AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1659 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1659

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And: (Huckala) 451

Anders Person (Lukoila) 451

Bengdt Simons: (Hylckylä) 455

Carel Dirichson (Hamula) 454

Christer Christerson (Piskoila) 455

Gabriel (Kietewälä) 453

Hendrich Jöranson (Lukoila) 451

Jöns Matzson (Haukalaby) 455

Matz Christerson (Kyllälä) 456

Matz Thomason (Kittula) 452

Oloff (Hylckylä) 455

Peer (Hurisaloby) 455

Peer Clemetson (Hylckylä) 455

Påhl Wålmarson (Kietewälä) 453

Påll Matzson (Condiala) 455

Påll Peerson (Mallialaby) 455

Simon Larson (Hylckylä) 455

Staffan (Ninisarij) 451

AAlkuun

Achtiainen

Lars (Wesiniemi) 454

Aufwinen

Mårthen (Hamula) 456

Peer (Kietewälä) 453

BAlkuun

Bengdtin

Anders Anderson (Kietewälä) 453

Peer Påhlson (Kietewälä) 453

Påhl Påskason (Kietewälä) 453

Bengdtinen

Lars (Kietewälä) 456

Bengdtson

Lars (Huckala) 451

CAlkuun

Caipahain

Peer (Caipala) 456

Påhl (Caipala) 456

Caipahains

Lars (Caipala) 456

Caupinen

Lars (Caupila) 452

Måns (Caupila) 452

Condiainen

Lars (Condiala) 455

HAlkuun

Hakulin

Anders Olofson (Keriniemi) 456

Johan Anderson (Kietewälä) 453

Peer Påhlson (Pirtimäki) 453

Hakulinen

Johan Johanson (Keriniemi) 452

Olof Olofson (Keriniemi) 452

Påhl Thomason (Keriniemi) 452

Haloinen

Jöns Olofson (Condiala) 455

Hamuinen

Jacob (Hamula) 454

Harmainen

Peer Olofson (Harmala) 453

Peer Påhlson (Harmala) 453

Thomas (Harmala) 453

Hatainen

Berthel (Kietewälä) 453

Herckeinen

Matz (Ninisarij) 451

Herckä

Jöns (Kittula) 452, (Mietylä) 453

Himainen

Anders (Ryhälä) 454

Huckain

Johan Person (Huckala) 451

Lars Person (Huckala) 451

Huckainen

Lars Person (Lindusalo) 452

Huijainen

Per (Rockotaipal) 452

Hulckoinen

Michel (Ninisarij) 451

Hylckeinen

Lars (Hylckylä) 455

Hämeläin

Jöran (Ollickala) 452

Madz (Ollickala) 452

IAlkuun

Ickoinen

Påhl (Ickoila) 455

Ihalain

Anders (Ihala) 456

Lars (Ihala) 456

Staffan (Ihala) 456

Ihalainen

Anders (Reppoila) 451

Ingin

Oloff (Hylckylä) 455

Inginen

Clemet (Hylckylä) 455

Mårthen (Hylckylä) 455

JAlkuun

Janhuinen

Mårthen (Ryhälä) 454

Juckarainen

Hendrich (Hurisaloby) 455

KAlkuun

Kallinen

Lars (Magnola) 451

Kangainen

Johan (Mietylä) 453

Kangas

Antte (Piskoila) 455

Kanuingen

Peer (Kietewälä) 453

Karfwinen

Hans (Caupila) 452

Keickein

Peer (Mallialaby) 455

Kietew:n

Anders Johanson (Kietewälä) 453

Johan Olofson (Kietewälä) 453

Kietewein

Anders Berendtson (Kietewälä) 456

Kietewäin

Biörn Person (Kietewälä) 453

Hendrich (Haukalaby) 455

Matz (Kietewälä) 453

Matz Olofson (Kietewälä) 453

Mårthen (Kietewälä) 453

Kietäwäin

Matz Olofson (Mietylä) 453

Kiliuinen

Grels Jönson (Magnola) 451

Hendrich Larson (Magnola) 451

Jacob Mårth: (Magnola) 451

Lars Jönson (Kiliula) 451

Matz Person (Kiliula) 451

Nils Person (Lindusalo) 452

Peer Jönson (Magnola) 451

Swen Person (Kiliula) 451, (Lindusalo) 452

Kilpaloin

(Wesiniemi) 454

Kittuinen

