AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1644 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1644

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Jöns Jönsson [Erik Slangin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

AAlkuun

Ahokas

Staffan Ollsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Ahonen

Christer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

CAlkuun

Candanen

Cnut [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Colemajnen

Olof [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Copånen

Olåf Olåfsson [Niilo Maununpojan läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Cosuinen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

HAlkuun

Hackarajnen

Olof [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hajkoinen

Hanss Staffansson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Halloin

Pååll Jönsson Väenottoluettelo

Haloinen

Påål Jönsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Halojnen

Jönss Ollsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Halonen

Jönss Jönsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Harainen

Michill Jönsson Väenottoluettelo

Harajnen

Michel Johansson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hardikainen

Siffer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Harinen

Larss [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Haringi

Larss Madzsson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Heiskainen

Oll [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Heiskinen

Jacob [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hilduin

Jöran Peersson Väenottoluettelo

Hilduinen

Jören Peersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Staffan [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hildunen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hirfwonen

Michel Larsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hyttynen

Anders Andersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hywonen

Peer [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Håfwinen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Jören Christersson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer Thomasson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Hålåpainen

Clemet [Erik Slangin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Härkänen

Madz Madz [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

IAlkuun

Ifwarinen

Christer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Immonen

Oll [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Itkonen

Peer Påålsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Itkånen

Larss Påålsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

JAlkuun

Jämpssäläin

Staffan Staffansson Väenottoluettelo

Jämsäläinen

Markus [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jämsäläjnen

Staffan [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

KAlkuun

Karfuoinen

Erich Olufzsson Väenottoluettelo

Hinrich Olufzsson Väenottoluettelo

Kariunen

Philip Jörensson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kasainen

Anders [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Keinonen

Månss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Keinänen (Ränisä Keinänen)

Peer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Kejnånen

Anders Ollsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kejnänen

Hendrick Larsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kejnänene

Anders Peersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Kerfuonen

Erick Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kerfuånen

Hendrik Olofsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kinnuinen

Hendrick Jönsson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hinrich Jönsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Staffan [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kinnunen

Anders Hindersson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Anderss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Erick Ericksson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Jönss Jönsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Larss [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oll Hansson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Ollsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Påål Siffersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kåpoinen

Anders Ollsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Henrick Hendersson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Oll Hendersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Jönsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kåpojnen

Hendrick Christersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Oll Greelsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kåppoinen

Arfwedh [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kåpånen

Hindrih Peerssonn [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Påuel Olåfsson [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kåsuinen

Pååll Andersson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Kåsunen

Madz [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oll [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Påål Andersson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kärfwonen

Hendrick Henderson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Oll [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kärkäinen

Matz Matzsson Väenottoluettelo

Kärojnen

Peer Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Könöinen

Eskell Staffansson Väenottoluettelo

Könönen

Eskel Staffansson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hendrick Madzsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Jöns [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oll Hendersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Olof Olofsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

LAlkuun

Lafwonen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Laitinen

Hemming Påålsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jönss Peersson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Olf [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Thomass Ollsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Thomass Olufzsson Väenottoluettelo

Lappalain

Erich Väenottoluettelo

Lappalainen

Erick [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Henrick [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz Staffanss. [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Staffan Staffanssonn [Erik Slangin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Lappalajnen

Erick Nielsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Peer Nilsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lauckonen

Hendrick Peersson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Leppåjnen

Larss Peersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Leskinen

Peer Staffansson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Liucko

Oll [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Luttinen

Erick [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Oll [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

MAlkuun

Malinen

Thomas Thomasson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Michonen

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Mustonen

Siffer [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Muståinen

Sigfredh Väenottoluettelo

Mähöinen

Håkan Jörensson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Nirajnen

Påål Hansson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Nissinen

Oll Peersson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Nupponen

Staffan [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

PAlkuun

Parfuiain

Anders Jönsson Väenottoluettelo

Parfuiajnen

Jönss Staffansson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Oll Andersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Parfwiajnen

Anders Jönsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Pasojnen

Påål [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Philpuxinen

Anders [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pijrojnen

Anders Anderson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pirajain

Olof [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Pitkänen

Jören Jönsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Påål Hindersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Siffer [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Pulkinen

Påål [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Purdinen

Hans [Erik Slangin läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Purujnen

Greelss Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hendrick Andersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pöyhönen

Mårten Nilsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

RAlkuun

Rejnickajnen

Påål Påålsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Ringinen

Påål [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Rumuckajnen

Peer Andersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Råpponen

Hendric [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Ränisä Keinänen

Peer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

SAlkuun

Safuolajnen

Thomas [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Safwolajnen

Mårten [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Saickonen

Larss [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Sauckonen

Madz Ollsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Simonen

Påål [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Staffanajnen

Påål [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Suhoinen

Erich Väenottoluettelo

Suhonen

Anders [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Erick [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sutinen

Ifwar [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Såininen

Hendrick Hendersson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Madz Ollsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Såpainen

Hendrick Ollsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Sårsainen

Påål [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

TAlkuun

Tackånen

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tarfuainen

Matz [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Tirckonen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oll Ollsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Torfuoinen

Matz [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tuchkuinen

Oluff [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tuchkunen

Olof [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Tukiajnen

Påål Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tuppurajnen

Olof Ollsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tuppurinen

Hendrick Ollsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Turuinen

Michill Påållsson Väenottoluettelo

Turunen

Michel Påålsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Påål Michelsson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

VWAlkuun

Wackolajnen

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Wenttinen

Lars [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Wepsäläjnen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wiljainen

Bertil [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Wähwiläjnen

Larss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Wänttinen

Madz [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 174 nimeä

© Väinö Holopainen 2023