AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1708 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1708

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Lindusalo) 912, (Magnula) 912, (Pöllälä) 914

Anders Anderss: (Lindusalo) 912

Anders Larss: (Kaupila) 911

Erich (Limatala) 912

Israel (Kyrckioby) 909

Joh: (Wäsnemj) 916

Johan (Luuckoila) 912, (Råkansahlo) 915

Johan Larsson (Hylkälä) 909

Lars Peerss: (Kittula) 910

Marckus Peerss: (Ihala) 909

Matz Peersson (Killiula) 910

Michel (Kyrckioby) 909

Måns Räpoin (Ryhälä) 915

Olof (Kietewälä) 910, (Säppälä) 915

Olof Hanss: (Kaupila) 911

Peer (Pöllälä) 914

Peer Larss: (Kaipola) 911

Peer Ohlsson (Miettula) 913

Peer Peersson (Ihala) 909

Påhl Wolmarss: (Kietewälä) 910

Swän (Lindusalo) 912

Tomas Matzson (Kyllälä) 911

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christerss: (Wäsnemj) 916

Antoin

Matz (Hamula) 908

Asikain

Matz (Hamula) 908

Asillain

Peer (Hamula) 908

Aufwin

And: (Pätäiänemj) 914

Anders (Himahua) 908

Johan (Himahua) 908

BAlkuun

Bengt

(Soriola) 915

Bengtin

Israel (Ryhälä) 915

Påhl (Kittula) 910

HAlkuun

Haatain

And: (Pätäiänemj) 914

Hakulin

Anders (Pirtimekj) 914

Matz (Kärinemj) 911

Peer (Kärinemj) 911

Påhl Påhlsson (Kärinemj) 911

Haloin

Lambert (Hylkälä) 909

Hamuin

Brusius (Hamula) 908

Johan (Hamula) 908

Hanska

Mårten (Hamula) 908

Harmain

Matz (Harmala) 908

Heinoin

Anders Johansson (Ryhälä) 915

Himain

Matz (Himahua) 908

Huckain

Johan (Pirtimekj) 914

Huhkain

Lars (Huhkala) 908

Hujain

Anders (Ihala) 909

Greels (Rokotaipal) 914

Niels Peerss: (Rokotaipal) 914

Hulckoin

Joh: (Sipilensarj) 915

Hulkoin

Matz Larsson (Ninisarj) 913

Huttuin

Lars (Ollila) 913

Hylkein

Lars (Hylkälä) 909

Hångain

Samuel (Kaipola) 911

Håtarin

(Ihala) 909

Hämäl:n

Jöran (Kyllälä) 911

Hämälein

Böriel (Ollila) 913

Johan Eskelsson (Bengtilä) 908

Härkein

Påhl (Ninisarj) 913

Härkä

Simon (Lindusalo) 912

IAlkuun

Ihal:n

Mattz (Huhtima) 908

Ihalain

Greels (Huhkala) 908, (Räpola) 915

Mattz (Huhkala) 908

Ihallain

Matz (Soriola) 915

Ikoin

Påhl Johansson (Kietewälä) 910

Ikäheimoin

(Ryhälä) 915

Ingin

Joh: (Hylkälä) 909

Jöran (Hylkälä) 909

Mårten Simonsson (Hylkälä) 909

Petter (Hylkälä) 909

Simon Simonsson (Hylkälä) 909

JAlkuun

Jukarain

And:s Larsson (Hurisahlo) 909

Lars (Hurisahlo) 909

Påhl (Hurisahlo) 909

KAlkuun

Kainulain

Johan (Wäsnemj) 916

Kaipain

Påhl (Ikoila) 909

Kaipoin

Joh: (Kaipola) 911

Mattz Peerss: (Kaipola) 911

Petter Larsson (Kaipola) 911

Kakoin

Tomas (Kaipola) 911

Kangain

Joh: (Miettula) 913

Mårten (Wäsnemj) 916

Petter (Miettula) 913

Karfwin

