AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1701 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1701

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Larss: (Kaupila) 868

And:s Matzs: (Junnimekj) 866

Anders (Lindusalo) 869

Anders Månson (Repola) 871

Bert: (Huhkala) 866

Hind: Johans: (Mietula) 870

Hind: Mårth: (Kietäwälä) 867

Israel (Kyrckioby) 867

Joh: Anders: (Magnula) 869

Joh: Lars: (Hyllkälä) 873

Johan (Huhtima) 866, (Luukoila) 869, (Hyllkälä) 873

Lars (Kietäwälä) 867, (Hurisalo) 872

Lars Peers: (Hyllkälä) 873

Mattz Peers: (Killiula) 867, (Kaipola) 868

Mårthen Peers: (Ihala) 873

Olof (Säppälä) 872

Olof Hanss: (Kaupila) 868

Peer (Mietula) 870

Peer Johans: (Kietäwälä) 867

Peer Ohlsson (Mietula) 870

Peer Peers: (Ihala) 873

Påhl Wållmars: (Kietäwälä) 867

Swen (Lindusalo) 869

Thom:s Matzs: (Kietäwälä) 867, (Kyllälä) 868

Valentin Baltarsson (Kyrckioby) 867

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christers: (Wäsnemj) 872

Antoin

Mattz (Hamula) 866

Asick:

Mattz (Hamula) 866

Auf:

And:s (Päteinemj) 870

Peer (Kietäwälä) 867

Aufwin

And:s (Himahuha) 866

Johan (Himahuha) 866

Peer (Himahuha) 866

Staffan (Ryhälä) 871

BAlkuun

Bengtin

(Soriola) 872

Påhl (Kittula) 867

HAlkuun

Hakul:n

Matz (Kärnemj) 868

Peer (Kärnemj) 868

Hakulin

Anders (Pirtimekj) 871

Mattz (Kärnemj) 868

Påhl Påhlson (Kärnemj) 868

Hamuin

Brus:s (Hamula) 866

Joh: (Hamula) 866

Hansk

Mårt: (Hamula) 866

Harmain

Thom:s (Harmala) 866

Harman

Mattz (Harmala) 866

Påhl (Harmala) 866

Hatain

Anders Mattzson (Päteinemj) 870

Heinoin

Anders Joh:s: (Ryhälä) 871

Himain

Mattz (Himahuha) 866

Huhkain

Lars (Huhkala) 866

Hujain

And:s (Ihala) 873

Niells Peers: (Rokotaipal) 871

Hullck:

Mattz Larss: (Ninisarj) 870

Hullckoin

Joh: (Sipilensarj) 872

Huttuin

Lars (Ollila) 870

Hyllckein

Lars (Hyllkälä) 873

Hämmel:

Joh: (Bengdtilä) 866

Hämäl:n

Jören (Kyllälä) 868

Hämälein

Böriell (Ollila) 870

Härkein

Mårten (Ninisarj) 870

Härkä

Simon (Lindusalo) 869

IAlkuun

Ihall:n

Mattz (Soriola) 872

Ihallain

Greels (Huhkala) 866, (Repola) 871

Ikoin

Anders (Ikoila) 873

Påhl Johansson (Kietäwälä) 867

Ingin

Jöran (Hyllkälä) 873

Mårth: (Hyllkälä) 873

Simon Simons: (Hyllkälä) 873

JAlkuun

Jukarin

Anders Larss: (Hurisalo) 872

Påhl (Hurisalo) 872

KAlkuun

Kaipoin

Joh: (Kaipola) 868

Peer Larss: (Kaipola) 868

Kajnul:n

Johan (Wäsnemj) 872

Kang:n

Sigf: (Pällilä) 871

Kangain

Johan (Mietula) 870

Kardin

(Hyllkälä) 873

Karf:

Matz (Kaupila) 868

Kaupin

Mattz Larson (Kaupila) 868

Keck:

Thom:s (Kaipola) 868

Kettuin

Olof (Pirtimekj) 870

Kietewein

Mårth: Lars. (Pirtimekj) 870

Mårthen Aegidiusson (Kietäwälä) 867

Peer (Säppälä) 872

Peer Mattzs: (Waldola) 872

Thom:s (Såpolaniemj) 872

Kietäw:

Mårthen Anders: (Hauhola) 873

Killiuin

Anders (Magnula) 869

Christ: (Lindusalo) 869

Christer Hanson (Magnula) 869

Greels (Magnula) 869

Hindrich (Magnula) 870

Lars Peers: (Killiula) 867

Mattz (Ollila) 870

Mårth: (Magnula) 870

Peer (Magnula) 869

Peer Mattzs: (Killiula) 867

Swen (Ryhälä) 871

Killp:

(Harmala) 866

Killpoin

Mattz Ohlss: (Huhtima) 866

Kittuin

Hindrich Påhls: (Kittula) 867

Kiuukas

Hindrich (Kittula) 867

Kuif:

Jöns Christers: (Maliala) 873

Kyllein

Hindrich (Kyllälä) 868

Johan Hinderss: (Kyllälä) 868

Påhl (Kyllälä) 868

Kåndiain

Abraham (Kåndiala) 872

Lars (Wäsnemj) 872

Peer (Maliala) 873

Kåttro

Christer (Lambila) 868, (Ninisarj) 870

Jöns Jöns: (Wäsnemj) 872

Mattz (Wäsnemj) 872

Mattz Ohls: (Ninisarj) 870

Kähärein

Lars (Maliala) 873

Kähärä

(Ninimäkj) 870

Kättuin

(Ninisarj) 870

LAlkuun

Lamain

Mattz (Kietäwälä) 867

Peer (Kietäwälä) 867, (Wäsnemj) 872

Lamb:

Joh: (Kaipola) 868

Lambain

Johan (Lambila) 868

Mattz (Lambila) 868

Påhl (Lambila) 868

Lappal:n

Anders Lars: (Piskola) 874

Lapwätel:n

Johan Ohls: (Ryhälä) 871

Leikain

Jöns (Junnimekj) 866

Leinoin

Greels (Maliala) 873

Lejnoin

Anders Måns: (Hurisalo) 872

Lijmat:

And:s (Piskola) 874

Hindrich Peers: (Lijmatala) 869

Olof Hinders: (Lijmatala) 869

Lijmatain

Johan Peers: (Kuokala) 867

Luuk:

Bert: (Kittula) 868

Mattz (Kietäwälä) 867

Simon (Magnula) 870

Luukoin

Erich (Kittula) 867

Hindrich Ohlss: (Luukoila) 869

Johan (Himahuha) 866, (Wäsnemj) 872

Johan Larsson (Pirtimekj) 870

Jöns (Luukoila) 869

Lars Christers: (Luukoila) 869

Mattz (Luukoila) 869

Mårten Hinderss: (Luukoila) 868

Mårthen (Ryhälä) 871

Peer (Huhkala) 866

Påhl Hanss: (Ninisarj) 870

Thomas (Lijmatala) 869

Läskin

Greels (Huhtima) 866

Mårten (Harmala) 866

MAlkuun

Mallianen

Thomas Påhls: (Maliala) 873

Marander

Hinrih (Soriola) 872

Mattin

Abraham (Lijmatala) 869

Mietuin

(Mietula) 870

Hindrich Ohls: (Mietula) 870

Hindrich Peers: (Mietula) 870

Joh: (Mietula) 870

Måndoin

Anders Mattzs: (Hauhola) 873

Joh: (Ikoila) 873

Peer (Bengdtilä) 866

Mätell:n

Lars Jacobs: (Piskola) 874

NAlkuun

Narin

Peer (Huhtima) 866

Naukar:

Olof (Pällilä) 871

Naukarin

Peer (Ryhälä) 871

Nyrhein

Johan Peers: (Hamula) 866

PAlkuun

Paijain

Lars (Piskola) 874

Parckin

Påhl (Maliala) 873

Pardain

Bertill (Hyllkälä) 873

Bertill Brus:s: (Kärnemj) 868

Parkin

Olof (Kaipola) 868

Staffan (Ihala) 873

Peukein

Anders Ohls: (Säppälä) 872

Hindrich Lars: (Säppälä) 872

Piedickein

Thom:s (Kaipola) 868

Pijskoin

Lars Anders: (Piskola) 874

Pirrj

Niells Mårthens: (Luukoila) 869

Piskoin

Christer Christers: (Piskola) 874

Mattz (Maliala) 873

Pittkäharmain

Påhl (Harmala) 866

Pätin

Mårthen (Piskola) 874

Pöllein

Hans (Wäsnemj) 872

Peer Ohlson (Pällilä) 871

RAlkuun

Randal:n

Erich Michelss: (Hyllkälä) 873

Ryhein

Mattz Anders: (Hamula) 866

Peer Anders: (Harmala) 866

Råck:

Christ: (Kaipola) 868

Lars Anders: (Råkansalo) 871

Råcka

Peer Anders: (Lindusalo) 869

Råckain

Abrah: Lars: (Råkansalo) 871

Peer Johans: (Råkansalo) 871

Räpoin

(Hamula) 866

Hindrich Mårth:s: (Repola) 871

Johan (Mietula) 870

Måns (Lindusalo) 869

Räpoinen

Måns (Ryhälä) 871

Rönä

Eskill (Luukoila) 869

SAlkuun

Safwol:

Måns (Kittula) 868

Safwol:n

Erich (Såpolaniemj) 872

Safwolain

Måns (Huhtima) 866

Saijrain

(Kaupila) 868

Saukain

Mattz (Kittula) 867

Saukoin

Lars (Lindusalo) 869, (Ninimäkj) 870

Seria

Måns (Lambila) 868

Sipinen

Hindrich (Sipilensarj) 872

Solla

Mattz (Ihala) 873

Peer (Ihala) 873

Sorioin

And:s (Soriola) 872

Suikoo

Johan Erichs: (Pällilä) 871

Summain

Jöns Ehrson (Rokotaipal) 871

Säppell:n

Peer (Maliala) 873

TAlkuun

Tijmoin

Peer (Hurisalo) 872

Timoin

Peer (Huhtima) 866

Turckin

(Lindusalo) 869

Turdiain

Peer Peers: (Ninisarj) 870

UAlkuun

Uckoin

Staff: (Ryhälä) 871

VWAlkuun

Walldoin

And:s (Waldola) 872

Christer Anderson (Muramekj) 869

Lars (Waldola) 872

Witickain

Hindrich (Lindusalo) 869

Witika

Mårth: (Wäsnemj) 872

Wåckol:n

Påhl (Lambila) 868

Wäster

Påhl (Piskola) 874

 

Tässä luettelossa on 220 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2022