AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1711 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1711

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Peersson (Ylwessi) 1316

Christer Mattzson (Hännilä) 1282

Elias Haraldson (Taipall) 1310

Fredrich (Männimekj) 1292

Johan Peersson (Liefwola) 1290

Johan Påhls: (Läskilä) 1290

Johan Valentinson (Mattila) 1292

Jöran (Pittkelax) 1302

Lars (Rokola) 1308

Lars Anderss: (Maifwala) 1294

Lars Mårtenss: (Såinemj) 1310

Mattz (Mattila) 1292

Mattz Mattzsson (Härkälänemj) 1280

Mattz Thomasson (Aufwila) 1278

Michell Ehrsson (Aufwila) 1278, (Lehikola) 1290

Måns (Pittkelax) 1302

Olof Hindrichss: (Påchiois) 1300

Olof Olofss: (Kättula) 1284

Peer Peersson (Påchiois) 1300

Påhl Brusiusson (Maifwala) 1294

Påhl Påhlsson (Lipsala) 1290

Sigfred (Wächmais) 1312

Simon (Taipall) 1310

Thomas Ohlss. (Härkälä) 1278

Valentin Baltzarson (Rokola) 1308

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järfwenpä) 1282

Ahoin

(Randois) 1306

Mattz Philipsson (Kangais) 1284

Aniain

Johan (Rångala) 1304

Asikain

Lars (Taipall) 1310

Asillain

Eskell (Tukela) 1312

Påhl (Cuosmala) 1278

Auf:n

Påhl Påhlson (Härkälänemj) 1280

Aufwin

Anders (Aufwila) 1278, (Mäkiöis) 1292

Hind: (Såpala) 1310

Mattz (Mäkiöis) 1292, (Såinemj) 1310

Mattz Mattzss: (Aufwila) 1278

Måns (Aufwila) 1278

Niells (Aufwila) 1278

Simon Peerss: (Såinemj) 1310

BAlkuun

Barenschiöldz

(Pittkelax) 1300

Bengtin

Petter (Lehikola) 1290

Påhl Påhlsson (Wuorilax) 1314

Brunneri

Abraham (Wächmais) 1312

Bruun

Hindrick (Kangais) 1284

Busck

Jean (Murdois) 1294

CAlkuun

Cuosmain

Hindrich (Maifwala) 1294

Mattz (Cuosmala) 1278

Michell Johanss: (Cuosmala) 1278

Simon (Påchiois) 1300

Åke Månss. (Cuosmala) 1278

Cuosmamuicko

Peer Johansson (Näringe) 1296

FAlkuun

Fråstj

Hindrich (Hetajerf:) 1280

GAlkuun

Gevaldiger

Simon (Jåkela) 1282

HAlkuun

Haikain

Simon (Haikarala) 1280

Haikarain

Hindrich (Läskilä) 1290

Lars (Maifwala) 1294

Hakul:n

Peer (Kåickala) 1286

Haloin

(Marala) 1292, (Ylwessi) 1316

Lars Michellss: (Kaskis) 1286

Peer (Haloila) 1280, (Ylwessi) 1316

Petter (Remojerf:) 1306

