AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1653 ruodutusluettelo ☰ 

Kuopio ruodutusluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessä

Cuopio Sochn

Rotteringz Lengdh


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hatalaby/Haatala
1 Christer Hatainen
2 Hendirch Sipoinen
3 Lars Hatainen
4 Sigfred Hatainen
5 Berttill Korhoinen
6 Peer Haloinen
7 Philpus Haloinen
8 Christer Nielsson
9 Oluff Wäisäinen
10 Staphan Kinnuinen
Pölliä/Pöljä
11 Påll Linduinen
12 Hendrich Kerfuinen
13 Jören Tofuinen
14 Andhers Rekinen
15 Hendrich Keioinen
Hirfwilax/Hirvilahti
16 Matz Haikoinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Kackinen
2 Hendrich Kackinen
3 Matz Lapweteläinen
4 Andhers Kettuinen
5 Matz Wänäläinen
6 Pål Wänäinen
7 Peer Wänäinen
8 Eskell Kuroinen
9 Andhers Kuroinen
10 Påål Myckäinen
11 Hendrich Marainen
12 Michell Lydikäinen
13 Pååll Nuriainen
Karttula/Karttula
14 Påll Karttuinen
15 Jören Lydikäinen
16 Peer Karttuinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Karttuinen
2 Peer Kilkainen
Tallus/Tallus
3 Oluff Karhuinen
4 Lars Knuttinen
5 Oluff Knuttinen
6 Erich Knuttinen
7 Matz Mäkäräinen
8 Oluff Watainen
9 Mons Mähöinen
10 Påll Marainen
11 Pååll Toloinen
12 Christer Linduinen Löss drifuare
Lydikälä/Lyytikkälä
13 Hans Lydikäinen
14 Peer Eskelinen
15 Hans Hakulinen
16 Peer Owaskainen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johan Bengtson Räsäinen
Puutussalm/Puutossalmi
2 Jören Hyfuärinen
3 Jören Hyfuärinen
4 Lars Mustoinen
5 Staphan Soininen
6 Lars Matzsson Turuinen
7 Johan Turuinen
9 Zaharias Tuppurainen
10 Oluff Rautapardain
11 Hendrich Happoin
Erich Hyfuärinen Påst bonde
Wechmasmäkj/Vehmasmäki
12 Peer Julkuinen
13 Peer Collioinen
14 Abraham Möykyin Löss drifuare
15 Oluff Möykyin
16 Lars Tihoinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Nils Malinen
2 Staphan Jatinen
3 Pååll Laitinen
4 Peer Pekurinen
5 Swen Hyfuärinen
6 Oluff O. Haioitos
7 Sigfredh Tuchkainen
8 Staphan Heiskain
Airaxela/Airaksela
9 Matz Airaxinen
10 Peer Larsson ibm
11 Ihanus Airaxinen
12 Pål Peersson ibm
Punnonmäkj/Punnonmäki
13 Michel Jacobsson Colemain
14 Peer Colemainen
15 Mons Colemainen
16 Niels Colemainen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Staphan Michelsson Colemain
2 Påll Staphansson ibm
3 Staphan O. Karhuin
4 Staphan Colemainen
Worissalo/Vuorisalo
5 Oluff Hålapain
6 Peer Smolender
7 Anders Hardikainen
8 Daniel Hardikainen
9 Matz Hansson Taskin Löss drifuar
10 Oluff Pelkoinen
11 Hendrich Karttuinen
12 Matz Mustoinen
Rittoinemi/Ritoniemi
13 Matz Happoinen
14 Anders Holapain
15 Anders Kordilainen
16 Lars Kordilainen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Staphan Kankuinen
2 Anders Hilduinen
3 Hendrich Reinikain
4 Oluff Sallinen
5 Hendrich Hålapain
6 Hendrich Kåistin
7 Andhers Matzson Hilduin
8 Andhers Andikainen
9 Erich Heiskains E
10 Swen Andhersson Rässäin
11 Lars Miettinen
12 Lars Hallikainen
13 Peer Monköinen
Rässälä/Räsälä
14 Oluff Påhlsson Rässäin
15 Andhers Möhäinen
16 Andhers Swensson Rässäin

