AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1653 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1653

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson (Mustola) 322

Brusi (Maifwela) 323

Erich Gorgoniusson (Kiskiläniemi) 318

Erich Jäspersson: Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Erich Jässperson (Maifwela) 323

Erich Michelssonn (Remojärff) 325

Hendrich Arfwedrsson: Hendrich Arfwedssons Norkiöpings besluutz frelsse 330

Hindrich (Mustola) 322

Jacob Persson (Randois) 322, (Randois): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Jöns Michllssonn (Wessikanza Wurenma) 326

Jöran Bengtssonn (Kilpola) 324

Lars Jörenssonn (Jarfwenpä) 319

Larss (Aufwila) 324

Markus Jacobsson: Corporal Markus Jacobssons Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Mates (Ingilä) 324

Mates Hinderssonn (Männimäkj) 319

Michell Erichsson: Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Månss (Maraila) 323

Månss Olufssonn (Cossmala) 324

Mårten Thomasson (Sunniala) 318

Oluf Anderssonn (Taipall) 319

Simon (Taipall) 319

Thomas Bertelssonn (Aufwila) 324

Thomas Johansson (Ingilä) 324

Thöne Matssonn (Purhola) 318

AAlkuun

Achtoinen

Hendrich (Wechmaisby) 328

Ahoin

(Kiskilä) 317

Anders (Maraila) 323

Ahoinen

Anders (Marala): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Antin

Knut (Såiniemi) 318

Antoin

(Randois) 322

Aufwin

Anders (Aufwila) 325

Lars Andersson (Aufwila) 325

Mates (Aufwila) 324

Matz (Aufwila) 325

Oluf (Aufwila) 325

Peer (Aufwila) 325

Simon (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

BAlkuun

Bengtinen

Pååll (Worilax) 324

Brännerfäldt

: Brännerfäldtz frälsse efter Norkiöpingz besluuth 332

CAlkuun

Cainulain

Bertill (Kurikala) 319

Condia

Per (Maifwela) 323

Cossmain

Eschill (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Grells (Maifwela) 323

Mates (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Matz Johansson (Hetaierf) 322

Peer (Näringh) 328

Staphan (Maifwela) 323

Cossmain Lillj

Johan (Näringh) 328

Cossmain Muiku

Michel (Näringh) 328

Cossmainen

Bengt (Påhiåisby) 321

Johann (Cossmola) 320

Lars (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Peer (Cossmola) 320

Cossman

Johan Nillsson (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Cossmoinen

Oluf (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Cuppari

Oluf (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

FAlkuun

Fråsti

Lars (Hetaierf) 322

GAlkuun

Grabbe

Berendt Mårtensson (Männimäkj) 319

HAlkuun

Hafwoinen

Anders (Mustoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Haikarin

Jöran (Haikarala) 322

Haioin

Lars (Laukala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Peer (Laukala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Haipä

Påål (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Haipä (Harkin Haipä)

Påål (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Halloin

Michel (Haloila) 322

Hamelain

Jönns (Pätilä) 319

Hamuinen

Hanns (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Jacob 321

Hapio

Anders (Taipall) 319

Harkin Haipä

Påål (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Harmain

Christer (Lautiala) 317

Hatzoin

Hemingh (Hatzoila) 320

Lars (Wechmaisby) 327

Hatzoinen

Michell (Wechmaisby) 328

Mårten (Wechmaisby) 328

Pååll (Näringh) 328

Hatzoinen (Sutar Hatzoinen)

Mårten (Wechmaisby) 328

Heinoin

Simon (Paiusalmi) 323

Heinoinen

Nills (Heinola) 322

Olli (Heinola) 322

Simon (Paiusalm): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Hennin

Mates (Hännilä) 327

Henninen

Oluf (Maifwela) 323

Herkein

Matz (Maraila) 323

Olli (Maraila) 323

Herkin

Mates (Leskelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Hertuainen

(Maraila) 323

Hirfwoin

Mates (Wessikanza Wurenma) 326

Mates Hansson (Wessikanza Wurenma) 326

Peer (Wessikanza Wurenma) 327

Hullkoin

Anders (Palos) 317

Huttuin

Jönns (Randois): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Mates (Männimäkj) 320

