AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1685 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillsson (Pörsänmäki) Ruotu 123_komp_6:Ruod

Anders Jöransson (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6:Ruod

Erich Ifwarsson Ruotu 106_komp_6:Ruod

Hindrich Matsson Ruotu 141_komp_6:Ruod

Johan Johansson Ruotu 43_komp_6:Ruod

Lars Peerson (Närckoby) Ruotu 139_komp_8:Ruod

Matz Andersson Ruotu 109_komp_6:Ruod

Matz Laarss (Palois) Ruotu 108_komp_6:Ruod

Peer Peersson Ruotu 94_komp_6:Ruod Ruotu 131_komp_6:Ruod

Per (Herneierfwi) Ruotu 34_komp_6:Ruod

Påhl Ollss Ruotu 134_komp_6:Ruod

Påhl Olofsson Ruotu 110_komp_6:Ruod

Påhl Peersson Ruotu 137_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson Ruotu 138_komp_6:Ruod

Samuel Andersson (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6:Ruod

Thomas Peersson Ruotu 103_komp_6:Ruod

AAlkuun

Ackain

Michell (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6:Ruod

Asickain

Matz Anderss Ruotu 134_komp_6:Ruod

CAlkuun

Colemåin

Påhl Bertillss (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6:Ruod

Collemoin

Bertill (Ruotanmäki) Ruotu 97_komp_6:Ruod

Collioinen

Bertill Matss (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6:Ruod

Peer Matsson (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6:Ruod

Comulain

Jacob Jacobss (Sälewaby) Ruotu 24_komp_6:Ruod

Cumbul:n

Jöns Wijsasson (Pårowesi) Ruotu 138_komp_6:Ruod

Cumbulain

Anders (Haiaisby) Ruotu 130_komp_6:Ruod

Peer (Pårowesi) Ruotu 44_komp_6:Ruod

Wijssa (__iosby) Ruotu 121_komp_6:Ruod

Cuåssmain

Johan Peersson (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8:Ruod

Johan Påhlsson (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8:Ruod

Peer Cuåssmason (Karfwasalmj) Ruotu 130_komp_8:Ruod

Peer Peerson Ruotu 127_komp_8:Ruod

Peer Peersson (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8:Ruod

Påhl Påhlsson (Koppoila) Ruotu 134_komp_8:Ruod

Cuåssmainen

Peer Cuåssmass (Karfwasalmi) Ruotu 101_komp_6:Ruod

EAlkuun

Eskelin

Eskell Matsson (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6:Ruod

Påhl Matss (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6:Ruod

Eskelinen

Niels Peerss (Wechmasierfwi) Ruotu 107_komp_6:Ruod

Påhl Peersson (Wächmasierfi) Ruotu 24_komp_6:Ruod

HAlkuun

Hakarin

Peer Larss Ruotu 112_komp_6:Ruod

Haloin

Philip Philipssonn Ruotu 45_komp_6:Ruod

Haloinen

Peer Jacobsson (Warpaiss) Ruotu 33_komp_6:Ruod

Påhl Ruotu 96_komp_6:Ruod

Hapalain

Erich Sigfredss Ruotu 39_komp_6:Ruod

Harickain

Oloff (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6:Ruod

Heinoin

Erich (Ullmala) Ruotu 109_komp_6:Ruod

Heiskain

Bertill (Paloisby) Ruotu 140_komp_6:Ruod

Jeremias (Kårpijerfwi) Ruotu 95_komp_6:Ruod

Jöns (Jumisby) Ruotu 33_komp_6:Ruod

Jöns Laarss (Palois) Ruotu 108_komp_6:Ruod

Påhl Anderss Ruotu 102_komp_6:Ruod

Hetain

Oloff Hartwichsson Ruotu 111_komp_6:Ruod

Hilduin

Grels Jöranss Ruotu 95_komp_6:Ruod

Iffwar Swenson (Narfwanlax) Ruotu 129_komp_8:Ruod

Johan Jönson (Narfwanlax) Ruotu 129_komp_8:Ruod

Mårten (Koppoila) Ruotu 134_komp_8:Ruod

Niels Jönson (Narwanlax) Ruotu 140_komp_8:Ruod

Hillduin

