AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1644 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1644

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bertill Thomasson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Hendrick Madzsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Morten Carlss [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Mårthen Carlsson Väenottoluettelo

AAlkuun

Ahoinen

Påål Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Airaxinen

Ihannus Ihensson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Asikainen

Nils Nilsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

CAlkuun

Clemetinen

Johan Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Cnutinen

Erick Larsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Oll Ollsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Colemainen

Olof Ol [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Cordilainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Larss Michelsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Cålemain

Oluf Ollsson Väenottoluettelo

HAlkuun

Hackarain

Nielss Påålsson Väenottoluettelo

Hackarainen

Nilss Påålsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hackarajnen

Hendrick Hendricksson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Jacob [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jören Jörensson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hakulinen

Hanss Påålsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Madz Ollsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hallikainen

Christer Larsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Haloinen

Peer Philipsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Philip Brussiussson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Philip Philipsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hamunen

Olof [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Happoinen

Peer Madzsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hardikainen

Daniel Andersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hendrick [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Siffer Andersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hardikajnen

Hendrick Hendersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hatainen

Siffer [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Siffer Sifferss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Sigfredh Sigfersson Väenottoluettelo

Hatoinen

Thomass [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Heickinen

Larss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Thomas [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Heiskainen

Erick Larsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Oll Påålsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Heiskanen

Staffan [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Hemmelein

Eskell [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Hietajnen

Hartwijk [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hilduinen

Peer [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Holopainen

Hendrick Clemetsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Olof Clemetsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Huickoinen

Madz [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Huoskainen

Larss [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Huåskainen

Lars [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hyfuärinen

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pååll Påållsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Hyfwärinen

Erick Siffersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Jöran Påålsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Påwell Påwelssonn [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hyttynen

Thomas [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hålåpain

Oluff Clemetsson Väenottoluettelo

Hårtanajnen

Thomas Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hämäläinen

Eskell [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hätinen

Jöran [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

JAlkuun

Jalkainen

Olof [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Julckoinen

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Julckunen

Anders [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Jönss Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Järfwäläinen

Oll [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Jäskäläin

Peer Hansson Väenottoluettelo

Jäsköläjnen

Peer Hansson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

KAlkuun

Kackinen

Hendrick Påålss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kackonen

Jöns [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kallinen

Knut [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kanckuinen

Thomas [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kanckunen

Anderss [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz Påålsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kankuinen

Thomass [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Kapainen

Hanss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Karttunen

Larss Påålsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kasurinen

Anders Madzsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Madz Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Mortin Mortensson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oll Madzsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Påål Ericksson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pååll Erichsson Väenottoluettelo

Keijonen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Keinoinen

Jöns [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Jönss Matzsson Väenottoluettelo

Madz [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Keinonen

Matz [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kekäläjnen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kettunen

Pååll [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kinnunen

Lars [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Staffan [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Koistinen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Påål Hendrickss [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Kolemainen

Nils Michelsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Oll Staffansson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Påålsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Koliojnen

Peer Siffersson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Korhoinen

Hendrick Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Siffer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Korhonen

Nils [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kosmainen

Påål [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Krower

Abram Ollsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Jacob Madzsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kuckonen

Töniss Tönisson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kuckåinen

Anders Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Kuckånen

Anders Andersson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kuroinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jören Eskelsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kålionen

Peer Thomasson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Kåliåinen

Peer Thomasson Väenottoluettelo

Känoinen

Jöran Eskelsson Väenottoluettelo

Kärfwinen

Jöns [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

LAlkuun

Laakonen

Peeer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lackonen

Lars [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Laihiajnen

Anders [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Laitinen

Påål [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Lapweteläinen

Madz Hanss. [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Lapweteläjnen

Jönss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Leinonen

Jönss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Leskinen

Jöns Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Madz Andersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Lille

Olof Michelsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Linduinen

Påål Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lutinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Lydikäinen

Hanss Hansson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hanss Peersson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Lydikäjnen

Jören Hansson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

MAlkuun

Mahajnen

Siffer Ericksson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mahlinen

Nielss Väenottoluettelo

Malinen

Nilss [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Marajnen

Hendrick Anderss. [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Matilains

Oll [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Miettinen

Jönss Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Larss Ollsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer Hindersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mukelå

Lars Larsscon [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Mustonen

Nilss Larsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Myckänen

Påål [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Mähynen

Madz Ollsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Mähönen

Månss Madzsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Mäkäräjnen

Nilss Madzsson [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Möhäinen

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mönckyinen

Peer [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mönckynen

Larss Ollsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Möyckynen

Oll Ollsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

NAlkuun

Niroinen

Peer Madzsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nuriainen

Påål [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

PAlkuun

Parwiajnen

Swen [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pasainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pekarinen

Nilss Staffansson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pelkoinen

Oll [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pirinen

Oll [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pitkänen

Jönss Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Hendrichsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Siffer Swänsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pursiajnen

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pålfuin

Thomas Väenottoluettelo

Pålwinen

Thomas [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

RAlkuun

Radikainen

Påål [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Rassåinen

Johan [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Rastoinen

Johan [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Reeckinen

Anders Siffersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Reinikainen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rissainen

Michel Thomasson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Michill Thomasson Väenottoluettelo

Rissajnen

Påål Philpsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Thomass [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Ruodzalain

Anders Andersson Väenottoluettelo

Ruskiajnen

Påål Madzsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Råininen

Larss Nilsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Råtzalainen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Räsynen

Bengdt [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Räsäinen

Monss Ollsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Olof Andersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Olof Påålsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Swen [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Räsäjnen

Swen Andersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

SAlkuun

Saffwolainen

Ifuar Larss. [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Sallinen

Oll Jönsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oluff Jönsson Väenottoluettelo

Sichwonen

Anderss Larsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Smoländer

Anderss Madzsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Smålender

Anders Matzsson Väenottoluettelo

Småländer

Peer Madzsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Soininen

Staffan Ollsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

TAlkuun

Taskinen

Hans [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hemmingh Hansson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V Väenottoluettelo

Staffan [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tijlikain

Michill Michillsson Väenottoluettelo

Tilikainen

Michel [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Toifwinen

Erick Erikss. [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hendrick [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jören Jörensson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Toifwoinen

Hendrich [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Toiwoinen

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Towinen

Bertil [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Turuinen

Johan [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Turunen

Eskel Eskelsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Twofwiss

Hanss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Twomahainen

Madz Swensson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tåifuainen

Pååll Påållsson Väenottoluettelo

Tålffwainen

Hindrih [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Tålfuainen

Hinrich [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tålppainen

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

UAlkuun

Uckonen

Jöns Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

VWAlkuun

Wainikainen

Madz Siffersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Waittinen

Thomas [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wardiajnen

Hendrick Nilsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Warojnen

Påål Nilsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wartiajnen

Nilss Nilsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oll Mortensson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Watajnen

Oll [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Wenäläjnen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wårro

Staffan Ollson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Wäinäinen

Peer Påålss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wänäinen

Madz Madzsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Wätäinen

Oluff Ollsson Väenottoluettelo

Wätänen

Oll [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

ÅAlkuun

Åwaskainen

Peer Hendricksson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 226 nimeä

© Väinö Holopainen 2023