AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1643 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Oluffzsonn, Ruotu 15

Bertill Thåmmasson, Ruotu 18

Hindrich Mattzsonn, Ruotu 1

AAlkuun

Ahoinen

Påål Andersson, Ruotu 6

Airaxinen

Jihannus, Ruotu 16

Madz, Ruotu 16

Oluff, Ruotu 16

CAlkuun

Clemetinen

Johann Andersson, Ruotu 5

Colemainen

Nills Michielssonn, Ruotu 17

Oluff Staphansson, Ruotu 17

Peer Peersonn, Ruotu 17

Peer Persson, Ruotu 17

Peer Påelssonn, Ruotu 17

Cosmain

, Ruotu 1

Cosmainen

Påål, Ruotu 7

Cålemain

Peer Peersson, Väenottoluettelo

Cårdilain

Anders, Ruotu 11

Larss Michielsson, Ruotu 11

HAlkuun

Haikoinen

Mattz, Ruotu 2

Hakarain

Jören Jörenssonn, Ruotu 10

Hakulinen

Hans Påelsson, Ruotu 18

Madz Oluffssonn, Ruotu 17

Hallikainen

Christer Larsson, Ruotu 12

Halåin

Philpus Brusison, Ruotu 15

Halåin Lipsa

Peer Philpusonn, Ruotu 4

Philpus Philpussonn, Ruotu 4

Halåinen

Peer Jonsson, Väenottoluettelo

Hamuinen

Oluff, Ruotu 5

Happoinen

Abraham Madzsonn, Ruotu 11

Happåinen

Abraham Masson, Väenottoluettelo

Hardikain

Daniel Anderssonn, Ruotu 14

Sigfred Oluffsson, Ruotu 10

Sigfredh Anderssonn, Ruotu 14

Hartikain Kuppj

Hindrich Hindrichzsonn, Ruotu 10

Hatainen

Christer, Ruotu 3

Sigfred, Ruotu 3

Hatinen

Jören, Ruotu 8

Heetainen

Hartwich, Ruotu 8

Heikinen

Jönss, Ruotu 9

Lars, Ruotu 9

Thåmas, Ruotu 6, Väenottoluettelo

Heiskain

Jacop Andersson, Väenottoluettelo

Jakoph Andersson, Ruotu 15

Oluff Påelsson, Ruotu 13

Staphan, Ruotu 16

Heiskainen

Mattz, Ruotu 14

Hilduinen

Peer, Ruotu 15

Hittinen

Thomas, Ruotu 4

Holopain

Hindrich Clemetzson, Ruotu 11

Oluff Clemettzsonn, Ruotu 11

Hufwerinen

Erich Hindrichzsonn, Ruotu 15

Hyfwerin Kelle

Jören Pååelsson, Ruotu 15

JAlkuun

Jalkainen

Oluff, Ruotu 10

Jerffweläinen

Oluff, Ruotu 12

Julckuinen

Peer Jonsson, Väenottoluettelo

Julkuinen

Anders, Ruotu 1

Peer Jönssonn, Ruotu 16

KAlkuun

Kackinen

Hindrich Påålsson, Ruotu 2

Påål, Ruotu 2

Kallinen

Knut, Ruotu 1

Kanckuinen

Anders, Ruotu 11

Madz Påwelsson, Ruotu 12

Karhuin

Hindrich Peersson, Ruotu 7

Segfred, Ruotu 7

Karhuinen Wårråj

Staphan Oluffssonn, Ruotu 18

Kartuinen

Larss Påelsson, Ruotu 17

Påel Peersson, Ruotu 17

Kasurinen

Anderss Mattzson, Ruotu 5

Mattz Peerssonn, Ruotu 6

Mårten, Ruotu 6

Oluff Madzsonn, Ruotu 6

Påål Erichzsonn, Ruotu 6

Keijoinen

Hindrich, Ruotu 5

Oluff Hind., Ruotu 5

Keinoinen

Jönss, Ruotu 14

Madz, Ruotu 14

Keiåinen

Oloff Hindersson, Väenottoluettelo

Kekelehinen

Hindrich, Väenottoluettelo

Kelle (Hyfwerin Kelle)