Johan Johanss Ruotu 111_komp_6:Ruod

Niels Michellson (Narfwanlax) Ruotu 125_komp_8:Ruod

Hilli

Jöns (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6:Ruod

Peer Jönsson (Sukewaby) Ruotu 46_komp_6:Ruod

Hillj

Matz Jönnsson (Sukewa) Ruotu 133_komp_6:Ruod

Hirfwoin

Hans Hanson Ruotu 128_komp_8:Ruod

Hoffrenius

Hindrich (Walkeaisby) Ruotu 26_komp_6:Ruod

Hujain

Michell Olofsson Ruotu 130_komp_6:Ruod

Hujainen

Oloff (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6:Ruod

Huskain

Lars Bertillss Ruotu 140_komp_6:Ruod

Huttuin

Anders Anderss (Kilpisari) Ruotu 135_komp_6:Ruod

Anders Peerss (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6:Ruod

Erich Erichsson Ruotu 93_komp_6:Ruod

Hindrich Jönsson (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6:Ruod

Jacob (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6:Ruod

Johan (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6:Ruod

Johan Jacobss Ruotu 46_komp_6:Ruod

Jöns (Svennimäki) Ruotu 92_komp_6:Ruod

Jöns Markuss (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6:Ruod

Laars Larsson (Sångaierfwi) Ruotu 30_komp_6:Ruod

Matz Matzss (Svennimäki) Ruotu 92_komp_6:Ruod

Matz Peersson (Swenimäki) Ruotu 133_komp_6:Ruod

Michell Larss (Rutacko) Ruotu 31_komp_6:Ruod

Niels Matsson (Swenimäki) Ruotu 133_komp_6:Ruod

Oloff (Oinasierfwi) Ruotu 134_komp_6:Ruod

Oloff Marckuson (Kilpisari) Ruotu 137_komp_8:Ruod

Peer Erichsson (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6:Ruod

Peer Oloffss (Oinasierfwi) Ruotu 31_komp_6:Ruod

Påhl Anderss (Wijta) Ruotu 135_komp_6:Ruod

Påhl Olofson (Häinämäkj) Ruotu 136_komp_8:Ruod

Thomas Jönsson (Ruotanmäki) Ruotu 138_komp_6:Ruod

Huttuinn

Markus (Rutackå) Ruotu 94_komp_6:Ruod

Hyfwein

Oloff Staffanss (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6:Ruod

Hyfwerin

Matz Jacobss Ruotu 43_komp_6:Ruod

Niels Nielsson Ruotu 104_komp_6:Ruod

Oloff Staffanss (Niemisierfwi) Ruotu 137_komp_6:Ruod

Påhl Oloffsson Ruotu 27_komp_6:Ruod

Hyfwerinen

Gabriell (Ossmangi) Ruotu 116_komp_6:Ruod

Jacob Matss (Niemisby) Ruotu 43_komp_6:Ruod

Oloff Henders (Niemisierfwi) Ruotu 128_komp_6:Ruod

Hyfwäin

Jacob Laarsson Ruotu 24_komp_6:Ruod

Hynnin

Bertill Henderss (Jumisby) Ruotu 95_komp_6:Ruod

Bertill Matss (Palois) Ruotu 96_komp_6:Ruod

Lars Mattzon (Pallois) Ruotu 137_komp_8:Ruod

IAlkuun

Ihalain

Johan (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6:Ruod

Ikoin

Laars Påhlsson (Ollickala) Ruotu 111_komp_6:Ruod

Innoin

Peer Erichssonn Ruotu 41_komp_6:Ruod

JAlkuun

Jatinen

Staffan Ruotu 133_komp_6:Ruod

Junduin

Laars Larss (__iosby) Ruotu 121_komp_6:Ruod

Oloff Laarss (__iosby) Ruotu 121_komp_6:Ruod

Peer Larsson (Påråwesi) Ruotu 121_komp_6:Ruod

Jutinen

Oloff (Jumisby) Ruotu 95_komp_6:Ruod

Jäskeläin

Hans Hinderss (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6:Ruod

Niels Ollsson Ruotu 117_komp_6:Ruod

KAlkuun

Kackinen

Markus (Ullmala) Ruotu 36_komp_6:Ruod

Kaickoin

Jöns Eskellss (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6:Ruod

Kaikoin

Peer Eskellsson (Niemisierfwi) Ruotu 137_komp_6:Ruod

Kaikoinen

Eskell (Niemisby) Ruotu 43_komp_6:Ruod

Kainul:

Peer Jacobss (Rutackå) Ruotu 94_komp_6:Ruod

Karakain

Anders (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6:Ruod

Johan (Idensallmiby) Ruotu 131_komp_6:Ruod

Karfwoinen

Mårten (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6:Ruod

Karhuin

Påhl (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6:Ruod

Karialain

Simon Påhlson Ruotu 140_komp_8:Ruod

Karppinen

Jacob Hinderssonn (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6:Ruod

Katainen

Oloff (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8:Ruod

Oloff Oloffson (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8:Ruod

Kauppinen

Bertill Jönss (Kauppila) Ruotu 28_komp_6:Ruod

Christer (Kauppila) Ruotu 27_komp_6:Ruod

Grels (Kauppila) Ruotu 28_komp_6:Ruod

Michell (Kauppila) Ruotu 27_komp_6:Ruod

Niels Matss Ruotu 124_komp_6:Ruod

Påhl Michellss Ruotu 92_komp_6:Ruod

Kechköin

Anders Laarss (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6:Ruod

Laars Laarsson (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6:Ruod

Peer Mattzson Ruotu 138_komp_8:Ruod (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8:Ruod

Peer Wisasson Ruotu 37_komp_6:Ruod

Kecköin

Johan Peersson (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6:Ruod

Keinen

Johan (Läppälax) Ruotu 130_komp_8:Ruod

Keinon

Hans Olofson Ruotu 137_komp_8:Ruod

Keinonen

Michell Matss Ruotu 33_komp_6:Ruod

Kejoin

Påhl Matsson Ruotu 98_komp_6:Ruod

Kenckyin

Jöns Larss (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6:Ruod

Kenckyinen

Oloff Jönsson (Pardala) Ruotu 39_komp_6:Ruod

Ketewäin

Peer Peerss Ruotu 139_komp_6:Ruod

Kettuin

Bertill Henderss (Nissilä) Ruotu 27_komp_6:Ruod

Johan Oloffsson (Walkeais) Ruotu 39_komp_6:Ruod

Mårten Oloffss Ruotu 29_komp_6:Ruod

Oloff Anderss (Wieremä) Ruotu 26_komp_6:Ruod

Peer Oloffsson (Walkeais) Ruotu 39_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson (Walkeaisby) Ruotu 26_komp_6:Ruod

Thomas (Walkeais) Ruotu 39_komp_6:Ruod

Kettuin (Pulcka Kettuin)

