AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1674 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1674

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Ninimäkj) 589

Anders Peersson (Caipoila) 588

Berendt (Mendys) 589

Bertell (Råkonemj) 587

Erich Erichsson (Idhelax) 588

Johan Jönsson (Låhilax) 587

Lars (Kariulamäkj) 590

Lars Larsson (Låhilax) 587

Måns (Låhilax) 587

Måns Michelsson (Cardila) 586

Pether (Mendys) 589

Rassimus (Mendys) 589, (Mendys): Ryttmest: Hindrich Surman 590

Samuel Peersson (Aufwila) 587

Swen Brusiusson (Låhilax) 587

AAlkuun

Ahoin

Hindrich Philpusson (Råtila) 590

Aufwin

Peer (Aufwila) 587

Aufwinen

Måns Erichsson (Ylisenaufwila) 587

CAlkuun

Caipoin

Grels (Caitais) 588

Lars Olofsson (Rachkolantaipall) 588

Cammoin

Anders (Kåskutjerfwj) 589

Johan Johansson (Kirisiä) 589

Cardin

Peer Hindrichsson (Råkonemj) 586

Peer Olofsson (Råkonemj) 586

Cohåin

Michell (Sipilä) 587

Condiain

Michell (Tunnila): Öfwerstel: Erich Pistolkårs 590

Oloff Oloffsson (Sulkawaby) 586

Peer Larsson (Tannila) 586

FAlkuun

Ficke

Olof (Idhelax) 587

HAlkuun

Hakulin

Anders Larsson (Kariulamäkj) 590

Haloin

Brusius (Mendys) 589

Brussius (Mendys) 589

Mårthen (Mendys) 589

Peer Jönnsson (Mendys) 589

Thomas (Telataipal) 587

Haloinen

Madtz (Mendys) 589

Haltuin

Hindrich (Haltula) 588

Hanska

Madtz Madtsson (Råkonemj) 586

Hanskj

Erich (Telataipal) 587

Hatain

Anders (Rauhanemj) 586

Johan Peersson (Rauhanemj) 586

Niels (Sipilä) 587

Peer Peersson (Råkonemj) 587

Hattain

Anders Madtzson (Rauhanemj) 586

Heikurinen

Madtz Peersson (Heikurila) 589

Heinoin

Hindrich (Råkonemj) 587

Helpj

Johan Jörensson (Råkonemj) 586

Matz (Råkonemj) 586

Mårten Johansson (Råkonemj) 586

Mårthen (Råkonemj) 586, (Ylisenaufwila) 587

Hielman

Magnus (Hassula) 586, (Rauhanemj) 586

Hintzain

Elias (Aufwila) 587

Elias Jönssonn (Hintzala) 586

Hindrich Madtsson (Ylisenaufwila) 587

Johan Johansson (Cammoila) 589

Hyfwein

Hindrich Larsson (Caipoila) 588

Hyfwärin

Hindrich Peersson (Caipoila) 588

Hålopain

Oloff Thomasson (Telataipal) 587

Häifwä

Christer Andersson (Kariulamäkj) 590

Härke

Peer (Mendys) 589

Härköin

Peer Oloffsson (Sulkawaby) 586

Hölcker

Hindrich (Aufwila) 587

IAlkuun

Immoin

Berent Johansson (Sipilä) 587

KAlkuun

Kaipain

Peter (Caipoila) 588

Kaipoin

Johan Larssonn (Caipoila) 588

Peer (Caipoila) 588

Kammoin

Peer Andersson (Cammoila) 589

Kanckuin

Lars Hindrich (Läipämäkj) 588

Kanckuinen

Johan (Läipämäkj) 588

Lars (Läipämäkj) 588

Kangain

Peer Anderss (Cammoila) 589

Kardin

Johan Peersson (Cardila) 586

Michell Månsson (Cardila) 586

Måns (Cardila) 586

Kardinen

Peer Oloffsson (Sulkawaby) 586

Peer Peersson (Cardila) 586

Ketewäin

Thomas Peersson (Ylisenaufwila) 587

Kinain

Peer Larsson (Caipoila) 588

Kiskinen

Oloff (Mendys) 589

Klåstarin

And:s (Idhelax) 587

Mårthen Mårtensson (Rachkolantaipall) 588

Peer (Idhelax) 587

Sigfredh (Idhelax) 587

Kuckoin

Hindrich Erichsson (Marala) 588

Kuckoinen

Erich (Cammoila) 589

