AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1641 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1641

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamson (Jockas fiärdingh) 384A

Bertill Mångnson: Ryttare 384B

Canutus Matthiae (Jorois fiärdingh) 379B

Christer? Pedersson (Jorois fiärdingh) 379A

Erih Gorgoniuson: Ryttare 385A

Hendrih Madson: Ryttare 384B

Jacob Peerson: Ryttare 384B

Johan Mårtensson (Jorois fiärdingh) 379B

Jören Bengdtson: Ryttare 384B

Lars (Jockas fiärdingh) 384A

Madz Larsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Matz Pålson: Ryttare 384B

Mårthen Söfringsson (Jockas fiärdingh) 383A

Nils Peersson: Ryttare 384B

Oluf Mångnson: Ryttare 385A

Peer Larsson (Jorois fiärdingh) 379B

Peer Sigfredsson (Jockas fiärdingh) 383B

Tönne Madson: Ryttare 384B

AAlkuun

Achtinen

Nils (Wesikansa fiärdingh) 380B

Ahoin

Anders: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Henrih: Ryttare 384B

Philpus: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Assickain

Lars (Jorois fiärdingh) 379A

Aufuin

Matz (Jockas fiärdingh) 384A

Peer Philpuson (Jockas fiärdingh) 384B

Pååll: Ryttare 384B

Aufuinen

Anders: Ryttare 385A

Axell (Jorois fiärdingh) 379B

Jören: Ryttare 384B

Oluf: Ryttare 384B

BAlkuun

Bengdtin

Pååll: Ryttare 385A

CAlkuun

Caipahain

Rossi (Wesikansa fiärdingh) 382A

Rossi Andersson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Caipiain

Jöns: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Lars: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Rossi: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Simon: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Caipiainen

Olof (Wesikansa fiärdingh) 382B

Carialain

And (Jorois fiärdingh) 380A

Pååll (Jorois fiärdingh) 380A

Carialainen

Olof (Jorois fiärdingh) 379B

Cauppin

Lars Thomasson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Matz Staffansson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Nils Madsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Thomas (Wesikansa fiärdingh) 381B

Thomas Staffansson (Wesikansa fiärdingh) 380B

Cauppinen

Rossi (Wesikansa fiärdingh) 382A

Clemettin

Nils (Jorois fiärdingh) 379A

Colemain

Anders (Jorois fiärdingh) 379A

Lars (Jorois fiärdingh) 379A

Matz (Jorois fiärdingh) 379A

Colemainen

Lars (Jorois fiärdingh) 379B

Matz (Jorois fiärdingh) 380A

Nils (Jorois fiärdingh) 379B

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 381B

Pååll (Jorois fiärdingh) 379B

Condia

Peer: Ryttare 384B

Conttin

Olof (Jorois fiärdingh) 380A

Coosmain

Matz (Jockas fiärdingh) 384A

Coossmain

Christier (Jockas fiärdingh) 383B

Eskill (Jockas fiärdingh) 383A

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381B

Cosmain

Cosma Grelson (Jockas fiärdingh) 384A

Knut Hanson (Jockas fiärdingh) 384A

Peer (Jockas fiärdingh) 384A

Staffan (Jockas fiärdingh) 384A

Cossmain

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 381B

Peer Pållsson (Wesikansa fiärdingh) 381B

FAlkuun

Fråst

Lars Erichsån (Jockas fiärdingh) 383A

HAlkuun

Haijain

Wijsa (Wesikansa fiärdingh) 380B

Haijckarain

Jöns (Jockas fiärdingh) 383B

Halinen

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 380B

Haloin

Jons (Jorois fiärdingh) 379B, : Ryttare 385A

Knut (Jockas fiärdingh) 383A

Michill (Jorois fiärdingh) 380A, (Jockas fiärdingh) 383B, : Ryttare 385A

Nils: Ryttare 385A

Hamuin

Jacob (Jockas fiärdingh) 384A

Hamuinen

Hans: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Oluf (Jockas fiärdingh) 384B