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Erich Mahainen
2 Pååll Jerfweläin
Enanlax/Enonlahti
3 Michel Tillikainen
4 Matz Thomahainen
5 Oluff Heiskainen
6 Pååll Koistinen
7 Andhers Koistinen
Tuusnemi/Tuusniemi
8 Swen Rässäinen
9 Mons Rässäinen
10 Oluff Rässäinen
11 Andhers O: Rässäinen
12 Matz Keinäinen
13 Matz Larsson ibm
14 Jöns Keinäinen
15 Eskell Turuinen
16 Peer Mietinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oluff Mietinen
2 Peer Smolander
3 Hendrich Larsson Turuinen
4 Andhers Mustoinen
5 Jönss Mietinen
Kasurila/Kasurila
6 Matz Husoi Kasurinen
7 Matz Peersson ibm
8 Matz Hendersson ibm
9 Erich Kasurinen
10 Mårthen Kasurinen
11 Oluff Kasurinen
12 Sigfredh Sichfuoinen
13 Andhers Mustoinen Löss drifuas
14 Jöns Julkuinen
15 Hendrich Kasurinen
Hamula/Hamula
16 Lars Kinnuinen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jöns Wardiainen
2 Christer Hamuinen
3 Hans Kerfuinen
Hackarala/Hakkarala
4 Lars Lackoinen
5 Jacob Hackarainen
6 Jören Hackarainen
7 Matz Jalkainen
8 Oluff Jalkainen
9 Jöns Lackoinen
10 Erich Hackarainen
11 Oluff Jalkainen
12 Thomas Rissainen
Rissala/Rissala
13 Pååll Rissainen
14 Johan Rissainen
15 Peer Rissainen
Kareslax/Kaaraslahti
16 Oluff Clemetinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Niels Peckarinen
2 Pååll Ruskainen
3 Hendrich Ruskainen
Sängimäkj/Sänkimäki
4 Hendrich Pitkäinen
5 Jöns Pitkäinen
6 Sigfredh Pitkäinen
Jännenwirda/Jännevirta
7 Oluff Heikinen
8 Jöns Heikinen
9 Lars Heickinen
10 Hendrich Toifuain
11 Hednrich Kuppi Hardikain
12 Sigfredh Oluffsson Hardikain
13 Pååll Niskainen
14 Peer Nirainen
WotiJärfwj/Vuotjärvi
15 Andhers Passainen
16 Hendrich Hardikainen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jöns Leskinen
2 Peer Persson Julkuinen
Syfwäri/Syvärilä
3 Pååll Achoinen
4 Lars Linduinen
5 Andhers Luttinen
6 Andhers Linduinen
7 Oluff Uckoinen
8 Johan Cossmainen
9 Sigfredh Korhoinen
10 Hendrich Korhoinen
11 Matz Wänäinen
12 Philpus Korhoinen
13 Niels Hackarainen
14 Oluff Pirinen
15 Hendrich Pykäläinen
16 Mårthen Pirinen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Andhers Andersson Luttinen
Piexä/Pieksä
2 Thomas Heikinen
3 Hendrich Pålfuinen
4 Oluff Hårtanainen
5 Matz Tihoinen
6 Peer Knuttinen
Rönä/Ryönä
7 Matz Nielsson Wardiainen
8 Matz Tackinen
9 Oluff Wätäinen
10 Oluf Andhersson ibm
11 Clemet Waitinen
12 Peer Lackoinen
13 Lars Nilsson Wardiainen
14 Thomas Hackarainen
RistaJärfwj/Riistajärvi
15 Hendrich Kekäläinen
16 Niels Peersson Parfuiainen Löss drifuar

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Andhers Sichfuoinen
2 Lars Sichfuoinen
3 Hardtwick Peersson Hetainen
4 Jacob Laihiainen
5 Niels Nilsson Wardiainen
6 Christer Tofuinen
7 Bendrich Hackarainen
8 Påål Waroinen
9 Niels Waroinen
10 Andhers Smolender
11 Berttill Tofuinen
12 Hardtwik Hetainen
13 Jören Hätinen
14 Swen Parfuiainen
15 Peer Rissainen
16 Pååll Påålsson Heiskainen Löss drifuar

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Assikainen Löss drifuar
2 Påål Hansson Waroinen
Achoinwes/Akonvesi
3 Peer Tolpainen
4 Påål Kettuinen
5 Mårthen Hämäläinen
6 Peer Turuinen Löss drifuar
Cuopio/Kuopio
7 Knut Kallinen
8 Hendrich Lapaplainen
Ifuar Safuolainen Påst bonde
9 Michel Arfuedson Hilduin Löss drifuar
10 Andhers Julkuinen
11 Christer Julkuinen
Ifuard Johansson Läntzman
12 Michel Keckoinen Löss drifuar
13 Hans Taskinen
14 Stapahan Taskinen
15 Johan Wainikainen
Toifuala/Toivala
16 Jöns Lackoinen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Christer Lackoinen
2 Jöns Leinoinen
3 Jöns Toifuainen
4 Hendrich Toifuainen
5 Grels Mårthenson ibm
Haminalax/Haminalahti
6 Lars Nilsson Roininen
7 Jöns Lapweteläin
8 Matz Heiskainen
9 Niels Korhoinen
10 Hans Korhoinen
11 Matz Taskinen
12 Matz Wainikainen
13 Påål Pursiainen
14 Philpus Haloinen
Hildulanlax/Hiltulanlahti
15 Abraham Olfsson
16 Jacob Olfsson

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Christer Gab: Her
2 Peer Hilduinen

Barbro Schaden läänitys ♦ Fru Barbro Schades frelse och förlänta

Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
3 Thomas Hyttinen
4 Hendrich Kerfuinen
5 Hendrich Wänuinen
6 Pååll Radikainen
7 Matz O: Mähöinen
8 Bengt Räsäinen
9 Hendrich Wänäläinen
10 Erich Tofuinen
11 Matz Matzson Ketto
12 Sigfredh Korhoinen
13 Erich Hyttinen

Lähde:
Läänintilit: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä: Asiakirjat: Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1653 (8611)

Nimet aakkosjärjestyksessä16501655

© Väinö Holopainen 2023