Hyfwainen

Lars (Meckiös): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Hyfwäin

Hindrich (Jarfwenpä) 319

Peer (Hyfwälä) 316

Hyfwäinen

Anders (Meckiös): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Hyfwöin

Anders (Jarfwenpä) 319

Lars (Mäckiös) 322

Håttinen

Cossmain (Jockela): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Håttoin

Simon (Håttila) 318

Hämelain

(Remojärff) 326

Jöns (Kilpola) 324

Knut (Knutilanmekj) 325

Samuell (Knutilanmekj) 325

Hämeläin

Knut Hind: (Murdois) 325

Hämälain

Peer (Murdois) 325

Hämälein

Erich (Pylkälä) 326

Ihannus (Knutilanmekj) 325

Peer (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Hämäläin

Hindrich (Murdois) 325

Härkin

Peer (Härkelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Pååll (Härkelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Härkäin

Anders (NimenHärkälä) 318

Eschill (Härkelä) 316

Johan (Kaislaierfwi) 322

Oluf (Murdois) 325

Peer (Härkelä) 316, (NimenHärkälä) 318

Thomas (Härkelä) 316

Härrain

Hindrich (Laukala) 317

Hötelain

Mates (Hötisby) 326

Hötiläin

Abraham (Hötisby) 326

Hindrich (Hötisby) 326

IAlkuun

Ifwanainen

Jacob (Kaislaierfwi): Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Ihalain

Anders 321, (Pekurila) 324

Ihalainen

(Murdois) 325

Ihalambin

Jöran (Maifwela) 323

Ikoinen

Thomas (Påhiåisby) 321

Illmari

Anders (Mäckiös) 321

Immoin

(Sunniala) 318

Jöns (Immola) 317

Oluf (Immola) 317

Imoin

Thomas (Suriniemi) 316

Ingin

(Remojärff) 326

Inginen

Hanss (Ingilä) 324

JAlkuun

Jarain

Lars (Näringh) 328

Jaroinen

Pååll (Näringh) 328

Jurfwain

Knutt (Remojärff) 326

KAlkuun

Kallinen

Mates (Kilpola) 324

Kamilain

(Mäckiös) 321

Karhoin

Oluf Michelsson (Mustoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Kaupin

Grells (Remojärff) 325

Kerfwin

Hindrich (Håttila) 318, (Metula): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Oluf (Wechmaisby) 328

Kestoin

Oluf (Purhoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Ketelain

Thomas (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Kettu

Peer Andersson (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Peer Matssonn (Hetaierf) 322

Peer Peerssonn (Hetaierf) 322

Kettuinen

Peer (Randois) 327

Kettunen

Anders (Hetaierf) 322

Kinnuin

Arfwidh (Purhoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Kiskin

(Suriniemi) 316, (Håttila) 318

Bertill (Kiskilä) 317

Erich Michelson (Kaskis) 317

Grells (Kaskis) 317

Michell (NimenHärkälä) 318

Nillss (Kaskis) 317

Philpus (Härkelä) 316

Pååll (Kaskis) 317

Kiskinen

Anders (Kiskiläniemi) 318

Oluf (Håttila): Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Philpus (Wechmaisby Näringh): Underlagde Hemman 332

Pååll (Kiskiläniemi) 318

Kituinen

Peter (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Konst

Anders (Jarfwenpä) 319

Konsti

Anders (Mändys) 317, (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Kopssa

Anders (Kupsala) 318

Pååll (Kupsala) 318

Kucko

Lars (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Kucko (Narrin Kucko)

Lars (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Kuifwalain

Oluf (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Kulnin

Anders (Aufwila) 324

Kupssa

Anders (Kupsala) 318

Kurkain

Peer (Karkiama) 327

Kurki

Anders (Kasintaipal) 318

Kurki (Lautiain Kurki)

