AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1629 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1629

Nimet aakkosjärjestyksessä

Cuopio Sochn

Båga och RoteringzLängdh Opå Ny Utschreffne knechter af Stoor och Lilla Saflax Häredher der efter Uthskrifningen åhr Hållen Anno 1629


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Copioniemi Tiendh

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 51

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Safwolain 1
Cnutt Kallinen 1
Pååll Tickinen 1
Jöns Julkuinen 1 B-1
Anders ibm 1 B-1
Lars Kärkäin 1
Stefan Taskinen 1
Jören Keinäin 1
Jöns Julkuins broder b:d Per Persson knecht om 21 åhr

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 51

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Lackoin 1 B-2
Mårten Tåiffuain 1 B-2
Jöns ibm 1
Niels ibm 1
Jacob Andersson Heiskain 1
Stafuan Wainickain 1
Jöns Andersson Toifuain sielf k:t om 20 åhr

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 51

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Happoinen 1
Lars Pursiainen 1
Brusius Haloinen 1
Lars Paajain 1
Matz Leskinen 1 S-1
Lars Larsson Heiskainen 1
Per Hindersson Hilduinen 1
Matz ibm 1
Mårthen Weneläin 1
Mårthen Wemeläin sielf k:t om 30 åhr

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Wänäin 1 S-1
Olof Suensson Wätäin 1
Matz ibm 1
Per Kettuinen 1
Nils Korhoinen 1
Mickell Jörensson Wenelain 1
Matz Hansson Lapueteläin 1
Matz Eskellsson Kuroinen 1
Sigfred ibm 1
Sigfred Kuroin sielf K:t om 28 åhr

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Mickellsson Weneläin 1
Peer Lydickäinen 1 B-1 S-1
Matz Hackulinen 1 B-1
Oloff Ouaskainen 1
Hans Larsson Knutinen 1
Oloff Mäckeräin 1
Anders Knutsson 1
Olof Ollsson Mäckäräin sielf k:t om 26 åhr

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Knutsson ibm 1
Tomas Tåloinen 1
Matz Mäckäräin 1
Lars Lomelan 1 B-1
Peer Karhuin 1 S-1
Per Pållsson Kilkainen 1
Anders Ollsson Kartuin 1
Peer ibm 1
Per Karhuins son b:d Olof Perssn K:t om 26 åhr

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Larsson Kartuin 1
Olof Stefanssn Colemain 1
Nils ibm 1
Oloff Teppoin 1 B-1
Madz Pållsson Postin 1
Mickell Jacobsson Colemain 1
Oloff Wckoinen 1
Lars Ajrixin 1
Oloff ibm 1
Mickel Jacobsson Colemain sielf k:t om 24 åhr

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Airixin 1
Matz Andersson ibm 1 B-1
Peer Philpusson Haloin 1
Mickell Philpusson ibm 1
Olof ibm 1
Philpus Ollsson ibm 1 D-1
Stefan Hindersson Keinäin 1
Grels Hapalainen 1
Philpus Ollssons Haloins dreng b:d Anders Henderssn Haloin k:t om 20 åhr

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Hyttinen 1 B-1
Pååll Ratickainen 1 D-1
Anders Tihjoin 1
Jöns Hendersson Leskin 1
Matz Muhoinen 1
Oloff ibm 1 B-1
Pååll Tanninen 1
Pååll Radickains dreng b:d Per Michellsson Kuroin k:t om 20 åhr

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Ollsson Ratickain 1 B-1
Erich Tåffuinen 1
Olof Mickelsson ibm 1
Jören ibm 1 S-1
Per Mickelsson ibm 1
Påll Ollsson ibm 1
Hans Hatainen 1 S-1
Per Ollsson Ratickain sielf k:t om 24 åhr

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 52

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Kohoinen 1 S-1
Anders Matzon ibm 1 S-1
Sigfred Hatainen 1
Hinrich Matzsson Keijoin 1
Grels Kosoinen 1
Pååll Persson Tåifuain 1
Olof Pipurinen 1

