AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1643 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hemings [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

AAlkuun

Asikainen

Madz [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

CAlkuun

Caupinen

Bertill Jonsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Madz Madzson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Colemainen

Eskill Bertillssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hind. Bertilss [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Conoinen

Oluff Påålsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Cålemain

Hendrich Bertillsson Väenottoluettelo

Cåsmain

Cåsma Cåsmason [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

EAlkuun

Eskelinen

Påål Peerssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

HAlkuun

Harmain

Hindrich Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Heiskain

Anderss Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hilduin

Jönss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Swen Mårtenssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hilduinen

Michiel Larsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Huiainen

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Huttuin

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Nill Olss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Huttuinen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jakoph Mattzson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jönss Jakophsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Nills Andersson Väenottoluettelo

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Peer Johansson Väenottoluettelo

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hyfuerinen

Caupi Masson Väenottoluettelo

Staphan Peersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hyfwerinen

Caup Mattzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Caupi Staphanssonn [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Matz Caupisson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluff Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

IAlkuun

Ikåinen

Larss Påålssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

JAlkuun

Jundainen

Hindrich Olufsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Jundåinen

Larss Oluffsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Juthinen

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

KAlkuun

Kalliä Kiärkainen

Peer Olufsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Karakain

Anderss Jonssonn [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Eskill Jonsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kechköinen

Anders Madzson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Madzson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kerckeinen

Oluff Nillssonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Oluff Peersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kerfuinen

Hanss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kerkeinen

Peer O. [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kerkäinen

Thomas Olufsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kettuin

Anderss Andersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Lars Olufsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oluff Påfwelsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Larss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kettuinen

Lars Ollsson Väenottoluettelo

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kijskinen

Peer Philpesson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kirioj (Lappaläin Kirioj)

Madz Larsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kiänkäinen

Larss Jönsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kiärkainen (Kalliä Kiärkainen)

Peer Olufsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Koliåinen

Erich Persson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kumbulain

Wijsa Wijsasson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kuttilainen

Oluff Olufsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kåckarinen

Erich Ollsson Väenottoluettelo

Erich Oluffsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kåppoin

Sigfred Jönssonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kårpi

Hindrich Peersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kåssmain

Johan Påfwelsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Kåssmassonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kächköinen

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kämärain

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Käncköinen

Wijsa Jonsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

LAlkuun

Lappalain

Hanss Hinderssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lappalainen

Mårten Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lappalainen (Mäki Lappalainen)

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Lappaläin Kirioj

Madz Larsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Lapuetelein

Påål Enewalsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lapwetelein

Mattz Mårtensson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Lapweteleinen

Anders Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lapweteläinen

Erich Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Mattz Anderssonn [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Leinoinen

Oluff Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Lippoinen

Oluff Olsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Luckarin

Hemmingh Larsson Väenottoluettelo

Luckarinen

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

MAlkuun

Mackåinen

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Eskilssonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Martikain

Christer Larsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Jakoph Peerssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Martikainen

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Mäki Lappalainen

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

NAlkuun

Nirainen

Peer Anderssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Niskainen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Isach Påålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nissinen

Nillss Oluffsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Erichzson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Staphan Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Nousiainen

Påål Oluffsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Nåusiainen

Pååll Ollsson Väenottoluettelo

OAlkuun

Ollikain

Larss Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Påål Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Ollikainen

Larss Påålsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

PAlkuun

Partain

Bertill Bertillsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Erich Ifwardzsonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pååll Michellsson Väenottoluettelo

Partainen

Anderss Jönsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Johan Carelssonn [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Larss Michielssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Michiel [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Michiel Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Michelss [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Pechköin

Madz Sigfredzson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Pedikein

Hindrich Nillssonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Pedikeinen

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pyllikäs

[Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pölläinen

Erich Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

RAlkuun

Rautaparta

Anders Jörensson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Reiseinen

Oluff Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rodzalain

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Romekäin

Larss Anderssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Rotzalainen

Peer Larsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Ryhäinen

Hendrich Segfredzson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Rynneinen

Hindrich Oluffsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Rynnäinen

Erich Bertillsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Rynäinen

Erich Bertillsson Väenottoluettelo

Rytköin

Peer Påålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Rytköinen

Hindrich Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Rönckö

Hindrich Madzson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Röngö

Peer Erichzson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

SAlkuun

Saickåinen

Påål Michielsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Sarainen

Mattz Larssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Sifuåinen

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Sormuin

Oluff Bengdtzson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

TAlkuun

Tenhuinen

Anderss Thommasson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tepanainen

Bertill Påfwelssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Tickain

Christer Ollsson Väenottoluettelo

Tickainen

Christer Ollss:n [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Hintzason [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Turuin

Anders Larssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Turuinen

Anders Larsson Väenottoluettelo

Tåifuinen

Peer Michielssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tåssauainen

Lars Larsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tåssawain

Lars Masson Väenottoluettelo

Tåssawainen

Larss Mattz:n [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Mattz Larsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

UAlkuun

Ulmain

Christer Oluffsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Nillss Påålsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Ulmainen

Jönss Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Utriainen

Hindrich Nillssonn [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Nillss Andersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

VWAlkuun

Weiseinen

Oloff Påållssån Väenottoluettelo

Oluf Pålsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Staphan Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 164 nimeä

© Väinö Holopainen 2023