Anders (Walkeaisby) Ruotu 131_komp_6:Ruod

Oloff Anderss (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6:Ruod

Kettuinen

Anders (Wieremä) Ruotu 131_komp_6:Ruod

Påhl Hindrichss (Wieremä) Ruotu 42_komp_6:Ruod

Kijskinen

Daniel (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6:Ruod

Philip (Kiuruwesi) Ruotu 97_komp_6:Ruod

Knutj

Matz Hindersson Ruotu 125_komp_6:Ruod

Kockoin

Matz Erichss (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6:Ruod

Kockoinen

Niels (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6:Ruod

Kopoin

Philipus Laarss (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6:Ruod

Kuockain

Lars Laarsson Ruotu 38_komp_6:Ruod

Kurfwinen

Hans (Wieremä) Ruotu 132_komp_6:Ruod

Kutilain

Lars Peersson Ruotu 141_komp_6:Ruod

Mårten (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6:Ruod

Oloff (Pardala) Ruotu 124_komp_6:Ruod

Peer (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6:Ruod

Kåckarin

Oloff Erichson (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8:Ruod

Oloff Oloffson (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8:Ruod

Kåckoinen

Hindrich (Wieremä) Ruotu 42_komp_6:Ruod

Kållioin

Matz Matssonn Ruotu 28_komp_6:Ruod

Kånoin

Oloff Påhlss (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6:Ruod

Peer Ruotu 126_komp_6:Ruod

Påhl (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6:Ruod

Kårhoin

Christer Nielsson Ruotu 100_komp_6:Ruod

Sigfred (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6:Ruod

Kårpinen

Påhl Påhlsson Ruotu 139_komp_6:Ruod

Kächköin

Christer Olofsson Ruotu 99_komp_6:Ruod

Erich Olofss Ruotu 108_komp_6:Ruod

Käckoin

Matz Peerss Ruotu 128_komp_6:Ruod

Kämäräin

Jacob Peersson Ruotu 44_komp_6:Ruod

Kämäräinen

Peer (Luupoeby) Ruotu 122_komp_6:Ruod

Kärckein

Johan Laarss Ruotu 120_komp_6:Ruod

Laars Thomass (Källliojärwi) Ruotu 116_komp_6:Ruod

Kärckeinn

Peer Peersson (Hautaierfwi) Ruotu 128_komp_6:Ruod

Kärckäin

Anders Peerson (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8:Ruod

Jöns (Hautaierfwi) Ruotu 128_komp_6:Ruod

Jöns Oloffsson (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6:Ruod

Mårten (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6:Ruod

Oloff Oloffss (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6:Ruod

Peer Oloffss (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6:Ruod

Påhl Johannss (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6:Ruod

Kärckäin (Pöxi Kärckäin)

Peer Olofss (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6:Ruod

Käriäin

Anders Hämingson (Närckoby) Ruotu 139_komp_8:Ruod

Påhl Anderss (Nerkoby) Ruotu 98_komp_6:Ruod

Kärkein

Lars Hindrichss (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6:Ruod

Thomas Larsson Ruotu 116_komp_6:Ruod

Thomas Thomass (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6:Ruod

Kättuin

Laars (Idensallmiby) Ruotu 131_komp_6:Ruod

LAlkuun

Laitinen

Johan Johansson Ruotu 32_komp_6:Ruod

Lars (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8:Ruod

Lamain

Michel Hinderss Ruotu 138_komp_6:Ruod

Lappal:

Laars Johansson Ruotu 93_komp_6:Ruod

Lappal:n

Hindrich Henderss (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6:Ruod

Hindrich Olofss (Kiuruwesi) Ruotu 137_komp_6:Ruod

Lars Hinderss (Ruotanmäki) Ruotu 97_komp_6:Ruod

Lappalain

Erich (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6:Ruod

Hans Hendersson (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6:Ruod

Hindrich Peerss (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6:Ruod

Jöns Hindrichss (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6:Ruod

Lars Larson (Läppälax) Ruotu 131_komp_8:Ruod

Matz Matss (Ruotanmäki) Ruotu 44_komp_6:Ruod

Michell (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6:Ruod

Peer (Ruotanmäki) Ruotu 44_komp_6:Ruod (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6:Ruod

Peer Hindrichss (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6:Ruod

Thomas Hinderss Ruotu 129_komp_6:Ruod

Lappel:

Peer Mårtenss (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6:Ruod

Lappweteläin

Anders (Ullmala) Ruotu 109_komp_6:Ruod

Lapwetel:

Olof Erichson Ruotu 135_komp_8:Ruod

Lapwetelein

Anders Larson (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8:Ruod

Enwaldh (Läppälax) Ruotu 130_komp_8:Ruod

Jöran Matss (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6:Ruod

Påhl Cnutson (Leppelax) Ruotu 140_komp_8:Ruod

Påhl Påhlsson (Läppälax) Ruotu 130_komp_8:Ruod

Lapwätäla:

Niels Anderson (Ullmala) Ruotu 137_komp_8:Ruod

Launoi

Johan (Salmiärfwi) Ruotu 106_komp_6:Ruod

Lefwäskin

Peer Simonson Ruotu 139_komp_8:Ruod

Leskinen

Matz Peerss Ruotu 107_komp_6:Ruod

Peer (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6:Ruod

Linduin

Michell (Ongiwessi) Ruotu 126_komp_8:Ruod

Lippoin

Eskell (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8:Ruod

Mårten (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8:Ruod

Oloff (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8:Ruod

Lippon

Laars Eskellson Ruotu 133_komp_8:Ruod

Lipponen

Olof Ruotu 132_komp_8:Ruod

Luckarin

Johan Erichson (Luckarilla) Ruotu 140_komp_8:Ruod

Luckarinen

Hemmingh (Luckarila) Ruotu 112_komp_6:Ruod

Laars Laarss. (Luckarila) Ruotu 112_komp_6:Ruod

Lars Andersson (Löytynmäki) Ruotu 103_komp_6:Ruod

Peer Laarss (Luckarila) Ruotu 112_komp_6:Ruod

Lydickäin

Anders Påhlsson Ruotu 115_komp_6:Ruod

Läpwäteläin

Lars Martenss (Läppwätelenmäki) Ruotu 100_komp_6:Ruod

MAlkuun

Mackoin

Påhl Eskellss (Salami) Ruotu 42_komp_6:Ruod

Mackoinen

Eskell (Salami) Ruotu 125_komp_6:Ruod

Hans (Salami) Ruotu 125_komp_6:Ruod

Laars (Salami) Ruotu 42_komp_6:Ruod

Matz (Salamiby) Ruotu 132_komp_6:Ruod

Peer Peersson (Salamiby) Ruotu 132_komp_6:Ruod

Marain

Påhl Thomass Ruotu 113_komp_6:Ruod

Martickain

Christer Larss (Martickala) Ruotu 98_komp_6:Ruod

Jacob (Ollickala) Ruotu 99_komp_6:Ruod

Johan (Martickala) Ruotu 99_komp_6:Ruod

Peer Ohlss (Martickala) Ruotu 98_komp_6:Ruod

Peer Persson (Ollickala) Ruotu 45_komp_6:Ruod

Martickainen

Cassper (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6:Ruod

Martikain

Jören Peerson (Ållikala) Ruotu 140_komp_8:Ruod

Mustoin

Michell Jacobss (_sämäki) Ruotu 132_komp_6:Ruod

Myckäin

Peer Erichsson (Narfwanlax) Ruotu 125_komp_8:Ruod

Mätäinen

Anders (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8:Ruod

Mötöinen

Oloff Anderss (Sångaierfwi) Ruotu 30_komp_6:Ruod

NAlkuun

Nirainen

Peer (Pårowesi) Ruotu 44_komp_6:Ruod

Niskain

Anders (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6:Ruod

Isack (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6:Ruod

Johan (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6:Ruod

Laars Johanss (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6:Ruod

Oloff Laarss (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6:Ruod

Peer Oloffsson (Niemisby) Ruotu 43_komp_6:Ruod

Påhl Johanss (Niemisierfwi) Ruotu 128_komp_6:Ruod

Nissin

Niels Jöranss (Herneierfwi) Ruotu 33_komp_6:Ruod

Nissinen

Erich Oloffsson (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6:Ruod

Laars Oloffsson (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6:Ruod

Matz (Nissilä) Ruotu 133_komp_6:Ruod

Niels Johanss (Nissilä) Ruotu 27_komp_6:Ruod

Niels Påhlsson Ruotu 133_komp_6:Ruod

Oloff Ohlsson (Säläwä) Ruotu 139_komp_6:Ruod

Påhl Johansson (Nissilä) Ruotu 125_komp_6:Ruod

Påhl Oloffss (Nissilä) Ruotu 27_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson (Nissilä) Ruotu 125_komp_6:Ruod