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hinrich Kejoinen 1
Hinrich Matzsson Keijoinen sielf k:t om 22 åhr

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hinrich Tålffuain 1
Matz Kasurin Hussoi 1 S-1
Anders Knutinen 1
Jöns Karfuin 1
Oloff Hamuinen 1
Jöns ibm 1
Lars Ackainen 1
Per Kasurinen 1
Hinrich Matzsson ibm 1
Hinrich Matzsson Kasurin sielf knecht om 20 åhr

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nils Pållsson Hackarain 1
Erich Kasurin 1
Oloff ibm 1
Mackoi ibm 1
Matz Ollsson ibm 1
Mårten ibm 1
Lars Roinin 1
Peer Rissain 1
Erich Hackarain 1
Nils Pållsson Hackarain sielf k:t om 20 åhr

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Persson Laakoin 1
Oloff Jalkainen 1 B-1
Mårten Wardiain 1 S-1
Matz Ruskoinen 1
Peer Persson Rissainen 1
Stefan Hämäläin 1
Hinrich Hackarain 1
Albrecht Torkinen 1
Mårthen Wardiains son b:d Matz Mårthensson k:t om 24 åhr

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Korhoinen 1 S-1
Sigfred Hirfuoin 1 B-1
Oloff Clemettin 1
Anders ibm 1 S-1
Jöns Pittkäinen 1
Hinrich ibidem 1
Oloff Rauthiainen 1
Oloff Rautioin sielf k:t om 22 åhr

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Niskain 1 B-1
Oloff Hardickainen 1 B-1
Jöns ibm 1
Peer Jönsson Wardiain 1
Lars Waitinen 1
Lars Heickinen 1 B-1
Jöns ibidem 1
Jöns Tomasson Hardickain sielf knecht om 20 åhr

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hinrich Wardiain 1 B-1
Matz Tackinen 1
Peer Lackoinen 1
Tomas Waitinen 1
Pååll Waroinen 1 S-1
Hinrich Parfuainen 1
Grels ibm 1
Anders Lajhiainen 1
Peer Loackoin sielf k:t om 25 åhr

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 53

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nils Assickain 1
Anders Pållsson Hätinen 1 B-1
Per Knutin 1 S-1
Simon Laihiain 1
Hinrich Kekälein 1 B-1
Hinrich Haloinen 1
Hemingh Keinäin 1
Ander Pålsson Hätin sielf k:t om 20 åhr

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Kettuin 1
Peer Nillsson Rissain 1 D-1
Markus Kackinen 1
Peer Hårtanain 1
Tomas Palfuiain 1
Oloff Yletyinen 1
Oloff Saffuolainen 1
Lars Ahoinen 1
Jöns Pirinen 1
Per Nilssons Rissains dreng b:d Per Anderssn Turuin k:t om 24 åhr

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Pirinen 1
Per Korhoinen 1
Olof Luckarinen 1
Pååll Luttin 1
Musta Andersson 1
Matz Happonen 1 S-1
Aders Clemetsson Hålapain 1 B-1
Anders Andersson Kordilain 1
Pååll Luttin sielf k:t om 24 åhr

Putusmächi T:

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Axell Cordilainen 1 S-1
Erich ibidem 1 S-2
Måns Olokoinen 1
Clemet Clemetsson Halopain 1
Jöran Ollsson ibm 1
Henrich Corppinen 1
Hinrich Reinickain 1
Erich Cordilains son b:d Anders Erichssn k:t om 20 åhr

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Sallin 1 S-1
Anders Koistinen 1 B-2
Jöns Malinen 1 S-1
Per Nissoinen 1 S-1
Oloff Mickellsson Kårkin 1
Anders Koistins bror b:d Påll Hendersson Coistin k:t om 22 åhr

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Henderson Kankuin 1 B-1
Lars Ollsson Turuin 1
Matz Andersson Hålopain 1
Anders Hilduinen 1 B-1
Oloff Påållsson Heiskain 1
Michell Tilickainen 1
Oloff Turuinen 1
Hinrich Hardickain 1
Matz Kanckuins bror b:d Grels Hendricsson k:t om 25 åhr