Hasain

Hemmingh (Jockas fiärdingh) 384A

Hatzoin

Lars Michilson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Heilain

Johann: Ryttare 385A

Oluf: Ryttare 385A

Heinoin

Nils (Jockas fiärdingh) 383B

Oluf (Jockas fiärdingh) 383B

Simon (Jockas fiärdingh) 383B

Heiskainen

Lars (Jorois fiärdingh) 379B

Herrain

Hendrih (Jockas fiärdingh) 383A

Herrainen

Henrih (Jorois fiärdingh) 380B

Hildunen

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 382A

Hipsa

Jören (Wesikansa fiärdingh) 382B

Hirfuoin

Frandz (Wesikansa fiärdingh) 381A

Matz (Wesikansa fiärdingh) 381A

Oluf (Jockas fiärdingh) 383A

Oluf Hansson (Jockas fiärdingh) 383A

Huckain

Markus (Jorois fiärdingh) 379A

Huckain?

Christer Larsson (Jorois fiärdingh) 380A

Hulckoin

Lars (Jorois fiärdingh) 380A, (Wesikansa fiärdingh) 382B

Hurskain

Anders Larsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Johan (Wesikansa fiärdingh) 382A

Lars Nillsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Madz (Wesikansa fiärdingh) 382A

Oluf Larsson (Wesikansa fiärdingh) 381A

Oluf Peersson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Huttuinen

Hans: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Hyfuöin

Pååll (Jorois fiärdingh) 379A

Hyfwöin

Knut (Jorois fiärdingh) 379B

Hynninen

Hans (Jorois fiärdingh) 379A

Lars (Jorois fiärdingh) 379A

Hyttinen

Oluf (Jorois fiärdingh) 379A

Håtakain

Jacob (Wesikansa fiärdingh) 382A

Häckin

Jacob (Wesikansa fiärdingh) 382A

Lars Madsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Peer Staffansson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Häckinen

Anders (Wesikansa fiärdingh) 382A

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 382A

Hämäläin

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 381B

Lars Peersson (Jockas fiärdingh) 383B

Lars Thomason: Ryttare 385A

Hämäläin Murdo

Jöns (Jockas fiärdingh) 384B

Hännin

Peer (Jorois fiärdingh) 380A

Pååll (Jorois fiärdingh) 380A

Härckäin

Matz: Ryttare 385A

Härcköin

Henrih: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Peer: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Härkäin

