AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1640 ruodutusluettelo ☰ 

Leppävirta ruodutusluettelo 1640

Nimet aakkosjärjestyksessä

Läppewirda Kyrkiogäldh

RoteringzLendgh Öffwer Gårdetalet Huarie der oholla en Knecht, Utj Stor och Lilla Saflax Anno 1640 den 3 Julij holledh på Ny Slott


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Keinäjnen 1
Henrich Påålsson Staffanain 1
Peer Peersson Caupinen 1
Sigfred Mustoinen 1
Lars Tijkainen 1
Anders Jönsson Nickinen 1

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Larsson Wockolain eller Mötöin 1
Sigfred Safwolain 1
Ifwar Peersson Sutinen 1
Henrich Hendersson Copoinen 1
Pååll Kerfwein 1
Matz Kettuin 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Larsson Koppoin 1
Oluff Hendersson ibm 1
Mårthen Safwolain 1
Oluff Hendersson Kerfwin 1
Peer Erichsson Kinnuinen 1
Matz Safwolain 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Kinnuinen 1
Oluff Jönsson Koppoinen 1
Anders Kinnuinen 1
Matz Olsson Happoinen 1
Henrich Andersson Lefwein 1
Påål Peersson Pulckinen 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Henrich Palain 1
Jören Jörensson Kinnuinen 1
Henrich Peersson Kejnäinen 1
Oluff Månsson ibm 1
Peer Nilsson Lappalain 1
Erich Olsson Kerfwoin 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Henrich Erichsson Mustoin 1
Erich Olsson Kinnuinen 1
Sigfredh Kinnuinen 1
Henrich Olsson Sopainen 1
Anders Olsson Philpuxinen 1
Christer Iffwanainen 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Henrich Hansson Juufwoinen 1
Thomas Thomasson Hoofwinen 1
Peer Matzsson Ollikain 1
Oluff Soininen 1
Michell Peersson Parckoin 1
Grels Olsson Turuinen 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Olsson Kerojnen 1
Matz Olsson Saickoin 1
Matz Matzsson Herkein 1
Peer Peersson Mickoin 1
Anders Peersson Suhojnen 1
Oluff Erichsson Heiskain 1

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Pöhöjnen 1
Henrich Andersson Turuinen 1
Erich Olsson Tuppurain 1
Oluff Pelckoin 1 i Cuopio
Lars Toloinen 1 ibm
Peer Andersson Haloin 1

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Michellsson Parfwiainen eller Ifwanain 1
Michell Jönsson Haroinen 1
Anders Peersson Hyttinen 1
Anders Andersson ibm 1
Thomas Thomasson Simoinen 1
Anders Andersson Hilduinen 1

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Hoffwinen 1
Christer Ahojnen 1
Jöns Grelsson Copoin 1
Jöns Olsson Haloin 1
Nils Larsson Mustoinen 1 i Cuopio
Peer Hendersson Lappeinen 1

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Jönsson Haloin 1
Sigfred Hartikain 1
Peer Peersson Hoofwinen 1
Anders Olsson Kejnoinen 1
Matz Staffanson Jäskelein 1
Johan Peersson Laitinen 1

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hansson Kinnuinen 1
Henrich Månsson Kejnoinen 1
Hans Staffansson Haikoin 1
Caupj Heiskainen 1
Påål Olsson Leskinen 1
Henrich Tuppurain 1

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluf Erichsson Smålender 1
Peer Påålsson Mustoinen 1
Lars Påålsson Itkoin 1
Thomas Olsson Laitinen 1
Påål Olsson Leskinen 1
Hans Hansson Nijrainen 1

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Nilsson Leskinen 1
Peer Staffansson Ibm 1
Abraham Olsson 1
Henrich Matzsson Skrifware 1
Bertill Thomasson 1
Påål Tukiain 1

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Hendersson Wäpselein 1
Oluff Hackarain 1
Nils Toifwainen 1 i Cuopio
Påål Myckenen 1 ibm
Oluff Matzsson Kasurinen 1 ibm
Nils Nissainen 1 ibm
Henrich Leppenen 1
Matz Hyfwerinen 1
Mårthen Kittuinen 1

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Grelsson Copoin 1
Matz Lapweteleinen 1
Påål Laitinen 1
Erich Arfwedsson Skytt 1
Knut Knutsson Haikoin 1
Påål Olsson Tackuinen 1
Lars Larsson Wähwelein 1

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Olsson Colemain 1
Eskell Jönsson Kinnuinen 1
Anders Parfwiain 1
Lars Könöinen 1
Hans Hansson Pitkenen 1
Anders Kasainen 1
Oluff Hendersson Könöjnen 1
Oluff Olsson ibm 1
Eskill Staffansson 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 21, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1642

© Väinö Holopainen 2023