AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1642 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalm Sochn

Utshriffningz och Rutheringz Lendgh


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Pååll Pållsson Nissinen 1
Oloff Oloffsson ibm 1
Lass Larsson Mackonen 1
Påfwell Eskellsson ibm 1
Anders Anderssonn Kettuinen 1
Oloff Andersson ibm 1
Pafwell Larsson ibm 1
Olof Påållsson ibm 1
Hans Peersson Kurienen 1
Peer Larsson Kettunen 1
Oloff Ollssonn Kettunen Knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nielss Ollsson Nissinen 1
Oloff Ollsson Kutwoinen 1
Anders Jonsson Partanoin 1
Michell Ollsson ibm 1
Eskell Joensson Karakainen 1
Andhers Joensson ibm 1
Madz Madzsson Köliainen 1
Peer Jonsson Huttunen 1
Jacob Madhsson ibm 1
Anders Andersson Huttupyllikes 1
Madz Madzsson Kuoliainen Knecht

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Kaupinen 1
Bertell Jonsson ibm 1
Hendrich Larsson Huttunen 1
Lass Larsson ibm 1
Peer Larsson ibm 1
Peer Andhersson ibm 1
Peer Ollsson Royhoinen 1
Anders Andersson Huttunen 1
Oloff Andhersson ibm 1
Hendrich Hatainen 1
Olloff Ollsson Huttinen Knecht

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Andhersson Turunen 1
Påfwell Peersson Eskäläinen 1
Anders Persson Pölänen 1
Poll Persson ibm 1
Larss Andhersson Rönckönen 1
Andhers Andhersson ibm 1
Oloff Ollsson Huttunen 1
Andhers Larsson Heijskanen 1
Hendrich Madzsson Hynninen 1
Oloff Ollsson Juttinen 1
Peer Pållss: Äskeleinen Knecht

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Ollsson Tuohinen 1
Oloff Ersson Nissinen 1
Andhers Madzsson Keckonen 1
Peer Persson Parttaijnen 1
Larss Larsson Heijskanen 1
Peer Madzsson Kekoinen 1
Nielss Lahrsson Ullmaijnen 1
Christer Ollsson ibm 1
Oloff Ollsson Tickaijnen 1
Jacob Peersson Martikaijnen 1
Påfwell Andersson Kökonen Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Sipoijnen 1
Peer Lahrsson Kochkoinen 1
Oloff Ollsson ibm 1
Jonss Jonsson Ullmainen 1
Påfwell Jonsson ibm 1
Petr Peersson Marttikaijnen 1
Pååll Peersson Siwoinen 1
Erich Ollson Koyckärijn 1
Peer Cussmasson Kusmainen 1
Johan Påållsson ibm 1
Påfwell Påfwelsson Ullmoinen Knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Lahrsson Martikaijnen 1
Madz Rhykajnen 1
Larss Hendersson Ållikaijnen 1
Segfredh Jönsson Coppoijnen 1
Lars Ollsson Lappalaijnen 1
Peer Ollsson Marttikaijnen 1
Påfwell Enewaldsson Lapwetäleijnen 1
Staffan Peersson Wäijsaijnen 1
Påffwell Peersson ibm 1
Peer Lahrsson Luckarijnen 1
Grelss Madzssån Asikainen Knecht

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nielss Andhersson Suttinen 1
Jönss Ollsson Hilldoinen 1
Michell Lahrsson ibm 1
Swen Mårtensson ibm 1
Peer Larsson Rosalaijnen 1
Hendrich Peersson Kårpi 1
Hendrich Ollsson Römöinen 1
Oloff Ollsson ibm 1
Erich Bertellsson ibm 1
Erich Andhersson Lapwetäleijnen 1
Nielss Nielsson Sutinen Knecht

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Peersson Martikainen 1
Madz Mårthensson Lappeteleinen 1
Madz Andhersson ibm 1
Erich Ifwarsson Partainen 1
Johan Carllsson ibm 1
Andhers Peersson Lapeteleinen 1
Cåssma Cåssmasson Cåssmainen 1
Påfwell Michellsson Saijckoinen 1
Peer Peerssonn Karakoinen 1
Nielss Andhersson Uttriainen 1
Anders Mårthensson Lapweteläinen K:t

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påfwell Bertellsson Partainen 1
Michell Pickarainen 1
Wenzell Andhersson Rönckä 1
Henrich Niellsson Tiaijnen 1
Påfwell Ollssån Ollikaijnen 1
Oloff Ollssån Hijanen 1
Hindrich Hendehersson Rytikainen 1
Andhers Peersson ibm 1
Peer Erichsson Lapweteleijnen 1
Peer Påffwelsson Rytikeinen 1
Påfwell Bertelsson Partainen K:t

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Isack Påållsson Niskainen 1
Anders Andhersson ibm 1
Andhers Peersson Rotzolainen 1
Anders Jörensson Rauthapartainen 1
Larss Larsson Piediköijnen 1
Hendrich Niellsson ibm 1
Oloff Hendersson Räijsäijnen 1
Anders Thomasson Tenhuinen 1
Oloff Lahrsson Launoinen 1
Oloff Niellsson Kärcköijnen 1
Madz Andersson Tenonen K:t

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Henderssån Harmoinen 1
Påfuell Ollssån Nousiainen 1
Oloff Persson Kerkoijnen 1
Peer Ollsånn ibm 1
Peer Phillppusson Kiskinen 1
Thomas Ollsson Kierkäinen 1
Peer Hendhersson Lappalainen 1
Hendrich Ollsson Jundoinen 1
Larss Ollssonn ibm 1
Peer Ollsson Kallio Kärkäinen 1
Peer Peersson Kallio Kerkinen K:t

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Kämäräinen 1
Michell Michelsson Partainen 1
Larss Jönsson ibm 1
Påfwell Persson ibm 1
Wijsa Wisason Cuncalainen 1
Madz Caupisson Hyfwäräinen 1
Oloff Hendersson ibm 1
Mårthen Hendersson Lappalainen 1
Caupi Staffansson Hyffwärinen 1
Hendrich Larsson Mäki Lapalainen 1
Jönss Wijsasson Cumbulainen K:t

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 348

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Peersson Hyffwärinen 1
Wisa Jönsson Koncköinen 1
Erich Larsson Kire Lapalainen 1
Bertell Påållsson Tapanoinen 1
Larss Hendersson Lapalainen 1
Larss Michellsson Partainen 1
Peer Påållsson Hyffwoinen 1
Påfwell Hintzasson Tikanen 1
Peer Andhersson Nijroinen 1
Gabriell Staffansson Hyfwärinen 1
Larss Hendersson Lapalainen efter Staffan Nissinen ähr förrymdh

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 617
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 309, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16401643

© Väinö Holopainen 2023