AloitussivuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kerimäki ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Kärrimäkj Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen liikaväki

Ruotu 64, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simbala/Simpala
Påhl Påhlsson Mukoin 1

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kolfwoisenpä/Kolvosenpää
Anders Christersson Karhu 1
Jören Olofsson Muhoin 1 S:, Knecht

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Päifwilä/Päivilä
Lars Brusisson Turdin 1
Oloff Olofsson 1
Kolfwoisenpä/Kolvosenpää
Anders Michellsson Nousiain 1
Staffan 1 B:r
Niels 1 B:r
Mackola/Makkola
Hendrich Nielsson Mackoin 1
Hendrich 1 B:S:
Olof Makoin 1 B:S:

Ruotu 65Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Loikain 1
Petter 1 Son
Päsoila/Pesola
Anders Nielsson Tålfwain 1
Petter Hendersson 1 B:r Son
Haukilax/Haukilahti
Madz Sairain 1
Påhl 1 B:r
Niels 1 B:r
Råckonemj/Ruokoniemi
Mattz Cautoin 1
Hendrich 1 B:r
Kupiala/Kupiala
Petter Hansson Mackoin 1
Hans Olofsson 1 B:S:
Wara/Vaara
Petter Petersson Kupiain 1
Mattz Abrahamsson 1
Anders 1 B:r
Petter 1
Påhl Tickinen 1
Anders 1 B:r
Erich Månsson 1 B:r, Knecht

Ruotu 66Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Haloin 1
Hapanemj/Haapaniemi
Hans Mattsson Kosoin 1
Anders 1 B:r
Erich 1 B:r
Thomas Michellsson Littmain 1
Staffan 1 B:r
Kyllälä/Kyllölä
Måns Michelsson Tynkin 1
Lars 1 B:r
Christer 1 B:S:
Thomas 1 B:r, Knecht
Christer Persson Tynkin 1
Pittkälä/Pitkälä
Michell Jöransson 1
1
Tickilä/Tikkilä
Simon Peersson Silfwenoin 1
Johan Påhlsson Sairain 1
Erich 1 B:r
Niels Persson Mutika 1
_fwosalo/Hevossalo
Petter Petersson Karialain 1
Påhl 1 B:r

Ruotu 67Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Raikus/Raikuu
Lars Michellsson Nousiain 1
Petter 1 B:r
Hendrich 1 B:r

Ruotu 67, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simbala/Simpala
Påhl Hendersson Bryggiare 1
Brusius 1 B:r
Hans Mannikain 1
Catamo/Kaatamo
Staffan Andersson Månoin 1
Anders 1 S:
Petter 1 S:
Johan 1 B:S:
Oloff Larsson Lafwikain 1
Erich 1 B:r
Michell Hendersson Kolemain 1
Hendrich Hendersson Kurfwin 1
Kärrimäkj/Kerimäki
Anders Hendersson Silfwoin 1
Kulenois/Kulennoinen
Anders Hendersson Meloin 1 Knecht
Hendrich Hendersson Silfwoin 1
Pichlanemj/Pihlajaniemi
Johan Simoin 1

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tynkylä/Tynkkylä
Hendrich Hendersson Tynkin 1
Oloff 1 B:r
Mackola/Makkola
Peter Brusiusson Redswen 1
Brusius 1 B:r
Kumburanda/Kumpuranta
Anders Hendersson Kupiain 1
Laukansarj/Laukansaari
Hendrich Hendersson Kardin 1 Knecht
Staffan Simonsson Turdin 1
Lödiälä/Lötjölä
Petter Bertillsson Lödioin 1
Alakona/Alakuona
Thomas Clemetsson Jatin 1
Ylikona/Yläkuona
Anders Hardikain 1
Hendrich 1 B:r
Hendrich Wenäläin 1
Niels 1 B:r
Lars 1 B:r S:n
Järfwenpä/Järvenpää
Lars Påhlsson Nousiain 1
Naukarila/Naukkarila
Grels Thomasson Kettuin 1
Thomax 1 B:r
_emosalo/Niemensalo
Hendrich Påhlsson Hertuain 1

