AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1643 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

AAlkuun

Ahoinen

Christer, Ruotu 10

Ahåkas

Staphan Oluffsson, Ruotu 11

CAlkuun

Caupinen

Peer, Ruotu 4

Colemainen

Oluff Oluffssonn, Ruotu 4

Copåin

Hindrich Christerssonn, Ruotu 7

Hindrich Hindrichzsonn, Ruotu 4

Cåpåinen

Oluff Jönsson, Ruotu 6

HAlkuun

Hakarainen

Oluff, Ruotu 2

Haloinen

Jönss Jönssonn, Ruotu 10

Jönss Oluffsson, Ruotu 10

Peer Anderssonn, Ruotu 10

Hammuinen

Jakoph, Ruotu 16

Hardikainen

Christer, Ruotu 10

Sigfred, Ruotu 10

Harinen

Michiel Jönsson, Ruotu 8

Haringh

Mattz, Ruotu 3

Heikain

Hanss Staphanssonn, Ruotu 3

Heikeinen

Madz Madzson, Ruotu 7

Heiskain

Erich Erichzsonn, Ruotu 16

Heiskainen

Caupi, Ruotu 3

Oluff, Ruotu 9

Hilduin

Anders Andersson, Ruotu 8

Staphan, Ruotu 9

Hirfuoin

Jånss Michielsson, Ruotu 7

Hirfuåin

Jons Mickellsson, Väenottoluettelo

Hyttinen

Anders Andersson, Ruotu 9

Anderss Peersson, Ruotu 9

Håffuinen

Christer, Ruotu 9

Hindrich, Ruotu 9

Håfwinen

Thommas, Ruotu 7

Hålåpainen

Hanss, Läänitykset

Härkäinen

Christer, Ruotu 15

IAlkuun

Ifuanainen

Christer, Ruotu 9

Ihalain Lukåtårneij

Anders, Ruotu 16

Immåinen

Oluff, Ruotu 15

Itkåin

Peer Påelssonn, Ruotu 3

Itkåinen

Larss Påelssonn, Ruotu 1

JAlkuun

Jalckain

Påål Peerssonn, Ruotu 16

Påål Påålssonn, Ruotu 16

Juffuåin

Hindrich Hansson, Väenottoluettelo

Jufuoin

Hindrich Hanssonn, Ruotu 6

Jämpsä

Markus, Ruotu 11

Jämpsäläin

Staphan, Ruotu 3

Jäskeläinen

Madz, Ruotu 3

KAlkuun

Karfuinen

Oluff Hindrichzson, Ruotu 1

Påål, Ruotu 1

Karpinen

Påål Larsson, Ruotu 16

Kasainen

Anders, Ruotu 11

Madz, Ruotu 15

Keineinen

Anderss Oluffssonn, Ruotu 10

Hindrich Månsson, Ruotu 10

Keinoin

Anders Peersson, Ruotu 11

Keinoinen

Hindrich Larsson, Ruotu 5

Keinåin

Hindrich Månssåsn, Väenottoluettelo

Keråin

Peer Oluffssonn, Ruotu 8

Kieineinen Rampsi

Peer, Ruotu 11

Kijkinen

Michiel Philpuson, Ruotu 16

Kinnuin

Hindrich Hanssonn, Ruotu 5

Påel Sigfredsson, Ruotu 6

Påål Oluffssonn, Ruotu 5

Kinnuin Parfwiain

Staphan, Ruotu 14

Kinnuinen

Anders, Ruotu 1, Ruotu 10

Erich Erichzsonn, Ruotu 6

Eskill, Ruotu 15

Jönss, Ruotu 11

Madz, Ruotu 1

Peer, Ruotu 1

Kåpåin

Anders Andersson, Ruotu 13

Oluff Gräelsson, Ruotu 6

Oluff Hindrichzson, Ruotu 6

Peer Jönsson, Ruotu 6

Kåpåinen

Hendrich Peerssonn, Läänitykset

Oluff Oluffssonn, Läänitykset

Påål Oluffssonn, Läänitykset

Kåsåinen

Oluff, Ruotu 13

Kärkeinen

Christer, Väenottoluettelo

Könöin

Eskill Staphansson, Ruotu 13

Jönss, Ruotu 13

Oluf Hindersson, Ruotu 14

Oluff Oluffsson, Ruotu 13

Stafan Mickellsson, Väenottoluettelo

Staphan Michielsson, Ruotu 13

Könöinen

Hindrich Matzson, Ruotu 13

Larss, Ruotu 5

LAlkuun

Laithinen

Oluff Påelsson, Ruotu 3

Laitinen

Hemmingh Påelsson, Ruotu 2

Jönss, Ruotu 1

Mattz, Ruotu 2

Oluff Oluffsson, Ruotu 2

Lakåin

Hindrich Peerssonn, Ruotu 3

Lappain

Larss Peersson, Ruotu 5

Lappainen

Larss Larssonn, Ruotu 4

Lappalain

Anders Ollsson, Väenottoluettelo

Anders Oluffssonn, Ruotu 11

Erich Nillssonn, Ruotu 1

Hindrich Erichzson, Ruotu 11

Madz Staphansson, Ruotu 11

Peer Nillsson, Ruotu 5

Staphan Staphansson, Läänitykset

Lappalainen

Erich, Ruotu 12

Peer, Ruotu 12

Lauckainen

Peer Madzsonn, Ruotu 1

Laukain

Peer Masson, Väenottoluettelo

Lauåinen

Hindrich Andersson, Ruotu 10

Liucho

Oluff Erichzsonn, Ruotu 5

Liuthinen

Anders Nillszonn, Ruotu 16

Lukåtårneij (Ihalain Lukåtårneij)