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Saickoin 1
Stefan Hilduinen 1
Olof Hirfuoin 1
Jesper Pållsson Hyttin 1
Casper Tuppurain 1 B-1
Grels ibm 1
Jöns Persson Keijnäin 1
Matz Parfwiain 1
Jöns ibm 1
Jesper Pållsson Hyttin sielf k:t om 27 åhr

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hinrich Leppäinen 1 S-2
Jöns ibm 1 S-1
Måns ibm 1 B-1
Oloff Andersson Tackuin 1
Jören Kackin 1 S-1
Jören Kackins stiufson b:d Erich Andssn Mickoin k:t om 23 åhr

Ruotu 25Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 54

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Parkoin 1
Hinrich Keroinen 1 S-1
Oloff Tarroin 1
Casper Parkoinen 1
Erich Kainuin Liucki 1

Ruotu 25, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mickell Mickellsson Kåck 1 BS-1
Mickell Larsson Hirfuoin 1 B-1
Mickell Larssns Hirfuoions bror b:d Hinrich Larsson k:t om 25 åhr

Ruotu 26Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matzsson Huckain 1
Peer Persson Mackoin 1
Per Suhoinen 1 S-1
Pååll Kopoin 1
Tomas Mackonen 1
Stafan Kåsoinen 1
Eskell Eskellsson Turuin 1
Hinrich ibm 1
Hinrich Larsson ibm 1
Stafan Kosuin sielf k:t om 26 åhr

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Per Smålander 1
Anders Hardikain 1 S-1
Matz Mustoin 1
Jacob Pållsson Ihalembin 1
Anders Erichsson Tomain 1 B-1
Matz ibm 1
Erich Biörnsson 1
Lars Pålsson Ihalembin sielf knecht om 25 åhr

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Per Möncköin 1
Sigfred Erichsson Mahain 1
Oloff Pållsson Rässäin 1
Anders Olsson ibm 1 B-1
Anders Swensson ibm 1 S-1
Swen Swensson ibm 1 S
Michell Swensson ibm 1
Anders Persson ibm 1
Swen Swensson Räsäin sielf knecht om 27 åhr

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hindersson ibm 1 S-1
Per Andersson ibm 1
Anders Mahain 1 S-1
Lars Hallickain 1 S-1
Hinrich Martin 1
Peer Larsson ibm 1
Lars Oloffzsson ibm 1
Anders Mahains son b:d Olof Andersson k:t om 23 åhr

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Hyffuärinen 1 B-1
Christer Caupin 1
Staffan Orauainen 1
Per Nissinen 1
Matz Turuinen 1
Jacob ibm 1
Olof Soininen 1
Oloff Törröinen 1
Johan Hirffuoion 1
Oloff Törröin sielf k:t om 30 åhr

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tönne Kuckoin 1 S-1
Oloff Möyckyin 1 S-1
Hinrich Kolioin 1 B-1
Hans Taskainen 1
Pååll Hyffuärin 1 B-2
Påål Hyffuärins bror b:d Pååll Pållsson k:t om 20 åhr

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Caupi Heiskain 1
Lars Mustoinen 1
Olof Kyliuinen 1
Arffued Turuin 1
Peer Håffuinen 1
Matz ibm 1 B-1
Oloff Andersson Haloin 1
Hinrich Kuokoin 1
Hinrich Ollsson ibm 1
Matz Håffuins son b:d Hinrich Matz k:t om 30 åhr

Ruotu 33Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 55

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tomas Soininen 1 S-1
Jöns Haloinen 1

Ruotu 33, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Per Olofsson Ahoinen 1
Christer ibm 1
Anders Kächköinen 1
Pååll Haloinen 1 B-1
Peer Tåloinen 1 B-1
Pååll Haloins bror b:d Jöns Olssn k:t om 26 åhr

Leppäwirda Tiend

Ruotu 34Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Hindersson Kinnuin 1
Anders Nilsson 1
Anders Lackoinen 1 S-1
Pååll Kerffueinen 1 B-1
Niels ibm 1
Per Kinnuin 1 B-1 D-1
Per Kinnuins dreng b:d Anders Lackoin k:t om 20 åhr

