AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1712 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1712

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Lindusahlo) 1042, (Magnula) 1042

Anders Anderss: (Lindusahlo) 1042

Anders Larss: (Kaupila) 1040

Anders Peerss: (Ihala) 1036

Brusius (Hamula) 1034

Greels (Ruokotaipall) 1046

Hindrich Ohlss: (Miettula) 1044

Hindrich Påhlss: (Kittula) 1038

Israel (Kyrckioby) 1036

Johan (Hurrisahlo) 1036, (Luuckoila) 1042, (Råckansahlo) 1048, (Wässnemj) 1050

Johan Larss: (Hyllkälä) 1036

Johan Peerss: (Hamula) 1034

Lars Peerss: (Kittula) 1038

Mattz Peerss: (Killiula) 1038

Michel (Kyrckioby) 1036

Olof Hanss: (Kaupila) 1040

Peer Larss: (Kaipola) 1040

Peer Ohlss: (Miettula) 1044

Peer Peerss: (Ihala) 1036

Påhl Wolmarss: (Kietewälä) 1038

Swen (Lindusahlo) 1042

Thomas Mattzss: (Kyllälä) 1040

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christerss: (Wässnemj) 1050

Antoin

Mattz (Hamula) 1034

Asikain

Mattz (Hamula) 1034

Asilain

(Hamula) 1034

Aufwin

And: (Kärinemj) 1040

Anders (Himahauha) 1034, (Pätäiänemj) 1046

Johan (Himahauha) 1034

BAlkuun

Bengt

(Sårjola) 1048

Bengtin

Israell (Ryhälä) 1048

Påhl (Kittula) 1038

HAlkuun

Hakulin

Anders (Pirtimekj) 1046

Mattz (Kärinemj) 1040

Peer (Kärinemj) 1040

Påhl Påhlss: (Kärinemj) 1040

Haloin

Lambert (Hyllkälä) 1036

Hanska

Mårten (Hamula) 1034

Harmain

Mattz (Harmala) 1034

Hatain

Anders (Pätäiänemj) 1046

Herkein

Påhl (Ninisarj) 1044

Himain

Matz (Himahauha) 1034

Huckain

Johan (Pirtimekj) 1046

Lahrs (Huchkala) 1034

Hujain

Anders (Ihala) 1036, (Ryhälä) 1048

Niells Peerss: (Ruokotaipall) 1046

Hullckoin

Johan (Sipilensarj) 1048

Mattz Larss: (Ninisarj) 1044

Huttuin

Lars (Ollila) 1044

Hyllkein

Lars (Hyllkälä) 1036

Hångain

Samuell (Kaipola) 1040

Hämäl:n

Jöran (Kyllälä) 1040

Hämälein

Bertill (Ollila) 1044

Johan (Bengtilä) 1034

Marckus (Ollila) 1044

Härkä

Simon (Lindusahlo) 1042

IAlkuun

Ihalain

Greels (Räpola) 1048

Mattz (Huchtima) 1034, (Huchkala) 1034

Ikoin

Påhl Johanss: (Kietewälä) 1038

Ikäheinoin

(Ryhälä) 1048

Ingin

Johan (Hyllkälä) 1036

Jöran (Hyllkälä) 1036

Mårten Simonss: (Hyllkälä) 1036

Peer (Hyllkälä) 1036

Simon (Hyllkälä) 1036

JAlkuun

Jukarain

Anders (Hurrisahlo) 1036

Lars (Hurrisahlo) 1036

Påhl (Hurrisahlo) 1036

KAlkuun

Kainulain

Johan (Wässnemj) 1050

Kaipain

Påhl (Ikoila) 1036

Kaipoin

Johan (Kaipola) 1040

Mattz (Kaipola) 1040

Peer Larss: (Kaipola) 1040

Kangain

Joh: (Miettula) 1044

Mårten (Wässnemj) 1050

Peer (Miettula) 1044

Karfwin

(Magnula) 1044

Mattz (Kaupila) 1040

Kaupin

Mattz Larss: (Kaupila) 1040

Kellpoin

Johan (Harmala) 1034

Ketäwäin

Olof (Kietewälä) 1038