Anders, Ruotu 16

Luttinen

Erich, Ruotu 12

Oluff Anderssonn, Ruotu 12

Luuthinen

Anders Nillsson, Väenottoluettelo

MAlkuun

Mikäinen

Peer, Ruotu 7

Muståinen

Sigfredh, Ruotu 4

Mähöin

Håkan Jöranssonn, Ruotu 12

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson, Ruotu 4

Nirain

Påål Hansson, Ruotu 2

Nissinen

Oluff Peerssonn, Ruotu 12

Nulpåinen

Påål, Ruotu 16

Nuppåinen

Staphan, Ruotu 15

PAlkuun

Parfwiain

Anders Andersssonn, Ruotu 14

Anders Jönssonn, Ruotu 14

Jönss Staphanssonn, Ruotu 14

Peer, Ruotu 14

Parfwiain (Kinnuin Parfwiain)

Staphan, Ruotu 14

Parfwiain (Roppåin Parfwiain)

Hindrich, Ruotu 14

Pasainen

Påål, Ruotu 3

Pååll Oloffson, Väenottoluettelo

Pesoin

Påwel Olsson, Ruotu 3

Philpuxinen

Anders, Ruotu 6

Pirainen

Anders Andersson, Ruotu 15

Oluff Anderszon, Ruotu 15

Piriain

Oluff, Ruotu 14

Pitkeinen

Hans Hansson, Väenottoluettelo

Pitkäin

Hanss Hansson, Ruotu 12

Jören Jörenssonn, Ruotu 12

Påål Hindrichzson, Ruotu 12

Sigfredh, Ruotu 12

Pulckinen

Peer, Väenottoluettelo

Pulkinen

Per, Ruotu 2

Påål, Ruotu 2

Purdind

Jönss Jönsson, Läänitykset

Purdinen

Hans, Läänitykset

Jönss Jönssonn, Ruotu 11

Pöyhöin

Mårten Nillsson, Ruotu 8

RAlkuun

Rampsi (Kieineinen Rampsi)

Peer, Ruotu 11

Reinikain

Påål Påålsson, Ruotu 10

Ringinen

Pååel, Ruotu 13

Roppåin Parfwiain

Hindrich, Ruotu 14

Rumukain

Peer Anderssonn, Ruotu 15

Råpåinen

Anders, Ruotu 6

SAlkuun

Safwålain

Sigfredh Thommessonn, Ruotu 4

Safwålainen

Mattz, Ruotu 1

Mårten, Ruotu 2

Saikåin

Madz Oluffssonn, Ruotu 7

Sauålain

Sigfredh Tåmasson, Väenottoluettelo

Sijkainen

Mattz, Ruotu 16

Simåinen

Tåmmas, Ruotu 9

Skytt

Erich Arfwedzsonn, Ruotu 7

Staffanain

Pååll, Ruotu 5

Staffanin

Staphan Staphanssonn, Ruotu 5

Suchåin

Anderss Peersson, Ruotu 7

Sutinen

Ifwar Peersson, Ruotu 4

Såikåin

Larss, Ruotu 8

Såininen

Madz Oluffssonn, Ruotu 7

Såpain

Hindrich Oluffssonn, Ruotu 6

Sårssainen

Påål, Ruotu 7

TAlkuun

Tackuinen

Påel, Ruotu 3

Takinen

Peer, Ruotu 8

Taskinen

Peers Staphansson, Ruotu 2

Påål, Ruotu 2

Tirkåin

Hindrich, Ruotu 14

Oluff Oluffssonn, Ruotu 14

Påål Hindrichzson, Ruotu 14

Tirkåinen

Pååll Hindersson, Väenottoluettelo

Tukiain

Peer Påålss:n, Ruotu 5

Påål Hindrichzsonn, Ruotu 5

Tuparain

Hindrich Oluffsson, Ruotu 8

Tuppurain

Oluff Oluffsson, Ruotu 8

Turkiainen

Peer Påållsson, Väenottoluettelo

Turuin

Gräelss Oluffssonn, Ruotu 8

Hindrich Andersson, Ruotu 8

Oloff Oloffson, Väenottoluettelo

Oluff Oluffssonn, Ruotu 8

Oluff Påelssonn, Ruotu 15

Påål Michelsson, Ruotu 15

Tålfwain

Peer Peersson, Ruotu 9

VWAlkuun

Wehwiläinen

Lars, Ruotu 2

Wenttinen

Larss, Ruotu 13

Mattz, Ruotu 13

Wepselein

Peer Hindersson, Väenottoluettelo

Wiliäinen

Bertill, Ruotu 4

Wåkålain

Larss Larsson, Ruotu 4

Wäpseläin

Hindrich, Ruotu 9

Peer Hindrichzson, Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 193 nimeä

© Väinö Holopainen 2021