AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1639 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1639

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Matz Matisson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Påwel Eskelsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

CAlkuun

Caupinen

Bertil Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Matz Grelsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Cossmainen

Johan Pålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

Cossmanen

Cosma Cossmasson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

EAlkuun

Eskelinen

Påwel Persson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

HAlkuun

Hatain

Hendrich Sigfredsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Heiskainen

Anders Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Hemaln

Hendrich Hendersson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

Hilduin

Clenet Clenetsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Jönsson Ollson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

Michel Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Mårten Swänsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

Hujainen

Oluf Olsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Hutuin

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Marcus Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Oluf Andersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Hutuinen

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Jöns Jacobsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Lars Andersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Marcus Marcusson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Matz Jacobsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Hyfuän

Caupi Staphansson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

Hyfweleinen

Oluf Persson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Hyfwenen

Per Pålsson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

Hyfwerinen

Matz Jacobsson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Oluf Hendersson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Oluf Persson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Hynninen

Matz Hendersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

JAlkuun

Junduinen

Hendrich Olsson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

Lars Olsson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

Jäskeläin

Eskil Olsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

KAlkuun

Kapinen

Hans Hendersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

Karakain

Eskell Jönsson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

Kerckenen

Oluf Olufsson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Kerfwin

Hans Persson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Kerkenen

Per Olufsson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Kettuin

Oluf Påwelsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Påwel Larsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Kettuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Oluf Andersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Kierckenen

Oluf Persson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Kiskinen

Per Philpusson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Kofualain

Hendrich Sigfredss [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

Koliain

Matz Matzsson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

Koppoinen

Sigfred Jönsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

Kutilainen

Oluf Olsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Kächekein

Matz Persson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Oluf Olsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kächkein

Anders Matzsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kähekein

Lars Olsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Kämerein

Per Persson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Kärckinen

Per Olsson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

Per Persson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

Kärckoin

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Kärkenen

Thomas Olsson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

LAlkuun

Lappalain

Erich Larsson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Hendrich Persson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

Lars Hendersson [Talolliset] Ruotu 22:Ruod

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Mårthen Hendersson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Oluf Hendersson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Lapwetelen

Matz Andersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Matz Mårthensson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Lapwät

Påwel Enwarlsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

Launonen

Oluf __sson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

Luckarin

Lars Hemingsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

MAlkuun

Mackoin

Lars [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Mardickain

Per Olsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

Martickain

Jacob Persson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Per Persson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Martikain

Christer Larsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Mäckj

Lars Hendersson [Talolliset] Ruotu 24:Ruod

NAlkuun

Nijräinen

Per Hendersson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Niskain

Joseph Påwelsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Nissinen

Oluf [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Oluf Erichsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Påwel [Talolliset] Ruotu 1:Ruod

Nousiainen

Påwel Olsson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

OAlkuun

Ollickain

Hendrich Larsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Hendrich Persson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Jöns Persson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

Pål Olsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

PAlkuun

Pardainen

Lars Michelsson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

Parta

Michel Michelsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Partain

Anders Jörensson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Erich Ifwarsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Johan Carlsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Jöns Wisasson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

Michel Olsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Oluf Bertilsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod

Wisa Jönsson [Talolliset] Ruotu 21:Ruod

Wisa Wisasson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Partainen

Jöns Jönsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod

Per Persson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Pål Persson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Partinen

Lars Carlsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Pedekeinen

Hendrich Nilsson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

Pedikein

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

Piekainen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod

Pölleinen

Per Persson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Pöllänen

Anders Persson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

RAlkuun

Reisanen

Pål Hendersson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod

Rotzalain

Anders Persson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Rydtkeinen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Hendrich Hendersson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Rydtkenen

Per Jönsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Ryneinen

Erich Bertilsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

Hendrich Olsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

Oluf Olsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

Rytkänen

Per Påwelsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Råtzalain

Per Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Rönckio

Lars Andersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

Röngä

Per Ersson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Rönköj

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod

SAlkuun

Saickoin

Michel Michelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Påwel Michelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod

Sarainen

Matz Larsson [Talolliset] Ruotu 20:Ruod

Sifwoinen

Per Pålsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod

Sippoinen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 10:Ruod

Sormuin

Sigfredh Grelsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod

Sutinen

Anders Persson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Nils Andersson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod

Sårsa

Per Persson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod

TAlkuun

Tapanain

Bertil Pålsson [Talolliset] Ruotu 23:Ruod

Tikain

Oluf Oluffzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Tikanen

Hintza Påwelsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Tofwinen

Michel Olsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

Tossawain

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod

Turuinen

Lars [Talolliset] Ruotu 5:Ruod

UAlkuun

Ulmain

Christiern Olsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Jöns Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Nils Påwelsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod

Påwel Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod

Utrain

Lars Eskelsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Utriain

Nils Andersson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

Nils Nilsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod

Sigfred Andersson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

Utrian

Bertil Persson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod

VWAlkuun

Wäijsenen

Staffan Persson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

Wäisenen

Påwel Persson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

YAlkuun

Ylletyinen

Oluf [Talolliset] Ruotu 13:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 144 nimeä

© Väinö Holopainen 2023