Kietewein

(Kietewälä) 1038

Hindrich (Kietewälä) 1038

Lars (Såpalanemj) 1048

Mattz (Säppälä) 1048

Mårten (Kietewälä) 1038

Mårten Larss: (Pirtimekj) 1046

Mårthen Anderss (Hauhola) 1036

Petter (Säppälä) 1048

Petter Mattzss: (Walldola) 1050

Kiliuin

Matz (Råckansahlo) 1048

Killiuin

(Sårjola) 1048

Bertill (Killiula) 1038

Christer (Lindusahlo) 1042, (Magnula) 1042

Greels (Magnula) 1042

Hindrich (Magnula) 1044

Johan Anderss: (Magnula) 1042

Lars (Killiula) 1038, (Magnula) 1044

Peer (Killiula) 1038, (Magnula) 1042

Petter Mattzss: (Killiula) 1038

Samuell (Ryhälä) 1048

Killpoin

Mattz (Huchtima) 1034

Kittuin

Mårten (Kittula) 1038

Kiukas

Hindrich (Kittula) 1038

Kuckå

(Luuckoila) 1042

Kuifwain

Jöns (Malliala) 1044

Jöran (Malliala) 1044

Staffan (Ryhälä) 1048

Kyllein

Johan (Hamula) 1034

Johan Hindersson (Kyllälä) 1040

Mattz (Kyllälä) 1040

Påhl (Kyllälä) 1040

Kåndiain

Abraham (Kåndiala) 1040

Johan (Lijmatala) 1042

Peer (Malliala) 1044

Kåndin

Lars (Wässnemj) 1050

Michel (Wässnemj) 1050

Kåttro

Christer (Lambila) 1040

Jöns Jönss: (Wässnemj) 1050

Mattz (Ninisarj) 1044

Kähärä

(Nijnimekj) 1044

Jacob (Magnula) 1044

Lars (Malliala) 1044

Påhl (Miettula) 1044

Kännin

Mårt: (Luuckoila) 1042

Kättuin

Anders (Ninisarj) 1044

LAlkuun

Laamain

Petter (Wässnemj) 1050

Lamain

Johan (Kaipola) 1040

Lars (Kietewälä) 1038

Mattz (Kietewälä) 1038

Petter Hinderss (Kietewälä) 1038

Staffan (Ikoila) 1036

Lambain

Påhl (Lambila) 1040

Lambin

Johan (Lambila) 1040

Matz (Lambila) 1040

Lappalain

Anders Larss: (Piskola) 1046

Lapwetelein

Johan (Ryhälä) 1048

Laukain

(Kittula) 1038

Laurikain

Anders (Pöllälä) 1046

Leijnoin

Anders Peerss: (Hurrisahlo) 1036

Eskell (Hurrisahlo) 1036

Greels (Malliala) 1044

Lijkoin

Erich (Lijmatala) 1042

Lijmatain

Anders (Piskola) 1046

Hindrich (Lijmatala) 1042

Johan (Ryhälä) 1048

Johan Peerss: (Kuockala) 1038

Lars (Lijmatala) 1042, (Räpola) 1048

Olof (Lijmatala) 1042

Olåf (Ninisarj) 1044

Luuckoin

(Wässnemj) 1050

Anders Mattzss: (Junnimekj) 1036

Bertill (Kittula) 1040

Erich (Kittula) 1038

Eskell (Wässnemj) 1050

Hindrich Ohlsson (Luuckoila) 1042

Jacob (Ollila) 1044

Johan (Himahauha) 1034

Jöns Peerss: (Luuckoila) 1042

Lars (Luuckoila) 1042

Mattz (Luuckoila) 1042

Mårten (Kittula) 1040, (Ryhälä) 1048

Mårten Hinderss: (Luuckoila) 1042

Påhl (Ninisarj) 1044

Simon (Magnula) 1044

Thomas Mattzss: (Kietewälä) 1038

Läskin

(Miettula) 1044

Greels (Huchtima) 1034

Johan (Huchtima) 1034, (Pirtimekj) 1046

Mårten (Harmala) 1034

Påhl (Pittkelax) 1046

MAlkuun

Malliamies

Thomas (Malliala) 1044

Marander

Hind: (Sårjola) 1048

Matelin

Lars Jacobss: (Piskola) 1046

Mattin