Nousiain

Påhl Laarss (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6:Ruod

Nousiainen

Staffan (Sulkawa) Ruotu 127_komp_6:Ruod

Nåusiain

Oloff Larson (Sullkawa) Ruotu 141_komp_8:Ruod

OAlkuun

Oialain

Oloff (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6:Ruod

Ollickain

Anders (Ollickala) Ruotu 45_komp_6:Ruod

Bertill (Ollickala) Ruotu 45_komp_6:Ruod

Hindrich Bertillss (Ollickala) Ruotu 37_komp_6:Ruod

Johan Peerss (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6:Ruod

Johan Påhlss (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6:Ruod

Oloff Påhlss (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6:Ruod

Påhl Oloffss (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6:Ruod

Ollikain

Oloff Thomason (Läppälax) Ruotu 131_komp_8:Ruod

Staffan Staffanss (Lapwätälämäki) Ruotu 140_komp_6:Ruod

Thomas Oloffson Ruotu 131_komp_8:Ruod

Owaskin

Oloff Påhlsson Ruotu 97_komp_6:Ruod

PAlkuun

Pardain

Anders Påhlss Ruotu 137_komp_6:Ruod (Kiuruwesi) Ruotu 137_komp_6:Ruod

Bertell Bertellson (Pörsänmäkj) Ruotu 139_komp_8:Ruod

Bertill Påhlss Ruotu 127_komp_6:Ruod

Bertill Påhlsson (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6:Ruod

Carl Larsson (Laakaby) Ruotu 24_komp_6:Ruod Ruotu 135_komp_6:Ruod

Erich Larsson (Pörsenmäki) Ruotu 140_komp_6:Ruod

Hindrich Bertillss Ruotu 95_komp_6:Ruod

Hindrich Erichss (Wechmasierfwi) Ruotu 107_komp_6:Ruod

Hindrich Hinderss (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6:Ruod

Hindrich Oloffsson Ruotu 34_komp_6:Ruod

Johan Carlsson (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6:Ruod

Jöns Jönson (Tommamäkj) Ruotu 141_komp_8:Ruod

Jöran Michellss (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6:Ruod

Laars Hindrichss (Pardala) Ruotu 29_komp_6:Ruod

Laars Michelss (Luupoeby) Ruotu 138_komp_6:Ruod

Laars Påhlsson (Pardala) Ruotu 29_komp_6:Ruod

Lars Michellss (Hapaierfwi) Ruotu 138_komp_6:Ruod

Oloff Ohlss (Päsmäri) Ruotu 93_komp_6:Ruod

Peer Hindrichss (Pardala) Ruotu 29_komp_6:Ruod

Peer Jönsson (Kiuruwesi) Ruotu 97_komp_6:Ruod

Peer Laarsson (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6:Ruod

Peer Marckuson (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8:Ruod

Påhl Erichss (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6:Ruod

Påhl Hindersson (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6:Ruod

Påhl Olofss (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6:Ruod

Pardainen

Eskell (Pardala) Ruotu 29_komp_6:Ruod

Johan (Herneierfwi) Ruotu 33_komp_6:Ruod

Peer (Warpais) Ruotu 135_komp_6:Ruod

Parfwiain

Matz Hinderss Ruotu 121_komp_6:Ruod

Parkinen

Johan (_yttköläby) Ruotu 136_komp_6:Ruod

Parkoi

Påhl Andersson (Ollickala) Ruotu 37_komp_6:Ruod

Pesoin

Niels Påhlsson Ruotu 123_komp_6:Ruod

Pesoinen

Erich Oloffss (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6:Ruod

Isack (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6:Ruod

Jöns (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6:Ruod

Oloff Ohlssonn Ruotu 118_komp_6:Ruod

Piedickain

Hindrich Anders (Sulkawa) Ruotu 106_komp_6:Ruod

Hindrich Nielss (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6:Ruod

Oloff Hindrichson (Sullkawa) Ruotu 141_komp_8:Ruod

Peer Laarsson (Waraslax) Ruotu 114_komp_6:Ruod

Påhl Nielsson (Sulkawa) Ruotu 106_komp_6:Ruod

Piedickäin

Hindrich Anderss Ruotu 105_komp_6:Ruod

Niels Hinderss Ruotu 122_komp_6:Ruod

Påhl Påhlss Ruotu 106_komp_6:Ruod

Piedikäin

Erich Mattzson Ruotu 125_komp_8:Ruod

Pira

Påhl Påhlson Ruotu 141_komp_8:Ruod

Poikoin

Matz Philipss. (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6:Ruod

Philip Philipsson Ruotu 40_komp_6:Ruod

Pulcka Kettuin

Anders (Walkeaisby) Ruotu 131_komp_6:Ruod

Oloff Anderss (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6:Ruod

