AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1649 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1649

Ruodutus- ja väenottoluetteloNihdinlunastusmaksuluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Cuåssma Cuåssmasson, (Ångiwesi) Ruotu 3

Lars Matzsson, (Ollickala) Ruotu 1, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Oluff Ollsson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

AAlkuun

Assikainen

Matz Matzsson, (Wijtaby) Ruotu 12

CAlkuun

Caupinen

Bertill Jönsson, Talolliset:NihtL

Cuåssmainen

Brussius Påållsson, (PaiuJärff) Ruotu 2, (PaiuJärff) Talolliset:VäenO

Johan Påållsson, (PaiuJärff) Ruotu 2

Peer, (PaiuJärff) Ruotu 2

Cålemainen

Eschill, (Pielawesi) Ruotu 8

EAlkuun

Eschelinen

Eschell Matzsson, (KallioJärff) Ruotu 15

Pååll Peersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

HAlkuun

Heiskainen

Anders Larsson, (Jumisby) Ruotu 11

Lars Peersson, (Wijtaby) Ruotu 12

Larss, Talolliset:NihtL

Hilduinen

Jöns Ollsson, (Nerffwenlax) Ruotu 3

Michill Larsson, (Nerffwenlax) Ruotu 3

Nills Michillsson, (Nerffwenlax) Ruotu 3, (Nerffwenlax) Talolliset:VäenO

Swen Mårtensson, (Nerffwenlax) Ruotu 3

Hildunen

Clemet, Talolliset:NihtL

Huttiunen

Erich Ollsson, (Suenninmäkj) Talolliset:VäenO

Huttuinen

Anders Andersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Anders Erichsson, (Swänninmäkj) Ruotu 11

Erich Ollsson, (Swänninmäkj) Ruotu 11

Hendrich Larsson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Lars Andersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10, (Suenninmäkj) Talolliset:VäenO

Lars Jönsson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Lars Larsson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Lars Ollsson, (Swänninmäkj) Ruotu 11

Madz Matzsson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Markus Jönsson, (Wijtaby) Ruotu 12

Peer Andersson, (Wijtaby) Ruotu 12

Peer Jönsson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Peer Larsson, (Wijtaby) Ruotu 12

Hyfwärinen

Matz Jacobsson, (KallioJärff) Ruotu 14

Nills Staffansson, (KallioJärff) Ruotu 14

Oluff Hendersson, (KallioJärff) Ruotu 14

Staffan Peersson, (KallioJärff) Ruotu 14

IAlkuun

Ihannuxinen

Pååll Ihannusson, (LambanJärffuj) Ruotu 5

Ikåinen

Lars Påållsson, (Ollickala) Ruotu 2

JAlkuun

Junduinen

Hendrich, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Lars, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Juutinen

Oluff, (Salawaby) Ruotu 11

KAlkuun

Kaickoinen

Jöns Eschillsson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Kaikoin

Jöns Eskillsson, (Kiuruwesi) Talolliset:VäenO

Kainorainen

Peer, (KallioJärff) Ruotu 15

Karakainen

Eschill Jönsson, (Pardala) Ruotu 9

Katainen

Oluff, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 4

Kehkoin

Peer Matzsson, (Nerkåby) Ruotu 13

Kettuinen

Hendrich Påållsson, (Walkiamäkj) Ruotu 8

Oluff Påållsson, (Walkiamäkj) Ruotu 8

Peer Larsson, (Walkiamäkj) Ruotu 9

Kiskinen

Peer Philpusson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Kiörkäinen

Oluf Peerson, Talolliset:NihtL

Kumbulainen

Wijsa, Talolliset:NihtL

Kutilainen

Oluff Oluffsson, (Pardala) Ruotu 9

Kåckarinen

Oluff Ollsson, (PaiuJärff) Ruotu 2

Kånåinen

Oluff, (KallioJärff) Ruotu 15

Pååll, (KallioJärff) Ruotu 15

Kåpåinen

Sigfredh, (PaiuJärff) Ruotu 2

Kårppi (Ollikainen Kårppi)