Anders (Kasintaipal) 318

Kåckoinen

Lars (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Kåssmainen

Simon (Heinola) 322

Kächkoinen

Mates (Purhoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Kämberi

Nills (Mäckiös) 322

Kämeläin

Eschill (Mäckiös) 321

Kärkain (Mulli Kärkain)

(Näringh) 328

Kärkainen

Nills (Randois): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Kärkin Mullj

Pååll (Näringh) 328

Kärkj

Peer Sigfredsson (Haikarala) 322

Kärkäin

Mates (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

LAlkuun

Lamain

Christer (Hännilä) 327

Lars (Suriniemi) 316

Peer (Suriniemi) 316

Lamainen

Pååll L: (Wechmaisby) 328

Lamalain

Michell (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Lambain

Lars (Karkiama) 327

Mårten (Wessikanza Wurenma) 326

Peer 321, (Wessikanza Wurenma) 326

Lammain

Oluf (Kupsala) 318

Lampin

Lars (Sunniala) 318

Lapwetelein

(Wechmaisby) 328

Lapweteläin

Mates (Ollickala) 320

Laskoinen

Teinus (Ylwessi el:r Pitkelax) 320

Laukain

Erich (Laukala) 316

Olli (Laukala) 317

Laurinen

(Ingilä) 324

Lautiain Kurki

Anders (Kasintaipal) 318

Lautiainen

Peer (Lautiala) 317

Lefwoinen

(Mäckiös): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Jönns (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Oluf (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Pååll (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Lehikoin

Mates (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Peer (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Lehikoinen

Johan (Lehikälä) 324

Mates (Lehikälä) 324

Pååll (Lehikälä) 324

Lehikoinen Neula

Pååll (Lehikälä) 324

Leijnoin

Peer Jönsson (Wessikanza Wurenma) 327

Leinoin

Jöns (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Leinoinen

Peer Larsson (Tuchkala) 326

Peer Persson (Tuchkala) 326

Leinon

Oluf (Wuorenma): Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Lenoin

Lars (Wessikanza Wurenma) 327

Michell (Wessikanza Wurenma) 327

Peer (Wessikanza Wurenma) 327

Per (Wessikanza Wurenma) 327

Leskin

(Pätela) 320, (Näringh) 328, (Leskelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Hindrich (Paiusalmi) 323

Johann (Maraila) 323, (Leskelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Jöran (Leskelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Oluf (Leskelä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Peer (Wisala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Wisa (Wisala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Lillj

Johan (Näringh) 328

Lillj (Cossmain Lillj)

Johan (Näringh) 328

Lipsainen

Jönns (Lipsala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Nills (Lipsala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Pååll (Lipsala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Längä

Jönns (Toifwola) 325

MAlkuun

Maarain

Peer (Maraila) 323

Maarin

(Paiusalmi) 323

Marain

Peer (Maraila) 323

Marainen

Mates Påålssonn (Maraila) 323

Mardikain

Eskill (Kangankyla) 318

Lars (Kaihumäki) 320

Larss (Kaihumäki) 320

Peer (Wechmaisby) 328

Martin

Ifwar (Kaislaierfwi) 323

Simon (Kaislaierfwi) 323

Martinen

Peer (Hatzoila) 320

Marttin

Erich (Randois) 322

Pååll (Randois) 322

Matilain

Wissa (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Matilain Thöres

Peer (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Merda

(Wechmaisby) 328

Monoinen

Staphan (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Muiku

Michel (Näringh) 328

Muiku (Cossmain Muiku)

Michel (Näringh) 328

Muldoin

(Jockela): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Mulli Kärkain

(Näringh) 328

Mullj

Pååll (Näringh) 328

Mullj (Kärkin Mullj)

