AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1635  ☰ 

Kuopio maakirja 1635

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 96BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Coopio Tiendh ♦ Kuopion kymmenes
Ei kylätietoa
Hanss Taskinen
Hendrich Madzsson
Bengt Räsäinen
Knut Kallinen
Mårthen Wartiain
Nielss Tåifueinen
Anders ibm
Pååll Wänäinen
Peer Larsson Luomalain
Anders Larsson ibm
Peer Hansson Lydikäin
Thomas Tåloinen
Oluf Larsson Cartuinen
Larss Pursiainen
Brusius Ollsson Hålopainen
Jönss Pållsson Lapwetelein
Madz Andersson Ihalainen
Per Hilduinen
Madz Mårtensson Kasurinen
Mårten Mårtensson ibm
Larss Larsson Knutinen
Larss Lackoinen
Erich Hackarainen
Oluf Jallkainen
Pååll Ollsson Jalkainen
Nielss Wartiainen
Pååll Kettuinen
Thomas Waittinen
Bertill Tåifuinen
Pååll Rissainen
Larss Heiskainen
Madz Hilduinen
Eskill Larsson Karhoinen
Hendrich Haloinen
Hanss Tåifuinen
Oluf Tåifuinen

Sivu 97AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nielss Rissinen
Gabriell Her Kyrkieheerde
Påålss Her Påålss Enckia
Ifwar Johansson Ländzman
Hendrich Hackarainen
Jören Påålssonn Håtainen
Anders Christersson Julkuin
Madz Her Caplaan
Jönss Casurinen
Hendrich Parfuinen
Hendrich Käkeleinen
Anders Laihiainen
Oluf Wätänen
Madz Tackinen
Jönss Heikinen
Oluf Hartikainen
Anders Niskainen
Christer Lackoinen
Larss Waittinen
Mårten Tåifuainen
Pååll Waroinen
Nielss ibm
Albrecht Tackinen
Larss Cossmainen
Peer Karttuinen
Peer Kasurinen
Larss Heikinen
Thomas Heikinen
Erich Kasurinen
Hendrich Hartikainen
Peer Knutinen
Hartwick Hatainen
Abraham Ollsson
Pååll Tåifuinen
Lauri Sigfuoinen

Sivu 97BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Putusmäki Tiendh ♦ Puutosmäen kymmenes
Hendrich Miettinen
Michill Colemainen
Jönss Keinoinen
Madz Keinoinen
Anders Hartikainen
Larss Miettinen
Larss Hallikainen
Hendrich Påållsson Reinikain
Hendrich Leppäinen
Nielss Tuchkainen
Jören Påålsson Hyfuärin
Caupi Colemainen
Peer Jönsson Juluinen
Oluf Jönsson Tålfuainen
Oluf Stafansson Colemainen
Oluf Påålsson Räsäinen
Oluf Andersson ibm
Madz Hyfuärinen
Madz Happoinen
Bertill Thomasson
Hendrich Hyfuärinen
Madz Påållsson Colemainen
Erich Mahainen
Anders Mahainen
Peer Möncköinen
Larss Ollsson Möncköinen
Oluf Matzsson Turuinen
Madz Turuinen
Johan Jacobsson ibm
Peer Jönsson Nissinen
Peer Larsson Airaxinen
Madz Airaxinen
Stafan Såininen
Erich Hendersson Räsäinen
Anders Hålopainen
Anders Thomahainen
Oluf Swensson Räsäinen

Sivu 98AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Ihalembinen
Madz Thomahainen
Madz Mustoinen
Christer Ifuanain
Lars Tåloinen smedh
Jönss Sallinen
Anders Cordilain
Larss Ollsson Turuin
Anders Kåistinen
Peer Peersson Smålender
Tönne Kuckoinen
Mårten Kituinen
Hendrich Colioinen
Oluf Möykyinen
Anders Canckuinen
Madz Canckuinen
Larss Michillsson Cordilainen
Swen Räsäinen
Tönne Tönnesson
Leppäwirda Tiend ♦ Leppävirran kymmenes
Lars Madzson Saikoin
Michill Ifuoinen
Erich Kuckoinen
Oluf Tippåinen
Pååll Ollsson Tackuinen
Madz Härkäinen
Oluf Turuinen
Peer Mickoinen
Peer Suhåinen
Thomas Håfuinen
Nielss Ollsson Såpain
Oluf Philppusson
Hendrich Såppainen
Erich Månsson ibm
Peer Ollsson Carfuinen
Nielss Lappalains E:
Erich Ollsson Pinnuinen
Pååll Peersson Pulkinen

Sivu 98BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Kerfuinen
Madz Safuållain
Oluf Hendersson Carfuin
Peer Kinnuinen
Jören Hendersson
Madz Pallainen
Oluf Hallåinen
Anders Lefuåinen
Pååll Staffainen Ländzman
Lars Keinnåinen
Thomas Safuålain
Lars Mättäin
Jöns Mickoinen
Hans Marainen
Johan Laitinen
Pååll Larsson Itkåinen
Stafan Lesskinen
Lars Wehuilleinen
Abraham Hållåpainen
Erich Simonsson
Lars Kåpoinen
Hendrich Hendersson
Oluf Peerson Laijttinen
Oluf Tuppurainen
Lars Tirkåinen
Anders Kinnuinen
Jorois Cappellgeld ♦ Joroisten kappeli
Oluf Hyfuöinen
Oluf Laijttinen
Madz Haringh
Oluf Passainen
Puttusmäki T. ♦ Puutosmäen kymmenes
Lras Muståinen
Jacob Jeskälleinen
Madz Jesskälleinen
Stafan Condiainen
Christer Ahåinen

Sivu 99AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Simåïnen
Jonas Halloinen
Peer Peersson Hyttinen
Arfued Skytte
Oluf Såininen
Peer Hirfuåin
Christer Hirfuåinen
Madz Karpinen
Ryttare Under Johan Wittenbergz Compagni ♦ Johan Wittenbergin komppanian ratsumiehiä
Oluf Philpusson
Peer Hallåin Lipssa
Peer Härkeinen
Oluf O: Hallåinen
Philpus O: Hallåinen
Michell Safuållainen
Philpus Phillpussson Halåin
Ryttare Under Gerdt Hennick Hausens Compagni ♦ Gerd Henrik Hausenin komppanian ratsumiehiä
Thomas Hackarainen
Peer Heickinen
Anders Hillduinen
Arfuedh Kinnuinen
Johan Rissainen
Swen Håfuinen
Frellsse ♦ Läänitykset
Jöns Remexssinen
Under Preste booll

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8547 Maakirja 1635-1635, sivut 96-99
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8547
Mikrofilmi ES2618

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1644

© Väinö Holopainen 2022