Hendrich Persson, (Ångiwesi) Ruotu 3

Käckåinen

Hendrich, (PaiuJärff) Ruotu 3

Kähkoin

Anders Ollsson, (Salawaby) Ruotu 11, (Nerkåby) Ruotu 13

Lars Larsson, (Nerkåby) Ruotu 13

Kärckäinen

Jöns Oluffson, (KallioJärff) Ruotu 14

Oluff Nillsson, (HautaJärffuj) Ruotu 14, (HautaJärffwi) Talolliset:VäenO

Peer Ollsson, (HautaJärffuj) Ruotu 14

Peer Oluffson, (KallioJärff) Ruotu 14

Peer Peersson, (Häinämäki) Ruotu 6

Thomas Oluffson, (KallioJärff) Ruotu 14

Käriäinen

Anders Madzsson, (Nerkåby) Ruotu 13

LAlkuun

Lappalain

Thomas Hendersson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Lappalainen

Erich, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Hans Hendersson, (Ångiwesi) Ruotu 4

Hendrich Hendersson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Lars Olufsson, (PaiuJärff) Ruotu 2

Lappalainen (Mäki Lappalainen)

Hendrich Larsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Lapueteläinen

Madz Anderson, Talolliset:NihtL

Lapweteläin

Påffwell Enwaldsson, (Ångiwesi) Ruotu 3

Lapweteläinen

Anders Peersson, (Pörsänmäki) Ruotu 5

Madz Andersson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 4

Matz Mårtensson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Launioinen

Lars Ollsson, (Sulkawaby) Ruotu 13

Oluff, (Sulkawaby) Ruotu 13

Launåinen

Lars Ollsson, (Sulkawa) Talolliset:VäenO

Lippoinen

Oluff, (Häinämäki) Ruotu 6

Lippåinen

Mårten, (Häinämäki) Ruotu 6

MAlkuun

Mardikainen

Christer Larsson, (Ångiwesi) Ruotu 4, (Nerffwenlax) Talolliset:VäenO

Peer Ollsson, (Ångiwesi) Ruotu 4

Peer Peerson, Talolliset:NihtL

Peer Peersson, (Ångiwesi) Ruotu 4

Martikainen

Jacob, (Ollickala) Ruotu 1

Mäki Lappalainen

Hendrich Larsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Mätäin

Anders Hansson, (Häinämäki) Ruotu 6

NAlkuun

Nijrainen

Peer Andersson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Niskainen

Anders, (Pielawesi) Ruotu 7

Isak, (Pielawesi) Ruotu 7

Oluff, (Pielawesi) Ruotu 7

Oluff Larsson, (Pielawesi) Ruotu 7

Nissinen

Jöns Jönsson, (Nissilä) Ruotu 8

Jören, (Wijtaby) Ruotu 12

Måns Olufsson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Oluff Erichsson, (Swänninmäkj) Ruotu 11

Nåussiainen

Pååll Ollsson, (Sulkawaby) Ruotu 13

OAlkuun

Ollikainen

Anders Staffansson, (Ollickala) Ruotu 1

Jöns Peersson, (Ollickala) Ruotu 2

Lars Hendersson, (Ollickala) Ruotu 2

Lars Påållss, (Ollickala) Talolliset:VäenO

Lars Påållsson, (Ollickala) Ruotu 1

Pååll Ollsson, (Ollickala) Ruotu 1, (Swänninmäkj) Ruotu 9, (Suenninmäkj) Talolliset:VäenO

Thomas, (Ångiwesi) Ruotu 4

Ollikainen Kårppi

Hendrich Persson, (Ångiwesi) Ruotu 3

PAlkuun

Pardainen

Eschill Wijsasson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Hendrich Ifwarsson, (Swänninmäkj) Ruotu 11

Lars, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Larss Jönson, Talolliset:NihtL

Michill Larsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16, (Kiuruwesi) Talolliset:VäenO

Michill Michillsson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Peer Larsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Peer Peersson, (Jumisby) Ruotu 11