Lars (Magnula) 913

Matz (Kaupila) 911

Kaupin

Matz Larsson (Kaupila) 911

Kietewein

Hind: Mårtnss: (Kietewälä) 910

Johan (Kietewälä) 910

Lars (Såpalanemj) 915

Matz (Säppälä) 915

Mårtn (Kietewälä) 910

Mårtn Andersson (Hauhola) 909

Mårtn Larsson (Pirtimekj) 914

Peer Peerss: (Kietewälä) 910

Pett: Matzson (Waldola) 916

Petter (Säppälä) 915

Tom: (Såpalanemj) 915

Killiuin

Bertill (Killiula) 910

Christer (Lindusalo) 912

Christer Hansson (Magnula) 912

Greels (Magnula) 912

Hindrich (Magnula) 913

Joh: Andersson (Magnula) 912

Lars (Magnula) 913

Lars Peersson (Killiula) 910

Matz (Ollila) 913

Peer (Magnula) 912

Petter Mattzson (Killiula) 910

Petter Matzs: (Killiula) 910

Sammuel (Ryhälä) 915

Kilpoin

Joh: (Harmala) 908

Matz (Huhtima) 908

Kittuin

Hindrich Påhlsson (Kittula) 910

Mårthen (Kittula) 910

Kiukas

Hindrich (Kittula) 910

Kuifwain

Jöns Christerss: (Malliala) 913

Jöran (Malliala) 913

Kuifwin

Staffan (Ryhälä) 915

Kyllein

Johan (Hamula) 908

Johan Hindersson (Kyllälä) 911

Mattz (Kyllälä) 911

Påhl (Kyllälä) 911

Kåndiain

Abraham (Kåndiala) 911

Peer (Malliala) 913

Kåndin

Lars (Wäsnemj) 916

Michel (Wäsnemj) 916

Kåttro

Christer (Lambila) 911

Jöns Jönsson (Wäsnemj) 916

Matz (Wäsnemj) 916

Matz Ohlsson (Ninisarj) 913

Kähärä

(Ninimekj) 913

Jac: (Magnula) 913

Lars (Malliala) 913

Kättuin

(Ninisarj) 913

Olof (Pirtimekj) 914

LAlkuun

Lamain

Lars (Kietewälä) 910

Matz (Kietewälä) 910

Petter (Wäsnemj) 916

Petter Hindrichsson (Kietewälä) 910

Staff: (Ikoila) 909

Lambain

Johan (Kaipola) 911

Lambin

Johan (Lambila) 911

Matz (Lambila) 911

Påhl (Lambila) 911

Lappalain

Anders Larss: (Piskola) 914

Lapwätäläin

Johan Ohlsson (Ryhälä) 915

Laukain

(Kittula) 910

Laurikain

Matz (Pöllälä) 914

Leinoin

Anders Peersson (Hurisahlo) 909

Eskel (Hurisahlo) 909

Grels (Malliala) 913

Lijmatain

Anders (Piskola) 914

Hind: Peersson (Limatala) 912

Johan (Ryhälä) 915

Jöran Peersson (Kuokala) 910

Lars (Limatala) 912

Olof Hinderss: (Limatala) 912

Lukoin

Bert: (Kittula) 911

Joh: (Himahua) 908

Matz (Luuckoila) 912

Tom: (Limatala) 912

Luuckoin

(Wäsnemj) 916

Anders Matzson (Junnimekj) 909

Erich (Kittula) 910

Eskell Hindersson (Wäsnemj) 916

Hindrich Ohlsson (Luuckoila) 912

Lars Christersson (Luuckoila) 912

Mårten Hindersson (Luuckoila) 912

Mårtn (Ryhälä) 915

Påhl Påhlsson (Ninisarj) 913

Simon (Magnula) 913

Thomas Matzson (Kietewälä) 910

Luukoin

Jöns Peerss: (Luuckoila) 912

Mårthen (Kittula) 911

Läskin

Grels (Huhtima) 908

Johan (Huhtima) 908

Mårten (Harmala) 908

Mårthen (Miettula) 913

Påhl (Pitkelax) 914

MAlkuun

Malliamies

Tomas Påhlss: (Malliala) 913