Pulkinen

Anders Ruotu 131_komp_6:Ruod

Hindrich Olofsson Ruotu 25_komp_6:Ruod

Puruinen

Peer (Wianda) Ruotu 126_komp_8:Ruod

Pyllickas

Anders (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6:Ruod

Pyllikes

Peer Anderss (Kilpisari) Ruotu 135_komp_6:Ruod

Pöllein

Anders Peerss (Rutacko) Ruotu 31_komp_6:Ruod

Matz Peerss Ruotu 94_komp_6:Ruod

Påhl Andersson Ruotu 31_komp_6:Ruod

Pöxi Kärckäin

Peer Olofss (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6:Ruod

RAlkuun

Rahuin

Oloff Matsson Ruotu 132_komp_6:Ruod

Rajalain

Anders (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6:Ruod

Rautaparda

Philipus (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6:Ruod

Reisein

Jacob (Waraslax) Ruotu 114_komp_6:Ruod

Relheinen

Anders (Löytymäkj) Ruotu 133_komp_8:Ruod

Remes

Anders (Remexelä) Ruotu 122_komp_6:Ruod

Peer Larsson (Remexälä) Ruotu 140_komp_6:Ruod

Peer Matsson (Remexelä) Ruotu 32_komp_6:Ruod

Påhl Johanss (Remexelä) Ruotu 122_komp_6:Ruod

Rickinen

Johan (Laakaby) Ruotu 139_komp_6:Ruod

Rissainen

Thomas (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8:Ruod

Roifwas

Johan Nielsson (Säläwä) Ruotu 95_komp_6:Ruod

Rotzalain

Jöran Laarss Ruotu 30_komp_6:Ruod

Niels Peersson Ruotu 101_komp_6:Ruod

Ruotzalain

Brusius (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6:Ruod

Jacob (Luckarila) Ruotu 112_komp_6:Ruod

Peer Erichsson (Waraslax) Ruotu 114_komp_6:Ruod

Ruåtzalain

Anders Larson (Koppoila) Ruotu 134_komp_8:Ruod

Erich Erichson (Waraslax) Ruotu 141_komp_8:Ruod

Hemmingh (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8:Ruod

Hendrich (Koppoila) Ruotu 129_komp_8:Ruod

Mattz Peersson (Ongiwessi) Ruotu 126_komp_8:Ruod

Peer Nielsson (Koppoila) Ruotu 129_komp_8:Ruod

Påhl Hinderson (Ongiwessi) Ruotu 125_komp_8:Ruod

Påhl Nielsen (Ongiwessi) Ruotu 125_komp_8:Ruod

Ryhein

Anders Staffanss (Ryhäläby) Ruotu 92_komp_6:Ruod

Peer Oloffsson (Rutacko) Ruotu 30_komp_6:Ruod

Ryheinen

Staffan Anderss (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6:Ruod

Ryhäin

Oloff Anderss (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6:Ruod

Ryniäin

Bertell (Karfwasalmj) Ruotu 131_komp_8:Ruod

Rynäin

Bertell Hindersson (Leppälax) Ruotu 135_komp_8:Ruod

Erich Bertellson (Karfwasalmj) Ruotu 131_komp_8:Ruod

Rytkein

Laars Hinderss Ruotu 119_komp_6:Ruod

Rytkin

Elias Hemmingss Ruotu 104_komp_6:Ruod

Rytkinen

Hemming (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6:Ruod

Matz (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6:Ruod

Rytköin

Hindrich (Wianda) Ruotu 126_komp_8:Ruod

Johan Anderss (Taipall) Ruotu 41_komp_6:Ruod

Lars Peersson (Rytkyby) Ruotu 106_komp_6:Ruod

Peer Påhlsson (Taipall) Ruotu 41_komp_6:Ruod

Påhl Anderss (Taipall) Ruotu 41_komp_6:Ruod

Rytkön

Anders (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8:Ruod

Råkålain

Isack Isacksson Ruotu 42_komp_6:Ruod

Rönckö

Johan Matss (Rutackå) Ruotu 94_komp_6:Ruod

Röncköi

Johan Nielss (Rutacko) Ruotu 31_komp_6:Ruod

Röncköj

Laarss Wijsasson (Rutacko) Ruotu 30_komp_6:Ruod

Röngä

Påhl Persson (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6:Ruod

Rönkä

Anders Anderss (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6:Ruod

Rönköj

Niels Staffanss Ruotu 103_komp_6:Ruod

Peer Larsson (Rutackå) Ruotu 94_komp_6:Ruod

SAlkuun

Saickoin

Hans (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6:Ruod

Påhl Hansson Ruotu 35_komp_6:Ruod

Saickoinn

Michell (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6:Ruod

Saikoin

Larss Larson (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8:Ruod

Sarain

Anders Matsson (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6:Ruod

Saxa

Peer Oloffssonn (Niemisby) Ruotu 43_komp_6:Ruod

Sichwoin