Jacob: Ryttare 385A

Jöns: Ryttare 384B

Pååll (Jockas fiärdingh) 383A

Thomas: Ryttare 385A

Härkäinen

Eskell (Jockas fiärdingh) 383A

Häyryin

Henrih (Wesikansa fiärdingh) 381A

Michell (Jorois fiärdingh) 379B

IAlkuun

Ickoin

Thomas (Jockas fiärdingh) 383B

Ihalain

Anders (Jockas fiärdingh) 384A

Ikoin

Eskill (Wesikansa fiärdingh) 381B

Ilmar

Anders: Ryttare 384B

Immoinen

Bärndt (Jockas fiärdingh) 383A

Jöns (Jockas fiärdingh) 383A

JAlkuun

Jaarainen

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 381B

Janhuin

Gregors (Wesikansa fiärdingh) 382B

Peer Michellsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Janhuinen

Brusius (Wesikansa fiärdingh) 380B

Hendrich (Wesikansa fiärdingh) 382B

Matz (Wesikansa fiärdingh) 382B

Nils (Wesikansa fiärdingh) 382B

Juuttinen

Anders (Wesikansa fiärdingh) 380B

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 380B

Jäppinen

Axell (Jorois fiärdingh) 380A

Jacob (Jorois fiärdingh) 380A

Lars Peersson (Jorois fiärdingh) 380A

KAlkuun

Kafuin

Erich (Wesikansa fiärdingh) 382B

Kallin

Bengt Bengdtson: Ryttare 384B

Matz Henrihson (Jockas fiärdingh) 384B

Karhuinen

Olof (Jorois fiärdingh) 380A

Kemiläin

Eskill (Jockas fiärdingh) 383B

Kerckeinen

Dominiacus (Jorois fiärdingh) 380B

Kerfuin

Hendrih (Jockas fiärdingh) 384A

Kettu

Anders Peersson (Jockas fiärdingh) 383A

Madz Peersson (Jockas fiärdingh) 383A

Peer Peersson (Jockas fiärdingh) 383A

Kietäwäinen

Sigfred (Wesikansa fiärdingh) 382B

Kijskin

Anders Hinrihson: Ryttare 385A

Bertill: Ryttare 385A

Grels (Jockas fiärdingh) 383A

Matz (Jorois fiärdingh) 379A

Nils: Ryttare 385A

Pååll Lukasson (Jockas fiärdingh) 383A

Simon (Jockas fiärdingh) 384A

Kilpoin

Jöns (Jorois fiärdingh) 380A

Kinnuin

Arfwid (Jockas fiärdingh) 383B

Knutinen

Knut (Jorois fiärdingh) 380B

Kockoin

Johann Larsson (Jorois fiärdingh) 379A

Koockain

Peer (Jorois fiärdingh) 379A

Kossoi

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382A

Kuckoin

Erich (Jorois fiärdingh) 380A

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 382B

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382B

Kuifualain

Oluf (Jockas fiärdingh) 383B

Staffan (Wesikansa fiärdingh) 382B

Kupsa

Anders (Jockas fiärdingh) 383A

Kurikainen

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381A

Kåpoin

Peer: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Kärckäin

Anders (Jorois fiärdingh) 380A

Oluf (Jorois fiärdingh) 380A

Kärri

Peer Mårtensson (Jorois fiärdingh) 379A

LAlkuun

Laamain

Erich (Jorois fiärdingh) 379B

Laijtiain

Hemmingh (Jorois fiärdingh) 380A

Lars (Jorois fiärdingh) 380A

Pååll (Jorois fiärdingh) 380A

Lamain

Hans (Jockas fiärdingh) 384A

Hans And:: Ryttare 385A

Lars: Ryttare 385A

Lars Andersson (Jockas fiärdingh) 384A

Mågns (Jockas fiärdingh) 384A

Lambain

Lars Peersson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Mårthen (Wesikansa fiärdingh) 381A

Peer (Jockas fiärdingh) 384A

Lambainen

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381B

Lappalain

Pååll (Jorois fiärdingh) 380A

Lappalainen

Hendrih (Jorois fiärdingh) 380B

Lapueteläin

Bertill (Jorois fiärdingh) 379A

Peer (Jorois fiärdingh) 379A

Lauckain

Erih: Ryttare 385A

Launoin

Peer (Jockas fiärdingh) 383A

Lautiainen

Anders (Jockas fiärdingh) 383B

Peer: Ryttare 384B

Lefwoin

Jöns: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Lefwåinen

Jöns: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Olof (Jorois fiärdingh) 379A

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Lehikoin

Madz: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Leinoinen

Johan: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 381A, (Jockas fiärdingh) 384A

Lars: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381A

Leskin

Johan: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Jöns: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Jören: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Madz: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Pååll: Ryttare 385A