Pååll Jönsson, (Pielawesi) Ruotu 8

Pååll Peersson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Pardanen

Michiell Ollsson, Talolliset:NihtL

Parfwiainen

Peer Påållsson, (Pielawesi) Ruotu 7

Pehkainen

Matz, (LambanJärffuj) Ruotu 5

Pickarainen

Michill, (Pörsänmäki) Ruotu 5

Piedikäinen

Hendrich, (Sulkawaby) Ruotu 13

Lars, (Pielawesi) Ruotu 8

Pietiläinen

Hendrich, (Pielawesi) Ruotu 7

Hendrick, (Pielawesi) Talolliset:VäenO

Pyllikas

Anders Andersson, (Wijtala) Talolliset:VäenO

Pyllikäs

Anders Anderss:, (Wijtaby) Ruotu 12

Anders Andersson, (Wijtaby) Ruotu 12

Pölloinen

Peer Peersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

RAlkuun

Rautaparda

Anders Jörensson, (Pörsänmäki) Ruotu 5

Erich Ifwarsson, (Pörsänmäki) Ruotu 5

Johan Carllsson, (Pörsänmäki) Ruotu 5

Remexinen

Jöns Jönson, Jöran Pistolekorsin läänitys:NihtL

Larss Jönsson, Jöran Pistolekorsin läänitys:NihtL

Madz Anderson, Jöran Pistolekorsin läänitys:NihtL

Ruåtzalainen

Anders Larsson, (Ångiwesi) Ruotu 3

Anders Peersson, (Pielawesi) Ruotu 8, (Pielawesi) Talolliset:VäenO

Nills Peersson, (Pielawesi) Ruotu 7

Ryhäinen

Peer, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Rynäinen

Erich Bertillsson, (Ångiwesi) Ruotu 3

Oluff, (Ångiwesi) Ruotu 3

Rynänen

Hindrih Ollssonn, Talolliset:NihtL

Rytkäinen

Peer Påållsson, (Sulkawaby) Ruotu 14

Pååll Andersson, (Pielawesi) Ruotu 8

Ryttkäinen

Hendrich, (Pielawesi) Ruotu 7

Peer, (Pielawesi) Ruotu 8

Peer Påållsson, (Pielawesi) Ruotu 6

Råifwas

Peer Nillsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Råtzalainen

Anders Peerson, Talolliset:NihtL

Nillss Peerson, Talolliset:NihtL

Röncköj

Anders Andersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Matz Andersson, (Swänninmäkj) Ruotu 10

Peer Erichsson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 4, (Pielawesi) Ruotu 7

Rönkö

Lars Andersson, Talolliset:NihtL

SAlkuun

Saikoinen

Michill Michillsson, (LambanJärff) Talolliset:VäenO

Saikåin

Michill Michillsson, (LambanJärffuj) Ruotu 5

Saikåinen

Pååll Michillsson, (LambanJärffuj) Ruotu 5

Sairainen

Madz, (Sulkawaby) Ruotu 13

Sichwåinen

Anders, (Häinämäki) Ruotu 6

Pååll Peersson, (Ollickala) Ruotu 1

Sighwåinen

Anders, (Heinämäkj) Talolliset:VäenO

Silfwenoinen

Thomas Thomasson, (Sulkawaby) Ruotu 13

Sutinen

Anders Peersson, (PaiuJärff) Ruotu 2

Nills Andersson, (PaiuJärff) Ruotu 2

TAlkuun

Tapainen

Bertill, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Tenhuinen

Matz Andersson, (Sulkawaby) Ruotu 13

Tickainen

Peer, (Pielawesi) Ruotu 8

Tijkainen

Hendrich Oluffsson, (Wijtaby) Ruotu 12

Oluff Ollsson, (Wijtaby) Ruotu 12

Tirinen

Hendrich Nillsson, (Pielawesi) Ruotu 6

Tockinen

Pååll Hintzasson, (Kiuruwesi) Ruotu 15

Tofwinen

Madz Michillsson, (Salawaby) Ruotu 11

Peer Michillsson, (Salawaby) Ruotu 11

Turuinen

Lars, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Tåssawainen

Lars Påållsson, (Pielawesi) Ruotu 7

Tässawainen

Michill Larsson, (Pielawesi) Ruotu 6

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson, (Wijtaby) Ruotu 12

Ulmainen

Jöns Jönssonn, Talolliset:NihtL

Uttriainen

Bertill, (Häinämäki) Ruotu 6

Nills Andersson, (Häinämäki) Ruotu 6

Pååll Eschillsson, (Häinämäki) Ruotu 6

VWAlkuun

Wäisäinen

Pååll Peersson, (Ångiwesi) Ruotu 4

Staffan, (Ångiwesi) Ruotu 4

ÅAlkuun

Ållikainen

Oluff Ollsson, (Swänninmäkj) Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 188 nimeä

© Väinö Holopainen 2021