AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1677 väenottoluettelo  ☰ 

Kerimäki väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessä

Kierimäckj Sochn

Kort Rulla aff 677 Åhrs Knechter som Skrefne åhrl: förledne Åhr 676, och Öfwerstens Wälb: H:r Anders Munckz Regemente tillhörige Nembligen


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crone

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 747

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Katamo/Kaatamo
Anders Måndoin 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 747

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2022