AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1653 väenottoluettelo  ☰ 

Joroinen väenottoluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jorois Sochn

Rulla oppå dhe Knächtar som aff Wiborgz och Nyieslotz Lähn äre skrefne pro Anno 1653


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 90

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Caitais/Kaitainen
Hindrich Larsson
Kotkatlax/Kotkatlahti
Staffan Peersson
Ruokoniemi/Ruokoniemi
Thomas Nielsson
Katissalax/Katisenlahti
Arfwedh Eerichsson
Eerich Larsson Toloin
Peer Olofzson Hipsoi
Sywäis/Syvänsi
Peer Sigfredsson Ringinen
Katissalax/Katisenlahti
Erich Larsson

Ratsastalot ♦ Knechtar som Dragounerne böhre uthgifwa aff sitt öfwerlöps folck

Rakuunat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 91

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Sawoniemj/Savuniemi
Michel Erichsson

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 630
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 90

Nimet aakkosjärjestyksessä16491654

© Väinö Holopainen 2022