Påll Nielson (Kittula) 452

Kiäckoinen

Påhl (Caipala) 456

Kiäkoin

Hans Hanson (Ihala) 456

Kockoinen

Lars (Kockala) 451

Kuthj

Måns Jönson (Magnola) 451

Kylleinen

Matz (Kyllälä) 456

Kylloinen

Påhl (Kyllälä) 454

Kåttro

Christer (Ninisarij) 451

LAlkuun

Laamainen

Peer (Wesiniemi) 454

Laitinen

Jöran (Kietewälä) 453

Lamain

Anders Olofs: (Kietewälä) 453

Lamainen

Hendrich (Kietewälä) 453

Peer Nils: (Wesiniemi) 454

Lambainen

Jöns (Kietewälä) 453

Påhl Påhlson (Kietewälä) 453

Lappalainen

Anders (Piskoila) 455

Lapwetelainen

Jöns (Ryhälä) 454, (Hurisaloby) 455

Laskoinen

Oloff (Pittkelax) 455

Lauritzsain

Hans Jönson (Ryhälä) 454

Lefwoinen

Jost (Kietewälä) 456

Leijnoinen

Peer (Condiala) 455, (Ihala) 456

Leinoinen

Påhl (Hurisaloby) 455

Leskinen

Påhl (Huchtiama) 454

Lijkain

Anders Gabrielson (Ollickala) 452

Lijkainen

Matz (Lindusalo) 452

Matz Jönson (Lindusalo) 452

Limattain

Anders Madzson (Lijmattala) 451

Hendrich (Lijmattala) 451

Jacob (Lijmattala) 451

Jöns Madzson (Lijmattala) 451

Mårthen (Lijmattala) 451

Lukainen

Jöns Matzson (Kittula) 452

Lukanen

Lars Påhlson (Kittula) 452

Luukoinen

Christer (Lukoila) 451

Greels (Kietewälä) 453

Jöns Påhlson (Lukoila) 451

Oloff Larson (Lukoila) 451

MAlkuun

Malliesmees

Caupi (Mallialaby) 455

Lars (Mallialaby) 455

Thomas (Mallialaby) 455

Mietuinen

Hendrich (Wesiniemi) 454

Mietynen

Peer (Mietylä) 453

Påll Person (Mietylä) 453

Mondoinen

Påhl (Kietewälä) 453

Munk

Anders Erichson (Ninisarij) 451

NAlkuun

Narinen

Hendrich (Haickarila) 454

Necki

Andrers (Wesiniemi) 454

PAlkuun

Pardain

Cnut (Ryhälä) 454

Peer (Ryhälä) 454

Påhl (Ryhälä) 454

Pellin

Olof Matzson (Pellilä) 454

Per Anderson (Pellilä) 454

Pellinen

Jöran (Keriniemi) 452

Oloff Olofson (Thelalax) 456

Piskoinen

Anders (Piskoila) 455

Lars (Piskoila) 455

Päycköinen

Lars (Kietewälä) 453

Pöllein

Anders Staff: (Lijmattala) 451

RAlkuun

Rasain

Per (Näringh) 454

Repoinen

Mårthen (Kittula) 452

Ryheinen

Anders (Hamula) 454

Råckainen

Anders (Kittula) 452

Lars (Kittula) 452

Per (Kittula) 452

SAlkuun

Safwolainen

Michel (Kittula) 452

Saickoinen

Lars Olofson (Kittula) 452

Mårthen Larson (Wesiniemi) 454

Sauckoinen

Måns (Kittula) 452

Mårthen (Näringh) 454

Sipinen

Hendrich Larson (Pellilä) 454

Smålander

Michel (Keriniemi) 452

Solla

Peer (Ihala) 456

Somalainen

Matz (Hamula) 454

Sorioinen

And: Hanson (Näringh) 454

Hans Anderson (Näringh) 454

Lars Anders: (Näringh) 454

Måns (Näringh) 454

Påhl (Näringh) 454

Suliu

Bengdt (Hamula) 454

Summain

Jöns Person (Rockotaipal) 452

Sålla

Peer (Kyllälä) 456

TAlkuun

Taifwainen

Samuel (Wesiniemi) 454

Tijmoinen

Hans (Condiala) 455

Turckiainen

Berthel (Ninisarij) 451

Per Hend: (Ninisarij) 451

VWAlkuun

Waldoin

Lars Christers: (Kietewälä) 453

Waldoinen

Påhl (Kietewälä) 453

Westerfinck

Christer (Piskoila) 455

Wichtoinen

Johan (Mietula) 456

Wittickainen

Peer (Lindusalo) 452

 

Tässä luettelossa on 179 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020