Pååll (Näringh) 328

Mustasuu

Michell (Påhiåisby) 321

Mustoin

Nills (Mustola) 322

Thomas (Hatzoila) 320

Muttalain

Abraham (Jarfwenpä) 319

Muttulain

Isaak (Kangankyla) 319

Mutulain

Isaak (Kangankyla) 319

NAlkuun

Naasak

Jacob (Ylwessi el:r Pitkelax) 320

Naringh

Caupi (Näringh) 328

Narrin

Anders (Narila) 327

Thomas (Narila) 327

Narrin Kucko

Lars (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Narrinen

Larss (Påhiåisby) 321

Nassaken

Affanahsi: Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Nekj

(Såiniemi) 318

Neula

Pååll (Lehikälä) 324

Neula (Lehikoinen Neula)

Pååll (Lehikälä) 324

Nousiain

Lars (Näringh) 328

Nulpoin

Anders 321

Påål Larsson 321

OAlkuun

Oijkarin

Lars (Remojärff) 325

Oikarin

Oluf Larsson (Murdois) 325

Oikarinen

Jönns (Hyötysby): Brännerfäldtz frälsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Oinoinenn

Mates (Kettula) 319

Ollikain

Anders (Ollickala) 320

Månss 321

Orain

(Haikarala) 322

PAlkuun

Pafwilain

Hindrich (Murdois) 325

Nills (Remojärff) 325

Pååll (Remojärff) 325

Paiain

(NimenHärkälä) 318

Pakar

Oluf (Remojärff) 326

Pardain

Oluf (Männimäkj) 320

Peer (Männimäkj) 319

Staphan (Männimäkj) 320

Pardainen

(Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Pardin

Johann (Sunniala) 318

Jöns (Hyfwälä) 316

Nills (Sunniala) 318

Pardoin

Anders (Kangankyla) 319

Oluf (Souiemi): Corporal Markus Jacobssons Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Pasainen

Peeter (Kaihumäki) 320

Passoinen

Anders (Kangankyla) 319

Pautia

Peer (Remojärff) 326

Pedikain

Jöns (Ollickala) 320, (Näringh) 328

Pekerin

Anders (Påhiåisby) 321

Pekunen

Lars (Wessikanza Wurenma) 327

Pekurin

Mårten (Pekurila) 324

Pelkinen

(Härkelä) 316

Hindrich And: 316

Lars 316

Peer (Härkelä) 316

Pijk

(Wechmaisby) 328

Nilss (Poikoila) 320

Poxäinen

Anders (Wechmaisby) 327

Primainen

Oluf (Näringh) 328

Pulkin

Anders (Kilpola) 324

Jöns (Knutilanmekj) 325

Purhoin

(Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Lars (Purhola) 318

Lars Persson (Purhola) 318

Michel (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Puruin

Peer (Heinola) 322

Putkinen

Hindrich (Kaihumäki) 320

Pyllkein

Clemet (Pylkälä) 326

Oluf (Pylkälä) 326

Pyllkäin

(Pylkälä) 326

Pärnoin

Anders (Kangankyla) 319

Pärnäin

Anders (Laukala) 317

Erich (Laukala) 317

Johan (Lewoila): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Mates (Laukala) 316

Per (Laukala) 317

Päätinen

Christer (Kaihumäki) 320

Pöhöin

Anders (Karkiama) 327

Eschill Nillsson (Karkiama) 327

Pöhöyin

Nills (Karkiama) 327

Pölläin

Oluf (Pöllälä): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Pöndin

(Heinola) 322

Pöndinen

Lars (Påhiåisby) 321

Pöpäin

Hindrich (Påhiåisby) 321

Pöxain

(Wechmaisby) 327

Pöyhöin

(Karkiama) 327

Lars (Karkiama) 327

RAlkuun

Rackoinen

Eskell (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Randoin

Erich (Randois) 317

Ranpoin

Mates (Wessikanza Wurenma) 327

Rasainen

Markus (Maraila) 323

Mates (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Rastoin

Anders (Mäckiös) 321

Rautiain

Hans (Laukala) 316

Rehuin

(Maraila) 323

Rehuinen

Peer (Hetaierff): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Reimi

Oluf (Remoierfwi): Jons Rossensmittz Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Remoin

