AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1677 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Copio Sochn

Uthskrifningz Rulla aff Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1677


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatter och Krono

Talolliset

Ruotu 3 Skatte och KronoLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 701

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Halloila/Halola
1 Niels Christersson Roifwas

Läänitykset ♦ Frälsse

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Hög Gref: Excell:tz H:r Rijkz Dråtzens

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 708

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Cuopio by/Kuopio
1/2 Elias Samuellson
1/2 Staffan Taskinen
1/2 Anders Jullkoin
1/2 Hendrich Toifwain
Ryttky by/Rytky
1/2 Påhl Lapwetelain
1/2 Hans Kårhoin
1/2 Mich: Madtson Heiskain
Haminalax/Haminalahti
1/2 Niels Larsson Roinin
1/2 Madtz Madtsson Läskin
1/2 Påhl Eskielson Korhoin
1/2 Madtz Winikain
1/2 Hendrich Pursiain
1/2 Madtz Peerson Risain
Hildulalax/Hiltulanlahti
1/2 Johan Abrahamssonn
1/2 Anders Jacobsonn
1/2 Hendrich Peerssonn Hilduin
1/2 Johan Wainikain
Ritislax/Ritisenlahti
1 Olof Rautapardain
Hirfwimäkj/Hirvimäki
1 Mathias Hendris: H:r
1/2 Sigfredh Tuhkain
1/2 Staffan Påhlsson Heiskain
Wächmasmäkj/Vehmasmäki
1/2 Johan Mårthenson Safwola:
1/2 Peer Peersson Airaxin
1/2 Madtz Michellsson Malin
1/2 Anders Peerson Callioin
1/2 Niels Nielsson Malin
1/2 Jöns Leinoin
1/2 Olof Möyköin
1/2 Olof Swenson Hyfwerin
1 Anders Larsson Tijhoin
1 Peer Larson Peckurin
1/2 Påhl Påhlson Knecht
Airaxälaby/Airaksela
1/2 Madtz Madtson Airaxin
1/2 Peer Kärkoin
1/2 Peer Larsson Airaxin
Punnonmäkj/Punnonmäki
1/2 Måns Månson Colemain

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 708

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Påhl Månson Colemain
1/2 Peer Påhlson Dito
1/2 Staffan Staffanson
1/2 Olof Påhlssonn
1/2 Madtz Peerson Karhuin
Soinlax/Soinlahti
1/2 Bertill Påhlson Terfwin
1/2 Niels Michellson Colemain
1/2 Thomas Hanson Taskin
Kuifwaniemij/Kuivaniemi
1/2 Staffan Olofsonn Colemain
1/2 Clemeth Staffanson Karhuin
1/2 Ifwar Påhlson Dito
Kartula by/Karttula
1/2 Olof Jöranson Lydikäin
1/2 Peer Peerson Kartuin
1/2 Hans Peersson Kartuin
1/2 Peer Påhlson Kartuin
1/2 Johan Peersson Huttuin
1/2 Mårthen Huskain
Knuthila by/Nuutila
1/2 Niels Larson Knutinen
1/2 Olof Olofson Knutinen
Tallusby/Tallus
1/2 Olof Madtsson Mehoin
1/2 Peer Nielsson Mäckräin
1/2 Olof Olofson Watain
1 Madtz Olofson Karhuin
1 Peer Olofson Dito
Madtz Peerson Dito Knecht
1/2 Påhl Thomasson Marain
Lydikäläby/Lyytikkälä
1/2 Peer Hanson Lydikäin

Ruotu 2, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 709

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Hans Peerssonn Eskeläin
1/2 Olof Peerson Colemain
1/2 Hendrich Peersson Owaskain
1/2 Johan Bengtsson Räsäinen
Hirfwilaxby/Hirvilahti
1/2 Madtz Thomasson Haikin
1/2 Olof Andersson Kättuin
1/2 Peer Påhlsson Kärkin
1/2 Peer Linduin
1/2 Påhl Påhlsson Lydikäin
Wänäinsarj/Venäjänsaari
1/2 Michel Hanson Wänäläin
Kåifwulaxby/Koivulahti
1/2 Thomas Påhlsson Toloin
1/2 Thomas Anderson Dito