Jören Pååelsson, Ruotu 15

Kerfuinen

Jönss, Ruotu 4

Kettuinen

Anders, Ruotu 2

Påel, Ruotu 8

Kinnuinen

Larss, Ruotu 4

Staphan, Ruotu 4

Knuthinen

Erich Larssonn, Ruotu 18

Knutinen

Oluff Oluffzson, Ruotu 17

Knutinen (Mukelå Knutinen)

Larss Larsson, Ruotu 17

Kuckåin

Tönne Tönnesonn, Ruotu 16

Kuppj (Hartikain Kuppj)

Hindrich Hindrichzsonn, Ruotu 10

Kuroinen

Jören Eskilssonn, Ruotu 2

Kurojnen

Anders, Ruotu 3

Kåistinen

Hindrich, Ruotu 11

Påål Hindrichzsonn, Ruotu 11

Kåliåinen

Peer Segfredzsonn, Ruotu 16

Kårhåinen

Bertill, Ruotu 3

Nills, Ruotu 15

Käkelähinen

Hindrich, Ruotu 9

LAlkuun

Laakåinen

Peer, Ruotu 9

Lackoinen

Jönss, Ruotu 2

Lackåinen

Larss, Ruotu 10

Laihiainen

Anders, Ruotu 9

Laitinen

Påål, Ruotu 1

Lappwetelein

Mattz Hansson, Ruotu 2

Lapweteleinen

Jönss, Ruotu 1

Leinoinen

Jönss, Ruotu 2

Leskinen

Jönss Mattzson, Ruotu 7

Lille

Oluff Michielssonn, Ruotu 3

Linduin

Påål Peerson, Ruotu 5

Lipsa (Halåin Lipsa)

