AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1648 ruodutuksesta poissaolleet  ☰ 

Kuopio ruodutuksesta poissaolleet 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Cuåpiå Sochen

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 129

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Haminalax/Haminalahti
Madz Sigfredsson Wainikainen 1
Hildula/Hiltulanlahti
Jakob Ollsson 1
Puutus salmj/Puutossalmi
Madz Laitinen 1
Wechmasmäkj/Vehmasmäki
Peer Sigfredsson Kåliåinen 1
Karttula/Karttula
Peer Påålsson Kilckoinen 1
Hirfwilax/Hirvilahti
Peer Peersson Julkoinen 1
Kuråilanlax/Kurolanlahti
Michill Lydikäinen 1
Pååll Muriainen 1
Peeter Wäneinen 1
Erich Tuåfwinen 1
Jörn Jörensson Tuåfwinen 1
Olof Michillsson Lille Tuåfwin 1
Erich Hindersson Hyttinen 1
Manningawesi/Maaninkavesi
Hindrich Sipåinen 1
Larss Andersson Haatainen 1
Sigfredh Haatainen 1
Philpuss Philpusson Haloinen 1
Peer Jacobsson Haloinen 1
Hamula/Hamula
Hindrich Jönsson Kerfwinen 1
Pöliä/Pöljä
Pååll Hindersson Linduinen 1
Kasurila/Kasurila
Olof Madzsson Kassurinen 1
Hackarala/Hakkarala
Madz Ollsson Jalkainen 1
Rissala/Rissala
Sigfredh Rissainen 1
Sängimäkj/Sänkimäki
Hindrich Pitkäinen 1
Rönä/Ryönä
Larss Nielsson Wardiainen 1
RijssaJärfwj/Riistajärvi
Nielss Wardiainen 1
Sunj Parwiainen 1
WuåtiJärfwj/Vuotjärvi
Anderss Passainen 1
Jönss Madzsson Leskin 1
Madz Madzsson Rissainen 1
Sywäriby/Syvärilä
Pååll Andersson Ahoinen 1
Larss Linduinen 1
Anderss Luttinen 1
Olof Kluckarinen Ticka 1
Hindrich Peersson Kårhåinen 1
Johan Påålsson Cuåssmainen 1
Sigfredh Kårhåinen 1
Nielss Påålsson Hackarainen 1
Madz Wänäinen 1
Jönss Hindersson Luckarinen 1
Olof Pirinen 1
Piexä/Pieksä
Peer Knutinen 1
Thomas Heickinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 130

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Thomasson Pålfwinen 1
Peeter Hårttainen 1
Wuorisalo/Vuorisalo
Peer Persson Smålender 1
Anderss Hardikainen 1
Tuusniemj/Tuusniemi
Olof Räsäinen 1
Jönss Keinoinen 1
Peer Madzsson Smålender 1
Ritåniemjby/Ritoniemi
Hindrich Reinikainen 1
Larss Hallikainen 1
Peer Möcköinen 1
Enalax/Enonlahti
Madz Swenss: Tuåmahain 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 35, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 99, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2022