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 709

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Wänäinsarj/Venäjänsaari
1/2 Johan Eskelin
Samboriby/Venäjänsaari
1/2 Madtz Madtsson Rautiain
Lapwetenlax/Lapvetelänlahti
1/2 Olof Påhlson Leinoin
Kurolanlax/Kurolanlahti
1/2 Madtz Madtson Kuroin
1/2 Madtz Månsson Mähoin
1/2 Johan Påhlsson Myckäin
1/2 Hend: Hendersson Marin
1/2 Påhl Påhlson Myckäin
1/2 And: Påhlson Pursiain
Hatala by/Haatala
1/2 Christer Larsson Hatain
1/2 Christer Larsson Ruskain
Madtz Larsson Dito Knecht
1/2 Jöran Hendersson Sipoin
1/2 Anders Larsson Hatain
1/2 Hans Lydikäin
1/2 Påhl Påhlsson Hatain
1/2 Madtz Josepsson Kinnuin
Toifwilanlax/Tuovilanlahti
1/2 Jöns Andersson Räkin
1/2 Olof Andersson Toifwin
1/2 Sigfredh Madtson Mustoin
Koifwosawo/Koivusaari
1/2 Anders Larson Safwolain
Wänäläby/Väänälä
1/2 Staffan Påhlsson Wänäin
1/2 Anders Påhlsson Dito
1/2 Påhl Andersson Dito
1/2 Påhl Peersson Wänäin
Kochwoby/Kehvo
1/2 Peer Peersson Wänäläin
1/2 Lars Wänäises Enckia
1/2 Madtz Michelsson Wänäin
Räimäby/Räimä
1/2 Christer Jönsson Julkoin
Hamulaby/Hamula
1/2 Hend: Larsson Kinnuin
1 Peer Paijain
1/2 Olof Erichson Kasurinen
1/2 Jöns Hansson Kärfwin
Pölliäby/Pöljä
1/2 Anders Linduin
1/2 Påhl Henderson Käckin
1/2 Madtz Käioises Enckia
1/2 Thomas Larsson Miettin
1/2 Olof Hendersson Käjoin

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 709

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Madtsson Käijoin
1/2 Christer Påhlson Toifwain
1/2 Hendr: Henderson Luckarin
Sängimäckj/Sänkimäki
1/2 Erich Hendersson Pitkäin
1/2 Olof Mårthensson Dito
1/2 Cassper Sigfredhsson Dito
Kärkelax/Kaaraslahti
1/2 Påhl Hendersson Ruskain
1/2 Staffan Nielsson Pekarin
1/2 Hendrich Påhlsson Ruskain
1/2 Madtz Hendersson Dito
Kasurila by/Kasurila
1/2 Peer Andersson Husoi Kasurin
1/2 Bertill Knutinen
1/2 Peer Erichsson Safwolain
1/2 Madtz Henderson Kasurin
1/2 Påhl Påhlson Dito
1/2 Michell Michellson Dito
1/2 Mårthen Olofsson Dito
Hackaralaby/Hakkarala
1/2 Mårthen Wardiain
Peer Olofson Dito Knecht
1/2 Lars Larson Laakoin
1/2 Jöns Jönson Dito

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 710

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Jöransson Hakarain
1 Jacob Peersson Dito
1/2 Erich Thomasson Hakarin
1/2 Jöran Anderson Knutinen
Rissalaby/Rissala
1/2 Michell Thomasson Risain
1/2 Påhl Andersson Rijsain
1/2 Madtz Johanson Dito
1/2 Lars Johanson Dito
1/2 Sigfredh Peerson Dito
Toifwalaby/Toivala
1/2 Påhl Anderson Toifwain
1/2 Mårthen Hendersonn
1/2 Lars Peerson Tackin
1/2 Påhl Jönson Lakoin
Jännenwirda/Jännevirta
1/2 Sigfredh Henderson Hardikain
1/2 Johan Michellson Dito

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 710

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Påhlsson Niskain
Pelloniniemj/Pelonniemi
1 Peer Olofsson Häikin
1/2 Peer Jönson Dito
1/2 Lars Larsson Dito
Kåtasalmj/Kotasalmi
1/2 Anders Henderson Tåifwain
1/2 Olof Olofsson Pitckäin
Murdolax/Murtolahti
1 Peer Olofsson Jalkain
Halunaby/Haluna
1 Anders Staffanain
Wachkasarj/Vehkasaari
1/2 Niels Ylletyin
Pexaby/Pieksä
1/2 Thomas Thomason Heikin
1/2 Peer Thomasson Dito
1/2 Johan Madtson Tijhoin
1/2 Knuth Peerson Knutinen
Nilsiäby/Nilsiä
1/2 Påhl Olofsson Ahoinen
Peer Olofsson Ahoin Knecht
1/2
1/2 Johan Ollson Pirinen
1/2 Peer Peerson Taskinen
1/2 Anders Anderson Luttuin
1/2 Olof Olofson Wätäin
Käyrity/Keyritty
1/2 Olof Uckoin
Syfwäriby/Syvärilä
1/2 Peer Olof Pirinen
1 Hendrich Kårhoin
1 Bertill Sigfredhson Dito
1 Peer Larsson Kärkin
Urimalax/Urimolahti
1/2 Johan Påhlson Cuossmain
1/2 Lars Madtson Wänäin
1/2 Olof Kainulain
Wuotjarf:/Vuotjärvi
1/2 Hendrich Anderson Pasoin
1/2 Peer Johanson Läskin
1/2 Hendrich Hardikain
1/2 Peer Peerson Julkoin
Wäckalax/Vehkalahti
1/2 Hendrich Anderson Hårtin
1/2 Eskill Peersson Tålpain

