157A

Hynnin

Hans (Jorois Fierding) 157A

Lars (Jorois Fierding) 157A

Hywöinen

Peer Peersson (Jockas Fierdingh) 159B

Pååll (Jorois Fierding) 157A

Håttin

Cosma: Ryttare 161A

Häckin

Anders (Wesikansa Fierding) 158B

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Pååll (Wesikansa Fierding) 158B

Hämäläin

Matz (Jorois Fierding) 157A

Thomas: Ryttare 160B

Hänninen

Olof (Koickala Fierding) 160A

Härkein

Peder: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Påuell: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Härköin

Eskill (Jockas Fierdingh) 159B

Henrih: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Jacob: Ryttare 160B

Johan: Ryttare 160B

Peder: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Peer: Ryttare 160B

Hörköinen

Olof: Ryttare 160B

IAlkuun

Ickoin

Eskill (Wesikansa Fierding) 158A

Ihalain

Anders (Jockas Fierdingh) 159B

Ikoin

Thomas (Koickala Fierding) 160A

Ikoin Pelli

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Ilmar

And: Ryttare 160B

Immoin

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Olof (Jockas Fierdingh) 159B

Zacharias (Jockas Fierdingh) 159B

Inginen

Hans: Ryttare 160B

JAlkuun

Jaarain

Olof (Wesikansa Fierding) 159A

Jaarainen

Pååll (Wesikansa Fierding) 159A

Janhuin

Nils (Wesikansa Fierding) 158B

Janhuinen

Matz (Wesikansa Fierding) 158B

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Jutinen

Anders (Wesikansa Fierding) 158A

Olof (Wesikansa Fierding) 158A

Jäppin

Axill (Jorois Fierding) 157B

Jacob O:n (Jorois Fierding) 157B

Jäppinen

Jöns: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Lars (Jorois Fierding) 157B

KAlkuun

Kackinen

Knut (Jorois Fierding) 157B

Kallin

Jören Bengtson: Ryttare 160B

Matz (Koickala Fierding) 160A

Kanckoin

Dominicus (Jorois Fierding) 157B

Kanckuinen

Peer (Jockas Fierdingh) 159B

Karhuinen

Olof (Jorois Fierding) 157B

Kemiläinen

Eskill (Koickala Fierding) 160A

Kerfuin

Erich (Wesikansa Fierding) 158B

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Kerfuinen

Jacob (Wesikansa Fierding) 159A

Kessj

Pååll Olson (Wesikansa Fierding) 159A

Kessj (Tenhuin Kessj)

Pååll Olson (Wesikansa Fierding) 159A

Kettu

Matz (Koickala Fierding) 160A

Peer (Koickala Fierding) 160A

Peer And:n (Koickala Fierding) 160A

Ketäwein

Sigfredh (Wesikansa Fierding) 159A

Kijskin

Cosma: Ryttare 161A

Gorgonius: Ryttare 160B

Henrih And: Ryttare 160B

Michill: Ryttare 160B

Nils Ol:n: Ryttare 161A

Kijskin Kupsa

Nils (Jockas Fierdingh) 159B

Kijskinen

Henrih (Jockas Fierdingh) 159B

Lukas (Jockas Fierdingh) 159B

Matz (Jorois Fierding) 157A

Kilppoin

Jöns (Jorois Fierding) 157B

Kinnuin

Peer (Jockas Fierdingh) 159B

Knutinen

Knut (Jorois Fierding) 158A

Kockoin

Jören Lar:n (Jorois Fierding) 157A

Kohonen

Olof (Jorois Fierding) 157A

Philppus (Jorois Fierding) 157A

Koickalain

Hans (Wesikansa Fierding) 158B

Kontinen

Simon (Jorois Fierding) 157B

Koockainen

Jöns (Jorois Fierding) 157A

Peer (Jorois Fierding) 157A

Kuckoin

Erih (Jorois Fierding) 157B

Hans (Jorois Fierding) 158A

Lars (Wesikansa Fierding) 159A

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Kuifualain

Staffan (Wesikansa Fierding) 158B

Kupsa

Nils (Jockas Fierdingh) 159B

Kupsa (Kijskin Kupsa)