Leskinen

Wijsa: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Lewåin

Lars (Jorois fiärdingh) 379A

Lewäin

Staffan (Jorois fiärdingh) 379B

Linduin

Anders (Jorois fiärdingh) 379B

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381B

Lippoin

Erich (Jorois fiärdingh) 379A

Lippoinen

Thomas (Jorois fiärdingh) 380A

Liutinen

Anders: Ryttare 385A

Nils (Jorois fiärdingh) 380A

Lomain

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 381A

Loomain

Olof (Jockas fiärdingh) 383B

Loustinen

Lars Nillsson (Jorois fiärdingh) 379B

Luuckoin

Gabriell (Jorois fiärdingh) 379A

Lydikäin

Michill (Jorois fiärdingh) 380A

Lydin

Jöns (Jorois fiärdingh) 379A

Längin

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381A

MAlkuun

Maarain

Mågns (Jockas fiärdingh) 383B, : Ryttare 384B

Marckain

Peer (Jorois fiärdingh) 380B

Marckainen

Eskill (Jorois fiärdingh) 380B

Mardikain

Eskill (Jockas fiärdingh) 383B

Lars (Jockas fiärdingh) 384A

Peer Olufsson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Marttin

Anders (Jockas fiärdingh) 383B

Bengt (Jockas fiärdingh) 383B

Erih (Jockas fiärdingh) 383B

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381B

Peer (Jockas fiärdingh) 384A

Pååll (Jockas fiärdingh) 383B

Matilain

Matz (Jorois fiärdingh) 379B

Michill (Wesikansa fiärdingh) 382A

Peer (Jockas fiärdingh) 384A

Mauckuin

Knut: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Miettuin

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Molain

Nils (Jockas fiärdingh) 383B

Mondoin

Thomas (Wesikansa fiärdingh) 381A

Mondoinen

Nils (Wesikansa fiärdingh) 381A

Mulckoin

Lars (Wesikansa fiärdingh) 382A

Pååll Pålsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Murdo

Jöns (Jockas fiärdingh) 384B

Murdo (Hämäläin Murdo)

Jöns (Jockas fiärdingh) 384B

Mustoin

Pååll (Jorois fiärdingh) 380B

Thomas (Jockas fiärdingh) 384A

Mustoinen

Nils (Wesikansa fiärdingh) 382B

Muttulainen

Abraham: Ryttare 384B

Mäkäräin

Anders (Wesikansa fiärdingh) 382B

Mängi

Olof (Jorois fiärdingh) 379B

Mängi (Rautaparda Mängi)

Olof (Jorois fiärdingh) 379B

NAlkuun

Narin

Anders Thomasson (Wesikansa fiärdingh) 381A

Henrich (Jockas fiärdingh) 384A

Jöns (Jockas fiärdingh) 383B

Matz Thomason: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Simon: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Nazak

Jacob: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Nazaken

Frädrih: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Nikulain

Madz (Wesikansa fiärdingh) 382B

Niroin

Pååll (Jorois fiärdingh) 379A

Nissinen

Jören (Wesikansa fiärdingh) 380B

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Mårthen (Wesikansa fiärdingh) 380B

Peer (Wesikansa fiärdingh) 380B

Nousiainen

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381B

Nulppoin

Anders: Ryttare 384B

Mårthen (Jockas fiärdingh) 384A

Nutinen

Philpus: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Nysoin

Peer (Wesikansa fiärdingh) 382A

Nysäin

Lars (Jorois fiärdingh) 380A

Nyyssöinen

Jöns (Jorois fiärdingh) 379B

Nyysäin

Hendrih (Wesikansa fiärdingh) 381A

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 381A

Näringh

Johan Bertillsson (Wesikansa fiärdingh) 381B

Näringin

Cauppi (Wesikansa fiärdingh) 381B

OAlkuun

Oijnoin

Lars Madsson (Wesikansa fiärdingh) 381A

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381A

Oijnoinen

Madz (Wesikansa fiärdingh) 381A

Oittinen

Lars (Jorois fiärdingh) 380B

Olckoin

Rasmus (Jockas fiärdingh) 383A

Ollickain

Anders (Jockas fiärdingh) 384A

Erich (Jockas fiärdingh) 384A

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382B

Orainen

Pååll Peersson: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

PAlkuun

Paanoin

Peer (Jorois fiärdingh) 379B

Paijain

Oluf (Jorois fiärdingh) 379A

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381B

Palloin

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 381B

Thomas (Wesikansa fiärdingh) 382A

Palos

Anders Thomason (Jockas fiärdingh) 383A

Parckoin

Peer Larsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Pardain

Anders (Wesikansa fiärdingh) 381B

Peer: Ryttare 384B

Pasainen

Lars (Jockas fiärdingh) 384A

Patelain Smedh

Thomas (Jockas fiärdingh) 384A

Peedikäin

Jöns (Jockas fiärdingh) 384A

Pekurinen

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Mårthen (Jockas fiärdingh) 384B

