AloitussivuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1648 väenottoluettelo ☰ 

Kerimäki väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessä

Kärimäki Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 8

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Järfwenpä/Järvenpää
Sigfredh Andersson Näussiainen 1
Simbala/Simpala
Jören Madzsson Hämäläinen 1 Men der han kan förskafa Brusius Turdinenss Son Brusius Brusiusson Turdinen till neste General munstringhh i Crononess Tienst, då blifwer han frij af orsack at han ähr eendeste mansshielp på hemmanet och skatter för all den Jordh honom i Skatt booken påfördh ähr.

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 9

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hanhijjärfwj/Hanhijärvi
Larss Hindrichsson Rijkoinen 1
Pesåila/Pesola
Nielss Nielsson Tålfwainen 1
Hapala/Haapaniemi
Hindrich Madzsson Sighwoinen 1 Der han intet doger skole Corneten Larss Erichzsson och Lendzmannen Hanss Von Holtten suara före.
Anttola/Anttola
Pååll Hindrichsson Löcköj 1
Alakuona/Alakuona
Anderss Clemetzsson Jaatinen 1
Ylekuona/Yläkuona
Johan Påålsson Hångainen 1
Kumbunranda/Kumpuranta
Hindrich Peersson Kupiainen 1
Ruåkålax/Ruokolahti
Hindrich Nielsson Silfwenoinen 1
Sigfredh Låuhiainen 1
Waaraby/Vaara
Larss Staphansson Haloinen 1
Laukansaarj/Laukansaari
Larss Påålsson Silfwenoinen 1
Kärimäkj/Kerimäki
Madz Hindrichsson Mastarin 1
Måiniemj/Moiniemi
Michill Peersson Pardainen 1
Laakåla/Laakkola
Larss Larsson Pulckin 1 Der han kan skaffa Johan Pålsson Nachkahattu till neste General munstringh då blifwer han frij, huar och icke yduge sielff.

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 8, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023