Philip (Cammoila) 589

Kurkj

Jacob Bertillsson (Tunnila): Öfwerstel: Erich Pistolkårs 590

Kånstj

Anders Andersson (Mendys) 589

Kårhoin

Anders (Haltula) 588

Philpus Nielsson (Lingola) 588

Kåstiain

Hindrich Hindrichsson (Caipoila) 588

Käckoin

Oloff (Råkonemj) 587

LAlkuun

Lamain

Christer (Hassula) 586

Eskell (Idhelax) 587

Olof (Rauhanemj) 586

Lehwoin

Måns (Låhilax) 587

Lillieskiöldh

Erich Jäspersson: Commiss: Erich Jäsperson Lillieskiöldh 591

Lukoin

Anders Hindrichsson (Hassula) 586

Löppein

Lukas (Låhilax) 587

MAlkuun

Mattikain

Peer Hansson (Sairalamäkj): Commiss: Erich Jäsperson Lillieskiöldh 591

Mickoin

Luckas (Låhilax) 587

Mickolain

Bengdt (Råkonemj) 587

Mullj

Peer Mårthensson (Caitais) 588

Månoin

Johan (Idhelax) 587

Peeter (Idhelax) 587

Mäckelein

Grels (Tunnila) 588

Möhöin

Anders (Idhelax) 587

NAlkuun

Nachkahattu

Bertill Michellsson (Haltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Nulpoin

Påfwel (Kåskutjerfwj) 589

PAlkuun

Pardain

Bertill (Kariulamäkj) 590

Olof (Tunnila) 588

Pååhl Jacobsson (Kariulamäkj) 590

Pardinen

Anders (Hyfwerilä) 589

Grels (Hyfwerilä) 589

Parkin

Johan (Haltula) 588

Paunoin

Mattz (Caitais) 588

Peckain

Lars Peersson (Telataipal) 587

Pernein

Grels (Ninimäkj) 589

Pistolkårs

Erich: Öfwerstel: Erich Pistolkårs 590

Pistålkors

Abraham: Ryttmest: Abraham Pistolkårs 590

Pällin

Lars (Cardila) 586

Pöriein

Matz (Kariulamäkj) 590

RAlkuun

Radikain

Brusius (Sipilä) 587

Grells Larsson (Rachkolantaipall) 588

Thomas (Caitais): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Thomas Sigfredsson (Rachkolantaipall) 588

Råtin

Thomas Andersson (Råtila) 590

Räpoin

Hans Mårthen (Ryhälä) 590

Röhäin

Eskell (Haltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Johan (Haltula): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Röhöin

Eskel (Tunnila): Öfwerstel: Erich Pistolkårs 590

SAlkuun

Safwolain

Matz (Telataipal) 587

Seulenbergh

Hindrich: Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Sijkoin

Peer Jönsson (Låhilax) 587

Sipin

Olof Knutsson (Sipilä) 587

Skyringh

Anders (Sulkawaby) 586

Surman

Hindrich: Ryttmest: Hindrich Surman 590

Säppe

Anders Olofsson (Tunnila) 588

Säppein

Lars Andersson (Säppelä) 588

TAlkuun

Tijtain

Matz (Caitais): Tygmest: Hindrich Seulenbergh 591

Sigfredh (Sulkawaby) 586

Tohåin

Michell (Sipilä) 587

Tuchkuin

Anders Bengtsson (Råtila) 590

Turuin

Jacob (Tunnila) 588

Tåifwain

Bertill (Telataipal) 587

Tålck

Johan (Tunnila) 588

UAlkuun

Uckoin

Anders Jönsson (Pardala) 589

Madtz (Sipikumbu) 586

VWAlkuun

Wihawain

Anders Madtzson (Mendys) 589

Matz Peersson (Mendys) 589

Oloff Peersson (Mendys): Ryttmest: Hindrich Surman 590

Wihawainen

Jacob (Cammoila) 589

Lars (Cammoila) 589

Wilkj

Sigfred (Kariulamäkj) 590

Wänelein

Johan Johansson (Cammoila) 589

Wätein

Jacob Olofsson (Wätelä) 589

Oloff Olofsson (Wätelä) 589

Wätäinen

Mårthen Andersson (Pulkela) 589

 

Tässä luettelossa on 157 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023