Peer (Jockas fiärdingh) 384B

Pelgin

Erich (Jockas fiärdingh) 383A

Lars (Jockas fiärdingh) 383A

Pennain

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 381B

Pijck

Nils: Ryttare 384B

Pijspain

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 380B

Peer (Wesikansa fiärdingh) 380B

Piskoinen

Anders: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Pryssman

Hendrich (Jorois fiärdingh) 379B

Pu___

Lars (Jorois fiärdingh) 380A

Peer (Jorois fiärdingh) 380A

Pudtkoin

Henrih (Wesikansa fiärdingh) 381B

Peer (Wesikansa fiärdingh) 382A

Puhakainen

Jöns (Wesikansa fiärdingh) 382B

Madz (Jockas fiärdingh) 383A

Matz (Jockas fiärdingh) 383B

Pulliain

Erich (Wesikansa fiärdingh) 382B

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382B

Purhoin

Lars: Ryttare 384B

Olof (Jockas fiärdingh) 383B

Peer Larsson: Ryttare 384B

Puruin

Henrih Jörensson (Jorois fiärdingh) 380B

Påråinen

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382B

Påsa

Jören Larson (Jockas fiärdingh) 384B

Pärnäin

Matz Peersson (Jockas fiärdingh) 383A

Pöndin

Lars (Jockas fiärdingh) 383B

Pöröin

Lars (Jorois fiärdingh) 380B

Pöxäin

Henrih (Wesikansa fiärdingh) 381B

Matz (Wesikansa fiärdingh) 381B

Pöyhöin

Anders (Wesikansa fiärdingh) 381A

Eskill (Wesikansa fiärdingh) 381A

RAlkuun

Raaska

Anders (Wesikansa fiärdingh) 381A

Silfuester (Wesikansa fiärdingh) 381A

Randain

Erich (Jockas fiärdingh) 384A

Rasainen

Jöns: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Nils: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Oluf: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Oluf Pålson: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Peer: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

Rastinen

Hans: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Peer: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Rautaparda

Arfwid (Wesikansa fiärdingh) 382B

Oluf (Jorois fiärdingh) 379A

Staffan (Jorois fiärdingh) 379A

Rautaparda Mängi

Olof (Jorois fiärdingh) 379B

Rautiain

Hans (Jockas fiärdingh) 383A

Matz Nilsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Rimpi

Madz (Jockas fiärdingh) 383B

Rimppi

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381B

Rissainen

Nils (Wesikansa fiärdingh) 381B

Ropoin

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 382A

Ruodzalain

Anders (Jockas fiärdingh) 384A

Ryssöin

Eskill (Jorois fiärdingh) 379A

Hans (Jorois fiärdingh) 379A

Ryttköin

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Rångain

Madz (Jockas fiärdingh) 383A

Pååll: Ryttare 385A

Rångainen

Erich (Jockas fiärdingh) 383A

Henrih: Ryttare 385A

Jöns (Jockas fiärdingh) 383A

Mårthen: Ryttare 385A

Råådtinen

Lars: Ryttare 385A

Rämäin

Jöns Olsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

SAlkuun

Safuolain

Oluf (Jockas fiärdingh) 383B

Sikain

Jöns Michillsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Matz (Jorois fiärdingh) 380A

Peer (Wesikansa fiärdingh) 381B

Sikainen

Hendrih (Wesikansa fiärdingh) 380B

Staffan (Wesikansa fiärdingh) 382A

Smedh

Madz Thomason: Ryttare 384B

Thomas (Jockas fiärdingh) 384A

Smedh (Patelain Smedh)

Thomas (Jockas fiärdingh) 384A

Sorioin

: Ryttare 385A

Påål Larson (Jockas fiärdingh) 384A

Sormuinen

And (Jorois fiärdingh) 379A

Matz (Jorois fiärdingh) 379A

Oluf (Jorois fiärdingh) 380A

Peer (Wesikansa fiärdingh) 380B

Suhoin

Grels (Wesikansa fiärdingh) 381A

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 381A

Pååll Grelsson (Jorois fiärdingh) 379B

Suichkoin

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Summain

Jöns (Jockas fiärdingh) 383B

Nils (Jockas fiärdingh) 383B

Såijckain

Eskill (Jorois fiärdingh) 380A

Såpoin

Hendrih: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Johann: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385A