Nils (Jockas Fierdingh) 159B

Kurikainen

Pååll (Wesikansa Fierding) 159A

Kyllöin

Lars: Ryttare 160B

Kächköin

Pååll (Wesikansa Fierding) 158B

Kärckäin

Axell (Jorois Fierding) 157B

Kärkäinen

Olof (Jorois Fierding) 157B

Kärri

Peer Mårthenson (Jorois Fierding) 157A

LAlkuun

Laitiain

Heming (Jorois Fierding) 157B

Lars (Jorois Fierding) 157B

Pååll (Jorois Fierding) 157B

Lamain

And: Ryttare 161A

Lars: Ryttare 160B

Lamainen

Anders (Koickala Fierding) 160A

Hans (Koickala Fierding) 160A

Mongns (Koickala Fierding) 160A

Lambain

Lars Peerson: Ryttare 161A

Michill (Wesikansa Fierding) 158B

Mårthen (Wesikansa Fierding) 158B

Ped: Ryttare 160B

Peer (Jockas Fierdingh) 159B

Lappalain

Hendrih (Jorois Fierding) 157B

Lapuetelein

Bertill (Jorois Fierding) 157A

Peer (Jorois Fierding) 157A

Lauckoin

Erih (Jockas Fierdingh) 159B

Laudiainen

Lars: Ryttare 160B

Launiainen

Peer (Jockas Fierdingh) 159B

Lehikain

Påll Jören (Koickala Fierding) 160B

Lehikoin

Pååll (Jorois Fierding) 157B

Lehikojnen

Matz: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Leikain

Johan (Koickala Fierding) 160B

Leinåin

Jöns (Wesikansa Fierding) 158B

Peer (Wesikansa Fierding) 158B

Leinåinen

Jöns (Jockas Fierdingh) 160A

Olof (Jorois Fierding) 157A

Leskin

Johan: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Jöns And: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Jören Matz:n: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Leskinen

Grels: Ryttare 160B

Jöns (Jorois Fierding) 157B

Wijsa: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Lewoinen

Jöns: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

Lijkain

Pååll (Wesikansa Fierding) 158A

Thomas (Wesikansa Fierding) 158A

Lindu

Thomas (Wesikansa Fierding) 158A

Lippoin

Thomas (Jorois Fierding) 157B

Lomain

And Matzsson (Wesikansa Fierding) 159A

Lopio

Mihill (Wesikansa Fierding) 159A

Loustinen

Hakon: Ryttare 161A

Luukoin

Gabriell (Jorois Fierding) 157A

Lydinen

Jöns (Jorois Fierding) 157A

Nils (Jorois Fierding) 157A

MAlkuun

Maarain

Mongs: Ryttare 160B

Maarainen

Peer (Koickala Fierding) 160A

Marckain

Eskill (Jorois Fierding) 157B

Pååll (Jorois Fierding) 157B

Mardikain

Lars Ol:n (Jockas Fierdingh) 159B

Michill (Wesikansa Fierding) 158B

Mardikainen

Peer Ol:n (Wesikansa Fierding) 159A

Markain

Peer Per:n (Jorois Fierding) 158A

Marttin

Bengt (Koickala Fierding) 160A

Matz (Jockas Fierdingh) 159B

Matz Söfringzson (Jockas Fierdingh) 160A

Sigfredh (Jockas Fierdingh) 159B

Marttinen

Erih (Koickala Fierding) 160A

Pååll (Koickala Fierding) 160A

Matilain

Matz (Jorois Fierding) 157A

Matilainen

Michill (Wesikansa Fierding) 159A

Mauckunen

Knut: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Metzo

Olof (Wesikansa Fierding) 159A

Metzo (Weisein Metzo)

Olof (Wesikansa Fierding) 159A

Mietyinen

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Mondoin

Nils (Wesikansa Fierding) 158B

Peer (Wesikansa Fierding) 158B

Mulckoin

Lars (Wesikansa Fierding) 158B

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Pååll (Wesikansa Fierding) 158B

Mustoin

Jacob Peerson: Ryttare 161A

Mustoinen

Nils (Wesikansa Fierding) 158B

Peer (Jorois Fierding) 157B

Muttulain

Gabriell: Ryttare 160B

Mängi

Olof (Jorois Fierding) 157A

Mängj (Suhonen Mängj)

Olof (Jorois Fierding) 157A

NAlkuun

Narin

Thomas (Wesikansa Fierding) 159A

Narinen

Henrih (Koickala Fierding) 160A

Jöns Matz:n (Koickala Fierding) 160A

Matz Th:n: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Simon: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Natzak

