AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1648 nimihakemisto

Joroinen ruodutusluettelo 1648

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bertill Thomasson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Hanss Mårthensson (Lachnalahti) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hindrich Michillsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sigfredh Sigfredzsson (Kerisalo) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

AAlkuun

Achtinen

Peer Persson (Lachnalahti) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Afwinen

Peer (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Afwuinen

Bengdt (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

BAlkuun

Begdtinen

Peer Ollss: (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Bengdtinen

Olof Larsson (Kåtkatlax) Väenottoluettelo

Oloff Larss: (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Peer (Sydenmaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Ollsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

CAlkuun

Clemettinen

Olof Ollsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Colemainen

Anders Larsson (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Eshill Olufzsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Jönss (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Larss Andersson (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Olof (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

EAlkuun

Eshelinen

Hindrich Larsson (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Madz Ollsson (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

HAlkuun

Hipssoinen

Olof (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hipssåinen

Pååll (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Huckainen

Markuss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hyfwoin

Madz Madzson (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hyfwoinen

Eshill (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Hynninen

Thomass Larsson (Sywäis) [Talolliset] Ruotu 1 Pieksämäki:Ruod+V

Hyttinen

Larss Ollsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hämäläinen

Erich Michillss: (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Häyrinen

Hindrich Larsson (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Häyrynen

Larss Hindrichzsson (Jorois) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Madz (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Michill (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

IAlkuun

Immoin

Hanss Matzsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Immåinen

Hanss Madzsson (Kåtkatlax) Väenottoluettelo

JAlkuun

Jaatinen

Jöran Hindersson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Juutinen

Anderss (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Oluff (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Pååll Ollsson (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Kaitais) Väenottoluettelo

KAlkuun

Karialainen

Olof (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kauppinen

Hannuss (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Jönss (Sywäis) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kechkoinen

Hindrich (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Keckoinen

Peer (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kerrj

Peer Mårthensson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kijskinen

Madz Larsson (Jåroisby) Väenottoluettelo

Kijsskinen

Madz Larsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kinnuinen

Hindrich (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Larss (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pååll (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kishinen

Larss (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kluckarinen

Pååll (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kurkj

Olof Andersson (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kuroinen

Pååll (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kuråinen

Larss Olofzsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Michill (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kåhåinen

Johan (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kålemain

Larss Andersson (Ruåkåniemj) Väenottoluettelo

Kålemainen

Eschill Ollsson (Jåroisby) Väenottoluettelo

Kåpåinen

Jönss (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Olof (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kåssoinen

Nielss (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kåustinen

Larss Nielsson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kärkein

Peer (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

LAlkuun

Laitin

Peer (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Laitinen

Johan Madzsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pååll Thomass: (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Lamainen

Erich (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lapweteleinen

Hindrich (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Madz Andersson (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V (Jåroisby) Väenottoluettelo

Lewåinen

Oluff (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Liewåinen

Larss (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Linduinen

Anderss (Lachnalahti) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Luttinen

Peer (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Lyttinen

Jönss (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

MAlkuun

Matilainen

Matz (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Mustoinen

Oloff (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Måndåinen

Erich (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Larss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Thomass (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

NAlkuun

Nissinen

Lars Persson (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Mårthen (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Nyrwäs

Thomas (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

OAlkuun

Oinoinen

Peter (Mawedenniska) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

PAlkuun

Paiainen

Johan Anderss: (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pajainen

Erich (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Paunuinen

Peer (Lachnaniemj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pelckoinen

Olof (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pijsspainen

Jönss (Lachnalahti) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pirinen

Oluf (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pryssman

Hindrich (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Punnoinen

Jöran (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Peer (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pursiainen

Johan (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Thomass (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

RAlkuun

Rautiainen

Jönss (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Ringinen

Anderss (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluf Olufzson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Madzsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Rosha

Hindrich (Sywäis) [Talolliset] Ruotu 1 Pieksämäki:Ruod+V

Peer Andersson (Mawedenniska) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Ryssäinen

Hanss (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Rytköinen

Arfwedh Larsson (Mawedenniska) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Ryyssäinen

Påfwell (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Ryysäinen

Larss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Räissäinen

Hindrich (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Peer (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

SAlkuun

Sallinen

Michill (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Seckinen

Anderss (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sorminen

Madz (Wättiläby) [Talolliset] Ruotu 1 Pieksämäki:Ruod+V

Staphan Anderss: (Wättiläby) [Talolliset] Ruotu 1 Pieksämäki:Ruod+V

Suhoinen

Grelss Grelsson (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Pafwell (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Suhåinen

Grelss Grelsson (Saufunniemj) Väenottoluettelo

Olof (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Suikainen

Michill Larsson (Mawedenniska) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Suåmalainen

Mårthen (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Sårmuinen

Peer (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

TAlkuun

Tenhuinen

Hindrich (Sywäis) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Timåin

Johan Peersson (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Timåinen

Johan Peersson (Kärisalå) Väenottoluettelo

Pååll Andersson (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tuckiainen

Peer (Ruåkåniemj) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tunsin

Hindrich Ollsson (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tuomainen

Larss (Kaitais) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Tuåfwinen

Anderss (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tåfwinen

Michill (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tålfwainen

Peer (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tålåinen

Erich Anderss. (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Erich Larsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hind: Anderss: (Jåråisby) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Tårnainen

Larss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tårniainen

Hindrich (Lachnaniemj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

VWAlkuun

Wasarainen

Anders Påålsson (Sywäis) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Anderss Påålsson (Sywäis) Väenottoluettelo

Larss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Watainen

Olof (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Wauhko

Anderss Thomss: (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Wijssulainen

Larss (Safwuniemj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Wiliakainen

Nielss (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Wänäläinen

Madz (Sydenmaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

YAlkuun

Ylettynen

Olof Hendrichsson (Kåtkatlax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Ylyttinen

Nielss (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Olof Hindrichsson (Kåtkatlax) Väenottoluettelo

Påål Nielss (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pååll (Kerisalo) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pååll Nielsson (Kärisalå) Väenottoluettelo

Tässä hakemistossa on yhteensä 146 nimeä

© Väinö Holopainen 2021