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 710

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ackoniwäsi/Akonvesi
1/2 Anders Staffanson Hämäläin
1/2 Johan Rautiain
Wästinniemj/Västinniemi
1/2 Olof Larson Wardiain
1/2 Hendrich Thomason Hackarin
Rönäby/Ryönä
1 Peer Madtson Wardain
1 Johan Olofson Wätäin
1/2 Olof Henderson Häikin
1/2 Lars Clemethson Wäitin
Lohilaxby/Lohilahti
1/2 Hendrich Henderson Hackarin
1/2 Hans Christerson Toifwin
Syriäsarj/Syrjänsaari
1/2 Anders Påhlson Waroin
1/2 Påhl Nielson Waroin
Melaniemj/Melaniemi
1 And: Bertellson Smålender
1 Bertill Toifwin
Rijstawäsi/Riistavesi
1/2 Swen Swensson Parfwiain
1/2 Hend: Ifwarson Kopoin
1 Niels Nielsson Wardiain
1/2 Påhl Jöranson Hårtinen
1/2 Hendrich Jöhranson Kasurin
1/2 Jacob Laihiain
1/2 Hartwijk Heetain
1/2 Grels Malin

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Käkäläin
1/2 Lars Anderson Sichwoin
1/2 Hans Peersson Nissin
1/2 Hans Påhlsson Waroin
Tuusniemj/Tuusniemi
1/2 Oloff Madtson Käinäin
1/2 Madtz Jöranson Dito
1/2 Hendrich Kankuin
1/2 Påhl Hendersson Turuin
1/2 Anders Madtson Käinoin
Ochtanniemj/Ohtaanniemi
1/2 Anders Peerson Miettinen Knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Olofsson Miettinen
1/2 Hendrich Miettin
1/2 Madtz Peersson Smålender
1/2 Ifwar Rässäin
Kiukaniemj/Kiukoonniemi
1/2 Madtz Anderson Mustoinen
Juurikamäkj/Juurikkamäki
1 Olof Swwensson Räsäin
Påhl Swensson Dito Knecht
1 Swen Månson Räsäinen
1 Olof Anderson Dito
Kårtasalo/Kartasalo
1/2 Anders Johanson Turuin
Littmaniemj/Litmaniemi
1/2 Anders Anderson Hardikain
1/2 Daniell Daniellson Dito
1/2 Erich Henderson Håpoin
Jänissalo/Jänissalo
1/2 Peer Påhlsson Rahuin
1/2 Ifwar Påhlsson Smålend:r
Wuorisalo/Vuorisalo
1/2 Olof Olofsson Pelkin
1/2 Madtz Madtson Mustoin
1/2 Påhl Ihalämbinen
Roikansarj/Roikansaari
1/2 Olof Ihalain
1/2 Jöran Peerson Hilduin
1/2 Madtz Madtson Keinain
Wächmarsalmj/Vehmersalmi
1/2 Staffan Kaukuin
1/2 Lars Peerson Miettin
1/2 Hendrich Reinikain
1/2 Hendrich Påhlsson Koistin
1/2 Olof Påhlsson Dito
1/2 Anders Williakain
Ritonemj/Ritoniemi
1 Olof Andikain
1 Lars Larson Kordialain
1 Anders Clemethson Hålapain
1/2 Clemeth Henderson Hålapain
1/2 Olof Peerson Håppoin
1/2 Erich Olofson Sallinen
Miettiläby/Miettilä
1 Lars Olofson Miettin

Ruotu 8, lisäksi ruodussa on 17 nimeä Iisalmesta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Johan Häiskain
1/2 Sigfredh Mönkäin
1 Påhl Räsäinen
1/2 Erich Kankuin
1/2 Anders Påhlsson Järfwäläin
1/2 Jöran Nyöhäin
1/2 Olof Swensson Räsäin
1/2 Johan Olofsson Räsäin
Ennanlax/Enonlahti
1/2 Olof Madtson Heiskain
1/2 Påhl Andersson
1/2 Anders Tijlikain
1/2 Michell Thomahain
Puutusmäkj/Puutosmäki
1/2 Ifwar Johanson Turuin
1/2 Lars Lappalain
1/2 Staffan Staffanson Soinin
Såtkanniemj/Sotkanniemi
1 Hendrich Erichson Kinnuin
1/2 Olof Anderson Miettin
Putussalmj/Puutossalmi
1/2 Påhl Erichson Hyfwäin
1/2 Jöran Eskellsonn Dito

Pietari Brahen läänitys tilalliset ♦ Pante Bönder

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Toifwilanlax/Tuovilanlahti
1/2 Michel Kankoin
1/2 Madtz Madtsson Keto
1/2 Hindrich Erichssoon Hyttin
Kermelax/Käärmelahti
1 Peer Påhlsson Radikain
1/2 Madtz O: Mähöin
1/2 Påhl Påhlsson Wänäläin
1/2 Madtz Bengtsson Räsäin
1/2 Hindrich Staffanssonn
1 Madtz Thomasson Hyttin
Lars Madtsson Dito Knecht
1/2 Peer Jönsson Kärfwin
1/2 Peer Hindersson Wänäläin
1 Madtz Karhuin
Haloilaby/Halola
1 Madtz Thomassonn
1 Philpus Haloin d: yngre
1/2 Peer Påhlssonn Karhuin

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 701

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2023