Sårmuinen

Lars (Wesikansa fiärdingh) 380B

Säckinen

And (Jorois fiärdingh) 379A

TAlkuun

Tackinen

Knut (Jorois fiärdingh) 379B

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 380B

Tajpall

Anders Olson: Ryttare 384B

Tanninen

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 380B

Tarfuain

Lars Larsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Mårthen (Wesikansa fiärdingh) 382A

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 382A

Oluf Larsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

Pååll (Wesikansa fiärdingh) 381A, (Wesikansa fiärdingh) 382A

Pååll Madsson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Tarkiain

Oluf (Jockas fiärdingh) 384A

Philpus: Ryttare 385A

Pååll: Ryttare 385A

Tarkiainen

Nils (Wesikansa fiärdingh) 381B

Teifuain

Madz (Jockas fiärdingh) 384A

Olof (Jockas fiärdingh) 384A

Tenhuin

Erich (Jorois fiärdingh) 379A

Olof (Jorois fiärdingh) 379A

Oluf (Wesikansa fiärdingh) 382B

Tenhuinen

Hendrich (Jorois fiärdingh) 379B

Olof (Jockas fiärdingh) 383B

Peer (Jorois fiärdingh) 379B

Staffan (Jockas fiärdingh) 383B

Teufuain

Staffan (Jorois fiärdingh) 380A

Tijmoinen

Anders (Jorois fiärdingh) 379B

Timoinen

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Tomberin

Pååll (Jorois fiärdingh) 380A

Tuchkuin

Bengdt: Ryttare 385A

Tukiain

Peer (Jorois fiärdingh) 379A

Turakainen

Peer: Ryttare 384B

Turåkain Tålska

Oluf (Jockas fiärdingh) 384A

Tåiwakain

Staffan (Jorois fiärdingh) 379B

Tålska

Oluf (Jockas fiärdingh) 384A

Tålska (Turåkain Tålska)

Oluf (Jockas fiärdingh) 384A

UAlkuun

Utriainen

Olof (Jorois fiärdingh) 379B

Olof Larsson (Jorois fiärdingh) 379B

Olof Olsson (Wesikansa fiärdingh) 382B

VWAlkuun

Wasara

Peer (Jockas fiärdingh) 383A

Wauchkoin

Pååll (Jorois fiärdingh) 380B

Thomas (Jorois fiärdingh) 380B

Wauchkoinen

Lars (Jorois fiärdingh) 380A

Wechmoin

Peer Bengtson (Jockas fiärdingh) 384A

Wechmojnen

Eskill (Wesikansa fiärdingh) 381B

Weijalain

Peer: Ryttare 385A

Weneläin

Lars (Wesikansa fiärdingh) 382A

Wenäläin

Anders (Wesikansa fiärdingh) 381B

Wepseläin

Lars (Jorois fiärdingh) 380A

Westerinen

Jacob (Wesikansa fiärdingh) 381B

Wihauainen

Hendrih (Jockas fiärdingh) 383A

Wihoin

Anders (Jorois fiärdingh) 379A

Peer Madson (Jockas fiärdingh) 383A

Wihoinen

Nils (Jorois fiärdingh) 379B

Wisulain

Lars (Wesikansa fiärdingh) 381A

Wäisäin

Eskill: Ryttare 384B

Hendrih (Wesikansa fiärdingh) 382A

Lars (Wesikansa fiärdingh) 382A

Peer Peersson (Wesikansa fiärdingh) 382A

Wäänäinen

Peer (Jockas fiärdingh) 383A

Wäätäin

Hinrih: Ryttare 385A

Jacob (Jockas fiärdingh) 383B

YAlkuun

Yletyin

Pååll: Wälb: Jacob Nazakz Frälse 385B

 

Tässä luettelossa on 469 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023