AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1643 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

AAlkuun

Ahoinen

Christer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Ahåkas

Staphan Oluffsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

CAlkuun

Caupinen

Peer [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Colemainen

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Copåin

Hindrich Christerssonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hindrich Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Cåpåinen

Oluff Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

HAlkuun

Hakarainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Haloinen

Jönss Jönssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jönss Oluffsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Peer Anderssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hammuinen

Jakoph [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Hardikainen

Christer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Sigfred [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Harinen

Michiel Jönsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Haringh

Mattz [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Heikain

Hanss Staphanssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Heikeinen

Madz Madzson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Heiskain

Erich Erichzsonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Heiskainen

Caupi [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Oluff [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hilduin

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Staphan [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hirfuoin

Jånss Michielsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hirfuåin

Jons Mickellsson Väenottoluettelo

Hyttinen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Håffuinen

Christer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hindrich [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Håfwinen

Thommas [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hålåpainen

Hanss [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Härkäinen

Christer [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

IAlkuun

Ifuanainen

Christer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Ihalain Lukåtårneij

Anders [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Immåinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Itkåin

Peer Påelssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Itkåinen

Larss Påelssonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

JAlkuun

Jalckain

Påål Peerssonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Påål Påålssonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Juffuåin

Hindrich Hansson Väenottoluettelo

Jufuoin

Hindrich Hanssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Jämpsä

Markus [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Jämpsäläin

Staphan [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jäskeläinen

Madz [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

KAlkuun

Karfuinen

Oluff Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Karpinen

Påål Larsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kasainen

Anders [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Keineinen

Anderss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hindrich Månsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Keinoin

Anders Peersson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Keinoinen

Hindrich Larsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Keinåin

Hindrich Månssåsn Väenottoluettelo

Keråin

Peer Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kieineinen Rampsi

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Kijkinen

Michiel Philpuson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kinnuin

Hindrich Hanssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påel Sigfredsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Påål Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kinnuin Parfwiain

Staphan [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kinnuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Erich Erichzsonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Eskill [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kåpåin

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluff Gräelsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Oluff Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kåpåinen

Hendrich Peerssonn [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Oluff Oluffssonn [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Påål Oluffssonn [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kåsåinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kärkeinen

Christer Väenottoluettelo

Könöin

Eskill Staphansson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oluf Hindersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Stafan Mickellsson Väenottoluettelo

Staphan Michielsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Könöinen

Hindrich Matzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Larss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

LAlkuun

Laithinen

Oluff Påelsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Laitinen

Hemmingh Påelsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Mattz [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Lakåin

Hindrich Peerssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Lappain

Larss Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lappainen

Larss Larssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Lappalain

Anders Ollsson Väenottoluettelo

Anders Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Erich Nillssonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hindrich Erichzson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz Staphansson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Peer Nillsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Staphan Staphansson [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Lappalainen

Erich [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Lauckainen

Peer Madzsonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Laukain

Peer Masson Väenottoluettelo

Lauåinen

Hindrich Andersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Liucho

Oluff Erichzsonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Liuthinen

Anders Nillszonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Lukåtårneij (Ihalain Lukåtårneij)

Anders [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Luttinen

Erich [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oluff Anderssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Luuthinen

Anders Nillsson Väenottoluettelo

MAlkuun

Mikäinen

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Muståinen

Sigfredh [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Mähöin

Håkan Jöranssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Nirain

Påål Hansson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Nissinen

Oluff Peerssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Nulpåinen

Påål [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Nuppåinen

Staphan [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

PAlkuun

Parfwiain

Anders Andersssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Anders Jönssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Jönss Staphanssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Parfwiain (Kinnuin Parfwiain)

Staphan [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Parfwiain (Roppåin Parfwiain)

Hindrich [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pasainen

Påål [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pååll Oloffson Väenottoluettelo

Pesoin

Påwel Olsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Philpuxinen

Anders [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pirainen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Oluff Anderszon [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Piriain

Oluff [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pitkeinen

Hans Hansson Väenottoluettelo

Pitkäin

Hanss Hansson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Jören Jörenssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Påål Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Sigfredh [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Pulckinen

Peer Väenottoluettelo

Pulkinen

Per [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Purdind

Jönss Jönsson [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Purdinen

Hans [Läänitykset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Jönss Jönssonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Pöyhöin

Mårten Nillsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

RAlkuun

Rampsi (Kieineinen Rampsi)

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Reinikain

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Ringinen

Pååel [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Roppåin Parfwiain

Hindrich [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Rumukain

Peer Anderssonn [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Råpåinen

Anders [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

SAlkuun

Safwålain

Sigfredh Thommessonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Safwålainen

Mattz [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Mårten [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Saikåin

Madz Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sauålain

Sigfredh Tåmasson Väenottoluettelo

Sijkainen

Mattz [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Simåinen

Tåmmas [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Skytt

Erich Arfwedzsonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Staffanain

Pååll [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Staffanin

Staphan Staphanssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Suchåin

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sutinen

Ifwar Peersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Såikåin

Larss [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Såininen

Madz Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Såpain

Hindrich Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Sårssainen

Påål [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

TAlkuun

Tackuinen

Påel [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Takinen

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Taskinen

Peers Staphansson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Tirkåin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Påål Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Tirkåinen

Pååll Hindersson Väenottoluettelo

Tukiain

Peer Påålss:n [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tuparain

Hindrich Oluffsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tuppurain

Oluff Oluffsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Turkiainen

Peer Påållsson Väenottoluettelo

Turuin

Gräelss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hindrich Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oloff Oloffson Väenottoluettelo

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oluff Påelssonn [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Påål Michelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Tålfwain

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

VWAlkuun

Wehwiläinen

Lars [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wenttinen

Larss [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mattz [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Wepselein

Peer Hindersson Väenottoluettelo

Wiliäinen

Bertill [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Wåkålain

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Wäpseläin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 193 nimeä

© Väinö Holopainen 2023