Petter Peersson (Pittkelax) 1304

Staffan (Såinemj) 1310

Harmain

Påhl (Hötöis) 1282, (Ylwessi) 1316

Hatzoin

(Ollickala) 1296

Michell (Wächmais) 1312

Hauska

Bengdt (Näringe) 1296

Heijlain

Peer Jönss: (Pittkelax) 1302

Påhl (Pittkelax) 1302

Heijnoin

(Karkiama) 1288, (Lauckala) 1290, (Paijusallmj) 1304, (Remojerf:) 1306

Christer (Heinola) 1282

Olof (Heinola) 1282

Heilain

Frantz (Maifwala) 1294

Niells (Maifwala) 1294

Niells Michellss. (Ylwessi) 1316

Heinoin

Johan (Heinola) 1282

Lars Ohlss. (Heinola) 1282

Herrain

Christer (Lauckala) 1290

Hindrich (Kiskilänemi) 1286

Mattz (Ylwessi) 1316

Petter (Såinemj) 1310

Hirfwoin

Mattz (Wuorenma) 1314

Peer (Wuorenma) 1314

Hullckoin

Anders (Härkälä) 1278

Dafwid (Härkälä) 1280

Hurskain

Olof (Karkiama) 1288

Huttuin

Johan (Randois) 1306, (Såinemj) 1310

Hyfwein

Påhl (Pittkelax) 1300

Hyfwerin

Påhl (Pittkelax) 1302

Hyttin

Hindrich (Aufwila) 1278

Johan (Hötöis) 1282

Peer Ohlss: (Knutila) 1288

Påhl (Killpoila) 1288

Håttin

Elias (Håttila) 1280

Johan Cuosmasson (Håttila) 1280

Simon (Håttila) 1280

Hämäl:

Johan (Härkälä) 1280, (Knutilamekj) 1286

Lars (Knutilamekj) 1286

Hämäl:n

Cnuth Hindersson (Murdois) 1294

Ellias (Näringe) 1296

Hindrich (Remojerf:) 1306

Hindrich Johansson (Näringe) 1294

Jöns (Murdois) 1294

Mattz (Knutilamekj) 1286, (Patela) 1298

Mårten (Remojerf:) 1306

Olof (Murdois) 1294, (Ollickala) 1296

Simon Ehrsson (Knutilamekj) 1286

Hämälein

(Ylwessi) 1316

Ellias (Påchiois) 1300

Isack Thomasson (Murdois) 1294

Johan Johansson (Remojerf:) 1306

Mattz (Patela) 1298

Niells (Tukela) 1312

Hännin

Hardwick (Hännilä) 1282

Peer Ohlss:n (Maifwala) 1294

Staffan (Maifwala) 1294, (Påchiois) 1298

Hänninen

Michell (Wuorenma) 1316

Härkein

(Pällkilä) 1298, (Pittkelax) 1302

Anders (Härkälä) 1278

Brusius (Näringe) 1296

Erich (Tukela) 1312

Hemming (Härkälä) 1278

Hindrich (Haikarala) 1280

Johan (Härkälä) 1280, (Kaislajerf:) 1286

Lars (Kaislajerf:) 1286

Lars Peerson (Haikarala) 1280

Olof (Pittkelax) 1302

Peer (Härkälänemj) 1280, (Randois) 1306

Simon (Maifwala) 1292, (Randois) 1306

Härkeins

Eskell Ohlsson (Murdois) 1294

Hötolein

Abraham (Hötöis) 1282

Hötöl:

Anders (Hötöis) 1282

Sigfred (Hötöis) 1282

Hötöl:n

Lars (Wuorenma) 1314

Peer (Wuorenma) 1316

IAlkuun

Ihalain

Jöran Arfwedsson (Ollickala) 1296

Ikoin

Christ:r Anderss: (Pittkelax) 1302

Christer (Pittkelax) 1304

Hans (Pittkelax) 1302

Johan (Pittkelax) 1302

Mattz Mattzsson (Pittkelax) 1302

Mårthen (Pittkelax) 1304

Påhl (Pittkelax) 1300

Ikoins

(Kåickala) 1286

Ikonen

Johan (Pittkelax) 1302

Illfwoin

Anders (Pällkilä) 1298

Immoin

Daniell (Warpaisenranda) 1312

Lars (Kangais) 1284

Peer (Immoila) 1282, (Suurnemj) 1308

Petter (Kangais) 1284, (Remojerf:) 1306

Thomas (Suurnemj) 1308

Ingin

Johan (Pittkelax) 1302

Inginen

Olof (Tukela) 1312

JAlkuun

Jakoin

Hindrich Peerss: (Wächmais) 1312

Jarin

Påhl (Näringe) 1296

Jufwoin

Jöns (Maifwala) 1294

KAlkuun

Kaipoin

Carll (Påchiois) 1300

Johan (Ahola) 1278

Jöran (Killpoila) 1288

Lars (Tyrimekj) 1310

Påhl (Näringe) 1296

Kallin

Mattz (Killpoila) 1288

Kammoin

Petter (Männimekj) 1290

Kanckoin

(Rångala) 1304

Erich (Rångala) 1304

Kankoin

Lars (Hatzoila) 1282

Kardin

Anders (Suurnemj) 1308

Kaupin

Johan (Wuorenma) 1314

Lars (Näringe) 1296

Killckj

Gustaf (Purhoila) 1298

Lars (Jåkela) 1282

Kipri

Lars (Remojerf:) 1306, (Tukela) 1312

Kiskin

And: (Kiskilänemi) 1286

Bertill (Kiskilä) 1284

Erich Månss: (Kaskis) 1286

Greels (Kiskilänemi) 1286, (Mäkiöis) 1292

Hindrich (Hetajerf:) 1280, (Warpaisenranda) 1312

Johan (Mäkiöis) 1292

Johan Påhlsson (Kiskilänemi) 1286

Lars (Ollickala) 1296

Mattz (Kiskilänemi) 1286, (Ollickala) 1296

Mattz Johansson (Wäijala) 1314

Niells (Kaskis) 1286

Niells Ohlss: (Kaskis) 1284

Peer (Hetajerf:) 1280

Staffan (Kiskilänemi) 1286

Kiskinen

Bertill (Näringe) 1296

Kiukas

Lars Ehrss: (Karkiama) 1288

Kuckoin

(Påchiois) 1300

Erich (Såinemj) 1310

Lars (Hatzoila) 1282, (Påchiois) 1298

Mattz Hindersson (Påchiois) 1300

Niells (Påchiois) 1298

Olof Michelss. (Påchiois) 1300

Kupsa

(Kiskilänemi) 1286

Hindrich (Kiskilänemi) 1286

Påhl Hinderss: (Kiskilänemi) 1286

Kupsain

Påhl (Loumala) 1290

Kåckoin

Hindrich (Rokola) 1308

Lars Michellss: (Påchiois) 1300

Mattz (Påchiois) 1300

Kåndiain

Anders (Kaihumekj) 1284

Cnuth (Maifwala) 1292

Erasmus (Maifwala) 1292

Hindrich Ehrss. (Kaihumekj) 1284

Johan (Kättula) 1284

Kånsti

Anders (Rångala) 1304

Johan (Härkälä) 1280

Kårhoin

Påhl Eskellsson (Ylwessi) 1316

Kårhonen

Olof (Ylwessi) 1316

Kåssoin

(Hetajerf:) 1280

Kåtilain

(Såinemj) 1310

Johan (Miettula) 1294

Peer (Miettula) 1294

Kåttro

Anders (Påchiois) 1298

Lars (Purhoila) 1298

Käkäleinen

Erich (Wuorenma) 1314

Kämil:

Thomas (Håttila) 1280

Kämil:n

(Hatzoila) 1282

Eskell (Mäkiöis) 1292

Michell (Mattila) 1292

Niells (Mäkiöis) 1292

Käriäin

Jöran (Ylwessi) 1316

Kärkämullj

Peer Peerss: (Näringe) 1294

Käroin

(Pullckila) 1304

Peer (Pullckila) 1304

Kättuin

Cuosma (Påchiois) 1300

Johan (Wijsala) 1314

Jöns (Randois) 1306

Lars (Hetajerf:) 1280

Lars Ohlsson (Ylwessi) 1316

Mårten (Hetajerf:) 1280

Niells (Hetajerf:) 1280

Olof (Hetajerf:) 1280

Olof Jacobss: (Hetajerf:) 1280

Petter (Aufwila) 1278, (Påchiois) 1300

Kättuins

And:s (Hetajerf:) 1280

LAlkuun

Laakoin

Peer Larss: (Kiskilänemi) 1286

Laitin

Staffan (Ahola) 1278

Lamain

Greels (Loumala) 1290

Lars (Immoila) 1282, (Suurnemj) 1308

Mattz (Immoila) 1282

Sigfred (Wächmais) 1312

Lambain

Peer (Näringe) 1296

Lambin

Frantz (Pittkelax) 1302

Olof (Killpoila) 1288

Laukain

Brusius (Rångala) 1304

Lautiain

Christer (Lautiala) 1290

Ellias (Lautiala) 1290

Johan (Kasentaipal) 1286

Lars (Lautiala) 1290

Peer (Lauckala) 1290

Lefwoin

Olof (Liefwola) 1290

Lehikoin

Jöns (Lehikola) 1290

Peer (Lehikola) 1290

Leijnoin

(Wuorenma) 1314

Lembiein

(Ollickala) 1296

Lijkain

(Liefwola) 1290

Lijkoin

Mattz (Hetajerf:) 1280

Lijmatain

Christer (Liefwola) 1290, (Randois) 1306

Mattz (Hetajerf:) 1280

Lillienschiöld

Carll (Påchiois) 1300

Lillius

Hindrich (Näringe) 1296

Lillj

(Wuorenma) 1314

Lipsain

Greels (Wächmais) 1312

Jacob (Wächmais) 1312

Jöns (Lipsala) 1290

Luuckoin

Peer (Hetajerf:) 1280

Lämbin

Jöns Peersson (Maifwala) 1292

Längin

Anders (Kåickala) 1286

Jöns Jönsson (Teifwala) 1310

Läskin

Anders (Liefwola) 1290, (Wijsala) 1314

Christer (Randois) 1306

Hindrich (Patela) 1298

Ifwar (Wijsala) 1314

Johan (Kåickala) 1286

Jöhns Hinderss: (Läskilä) 1290

Mattz (Läskilä) 1290, (Rångala) 1304, (Randois) 1306

Petter (Läskilä) 1290

Påhl (Liefwola) 1290

Wijsa (Paijusallmj) 1304

MAlkuun

Marain

Erich (Marala) 1292, (Påchiois) 1300

Jacob (Kåickala) 1286

Johan (Kåickala) 1286

Jöns (Marala) 1292

Mattz (Marala) 1292

Måns (Marala) 1292

Peer (Marala) 1292

Petter (Marala) 1292

Mardikain

(Remojerf:) 1306, (Wuorenma) 1314

Olof (Wächmais) 1312

Petter (Wächmais) 1312

Petter Larss. (Kaihumekj) 1284

Martin

Ifwar (Randois) 1306

Johan (Liefwola) 1290

Michell (Randois) 1306

Simon (Randois) 1306

Messo

Petter (Tukela) 1312

Mullj

Axell (Mattila) 1292

Påhl (Wuorenma) 1314

Mustoin

Johan (Hetajerf:) 1280

Lars (Hatzoila) 1282

Påhl (Lauckala) 1290

Muttulain

Isack (Järfwenpä) 1282

Johan (Järfwenpä) 1282

Lars (Killpoila) 1288

Thomas (Kangais) 1284

Måndoin

Christer Hanss: (Rokola) 1308

Månoin

Anders (Rokola) 1308

Michell (Rokola) 1308

NAlkuun

Narin

Lars (Påchiois) 1298, (Påchiois) 1300

Thomas Greellss. (Randois) 1306

Thomas Mattzss: (Påchiois) 1300

Nigrei

(Männimekj) 1292

Nissin

Christ:r (Kåickala) 1286

Lars (Wuorenma) 1314

Nousiain

Greels (Pällkilä) 1298

Nullpoin

Anders (Ollickala) 1296

Erich (Lehikola) 1290, (Ollickala) 1296