Abraham (Lijmatala) 1042

Miettuin

Hindrich (Miettula) 1044

Hindrich Peerss: (Miettula) 1044

Mietuin

Jöran (Miettula) 1044

Mondoin

Anders Mattzss: (Hauhola) 1036

Måndoin

(Malliala) 1044

Johan (Malliala) 1044

Mårten (Kaipola) 1040

Petter (Bengtilä) 1034

NAlkuun

Narin

Peer (Huchtima) 1034

Naukarin

(Pöllälä) 1046

PAlkuun

Parckin

Olof (Kaipola) 1040

Peer (Hyllkälä) 1036

Staffan (Ihala) 1036

Pardain

Bertill (Hyllkälä) 1036

Brusius Bertillss: (Kärinemj) 1040

Mattz (Hurrisahlo) 1034

Peuckoin

Anders (Säppälä) 1048

Peukoin

Hindrich (Säppälä) 1048

Lars (Säppälä) 1048

Simon (Säppälä) 1048

Piedickein

Thomas (Pittkelax) 1046

Piedikein

Thomas (Piskola) 1046

Pirrj

Niells Mårtenss: (Luuckoila) 1042

Piskoin

Christer Christerss: (Piskola) 1046

Hindrich (Piskola) 1046

Johan (Piskola) 1046

Lars (Piskola) 1046

Lars Anderss: (Piskola) 1046

Mattz (Malliala) 1044

Pittkäharmain

(Harmala) 1034

Pätyin

Mårten (Piskola) 1046

Pöllein

Petter (Pöllälä) 1046

RAlkuun

Randal:

Erich (Hyllkälä) 1036

Rustmestare

Peer Johanss (Kietewälä) 1038

Ryhein

Mattz Anderss: (Hamula) 1034

Petter (Harmala) 1034

Råckain

Abraham (Råckansahlo) 1048

Anders (Wässnemj) 1050

Christer (Kaipola) 1040

Lars (Råckansahlo) 1048

Petter (Lindusahlo) 1042

Petter Johanss: (Råckansahlo) 1046

Påhl (Råckansahlo) 1048

Räpoin

Hindrich Mårtenss: (Räpola) 1048

Johan (Miettula) 1044

Jöran (Hamula) 1034

Måns (Ryhälä) 1048

Måns Mårtenss: (Lindusahlo) 1042

Röndin

Ifwar (Harmala) 1034

Rönä

Eskell (Luuckoila) 1042

SAlkuun

Safwol:n

Erich (Såpalanemj) 1048

Safwolain

Måns (Huchtima) 1034

Saickoin

Påhl (Kaipola) 1040

Sauckoin

Lars Månss: (Lindusahlo) 1042

Saukoin

Lars (Nijnimekj) 1044

Sinckoin

Johan (Pöllälä) 1046

Peer (Pöllälä) 1046

Sipin

Hindrich (Sipilensarj) 1048

Sorjoin

Jöran (Luuckoila) 1042

Markus (Kaupila) 1040

Måns (Sårjola) 1048

Summain

Grels (Himahauha) 1034

Jöns Ehrss: (Ruokotaipall) 1046

Sålla

Cnuth (Ihala) 1036

Sårjoin

Måns (Lambila) 1040

Säppälein

Peer (Malliala) 1044

TAlkuun

Taifwain

Gustaf (Lijmatala) 1042

Olof (Wässnemj) 1050

Tijmoin

Petter (Huchtima) 1034, (Hurrisahlo) 1034

Tuhkoin

Jöran (Hamula) 1034

Turakain

Erich (Ninisarj) 1044

Turkiain

Peer Peerss: (Ninisarj) 1044

Samuel (Ninisarj) 1044

Tynckin

(Lindusahlo) 1042

VWAlkuun

Waldoin

Bertill (Huchkala) 1034

Lahrs (Huchkala) 1034

Walldoin

Anders (Walldola) 1050

Anders Christerss: (Muramekj) 1042

Lars (Walldola) 1050

Petter (Pöllälä) 1046

Wickla?

Mårten (Wässnemj) 1050

Witikain

Jöran (Lindusahlo) 1042

Wåckolain

(Lambila) 1040

Wäsein

Påhl (Hyllkälä) 1036

 

Tässä luettelossa on 259 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023