Peer Philpusonn, Ruotu 4

Philpus Philpussonn, Ruotu 4

Lutinen

Anders, Ruotu 7

Lydikein

Hanss Hansson, Ruotu 18

Hanss Peersson, Ruotu 18

Lydikeinen

Jören Hansson, Ruotu 17

Lydikäinen

Hans Hansson, Väenottoluettelo

Läskinen

Madz Andersson, Ruotu 15

MAlkuun

Mahoinen

Segfred Erichzsonn, Ruotu 12

Malinen

Nills, Ruotu 16

Marainen

Hindrich Anderssonn, Ruotu 3

Matilainen

Oluff, Ruotu 7

Mattilainen

Oloff, Väenottoluettelo

Mietinen

Jönss Peersson, Ruotu 13

Larss Oluffssonn, Ruotu 12

Peer Hindrichzsonn, Ruotu 13

Mukelå Knutinen

Larss Larsson, Ruotu 17

Mustoinen

Nills Larsson, Ruotu 16

Myckoin

Hans Påållsson, Väenottoluettelo

Myckäinen

Hanss Påuelss:n, Ruotu 3

Påål, Ruotu 3

Mähöinen

Mattz Oluffzsonn, Ruotu 4

Måns Mattzson, Ruotu 18

Mäkäräin

Nills Madzson, Ruotu 18

Möhainen

Anders Peerssonn, Ruotu 12

Mönckin

Peer, Ruotu 12

Möncköinen

Larss Oluffssonn, Ruotu 12

Möykyinen

Oluff Oluffssonn, Ruotu 16

NAlkuun

Nirain

Peer Madzson, Ruotu 10

Peer Peerss:n, Ruotu 10

Nirainen

Peer Peersson, Väenottoluettelo

Nuriainen

Påfwel, Ruotu 3

OAlkuun

Ouaskain

Peer Hindrichzsonn, Ruotu 18

PAlkuun

Parfwiain

Swen, Ruotu 8

Pasain

Anti, Ruotu 7

Peckarinen

Nills Staphansson, Ruotu 5

Pelckoinen

Oluff, Ruotu 14

Oluff Oluffss:n, Ruotu 14

Pelckåinen

Oloff Olofsån, Väenottoluettelo

Pirinen

Oluff, Ruotu 7

Pitkäinen

Jönss Oluffssonn, Ruotu 6

Påål Hindrichzsonn, Ruotu 5

Segfred Swenssonn, Ruotu 5

Pulckuinen

Jönss Peerssonn, Ruotu 6

Pursiainen

Påål Påelsson, Ruotu 15

Pålfwinen

Thommas, Ruotu 6

RAlkuun

Radikainen

Påål, Ruotu 4

Reinikainen

Hindrich, Ruotu 11

Rekinen

Anderss Segfredzsonn, Ruotu 4

Reseinen

Swen Andersson, Ruotu 12

Resinen

Oluff Påålsson, Ruotu 12

Rissainen

Påål Philppusson, Ruotu 10

Tåmmas, Ruotu 10

Roiskein

Påfwel Madzson, Ruotu 5

Råinin

Larss Nillssonn, Ruotu 14

Räsainen

Bengdt, Ruotu 1

Räsäin

Oluff Andersson, Ruotu 13

Räsäinen

Mons Oluffss:n, Ruotu 14

Swän, Ruotu 14

SAlkuun

Safwålain

Ifwar Larsson, Ruotu 1

Sallinen

Oluff Jönsson, Ruotu 11

Sichwåinen

Anders Larssonn, Ruotu 9

Smolander

Anders Madzsonn, Ruotu 8

Peer Madzson, Ruotu 13

Smålander

Peer Peersson, Ruotu 14

Soininen

Stapahn Oluffssonn, Ruotu 13

TAlkuun

Taskinen

Hanss, Ruotu 1

Staphan, Ruotu 1

Tilikainen

Michiel, Ruotu 13

Toifwainen

Jönss Anderssonn, Ruotu 1

Påål Påelssonn, Ruotu 5

Tolpain

Peer Anderson, Ruotu 8

Turuin

Hindrich Jacopsån, Väenottoluettelo

Turuinen

Eskill Eskillssonn, Ruotu 13

Hindrich Jakopzson, Ruotu 13

Johan Jakopzson, Ruotu 13

Mattz, Ruotu 13

Tåfuinen

Oloff Påållsson, Väenottoluettelo

Oluff Påfwelssonn, Ruotu 4

Tåfwinen

Bertil, Ruotu 8

Tåfwins

Hanss, Ruotu 9

Tåifuain

Jons Andersson, Väenottoluettelo

Tåifwainen

Hindrich, Ruotu 10

Tåifwinen

Erich, Ruotu 3

Jören Jörenssonn, Ruotu 3

UAlkuun

Uckåinen

Jönss Oluffsson, Ruotu 7

VWAlkuun

Waitin

Clemet Tåmasson, Väenottoluettelo

Waitinen

Clemet Tåmmasson, Ruotu 8

Wanikain

Mattz Segfredzsonn, Ruotu 15

Wardiain

Hindrich Nillssonn, Ruotu 10

Nills Nillssonn, Ruotu 8

Oluff Mårtenssonn, Ruotu 6

Wardiainen

Madz Nillsson, Ruotu 9

Waråinen

Påål Påålssonn, Ruotu 8

Watain

Swen Swensson, Väenottoluettelo

Watainen

Oluff, Ruotu 18

Swen Swensson, Ruotu 2

Weneläin

Peer Påålsson, Ruotu 2

Wenäläin

Hindrich, Ruotu 9

Wårråj (Karhuinen Wårråj)

Staphan Oluffssonn, Ruotu 18

Wänäinen

Mattz Mattzson, Ruotu 7

Wätäinen

Oluff, Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 210 nimeä

© Väinö Holopainen 2021