Marander

Hendrich (Soriola) 915

Mattin

Abraham (Limatala) 912

Miettuin

(Miettula) 913

Hindrich Johansson (Miettula) 913

Hindrich Ohlss: (Miettula) 913

Hindrich Peersson (Miettula) 913

Mondoin

Anders Matzson (Hauhola) 909

Joh: (Ikoila) 909, (Malliala) 913

Pett: (Bengtilä) 908

Mätelein

Lars Jacobsson (Piskola) 914

NAlkuun

Narin

Peer (Huhtima) 908

Naukarin

(Pöllälä) 914

Nyrhin

Joh: (Hamula) 908

PAlkuun

Parckin

Olof (Kaipola) 911

Peer (Hylkälä) 909

Staff: (Ihala) 909

Pardain

Bert: (Hylkälä) 909

Bert: Brusiusson (Kärinemj) 911

Matz (Hurisahlo) 908

Peukoin

Anders Ohlsson (Säppälä) 915

Hind: Larsson (Säppälä) 915

Lars (Säppälä) 915

Simon Peersson (Säppälä) 915

Piedikein

Thomas (Piskola) 914

Tom: (Kaipola) 911, (Pitkelax) 914

Pirrj

Niels Mårtnsson (Luuckoila) 912

Piskoin

Christer Christersson (Piskola) 914

Hind: (Piskola) 914

Lars (Piskola) 914

Lars Andersson (Piskola) 914

Matz (Malliala) 913

Pitkäharmain

(Harmala) 908

Pätin

Mårtn (Piskola) 914

Pöllein

Petter Ohlsson (Pöllälä) 914

RAlkuun

Randalain

Erich (Hylkälä) 909

Rapoin

Jöran (Hamula) 908

Repoin

(Lindusalo) 912

Rustmestare

Peer Johansson (Kietewälä) 910

Ryhein

Matz Andersson (Hamula) 908

Petter Andersson (Harmala) 908

Råcka

Petter Andersson (Lindusalo) 912

Råckain

Abraham Larsson (Råkansahlo) 915

Christer (Kaipola) 911

Lars Andersson (Råkansahlo) 915

Petter Johansson (Råkansahlo) 914

Påhl (Råkansahlo) 915

Räpoin

Hindrich Mårtnson (Räpola) 915

Johan (Miettula) 913

Påhl (Hamula) 908

Röndin

Iwar (Harmala) 908

Rönä

Eskel (Luuckoila) 912

SAlkuun

Safwol:n

Erich (Såpalanemj) 915

Safwolain

Måns (Huhtima) 908, (Kittula) 911

Saikoin

Påhl Larsson (Kaipola) 911

Saukoin

Lars (Ninimekj) 913

Lars Månsson (Lindusalo) 912

Sinckoin

Johan Christersson (Pöllälä) 914

Sipain

Hind: (Sipilensarj) 915

Sorioin

Marckus (Kaupila) 911

Måns (Lambila) 911

Sorjoin

Måns (Soriola) 915

Summain

Jöns Ehrsson (Rokotaipal) 914

Sålla

Cnut (Ihala) 909

Peer (Ihala) 909

Säppäl:

Peer (Malliala) 913

TAlkuun

Taifwain

Gustaf (Limatala) 912

Olof (Wäsnemj) 916

Tijmoin

Per (Hurisahlo) 908

Petter (Huhtima) 908

Tuhkoin

Jöran (Hamula) 908

Turkiain

Peer Peersson (Ninisarj) 913

Sammuel (Ninisarj) 913

Tynckin

Måns Mårtensson (Lindusalo) 912

VWAlkuun

Waldoin

Anders Christersson (Muramekj) 912

Bert: (Huhkala) 908

Bertil (Huhkala) 908

Lars (Huhkala) 908

Walldoin

And: (Waldola) 916

Lars (Waldola) 916

Witika

Jöran (Lindusalo) 912

Mårtn (Wäsnemj) 916

Wåkol:n

(Lambila) 911

Wäsein

Påhl (Hylkälä) 909

 

Tässä luettelossa on 263 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023