Abraham (Remojärff) 325

Olli (Remojärff) 326

Peer (Remojärff) 326

Peer Hansson (Remojärff) 326

Rimpi

Anders (Wechmaisby) 328

Mates (Kangankyla) 319

Mårten Söfringsson (Suriniemi) 316

Roiskoin

Peeter (Suriniemi) 316

Rokolain

(Metula): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Rongain

Thomas (Knutilanmekj) 325

Ropoin

Peer (Näringh) 328

Rossensmitt

Jons: Jons Rossensmittz Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Rotzalain

Anders (Påhiåisby) 321

Ruhoinen

Peer (Marala): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Ruutu

Peeter (Knutilanmekj) 325

Ryhoinen

Påål (Mustoila): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 332

Ryss

Isaak (Turakala) 321

Rångain

Erich (Hyfwälä) 316

Hindrich (Hyfwälä) 316

Johan (Immola) 317

Mates (Suriniemi) 316

Mårten (Suriniemi) 316

Pååll (Hyfwälä) 316

Räsäinen

Peer (Räsala): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Römpi

Peer (Wechmaisby) 328

SAlkuun

Safwolain

Thomas (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Schadewitz

Mathias (Kilpola) 324

Smedh

Thomass (Pätela) 320

Sollki

Nillss (Tuchkala) 326

Sopainen

Johan (Sopola): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Peer (Sopola): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 329

Suickain

Nills (Haikarala) 322

Suikoin

(Påhiåisby) 321

Sutar Hatzoinen

Mårten (Wechmaisby) 328

TAlkuun

Tarckia

Philpus (Worilax) 324

Tarfwain

Påll (Narila) 327

Tarfwelain

Staphan Månss. (Ylwessi el:r Pitkelax) 320

Tarinen

Pååll (Pååhois): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Tarkainen

Pååll (Cossmala) 324

Tarkiain

Cossmain (Cossmalla): Jons Rossensmittz Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Nills (Näringh) 328

Oluf (Hatzoila) 320

Teifwain

Oluf (Toifwola) 325

Tendia

Peer Persson (Wuorenma): Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Tenhuin

Staphan (Mäckiös) 321

Thenhuin

Larss (Mäckiös) 322

Oluf (Mäckiös) 321

Thöres

Peer (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Thöres (Matilain Thöres)

Peer (Soiniemi): Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth 331

Tiain

Mates (Wechmaisby) 327

Tilikain

Peer (Remojärff) 325

Tiroin

Hanss (Kurkilä el:r Pätilä): Jons Rossensmittz Norkiöpingz besluutz frelsse 330

Tirroin

Oluf (Suriniemi) 316

Toifwain

Jöns (Toifwola): Hendrich Arfwedssons Norkiöpings besluutz frelsse 330

Mates (Pätela) 320

Tuchkalain

Oluf (Tuchkala) 326

Turakain

(Turakala) 321

Christer (Turakala) 321

Turkain

Oluf (Hatzoila) 320

Turkia

Jönns (Maifwela) 323

UAlkuun

Uckoin

(Pätela) 320

Ulmani

Anders (Kettula) 319

Oluf (Kettula) 319

VWAlkuun

Wahuoin

Peer 321

Wainikain

Simon (Ingilä) 324

Wasara

Peer (Kaskis) 317

Wehmain

Nills (Wechmaisby) 328

Weijalain

Peer (Kiskilä) 317

Peer Sigfredsson (Kiskilä) 317

Wäisein

Eschill 321

Wäneläin

Mårten (Mäckiös): Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth 330

Wänäin

Mates (Aufwila) 324

Peer (Suriniemi) 316

Wänälain

Anders (Näringh) 328

Wäster

Jakob (Wechmaisby) 327

Wätainen

Jacob (Sunniala) 318

Wätäinen

Hindrich (Tyrinmäki) 317

ÖAlkuun

Örrökettuin

Anders (Hetaierf) 322

 

Tässä luettelossa on 432 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023