Jacob: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Nazack

Fredrih: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Nijronen

Pååll (Jorois Fierding) 157A

Nikulainen

Matz (Wesikansa Fierding) 159A

Nissin

Mårthen (Wesikansa Fierding) 158A

Peer (Wesikansa Fierding) 158A

Nopoinen

Peer: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Nousiainen

Lars (Wesikansa Fierding) 159A

Nulppoin

Lars (Jockas Fierdingh) 159B

Mårthen (Jockas Fierdingh) 159B

Nutinen

Philpus: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Nysainen

Lars (Jorois Fierding) 157B

Peer (Jorois Fierding) 157B

Nyseinen

Henrih (Wesikansa Fierding) 158A

Lars (Wesikansa Fierding) 158A

Pååll (Wesikansa Fierding) 158A

Nyssöin

Peer (Wesikansa Fierding) 158A

Näringh

Cauppi (Wesikansa Fierding) 159A

Jöns (Wesikansa Fierding) 159A

OAlkuun

Oinoin

Lars Matz:n (Wesikansa Fierding) 158B

Matz: Ryttare 161A

Påwell (Wesikansa Fierding) 158B

Oittin

Lars Peer:n (Jorois Fierding) 158A

Olckoin

Jören (Jorois Fierding) 157B

Ollikain

Henrih (Jockas Fierdingh) 159B

Pååll (Wesikansa Fierding) 158B

Ollikainen

And (Jockas Fierdingh) 159B

Orain

Peer: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

PAlkuun

Paasoin

Jöns Peer:n (Jockas Fierdingh) 159B

Paassoin

Cauppi (Jorois Fierding) 157A

Peer (Jorois Fierding) 157A

Paijain

Peer (Wesikansa Fierding) 158A

Staffan (Jorois Fierding) 157A

Paijainen Saxa

Peer (Jorois Fierding) 157A

Pardain

Hend Matz:n: Ryttare 160B

Henrih (Jockas Fierdingh) 159B

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Olof (Jockas Fierdingh) 160A

Peer: Ryttare 160B

Parkoin

Peer Per:n (Wesikansa Fierding) 159A

Patolain

Thomas (Jockas Fierdingh) 160A

Pedikäinen

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Pekurin

Mårthen (Koickala Fierding) 160A

Peer (Koickala Fierding) 160A

Pekurinen

Lars (Wesikansa Fierding) 159A

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Pelginen

Hendrih (Jockas Fierdingh) 159B

Pelgjnen

And (Jockas Fierdingh) 160A

Lars (Jockas Fierdingh) 160A

Pelli

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Pelli (Ikoin Pelli)

Peer (Wesikansa Fierding) 159A

Pennon

Pååll (Wesikansa Fierding) 159A

Pernoin

Grels: Ryttare 160B

Matz (Jockas Fierdingh) 159B

Peer (Jorois Fierding) 157A

Pijck

Nils: Ryttare 160B

Piskoin

And: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Pisspain

Jöns (Wesikansa Fierding) 158A

Peer Olson (Wesikansa Fierding) 158A

Pryssman

Henrih (Jorois Fierding) 158A

Pudkoin

Lars (Wesikansa Fierding) 159A

Puhakain

Johan (Koickala Fierding) 160A

Matz (Koickala Fierding) 160A

Pååll (Wesikansa Fierding) 159A

Pulliain

Jöns (Wesikansa Fierding) 158B

Påwell (Wesikansa Fierding) 158B

Purhoin

Mihill (Wesikansa Fierding) 159A

Purhonen

Lars L:n: Ryttare 160B

Lars Peersson: Ryttare 160B

Olof (Jockas Fierdingh) 160A

Puuruinen

Hendrih (Jorois Fierding) 157B

Pöndin

Staffan (Koickala Fierding) 160A

Pöröin

Lars (Jorois Fierding) 157B

Pöxäin

Henrih (Wesikansa Fierding) 159A

Matz (Wesikansa Fierding) 159A

Pöyhöin

Anders (Wesikansa Fierding) 159A

Eshill (Wesikansa Fierding) 159A

RAlkuun

Rasainen

Peer: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Raska

Anders (Wesikansa Fierding) 158B

Rastoin

And: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Jöns: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Nils: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Peer: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Rastoinen

Hans: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Olof: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Olof Pååll:n: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Rautaparda

Arfuedh (Wesikansa Fierding) 158B

Olof (Jorois Fierding) 157A

Rautiainen

Hans (Jockas Fierdingh) 159B

Rissain

Henrih (Jorois Fierding) 158A

Nils (Wesikansa Fierding) 159A

Peer (Jorois Fierding) 158A

Rissainen

Jöns (Jorois Fierding) 157B

Rongain

Olof Erihson: Ryttare 161A

Roottin

Lars (Jockas Fierdingh) 159B

Påwell (Jockas Fierdingh) 159B

Rydköin

Lars (Wesikansa Fierding) 158B

Ryssäin

Eshill (Jorois Fierding) 157A

Hans (Jorois Fierding) 157A

Råkolain

Anders (Koickala Fierding) 160A

Rångain

Erih Erihsson (Jockas Fierdingh) 159B

Olof Mårthensson: Ryttare 160B

Peer Mårthenss (Jockas Fierdingh) 159B

Rångainen

Hendrih: Ryttare 160B

SAlkuun

Saxa

Peer (Jorois Fierding) 157A

Saxa (Paijainen Saxa)