Lars Larson Ruotu 134_komp_8:Ruod

Sifwoin

Hindrich Påhlson (Ållikala) Ruotu 139_komp_8:Ruod

Sinius

Johan (Ullmala) Ruotu 36_komp_6:Ruod

Sirwoin

Påhl Peerss (Ollickala) Ruotu 99_komp_6:Ruod

Siwoin

Peer Peersson (Ollickala) Ruotu 45_komp_6:Ruod

Sonninen

Niels Larss (Ollickala) Ruotu 99_komp_6:Ruod

Sormuin

Cnut (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6:Ruod

Oloff (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6:Ruod

Thomas Thomass (Säläwä) Ruotu 139_komp_6:Ruod

Spanninen

Anders (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6:Ruod

Suomalain

Michell (Ryhäläby) Ruotu 92_komp_6:Ruod

Sutinen

Anders (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6:Ruod

Matz Nielsson (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6:Ruod

Peer Nielsson (Koppoila) Ruotu 134_komp_8:Ruod

Swenninen

Hindrich Oloffss (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6:Ruod

Sårålain

Peer Jönsson (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6:Ruod

TAlkuun

Tenhuin

Påhl Matsson (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6:Ruod

Tiain

Niels Hindrichss (Kuiwaniemi) Ruotu 41_komp_6:Ruod

Tickain

Oloff Michellss (Källliojärwi) Ruotu 116_komp_6:Ruod

Påhl Erichsson (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6:Ruod

Påhl Hindrichss (Kiuruwesi) Ruotu 129_komp_6:Ruod

Tickainen

Erich (Waraslax) Ruotu 114_komp_6:Ruod

Laars (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6:Ruod

Tickoin

Anders Hinderss Ruotu 120_komp_6:Ruod

Tijain

Lars Nielsson (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6:Ruod

Tijkain

Christer Oloffss (Ullmala) Ruotu 108_komp_6:Ruod

Tijkainen

Oloff Ollssonn (Ullmala) Ruotu 109_komp_6:Ruod

Oloff Påhlssonn (Ullmala) Ruotu 109_komp_6:Ruod

Tirinen

Carl (Wieremä) Ruotu 26_komp_6:Ruod

Tofwinen

Staffan (Laakaby) Ruotu 24_komp_6:Ruod

Toufwinen

Michell Michelss (Wechmasierfwi) Ruotu 139_komp_6:Ruod

Peer Jörenss (Päsmäri) Ruotu 107_komp_6:Ruod

Peer Michellss (Päsmäri) Ruotu 107_komp_6:Ruod

Tåifwain

Markus (Ollickala) Ruotu 37_komp_6:Ruod

Peer Hinderson Ruotu 129_komp_8:Ruod

Staffan (Ollickala) Ruotu 37_komp_6:Ruod

Tåloinen

Mattz (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8:Ruod

Tåppinen

Matz (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6:Ruod

Tåssawain

Anders (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6:Ruod

Johan Michellss (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6:Ruod

Påhl Laarss (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6:Ruod

UAlkuun

Ullmain

Christer Oloffss (Ullmala) Ruotu 108_komp_6:Ruod

Jöns Jönson (Ullmala) Ruotu 137_komp_8:Ruod

Jönss Påhlson (Ullmala) Ruotu 138_komp_8:Ruod

Laars Laarsson Ruotu 36_komp_6:Ruod

Peer Jönsson (Ullmala) Ruotu 36_komp_6:Ruod

Påhl Påhlsson (Ullmala) Ruotu 36_komp_6:Ruod

Utriain

Påhl Niehlson (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8:Ruod

VWAlkuun

Weissein

Jöns Påhlson (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8:Ruod

Weisäin

Hans Staffanss (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6:Ruod

Peer Påhlsson (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6:Ruod

Peer Staffansson (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6:Ruod

Staffan Påhlss (Nerkoby) Ruotu 98_komp_6:Ruod

Wijnikain

Michell (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6:Ruod

Wirolain

Johan Peerson Ruotu 136_komp_8:Ruod

Wäisäin

Mattz Staffanson (Koppoila) Ruotu 128_komp_8:Ruod

Påhl Matsson Ruotu 114_komp_6:Ruod

Wänäläin

Mattz Mattzson Ruotu 126_komp_8:Ruod

Michell Peerson Ruotu 130_komp_8:Ruod

Wätäin

Jacob Oloffsson Ruotu 136_komp_6:Ruod

ÅAlkuun

Åjalain

Hindrich Hinderss Ruotu 26_komp_6:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 466 nimeä

© Väinö Holopainen 2023