Hindrich (Ollickala) 1296

Olof (Ollickala) 1296, (Pittkelax) 1302

Peer (Pittkelax) 1302

Nåpoin

Peer (Pittkelax) 1302

OAlkuun

Oijnoin

Mattz (Randois) 1306

Mårten (Mäkiöis) 1292

Sigfred Martenss: (Kättula) 1284

Ollikain

Mattz (Knutilamekj) 1288

Peer (Knutilamekj) 1288

Otin

(Pällkilä) 1298

PAlkuun

Pafwil:n

Anders (Härkälä) 1278

Pafwilain

(Cuosmala) 1278

Anders (Remojerf:) 1306

Jacob (Remojerf:) 1306

Jöran (Ylwessi) 1316

Petter (Remojerf:) 1306

Paiain

Just (Pittkelax) 1300

Paijuin

Peer (Pullckila) 1304

Parckin

Anders (Påchiois) 1300

Johan (Ylwessi) 1316

Mattz (Ylwessi) 1316

Pardain

(Såinemj) 1310

Jacob Johanss: (Summala) 1308

Thomas Johanss: (Summala) 1308

Parkoin

Tönis Simonsson (Mattila) 1292

Paunoin

And:s (Hetajerf:) 1280

Johan (Suurnemj) 1308

Mattz (Kangais) 1284

Pekurin

(Wuorenma) 1314

Jacob (Pekurila) 1304

Lars (Wuorenma) 1316

Mårten (Pekurila) 1304

Pellin

(Pellilä) 1304

Pennain

(Lauckala) 1290

Mattz Anderss (Narila) 1296

Olof Mattzss: (Lauckala) 1290

Pernain

Anders (Lauckala) 1288, (Lauckala) 1290

Michell (Pällkilä) 1298

Olof (Mattila) 1292

Piedikein

Johan (Ollickala) 1296

Jöran Jöransson (Ollickala) 1298

Mattz Mattzson (Pittkelax) 1302

Peer (Aufwila) 1278

Peer Påhlsson (Pittkelax) 1302

Petter (Pittkelax) 1302

Påhl Mattzsson (Pittkelax) 1302

Staffan (Pittkelax) 1302

Thomas (Pittkelax) 1302

Pijk

Anders (Påikola) 1298

Berendt (Cuosmala) 1278

Pispa

Anders (Killpoila) 1288

Pistohlsmed

Eskell (Maifwala) 1294

Pistohlsmeden

(Ingilä) 1282

Pochialain

Johan (Pellilä) 1304

Lars (Pellilä) 1304

Poppius

Hindrich (Männimekj) 1290

Puhakain

Mattz (Haloila) 1280

Niells (Hetajerf:) 1280

Peer (Såpala) 1310

Petter (Hetajerf:) 1280

Pullckin

Anders Bengdtson (Pittkelax) 1302

Anders Bengdtss. (Pullckila) 1304

Eskell (Ahola) 1278

Johan (Pullckila) 1304

Johan Peerss: (Pullckila) 1304

Jöns (Pullckila) 1304

Mattz (Remojerf:) 1306

Påhl Peerss: (Pullckila) 1304

Purain

Lars (Tukela) 1312

Purhoin

Hindrich (Purhoila) 1298

Johan (Lauckala) 1290

Lars (Haikarala) 1280, (Purhoila) 1298

Thomas (Liefwola) 1290

Puttkin

Anders Påhlson (Narila) 1296

Puttkoin

Bertill (Hatzoila) 1282

Pyllckein

Eskell (Pyllkelä) 1304

Eskell Christerss. (Pyllkelä) 1304

Påhl (Wuorenma) 1314

Påchialain

Niells (Tukela) 1312

Päsoin

(Marala) 1292

Hindrich (Kasentaipal) 1286

Peer (Ollickala) 1298

Pätyn

Anders (Pättilä) 1298

Christer (Maifwala) 1292, (Ollickala) 1296

Pöllein

Johan (Härkälä) 1278

Pöndin

Lars (Wächmais) 1312

Pöyhein

Anders (Karkiama) 1288

Eskell (Karkiama) 1288, (Tukela) 1312

Lars (Karkiama) 1288

RAlkuun

Rautiain

And: (Kaihumekj) 1284

Erich (Kangais) 1284

Thomas (Summala) 1310

Remoin

(Wächmais) 1312

Abraham (Remojerf:) 1306

Mattz (Remojerf:) 1306

Rijkoin

Påhl (Männimekj) 1292

Rimpi

Anders (Kangais) 1284

Christer (Wuorenma) 1316

Olof (Remojerf:) 1306

Petter (Kangais) 1284

Påhl (Suurnemj) 1308

Rukelain

Lars Anderss: (Rokola) 1308

Ruokol:

Hanns (Rokola) 1308

Thomas (Rokola) 1308

Ruokol:n

(Miettula) 1294

Ruotzalain

Johan (Kaskis) 1286

Råckain

Mattz (Marala) 1292

Råkain

Lars (Haikarala) 1280

Per (Haikarala) 1280

Rångain

Hindrich (Rångala) 1304

Johan (Palhlois) 1298, (Suurnemj) 1308

Markus (Palhlois) 1298

Mattz (Warpaisenranda) 1312

Olof (Suurnemj) 1308

Peer (Rångala) 1304

Råpoin

(Wuorenma) 1314

Räpoin

Påhl (Karkiama) 1288

Räsein

(Mattila) 1292

Eskell (Ollickala) 1298

Mattz (Hatzoila) 1282

Petter Michellsson (Räsälä) 1304

Räsä

Petter (Kåickala) 1286

SAlkuun

Safwol:n

Måns (Påchiois) 1300

Saukoin

Anders (Påchiois) 1300

Schadevitz

Johan Mattzson (Killpoila) 1288

Johan Swantesson (Killpoila) 1288

Mattz (Killpoila) 1288

Swante (Killpoila) 1288

Scharstenius

(Murdois) 1294

Silain

Hindrich (Pittkelax) 1302

Sinckoin

Hindrich (Påchiois) 1298

Snickare

Olof (Murdois) 1294

Sorijoin

Lars (Såinemj) 1310

Summain

Johan (Summala) 1308

Peer (Haikarala) 1280

Thomas (Härkälänemj) 1280

Sveconius

Fredrich (Wächmais) 1312

Såikain

Hindrich (Ylwessi) 1316

Sållkj

Clemet (Tukela) 1312

Såpain

Hindrich (Såpala) 1310

Johan (Såpala) 1310

Mattz (Wijsala) 1314

Sårfwarin

Olof (Rångala) 1304

Sårjoin

Christ:r (Såinemj) 1310

Säppein

Påhl (Mäkiöis) 1292

TAlkuun

Taipalain

Olof Andersson (Taipall) 1310

Tannin

Hindrich (Kaskis) 1284

Lars (Pättilä) 1298

Tarkiain

Anders (Pyllkelä) 1304

Eskell Ohlsson (Näringe) 1294

Hindrich (Maifwala) 1294, (Såinemj) 1310

Jöns Jönss. (Cuosmala) 1278

Peer (Såinemj) 1310

Staffan (Wuorilax) 1314

Tavast

Carl (Ingilä) 1282

Teet

Jacob (Cuosmala) 1278

Teifwain

Erich (Teifwala) 1310

Lars (Wuorenma) 1314

Mattz (Haikarala) 1280

Mich: (Teifwala) 1310

Michell (Teifwala) 1310

Niells Mattzsson (Teifwala) 1310

Olof (Kaihumekj) 1284

Teijfwain

Anders (Teifwala) 1310

Olof (Teifwala) 1310

Teijtin

Anders (Hatzoila) 1282

Tirroin

Hanns (Männimekj) 1292

Mattz (Patela) 1298, (Pittkelax) 1300

Peer (Patela) 1298

Petter (Patela) 1298

Turakain

Axell (Männimekj) 1292

Hindrich (Remojerf:) 1306

Johan (Hatzoila) 1282

Olof Olofss. (Hatzoila) 1282

Olof Peersson (Turakala) 1310

Tållska

(Hatzoila) 1282

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Mattila) 1292

Thomas (Patela) 1298

VWAlkuun

Walin

Abraham (Teifwala) 1310

Wanhain

Bengdt (Ollickala) 1296

Wasara

Anders (Kaskis) 1286

Wijkarin

Peer (Teifwala) 1310

Wijsain

Mattz (Rångala) 1304

Witikain

Peer (Näringe) 1296

Wäijal:n

Sigfred (Wächmais) 1312

Wäijalain

Pett: Sigfredsson (Wäijala) 1314

Wänein

Aron (Remojerf:) 1306

Wänäl:n

Isack (Kaskis) 1286

Wänälein

Hans (Pittkelax) 1302

Påhl Mattzson (Pittkelax) 1302

Påhl Peerss: (Tukela) 1312

Wästerin

Anders Peerss: (Wächmais) 1312

Wätein

Jacob (Håttila) 1280

Johan (Summala) 1310, (Tyrimekj) 1310

 

Tässä luettelossa on 514 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023