AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1691 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1691

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Sulkawa) 694, (Sipilä) 694

Anders Peersson (Kaipola) 691

Brusius Månsson (Låhilax) 692

Erich Erichsson (Idenlax) 690

Grells Larss: (Rackolantaipall) 694

Hindrich (Ruokoniemj) 693

Johan Joh:ss. (Låhilax) 692

Lars Grelss (Rackolantaipall) 694

Måns (Kardila) 691

Oluf Ohlsson (Wätälä) 695

Samuel Peersson (Aufwila) 690

Swen Brusiusson (Låhilax) 692

AAlkuun

Ahoin

Berendt (Råtila) 694

Dafwid (Kammola) 691

Hindrich Philipsson (Råtila) 694

Aufwin

Anders (Yllisenawila) 695

Måns (Yllisenawila) 695

Peer (Aufwila) 690

CAlkuun

Clostarin

Mårten Mårtensson (Rackolantaipall) 694

FAlkuun

Ficke

Oluf (Idenlax) 690

HAlkuun

Haaloin

Matz (Mändys) 693

Thomas (Telataipall) 695

Haatain

Anders (Rauhaniemj) 693

Bertill (Ruokoniemj) 693

Jacob (Rauhaniemj) 693

Johan (Rauhaniemj) 693

Lars (Rauhaniemj) 693

Peer (Ruokoniemj) 693

Hakul:n

Anders (Heikurila) 690

Hakullin

Anders Larsson (Kariulanmekj) 692

Halltuin

Hindrich (Haltula) 690

Johan (Haltula) 690

Haloin

Brusius (Mändys) 692

Hindrich (Mändys) 692

Mårten (Mändys) 692, (Mändys) 693

Peer (Mändys) 692

Hanska

Erich (Telataipall) 695

Hindrich Matzson (Ruokoniemj) 693

Matz (Ruokoniemj) 693

Heifwä

Christer Andersson (Kariulanmekj) 692

Heikurin

Oluf (Heikurila) 690

Hellpi

Johan (Ruokoniemj) 693

Matz (Ruokoniemj) 693

Mårten (Yllisenawila) 695

Hercke

Peer (Mändys) 693

Herckein

Peer (Sulkawa) 694

Hertuain

Erich (Sairalamekj): Ryttmester Erich Lilliensköld 696

Hiellman

(Hasula) 690

Hielman

Måns (Rauhaniemj) 693

Hintzain

Ellias (Aufwila) 690, (Hintzala) 690

Hindrich Madtsson (Yllisenawila) 695

Johan Johansson (Kammola) 691

Hyfwerin

Hindrich (Kaipola) 691

Hyfwärein

Hindrich Larsson (Kaipola) 691

Hålapain

Oluf Thomasson (Telataipall) 695

Hällckerss:

Hindrich (Aufwila) 690

Hällpi

Johan (Ruokoniemj) 693

Mårten (Ruokoniemj) 693

Hämmelein

Mårten (Telataipall) 695

Hämmellein

Jacob Cnuthsson (Tunnila): Öfwerstl: Erich Pistohlkårs 696

IAlkuun

Ihal:n

Mårten (Idenlax) 690

Imoinen

Berendt (Sipilä) 694

JAlkuun

Jumpain

Matz (Marala) 692

KAlkuun

Kaipain

Grels (Kaitais) 691

Johan Larsson (Kaipola) 691

Petter (Kaipola) 691

Kaipon

Lars Ohlsson (Rackolantaipall) 694

Kammoin

Anders (Kåskutjerf:) 691

Johan Johansson (Kyrsyfwä) 691

Lars (Kammola) 691

Peer (Kammola) 691

Kanckoin

Hindrich Erichsson (Marala) 692

Lars Hindersson (Läipemäkj) 692

Kanckuin

(Tunnila) 695

Johan Hindersson (Läipemäkj) 692

Kangain

Peer Anderss. (Kammola) 691

Kardin

Johan Peersson (Kardila) 690

Michell (Kardila) 690

Måns (Kardila) 690

Niels (Ruokoniemj) 693

Peer Hindersson (Ruokoniemj) 693

Peer Ohlsson (Ruokoniemj) 693, (Sulkawa) 694

Peer Persson (Kardila) 690

Kietewein

Thomas (Yllisenawila) 695

Kinnoin

Peer Larsson (Kaipola) 691

Kiskin

Oluf (Mändys) 693

Kuckoin

Erich (Kammola) 691

Phillip (Kammola) 691

Kurckj

Jacob (Tunnila): Öfwerstl: Erich Pistohlkårs 696

Kåndiain

Michel (Tunnila): Öfwerstl: Erich Pistohlkårs 696

Olof Ohlsson (Sulkawa) 694

Peer Larsson (Tannila) 695

Kånstj

Anders Andersson (Mändys) 693

Kårhoin

Anders (Haltula) 690

Philipus Nielsson (Lingola) 692

Kåstiain

Erich (Kaipola) 691

Hindrich (Kaipola) 691

LAlkuun

Laakoin

Petter (Rackolantaipall) 694

Laamain

Lars (Mändys) 692

Lamain

Christer (Hasula) 690

Eskill (Idenlax) 690

Oluf (Rauhaniemj) 693

Lefwoin

Måns (Låhilax) 692

Lilliensköld

Erich: Ryttmester Erich Lilliensköld 696

Lukahain

Anders Hindersson (Hasula) 690

Löppein

Lars (Låhilax) 692

Lukas (Låhilax) 692

MAlkuun

Matilain

Peer Hansson (Sairalamekj): Ryttmester Erich Lilliensköld 696

Mickoin

Lukas (Låhilax) 692

Mullj

Peer Månsson (Kaitais) 691

Månoin

Johan (Idenlax) 690

Peer (Idenlax) 690

Mäckillein

Grells (Tunnila) 695

Mähöin

Anders (Idenlax) 690

NAlkuun

Naaka

Joh: (Kariulanmekj) 692

Nachkahattu

Bertill Michellsson (Haltula): Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Nulpoin

Påhl (Kåskutjerf:) 691

Nyrhin

Jacob (Tunnila): Öfwerstl: Erich Pistohlkårs 696

PAlkuun

Panoin

Matz (Kaitais) 691

Pardain

Anders Grellsson (Hyfwerilä) 690

Bertill (Kariulanmekj) 692

Lars (Kariulanmekj) 692

Oluf (Tunnila) 695

Påhl Jacobsson (Kariulanmekj) 692

Parkoin

Joh: (Haltula) 690

Peckoin

Lars Peersson (Telataipall) 695

Pernain

Anders Grellsson (Ninimekj) 693

Pistohlkors

Abrah:m: Commendant:n H:r Abrah:m Pistohkors 696

Pistohlkårs

Erich: Öfwerstl: Erich Pistohlkårs 695

Pöllein

Lars (Kardila) 691

Pöttinen

Matz (Kariulanmekj) 692

RAlkuun

Radikain

Brusius (Sipilä) 694

Hindrich (Sulkawa) 694

Thomas (Rackolantaipall) 694, (Kaitais): Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Rockoinen

Oluf (Ruokoniemj) 693

Ryhein

Eskill (Haltula): Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Johan (Haltula): Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Råtin

Thomas Andersson (Råtila) 694

Räpoin

Hindrich Mårtensson (Ryhälä) 694

SAlkuun

Safwol:

Matz (Telataipall) 695

Salin

Peer (Mändys) 693

Schulenberg

Hind:: Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Sipinen

Oluf Knuthsson (Sipilä) 695

Suickoin

Peer (Låhilax) 692

Surman (v: Surman)

Hindrich: Ryttmester Hindrich v: Surman 696

Säppe

Anders (Tunnila) 695

Säppein

Samull (Säppälä) 695

TAlkuun

Tijtain

Matz (Kaitais): Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r 696

Sigfred (Sulkawa) 694

Tirroin

Oluf (Pulkila) 693

Tuhkinen

Peer Andersson (Råtila) 694

Tåifwain

Bertill (Telataipall) 695

Tållck

(Tunnila) 695

UAlkuun

Uckoin

Anders Jönss:n (Pardala) 693

Matz (Sipikumbu) 694

VWAlkuun

v: Surman

Hindrich: Ryttmester Hindrich v: Surman 696

Wanhain

Oluf (Kaipola) 691

Wihawain

Anders (Kammola) 691

Jacob (Kammola) 691

Johan (Mändys): Ryttmester Hindrich v: Surman 696

Matz Peersson (Mändys) 692

Olof (Mändys): Ryttmester Hindrich v: Surman 696

Thomas (Mändys) 692

Wänellein

Johan Johansson (Kammola) 691

Wätein

Anders (Wätälä) 695

Jacob Ohlsson (Wätälä) 695

Mårten (Pulkila) 693

 

Tässä luettelossa on 167 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023