Ruotu 35Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Kinnuin 1 S-1
Peer Matzsson Lauckain 1
Per Pulkinen 1 B-2
Stafan Stafanainen 1
Påål Tukiainen 1
Lars Keinäin 1
Lars Keinäins bror b:d Nils Hendersson k:t om 23 åhr

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Kinnuin 1
Oloff Kerffuoin 1 S-1
Oloff Hindersson Kinnuin 1 B-1
Erich Månsson ibm 1
Oloff Erichsson ibm 1
Oloff Hyuäläin 1
Jöns Olsson Sopoin 1 S-1
Olof Hindersson Kinnuin sielf k:t om 26 åhr

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tomas Hoffuinen 1
Matz Copoinen 1
Sigfred Kinnuin 1 S-1
Oloff Philpuxinen 1 S-1
Hinrich Copoin 1 S-1
Påål Staffanainen 1 S-1
Oloff Philpuxins son b:d Olof Olsson k:t om 20 åhr

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tomas Safuolainen 1
Oloff Sutinen 1
Pååll Wackulain 1
Lars ibm 1
Anders Niskain 1
Jöns Purdinen 1
Lakoi Copoinen 1 S-1
Per Nijrainen 1
Hans Hansson ibm 1
Hans Hansson Nijrain sielf k:t om 30 åhr

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Caupi Copoinen 1
Stafan Ollsson Colemain 1
Matz Carialain 1
Oloff Påållsson Laitin 1
Oloff Hindersson Hyfuöin 1 S-1
Matz Harain 1
Pååll Pålsson Pasain 1
Oloff Naukarin 1
Oloff Pålsson Pasain 1
Olof Hyfuöins stiufson b:d Peer Sissoin k:t om 20 åhr

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 56

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Leskinen 1
Pååll Ollsson ibm 1
Lasse ibm 1
Mårthen Nilsson Pöyhöin 1
Per Laitinen 1

Ruotu 40, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Larsson Itkoin 1
Oloff ibm 1
Lars Wechuiläinen 1
Tomas Laitinen 1
Matz Ollsson ibm 1
Påll Larssons Itkoins son b:d Lars Pålsson k:t om 25 åhr

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Henningsson Laitin 1
Jacob Jeskeläin 1
Matz Karpinen 1
Nils ibm 1
Stafan Haickoin 1
Knut Condain 1
Hans Leppäin 1
Mårten Kituin 1
Niels Tuchkain 1
Stafan Leskinen 1
Stafan Leskin sielf k:t om 30 åhr

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Tomasson 1 D-1
D-2 Her Olofz E.
D-1 hustro Wallborg E.
Per Persson Tiainen 1 S-1
Erich Jatinen 1
Arfued Hilduin 1
Peer Polfuiain 1
Per Tiains son b:d Per Persson k:t om 20 åhr

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Per Jonsson Haloin 1
Per Andersson ibm 1
Erich Ollsson Kinnuin 1
Jöns Copoinen 1
Tomas Hyttin 1
Oloff Raskoi 1
Oloff Ander Räsäin 1
Mickell Henderss Hirffuoin 1
Erich Simonsson 1
Peer Tårffuinen 1
Peer Tårffuin sielf k:t om 30 åhr

Nimismies ♦ Lendzmans

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ifuar Johanssons D-3
Gabriel Thoma D-3 Pastor
Matthias Henrici D-2 Caplan

Ratsumiehet ♦ Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 57

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Leskinen 1 D-1
Anders Ahoinen 1 S-1
Jören Hackarain 1 B-2
Tomas Rissainen 1 B-2
Peer Heickinen 1 S-1
Oloff Toffuinen 1 B-2
Arffuedh Kinnuin 1 B-2
Soini Håffuinen 1 B-1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1627-29, Rulla 604-606
SVAR SE/KrA/0025/0/186 alkaen kuvasta 51, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1637

© Väinö Holopainen 2023