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels 1 B:r
Påhl 1 B:r
Tåropala/Toroppala
Simon Tåropain 1
Johan 1 B:r
Klostarila/Luostarila
Oloff Johansson 1
Johan 1 B:r
Joutzenemj/Jouhenniemi
Staffan Matsson Silfwenoin 1
Michell 1 B:r
Mattz 1 B:r
Staffan Nielsson Kähko 1
Hapalax/Haapalahti
Mattz Sigfwoin 1
Mårten 1 B:r
Petter Johansson Pittkein 1 Knecht
Pichlanemj/Pihlajaniemi
Staffan Matsson Somalain 1
Lukas Staffansson 1 S:n
Pakunala/Paakkunala
Mårten Andersson Massin 1
Johan 1 B:r
Mattz 1 B:r

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 70Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rauhanemj/Rauvanniemi
Lars Larsson Hirfwoin 1
Rokolax/Ruokolahti
Bertill Hansson Kosoin 1
Mattz 1 Dreng
Hendrich Larsson Silfwenoin 1

Ruotu 70, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rokonemj/Ruokoniemi
Elias Andersson Ahoin 1
Mattz Peersson Muttka 1
Niels Månsson Tolfwain 1 D:
Erich Erichsson Sairain 1
Kasila/Kessilä
Peter Petersson Kaxoin 1
Hendrich 1 B:r
Simanala/Simanala
Peter Mattsson Konoin 1
Petter Matsson Turdin 1
Brusius 1 B:r
Clemet Larsson Karfwin 1
Erich Kåpsa 1
Peter Hendersson Turuin 1 Knecht
Hendrich Hendersson Sairain 1
Lakoila/Laakkola
Simon Simonsson Turdin 1

Ruotu 71Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rikola/Riikola
Hendrich Hendersson Rickoin 1
Erich 1 B:r
Kåkala/Kuokkala
Hendrich Olofsson Marain 1
Clemet Andersson Sijkain 1
Jöran 1 B:r
Petter Jumpain 1
Hapanemj/Haapaniemi
Hans Peersson Kosoin 1
Erich 1 B:r
Ylikona/Yläkuona
Anders Hansson Hirfwoin 1
Hans Hirfwoin 1 B:r
Lars Hansson Hirfwoin 1
Påhl Erroin 1
Abraham Thomasson Hirfwoin 1
Erich Hirfwoin 1 B:r
Pihlanemj/Pihlajaniemi
Hendrich Hendrichsson Simoin 1 Knecht
Mannikala/Mannikkala
Thomas Pylkein 1

Jalkaväki

Ruotu 71, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo/Vaahersalo
Mattz Peersson Keroin 1
Påhl 1 B:r

Kruunun talot

Ruotu 72, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mackola/Makkola
Tönness Hendersson Makoin 1 Knecht
_ijskelä/Kiiskilä
Thomas Brusiusson Turdin 1
Pesoika/Pesola
Germundh Hendersson 1
Hendrich 1 B:r
Joutzenemi/Jouhenniemi
Mattz Staffansson Säppain 1
Germundh Peersson 1
_eikala/Heikkala
Nilss Jörensson Heikain 1
Erich Tållpain 1 Past: Dn: Olaus a Borgeres E: Drengh

Jalkaväki

Ruotu 73, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 975

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo/Vaahersalo
Påhl Peersson Kerroin 1
Bertell Peersson Kerroin 1

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 73, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 975

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti

Ruotu 75, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 975

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pichlanemj/Pihlajaniemi
Clemet Simoin 1

Läänitykset

Herman von Burghausenin läänitys ♦ Sahl: H: Öfwerste Borkhusens Frällsse

Ruotu 1Ker, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1014

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hapalax/Haapalahti
Anders Thomasson Könön 1 Knecht
Pitkälä/Pitkälä
Peter Johansson Pitkäin 1
Laukansarj/Laukansaari
Anders Käkj
Anders Hansson Kåssoin

Karl Gyllenbrantin läänitys ♦ Fend: Carll Gyllenbrantz Frelsse

Ruotu 1Ker, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1015

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simanala/Simanala
Simon Sijkain 1
Oluf 1 Son
Jöran 1 B:r
1 boga som frelsset förledete åhr blifwit Skyldigh

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 971

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2023