Peer (Jorois Fierding) 157A

Sikainen

Hendrih (Wesikansa Fierding) 158A

Matz (Jorois Fierding) 157B, (Wesikansa Fierding) 158A

Peer (Wesikansa Fierding) 158A

Staffan (Wesikansa Fierding) 158A

Smedh

Jöns: Ryttare 160B

Sopain

Henrih: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Johan: W: Jacob Natzakz Frelsse 161A

Sorioin

And: Ryttare 161A

Sorioinen

Lars (Koickala Fierding) 160A

Sormuin

Matz (Jorois Fierding) 157A

Staffan (Jorois Fierding) 157B

Sormuinen

Lars (Wesikansa Fierding) 158A

Peer (Jorois Fierding) 157B, (Wesikansa Fierding) 158A

Suhonen

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Påwell (Wesikansa Fierding) 158B

Suhonen Mängj

Olof (Jorois Fierding) 157A

Suihkoin

Lars (Wesikansa Fierding) 158B

Summain

Jöns (Jockas Fierdingh) 159B

Nils (Jockas Fierdingh) 159B

Säckin

And Matz:n (Jorois Fierding) 157A

TAlkuun

Tackinen

Knut (Jorois Fierding) 157B

Pååll (Wesikansa Fierding) 158A

Tanninen

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Tarfuain

Lars Ol:n (Wesikansa Fierding) 158B

Matz (Wesikansa Fierding) 158B

Mårthen (Wesikansa Fierding) 158B

Olof (Wesikansa Fierding) 158B

Pååll (Wesikansa Fierding) 158B

Pååll Matzson (Wesikansa Fierding) 158B

Tarkiain

Cossma: Ryttare 160B

Jöns: Ryttare 160B

Olof (Jockas Fierdingh) 159B

Philpus: Ryttare 160B

Tenhuin

Henrih (Jorois Fierding) 157A

Jören And:n (Wesikansa Fierding) 159A

Olof And (Wesikansa Fierding) 159A

Tenhuin Kessj

Pååll Olson (Wesikansa Fierding) 159A

Tenhuinen

Erih (Jorois Fierding) 157A

Lars (Koickala Fierding) 160A

Olof (Jorois Fierding) 157A, (Wesikansa Fierding) 158B, (Koickala Fierding) 160A

Peer (Koickala Fierding) 160A

Timoinen

Anders (Jorois Fierding) 157B

Toiwakain

Staffan (Jorois Fierding) 157B

Tolfuain

Matz (Koickala Fierding) 160A

Olof (Koickala Fierding) 160A

Tomberi

Olof (Jorois Fierding) 157B

Tornioin

Hendrih (Jorois Fierding) 157A

Toroin

Matz (Jorois Fierding) 157A

Tuchkuin

Bengt: Ryttare 161A

Tukiain

Peer (Jorois Fierding) 157A

Turakain

Olof (Jockas Fierdingh) 159B

Ped: Ryttare 160B

Turpehinen

Henrih (Jorois Fierding) 157B

UAlkuun

Utriain

Olof Lar:n (Jorois Fierding) 157A

Olof Ol:n (Jorois Fierding) 157A

Peer (Jorois Fierding) 157A

VWAlkuun

Wahwoinen

Bengt (Jockas Fierdingh) 159B

Peer (Jockas Fierdingh) 159B

Wauchoin

Påwell (Jorois Fierding) 157B

Thomas (Jorois Fierding) 157B

Wechmoin

Eskill: Ryttare 160B

Weijålainen

Ped: Ryttare 160B

Weisein

Eskill: Ryttare 160B

Weisein Metzo

Olof (Wesikansa Fierding) 159A

Weiseinen

Henrih (Wesikansa Fierding) 159A

Peer Peerson (Wesikansa Fierding) 159A

Wenelein

Anders (Wesikansa Fierding) 159A

Westeri

Jacob (Wesikansa Fierding) 159A

Wihawain

Anders (Jockas Fierdingh) 159B

Wihoinen

Anders (Jorois Fierding) 157A

Wihonen

Nils (Wesikansa Fierding) 158B

Wlmain

Olof (Jockas Fierdingh) 160A

Wänäin

Peer (Jockas Fierdingh) 160A

Wäätein

Henrih: Ryttare 161A

Jacob (Jockas Fierdingh) 160A

Wäätäin

Olof: Ryttare 160B

YAlkuun

Ylettyin

Pååll: W: Jacob Natzakz Frelsse 161B

 

Tässä luettelossa on 462 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023